Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Rastislav Maďar

děkan Lékařské fakulty OU

Rastislav Maďar

titul, jméno, příjmení:
doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
místnost, podlaží, budova:
ZY 360, budova ZY
funkce:
vedoucí ústavu
děkan LF OU
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 1786
553 46 1701
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1991 – 1997
MUDr. Jesseniova lékařská fakulta Univerzity Komenského
1987 – 1991
Gymnázium J.G. Tajovského, Banská Bystrica
 

Kvalifikace

2016
Master of Business Administration (MBA)
2007
Habilitace docentem veřejného zdravotnictví
2001
Ph.D. Lékařská fakulta univerzity Komenského, Bratislava
 

Zaměstnání, praxe

2017 – dosud
Lékařská fakulta OU v Ostravě
2009 – dosud
Centra očkování a cestovní medicíny Avenier
2005 – 2009
Fakulta zdravotnických studií OU v Ostravě
1997 – 2005
Jesseniova lékařská fakulta UK v Martině
 

Odborné zaměření

Epidemiologie, infection-control, public health
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Fellow of the Faculty of Travel Medicine, the Royal College of Physicians and Surgeons - FFTM RCPS (Glasg.)
Očkování a cestovní medicína - předseda redakční rady
Fórum infekční, tropické a cestovní medicíny - prezident
Koalice pro podporu očkování - prezident
Nozokomiální nákazy - vice-prezident
World Federation for Hospital Sterile Services - General Assembly member, country representative
Člen Evropské pracovní skupiny pro klíšťovou encefalitidu - ISW-TBE
Člen International Society of Travel Medicine - ISTM
Člen České lékařské komory a České lékařské společnosti JEP
 
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Škerková Michaela
Stanovení prahu sluchu vysokofrekvenční tónovou audiometrií v produktivním věku
disertační
2022
Hořínová Simona
Subjektivní hodnocení zdravotního stavu po prodělané koronavirové nákaze
diplomová
2022
Ostřížková Silvie
Očkování cestovatelů s chronickou nemocí
diplomová
2021
Hrdý Vojtěch
Klíšťová encefalitida v kraji Vysočina
diplomová
2020
Volfová Jana
Salmonelóza, kampylobakterióza a shigelóza v Moravskoslezském kraji
diplomová
2020
Janáčková Petra
Časový plán očkování před odjezdem do zahraničí
diplomová
2019
Chýlková Denisa
Výskyt MRSA v komunitních zařízeních
diplomová
2009
Havlů Petra
Veřejnozdravotnický význam bakteriálních meningitid
diplomová
2009
Grosman Tomáš
Prevalence výskytu rakoviny tlustého střeva v České republice
diplomová
2008
Melicharová Zuzana
Pohlavní nemoci v ČR na prahu 21.stol.
diplomová
2008
Malechová Lenka
Ekonomické aspekty imunizačního programu v ČR
diplomová
2007
Salačová Hana
Vliv národních imunizačních programů na redukci incidence infekčních nemocí
diplomová
2007
Ševčíková Vendula
Epidemiologické aspekty pneumokokových nákaz
diplomová
2007
Novotná Adéla
Význam oddělení centrální sterilizace v prevenci nemocničních nákaz
bakalářská
2020
Dudková Nikola
Očkování v těhotenství
bakalářská
2018
Kuželová Veronika
Charakteristika a epidemiologie HPV
bakalářská
2018
Šigutová Lenka
Význam kolektivní imunity dosažené očkováním
bakalářská
2018
Vavrečková Kristýna
Specifika prevence při cestování rizikových skupin populace
bakalářská
2018
Kaluscha Náhlík Vladimíra
Diabetes mellitus jako hrozba 21. století
bakalářská
2009
Klegová Veronika
Prevalence rakoviny děložního čípku a možnosti její redukce
bakalářská
2009
Koběrská Eliška
Výskyt pertusis v České republice a možnosti snížení incidence
bakalářská
2009
Kraviecová Ivana
Prevence přenosu infekčních nemocí v rámci dárcovství krve a krevních derivátů
bakalářská
2009
Mikesková Lucie
Addisonova nemoc v ČR a ve světě
bakalářská
2009
Němček Kateřina
Informovanost o nemocničních nákazách u pacientů a laické populace
bakalářská
2009
Šlachtová Marcela
Prevence klíšťové meningoencefalitidy vakcinací - mýty a fakta
bakalářská
2009
Valášková Jana
Vliv klimatu na změnu endemických oblastí infekčních nemocí
bakalářská
2009
Valová Michaela
Prevence rakoviny prsu u žen v České republice
bakalářská
2009
Juřičková Šárka
Endemické oblasti zoonotických nákaz na Moravě
bakalářská
2008
Mokrá Marie
Profesionální infekce u zdravotníků a jejich prevence
bakalářská
2008
Oršulíková Iva
Význam očkování proti diftérii
bakalářská
2008
Píchová Petra
Možnosti endemizace vektory přenášených cizokrajných infekcí ve Střední Evropě
bakalářská
2008
Říčná Markéta
Epidemiologicky závažné provozy a princip jejich kontroly
bakalářská
2008
Sněhotová Zuzana
Informovanost o očkování proti chřipce u nerizikových skupin populace.
bakalářská
2008
Štěrbová Helena
Perspektivy vakcinologie a vývoj nových vakcín
bakalářská
2008
Havlů Petra
Veřejnozdravotnický význam meningokokové meningitidy v České republice
bakalářská
2007
Illéš Tomáš
Tuberkulóza - zaměření na očkování a nárust rezistence mykobaktérií
bakalářská
2007
Lapčíková Marie
Manipulace s biologickým materiálem na anesteziologicko-resuscitačních odděleních
bakalářská
2007
Grosman Tomáš
Riziko zavlečení hemoragických horeček do České republiky
bakalářská
2006
Melicharová Zuzana
Vybrané aspekty cestovní medicíny
bakalářská
2006Hlavní řešitel
doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Období
1/2021 - 12/2024
Poskytovatel
Moravskoslezský kraj
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Období
9/2022 - 8/2023
Poskytovatel
Moravskoslezský kraj
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Období
1/2022 - 12/2022
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Období
9/2021 - 8/2022
Poskytovatel
Moravskoslezský kraj
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Období
1/2021 - 12/2021
Poskytovatel
Rektorát
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Období
9/2020 - 8/2021
Poskytovatel
Moravskoslezský kraj
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
rss
social hub