OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Hana Materová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Hana Materová
místnost, podlaží, budova: ZY 232, budova ZY
funkce:
obor činnosti:informatika a výpočetní technika
katedra / středisko (fakulta): Katedra biomedicínských oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1746
597 373 499
597 373 400
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1987UP Olomouc, Př.f., Fyzikální elektronika a optika, doktorát RNDr.
1981 – 1986UP Olomouc, Př. f., Fyzikální elektronika a optika, ukončeno státní. z. zk
1983 – 1984UP Olomouc, Doplňkové pedagogické studium, ukončeno státní. z. zk.
1977 – 1981Gymnáziun Jiřího z Poděbrad Olomouc
1969 – 1977ZŠ Hálkova Olomouc

Kvalifikace

1987státní rigorózní zkouška RNDr.

Další vzdělávání, kurzy

řada e-learningových kurzů na OU a VŠB
2016 – 2018Kurzy angličtiny na OU
2005 – 2013Kurzy angličtiny na OU
2006Manažerské školení ve FNO, BIBS Brno
1994 – 1998Kurzy angličtiny Fishnet
trenér triatlonu III, II

Zaměstnání, praxe

leden 2007 – dosudZSF OU Ostrava – odborný asistent
1998 – 2006ZSF OSU, externí výuka IT
1996 – dosudFNO Ostrava Poruba, KNM, informatik
1986 – 1993ČSD, odbor informatiky, technický pracovník (1989 - 1996 MD)

Odborné zaměření:

informatika
fyzika

Jazykové znalosti

angličtinaB2
ruštinaB2
slovenštinaC1
polštinapasivně
němčinazáklady


Všechny publikace

Materová, H. Jak šel čas - vznik oboru nukleární medicína. Nukleární medicína. 2017, roč. 6, č. 2, s. 28-31. ISSN 1805-1146.
Materová, H., Golisová, J. a Kraft, O. Jak šel čas. In: 53. Dny nukleární medicíny. Zlín. 2016.
Materová, H., Golisová, J. a Kraft, O. Jak šel čas. In: . s. 20-20. ISSN 1805-1146.
Sochorová, H. a Materová, H. Apple technologie a její využití ve zdravotnictví a výuce na lékařských fakultách [Workshop]. Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Česká republika. 2015.
Golisová, J., Materová, H. a Kraft, O. Měření kvality zdravotní péče na Klinice nukleární medicíny FN Ostrava. In: Dny nukleární medicíny v Hradci Králové. Hradec Králové. 2015.
Golisová, J., Materová, H. a Kraft, O. Měření kvality zdravotní péče na Klinice nukleární medicíny FN Ostrava. Nukleární medicína. 2015, roč. 4, s. 27-28. ISSN 1805-1146.
Materová, H., Golisová, J. a Kraft, O. Přehled používaných softwarových aplikací na pracovišti KNM Ostrava. In: Dny nukleární medicíny v Hradci Králové. Hradec Králové. 2015.
Materová, H., Golisová, J. a Kraft, O. Přehled používaných softwarových aplikací na pracovišti KNM Ostrava. Nukleární medicína. 2015, roč. 4, s. 24-24. ISSN 1805-1146.
Materová, H. a Sochorová, H. Studenti oboru radiologický asistent se specifickými potřebami při studiu v praxi. In: INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V GLOBÁLNÍCH A UŽŠÍCH KONTEXTECH. Ostrava. 2014.
Materová, H., Sochorová, H. a Kraft, O. Výuka studentů se specifickými potřebami při studiu a jejich možné uplatnění v radiologických oborech. Nukleární medicína. 2014, č. 3, s. 22-23. ISSN 1805-1146.
Materová, H., Sochorová, H. a Kraft, O. Výuka studentů se specifickými potřebamipři studiu a jejich možné uplatnění v radiologických oborech. In: 51. Dny nukleární medicíny. Ústupky u Seče. 2014.
Materová, H. a Vrublová, Y. Informatika a legislativa ve zdravotnictví. 2013.
Sochorová, H. a Materová, H. LMS Moodle in Teaching Biophysics and Medical Informatics at Faculty of Medicine, University of Ostrava. MEFANET journal. 2013, č. 1, s. 49-54. ISSN 1805-9163.
Materová, H. a Kraft, O. Přehled prováděných vyšetření na KNM Fn Ostrava od roku 1973. In: 50. Dny nukleární medicíny. Příbram. 2013.
Pekárek, R. J., Ullmann, V., Schejbalová, B. J. a Materová, H. Systém podání terapetických aktivit radiojodu a hodnocení expozic pracovníků. In: Dny nukleární medicíny. Příbram. 2013.
Ullmann, V., Koláček, M. a Materová, H. Fotopík a okénko analyzátoru u scintilační kamery. In: XLIX. Dny nukleární medicíny v Mikulově. Mikulov. 2012.
Pekárek, J., Ullmann, V., Tydláčková, H., Bajgerová, P. a Materová, H. Hodnocení expozic odborných pracovníků při přípravě radiofarmak. In: Dny nukleární medicíny. Mikulov. 2012.
Sochorová, H. a Materová, H. INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ - praktické aplikace výpočetní techniky. 2012.
Materová, H. a Vrublová, Y. INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ - zdravotnická dokumentace. 2012.
Materová, H. Laboratorní informační systémy. 2008.
Materová, H. Nemocniční informační systémy. 2008.
Kraft, O. a Materová, H. Radionuklidová diagnostika v hematologii. In: Nukleární medicína,sborník ČAS. ISBN 978-80-7262-533-8.
Dedek, V., Bartoš, V. a Materová, H. Normální hodnoty dynamické scintigrafie jícnu. Praktická radiologie. 2007, s. 7-10.
Materová, H. a Ullmann, V. Přenos scintigrafických studií z kamer ECAM a SYMBIA do systému Ostnucline. In: XLIV. Dni nukleárnej medicíny s medzinárodnou účasťou. Nitra. 2007.
Materová, H. Přenos scintigrafických studií z kamer ECAM a SYMBIA do systému Ostnucline. Izotop centrum s.r.o., 2007. s. 1-6. ISBN 978-80-969-757-16.
Materová, H. a Dedek, V. Radionuklidové všetření evakuacee žaludku v diagnostice dyspepsie horního typu. In: XLIV. Dni nukleárnej medicíny s medzinárodnou účasťou. Nitra. 2007.
Ullmann, V., Materová, H., Kraft, O., Dedek, V., Širůček, P. a Drozdková, R. Vyhodnocování dynamické scintigrafie transplantované ledviny z kamer Ecam/Symbia v systému Ostnucline. In: Abstrakta XLIV. dni nukleárnej medicíny s medzinárodnou účasťou. s. 22-22. ISBN 978-80-969757-1-6.
Ullmann, V. a Materová, H. Vyhodnocování dynamické scintigrafie transplantované ledviny z kamer ECAM/SYMBIA v systému OSTNUCLINE. In: XLIV.Dni nukleárnej medicíny s medzinárodnou účasťou. Nitra. 2007.
Sochorová, H. a Materová, H. Vývoj úrovně znalostí studentů ošetřovatelství v oboru informačních technologií při zahájení studia v průběhu 4 let. In: Trendy v ošetřovatelství IV., Trends in Nursing IV. 1. vyd. Ostrava: Zdravotně sociální fakulta OU, 2006. s. 212-216. ISBN 80-7368-182-X.
Sochorová, H. a Materová, H. The level of knowledge of students of bachelor medical study programmes in the field of information technology at start of study. In: Information and Communication Technology in Education 2004: Information and Communication Technology in Education 2004-08-31 Rožnov p. Radh.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2004. Ostravská univerzita v Ostravě, 2004. s. 239-241. ISBN 80-7042-993-3.
Sochorová, H. a Materová, H. Zlepšily se znalosti studentů v oboru informačních technologií při zahájení studia ošetřovatelství?. In: Trendy v Ošetřovatelství III. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2004. s. 168-171. ISBN 80-7042-351-X.
Sochorová, H. a Materová, H. Zkušenosti s výukou informačních technologií ve studijním programu ošetřovatelství. In: TRENDY V OŠETŘOVATELSTVÍ II. Ostravská univerzita: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2003. s. 95-98. ISBN 80-7042-341-2.
Sochorová, H. a Materová, H. Zkušenosti s výukou informačních technologií ve studijním programu ošetřovatelství. In: III.Ostravské sympozium ošetřovatelství s mezinárodní účastí: III.Ostravské sympozium ošetřovatelství s mezinárodní účastí 2003-04-16 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. Ostravská univerzita, 2003. s. 122-125.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub