OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Petra Dobešová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PaedDr. Petra Dobešová
místnost, podlaží, budova: ZO 113, budova ZO
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Ústav rehabilitace (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1621
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www1.osu.cz/home/dobesova

Vzdělání

1988PaedDr., Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu v Praze, obor: tělesná výchova a sport – rehabilitace
1983 – 1987Mgr., Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu v Praze, obor: tělesná výchova a sport – rehabilitace
1979 – 1983středoškolské vzdělání, gymnázium na ul. Rudé armády, Havířov

Další vzdělávání, kurzy

2017odborný kurz Jóga v rehabilitaci (Hlavice)
2016odborný kurz Jóga v rehabilitaci (Hlavice)
2014 – 2015certifikovaný kurz Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (FN Motol v Praze)
2012kurz Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením (MU Brno)
2011jmenování – lektor 1.třídy zdravotní TV v ČASPV (Praha)
2009odborný kurz Diagnostika terapie stabilizačního systému páteře (nemocnice Podlesí, Třinec)
2007 – 2008certifikovaný kurz Pilates Medical (Bratislava)

Zaměstnání, praxe

2007 – dosudZdravotně sociální fakulta (nyní Lékařská fakulta) OU, ústav rehabilitace – odborný asistent
1988 – 2007Pedagogická fakulta OU, katedra tělesné výchovy – odborný asistent
1987FNsP Ostrava – Zábřeh, oddělení léčebné rehabilitace, fyzioterapeut

Odborné zaměření

Fyzioterapie
Zdravotní tělesná výchova

Působení v zahraničí

5. – 8. 3. 2018PdF UKF v Nitře/ Slovensko –Skalka při Kremnici/ Erasmus
26. – 30. 9. 2011PdF UKF v Nitře/ Slovensko – Nitra/ Erasmus
11. – 16. 10. 2010L.U.deS. University Lugano/ Švýcarsko/ zvaná výuka – přednáška, cvičení

Jazykové znalosti

Angličtinamírně pokročilý
Ruštinapokročilý
Němčinapasivní znalost


Všechny publikace

Dobeš, M. a Dobešová, P. Plochá noha a možnosti rehabilitace. In: Multidisciplinární přístup v péči (nejen) o nohy diabetiků. Ostrava. 2017.
Dobešová, P. Vnímej své tělo. In: FyzioCafé. Ostrava. 2016.
Dobešová, P. a Dobeš, P. M. Cukrovka a pohybový aparát: Praktický pohled. In: Multidisciplinární přístup v péči o nohy diabetiků. Klimkovice. 2015.
Dobešová, P. Neberme pacientům (vždy) jejich sny. In: 5. trilaterální sympozium. Rožnov pod Radhoštěm. 2015.
Dobešová, P. Didaktika TV - přednáška: audionahrávka. 2014.
Dobešová, P. Didaktika TV - přednášky. 2014.
Dobešová, P. Didaktika TV 1 - cvičení. 2014.
Dobešová, P. Didaktika TV 1 - cvičení: audionahrávka. 2014.
Dobešová, P. Didaktika TV 2 - cvičení: audionahrávka. 2014.
Dobešová, P. Didaktika TV 2 - cvičení. 2014.
Dobešová, P. a Dobeš, M. Možnosti fyzioterapie v léčení bolestivých stavů zad a páteře.. In: V. multioborové neurochirurgicko-radiodiagnosticko - rehabilitační sympozium. Soláň. 2014.
Vyskotová, J., Krhutová, Z., Kristiníková, J., Kondziolková, J., Macháčková, K., Poštulková, M., Dobešová, P. a Zacharová, E. Úskalí výuky studentů se specifickými poruchami v rehabilitačních oborech. In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech: Terciární vzdělávání - otázky k inkluzi. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 43-51. ISBN 978-80-7464-660-7.
Dobešová, P. Základy Pilates metody. 2014.
Dobešová, P. Didaktika tělesné výchovy. In: Inovace profesních zdravotnických programů na OU. Ostrava - hala Gong: LF OU. 2013.
Dobešová, P. recenzní posudek na publikaci Zdravotní tělesná výchova. 2013.
Dobešová, P. Základy Pilates metody: DVD. 2013.
Dobešová, P. Didaktika TV cvičení 1: video, výukový program. 2012.
Dobešová, P. Didaktika TV cvičení 2: video, výukový program. 2012.
Dobešová, P. Didaktika TV 1 - cvičení. 2012.
Dobešová, P. Didaktika TV 1,2 - přednáška. 2012.
Dobešová, P. Didaktika TV 2 - cvičení (LS). 2012.
Dobešová, P. Pohybová aktivita a její postavení v rehabilitačních oborech. In: Týmová spolupráce v rehabilitaci. Ostrava: Ostravská universita. Lékařská fakulta, 2012. Ostravská universita. Lékařská fakulta, 2012. s. 15-18. ISBN 978-80-7464-182-4.
Dobešová, P. Pohybová aktivita a její postavení v rehabilitačních oborech. In: Týmová spolupráce v rehabilitaci. : Lékařská fakulta OU, katedra rehabilitace. 2012.
Dobešová, P. Didactics of physical education for physioterapy students. Basic text (for study in abroad)-. 2010.
Dobešová, P. L.U.de.S. University - Lugano. 2010.
Dobešová, P. Pilates metoda v kinezioterapeutické praxi. In: Aktuality ve fyzioterapii. Olomouc - Filosofická fakulta: FTK UP Olomouc. 2010.
Dobešová, P. Posilování na míči. 2008.
Dobešová, P. Posilování na míči - DVD. 2008.
Dobešová, P. Základy Pilates Medical a jejich využití v kinezioterapii- praktická cvičení. 2008.
Dobešová, P. Strečink v TV. In: Těloolomouc-Tělíčkoolomouc 2005. Olomouc: FTK UP, 2006. FTK UP, 2006. s. 28-36. ISBN 80-244-1271-3.
Dobešová, P. a Dobeš, M. Základy zdravotního cvičení. 2006.
Dobešová, P. Co bude dál se zdravotní tělesnou výchovou?. In: Sport a kvalita zivota. Brno: Masarykova univerzita, 2005. Masarykova univerzita, 2005. s. 31-31. ISBN 80-210-3863-2.
Dobešová, P. Regionální zpráva o stavu výuky zdravotní tělesné výchovy, sledovaná Pedagogickou fakultou Ostravské university. In: Současný stav vyučovacího předmětu zdravotní tělesná výchova na základních a středních školách. Praha: Karolinum, Univerzita Karlova, 2005. Karolinum, Univerzita Karlova, 2005. s. 44-49. ISBN 80-86317-37-4.
Dobešová, P., Kutáč, P. a Vandrolová, D. Současný stav zdravotní tělesné výchovy na školách Moravskoslezského kraje. In: Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie 14. - 16. dubna 2004. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity Ostrava, 2005. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity Ostrava, 2005. s. 172-175. ISBN 80-7368-041-6.
Kutáč, P., Gajda, V. a Dobešová, P. Tělesná stavba studentů tělesné výchovy v letech 2001 - 2004. In: Sborník článků a abstrakt mezinárodní konference konané 10. - 11.11. 2005 v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2005. Masarykova univerzita, 2005. s. 70-71. ISBN 80-210-3863-2.
Dobeš, M. a Dobešová, P. Tvorba rehabilitačního programu po artroskopicky asistované plastice předního zkříženého vazu. In: Sborník abstrakt-XII.sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Praha: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2005. Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2005. s. 36-38. ISBN 80-239-4173-9.
Dobešová, P. Zdravotní tělesná výchova a současnost. In: Pedagogická kinantropologie. Ostrava: Ostravská Universita - Pedagogická fakulta, 2005. Ostravská Universita - Pedagogická fakulta, 2005. s. 27-28. ISBN 80-7368-159-5.
Dobešová, P. a Hálková, J. Zdravotní tělesná výchova.1.část.. 2005.
Kristiníková, J. a Dobešová, P. Alternativní sed na body-ballu.. Česká antropologie. 2004, s. 103-105. ISSN 0862-5085.
Kutáč, P., Ludva, P. a Dobešová, P. Didaktika lyžování v praxi - didaktický lyžařský kurz. In: Pedagogická kinantroplogie: Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie 9.-1. dubna 2003 2003-04-09 Frýdlant-Nová Ves. Ostrava: Ostravská univerzita, KTV pedagogické fakulty, 2004. Ostravská univerzita, KTV pedagogické fakulty, 2004. s. 52-55. ISBN 80-7042-382-X.
Kutáč, P. a Dobešová, P. Kvalita svalů a svalových skupin s funkcí převážně posturální ve vztahu k úrovni pohybové aktivity u studentů tělesné výchovy. Česká antropologie. 2004, s. 107-108. ISSN 0862-5085.
Kutáč, P., Dobešová, P. a Vandrolová, D. Vliv absence zdravotně orientované pohybové aktivity na kvalitu posturálního svalstva u studentů tělesné výchovy. In: Univerzitny šport a telesná výchova na začiatku III. tisícročia: Univerzitný šport a telesná výchova na začiatku III. tisícročia 2003-10-06 Nitra, Slovensko. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2004. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2004. s. 138-142. ISBN 80-8069-273-4.
Dobešová, P., Kristiníková, J. a Kutáč, P. Velký gymnastický míč-jedna z možností prevence vadného držení těla. In: Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života: Soubor referátů z mezinárodní konference konané 12.-14.11. 2003 na Fakultě tělovýchovných studií MU v Brně 2003-12-11 Brno. Brno: Fakulta tělovýchovných studií MU v Brně, 2003. Fakulta tělovýchovných studií MU v Brně, 2003. s. 14-18. ISBN 80-210-3261-8.
Kutáč, P., Dobešová, P. a Vandrolová, D. Vliv absence zdravotně orientované pohybové aktivity na kvalitu posturálního svalstva u studentů tělesné výchovy. In: Univerzitný šport a telesná výchova na začiatku III. tisíciročia. Nitra. 2003.
Kutáč, P. a Dobešová, P. Vztah habituální pohybové aktivity k úrovni posturálního hybného systému studentů tělesné výchovy. In: Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života: Soubor referátů z mezinárodní konference konané 12.-14.11. 2003 na Fakultě sportovních studií MU v Brně 2003-12-11 Brno. BRNO: Fakulta sportovních studií MU v Brně, 2003. Fakulta sportovních studií MU v Brně, 2003. s. 37-41. ISBN 80-210-3261-8.
Dobešová, P. Zdravotní tělesná výchova - praktická cvičení. 2003.
Dobešová, P. a Kristiníková, J. Alternativní možnost sedu na velkém míči v kontextu vývojové kineziologie. In: Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie . Ostrava: PdFOU, 2002. PdFOU, 2002. s. 108-111.
Kristiníková, J. a Dobešová, P. Alternativní možnost sedu na velkém míči v kontextu vývojové kineziologie. PdF OU Ostrava. 2002, s. 108-111.
Dobešová, P. a Dobeš, M. Cvičíme na velkém míči. 2002.
Kutáč, P. a Dobešová, P. Svalové dysbalance studentů tělesné výchovy v letech 2000/2001. In: Diagnostika pohybového systému. Metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie: Diagnostika pohybového systému. Metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie 2002-08-26 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. s. 87-89. ISBN 80-244-0571-7.
Kutáč, P., Dobešová, P. a Vandrolová, D. Úroveň hybných funkcí posluchačů tělesné výchovy. In: 50. výročie organizovaného vyučovania telesnej výchovy na vysokých školách: 50. výročie organizovaného vyučovania telesnej výchovy na vysokých školá. Zborník z medzinárodnej konferencie Nitra 2002 2002-10-14 Nitra, Slovenská republika. Slovensko-Nitra: Agroinštitút Nitra, 2002. Agroinštitút Nitra, 2002. s. 24-29. ISBN 80-7139-090-9.
Dobešová, P., Kutáč, P. a Kristiníková, J. Zdravotně preventivní akrivity jako součást vzdělávání pedagogů na 1. st. ZŠ. 2002.
Dobešová, P. Cvičíme s měkkým míčem. 2001.
Dobešová, P. Cvičíme s overballem. Pohyb je život. 2001, s. 12-16.
Kutáč, P. a Dobešová, P. Hodnocení tělesné stavby studentů 1. ročníku oboru tělesná výchova na PdF OU. Česká antropologie. 2001, s. 116-118. ISSN ISSN 0862-5085.
Dobešová, P. a Čechová, A. Jak předcházet bolestem v zádech. 2001.
Kutáč, P., Dobešová, P. a Vandrolová, D. Svalové dysbalance u studentů tělesné výchovy a jejich náprava. In: Diagnostika motoriky mládeže: Diagnostika motoriky mládeže , sborník příspěvků IV. mezinárodní konference 15.-16. listopadu 2001 2001-11-15 Ostrava. Ostrava: Pedagogická Fakulta Ostravské Univerzity, katedra tělesné výchovy, 2001. Pedagogická Fakulta Ostravské Univerzity, katedra tělesné výchovy, 2001. s. 99-105. ISBN 80-7042-208-4.
Kutáč, P. a Dobešová, P. Vliv kompenzačních cvičení na úroveň hybných funkcí studentů tělesné výchovy. In: Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu: Sborník referátů konference 2001-11-07 Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2001. Masarykova univerzita, 2001. s. 257-262. ISBN 80-210-2712-6.
Dobešová, P. a Kristiníková, J. Využití velkého míče jako alternativní sedací plochy u dětí s vadným držením těla. In: In Bull. Slov. antropol.Spoloč. . s. 88-92. ISBN 80-227-1656-1.
Kristiníková, J. a Dobešová, P. Využití velkých míčů jako alternativní sedací plochy. In: 1. Mezinárodní kongres slovenských antropologů. Zemplínská Šírava. 2001.
Kristiníková, J. a Dobešová, P. Využití velkých míčů jako alternativní sedací plochy u dětí s vadným držením těla. in Bulletin Slovenské antropologie. 2001, s. 88-93. ISSN 80-227-1656-1.
Dobešová, P. a Dobeš, M. Squash a regenerace sil. Squash Revue. 1999, s. 14-14.
Dobešová, P. a Dobeš, M. Strečinkem můžeme předejít zranění. Squash Revue. 1999, s. 14-14.
Dobešová, P. a Dobeš, M. Strečinková cvičení pro svalstvo trupu a horních končetin. Squash Revue. 1999, s. 14-14.
Dobešová, P. a Dobeš, M. Strečinková cvičení pro svaly dolních končetin. Squash Revue. 1999, s. 14-14.
Dobešová, P. Cvičíme na velkém míči. VITALITA. 1997, s. 17-17.
Dobešová, P. Posaďte se, prosím. Moderní vyučování. 1997, s. 15-15.
Dobešová, P. S velkým míčem hravě a zdravě (3. část). Tělesná výchova a sport mládeže. 1997, s. 22-27.
Dobešová, P. S velkým míčem zdravě a hravě (1. část). Tělesná výchova a sport mládeže. 1997, s. 14-15.
Dobešová, P. S velkým míčem zdravě a hravě (2. část). Tělesná výchova a sport mládeže. 1997, s. 12-16.
Dobešová, P. Velký míč není jen na hraní. Moderní vyučování. 1997, s. 14-14.
Dobešová, P. Cvičení na velkém gymnastickém míči a jeho využití ve zdravotní tělesné výchově. In: sborník příspěvků vědecké konference Brno: Tělesná výchova a sport na základních a středních školách 1996-05-2 . Brno: Ústav tělesné kultury PedF MU, 1996. Ústav tělesné kultury PedF MU, 1996. s. 117-118.
Dobešová, P. a Dobeš, M. Cvičíme na velkém míči. 1996.
Dobešová, P. a Čechová, A. Jak předcházet bolestem v zádech. 1996.
Dobešová, P. Žena po operaci prsu. 1996.


AutorNázev práceTypRok
Kluzová TeresaVyužití Feldenkraisovy metody u pacientů po totální endoprotéze kyčelního kloubudiplomová 2017 
Smolková MarkétaMotivovaná vyrovnávací cvičení v hodinách tělesné výchovydiplomová 2007 
Watzlawiková EvaTělovýchovné chvilky pro žáky 1. - 3. tříd ZŠdiplomová 2007 
Szkanderová EvaTělovýchovnéé chvilky pro žáky ve školní družinědiplomová 2006 
Ševčíková TerezaTělovýchovné chvilky pro dyslektické děti na 1.stupni ZŠdiplomová 2006 
Čevela DavidFlexibilita a možnosti jejího ovlivnění ve sportovní přípravě u hráčů florbalubakalářská  
Šácha DanielKompenzační cvičení ve sportovní přípravě fotbalistů školního věkubakalářská  
Machara JiříFunkční poruchy pohybového systému u fotbalistů školního věkubakalářská 2018 
Paloncyová KamilaRegenerační prostředky ve vrcholovém florbalu žen z pohledu fyzioterapeutabakalářská 2018 
Kubina LukášSedavé zaměstnání z pohledu fyzioterapeutabakalářská 2017 
Nogol DariuszKondiční trénink a diabetes mellitus 1. typubakalářská 2017 
Novotná KateřinaProblematika kompenzačních cvičení v házené ženbakalářská 2017 
Sovják TomášCvičební program v posilovně pohledem fyzioterapeutabakalářská 2017 
Trnavská KristýnaPohled fyzioterapeuta na skupinovou formu cvičení Pilatesbakalářská 2017 
Čornyjová DanielaKompenzační cvičení ve sportovním tréninku stolního tenisubakalářská 2016 
Mayer JanKondiční příprava v házené očima fyzioterapeutabakalářská 2016 
Vita MartinPohled fyzioterapeuta na tenisový trénink v období staršího školního věkubakalářská 2016 
Křenková TerezaSlackline jako kinezioterapeutický prostředek v rámci programu primární prevencebakalářská 2015 
Opletalová EvaKinezioterapeutická intervence u instability hlezenního kloubu ve sportovní přípravěbakalářská 2015 
Adámková AnetaPohybový program v primární prevenci u dětí mladšího školního věkubakalářská 2014 
Civáňová ZuzanaKondiční cvičení s využitím TRX? závěsného posilovacího systému u vertebrogenního algického syndromubakalářská 2014 
Kašparová ZuzanaSportovní trénink u hráček basketbalu pohledem fyzioterapeutabakalářská 2014 
Paráková VendulaProblematika skupinového cvičení Pilates z pohledu fyzioterapeutabakalářská 2014 
Dobrík RadoslavŠpirálna stabilizácia podľa Smíška v preventívnych pohybových programochbakalářská 2013 
Godalová JanaVelký gymnastický míč v kondičním tréninku hráče ledního hokejebakalářská 2013 
Bartusiková KamilaKompenzační cvičení ve volejbalu ženbakalářská 2012 
Buchtová KateřinaKompenzační cvičení u rekreačního hráče golfubakalářská 2012 
Chytilová MartinaKondiční příprava v ragby z pohledu fyzioterapiebakalářská 2012 
Dvořáková IvaKompenzační cvičení ve výkonnostní cyklisticebakalářská 2012 
Nováčková MichaelaSoftbalový trénink z pohledu fyzioterapiebakalářská 2012 
Kačmařová TerezaKurz plavání pro děti mladšího školního věku pohledem fyzioterapeutabakalářská 2011 
Merendová PavlaVyužití metodiky Pilates Medical u žen po hysterektomiibakalářská 2011 
Tomanová HanaCvičení v těhotenství s využitím velkých gymnastických míčůbakalářská 2011 
Němec FilipVliv sportovního zatížení na držení těla u hráčů ledního hokejebakalářská 2010 
Burkotová MartinaRekreační sportovní aktivity vozíčkářů v České republicebakalářská 2009 
Lokajíčková LuciaVyužití metody Medical Pilates u vertebrogenních potížíbakalářská 2009 
Procházková HanaMožnosti aplikovaných pohybových aktivit tělesně postižených v Hamzově odborné léčebně Luže- Košumberk.bakalářská 2009 
Prusek PavelVliv sportovního zatížení na držení těla u hráčů fotbalubakalářská 2009 
Zwingerová AdélaCílená tělesná cvičení ve výuce in-line bruslení u dětíbakalářská 2009 
Kadlíková LenkaVadné držení těla u dětí školního věkubakalářská 2008 
Řehulka RadovanKompenzační cvičení jako nedílná součást rekreačního sportubakalářská 2008 
Stonová TamaraAlgoritmizace tvorby pobytových programů pro předškolní dětibakalářská 2007 
Zlá LenkaVyrovnávací cvičení s overballem jako součást zdravotně preventivních programů v MŠbakalářská 2007 
Kaděra RadekZákladní chyby v technice posilování u klientů ve fitcentrechbakalářská 2006 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub