OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Jaromír Bystroň

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:imunologie a alergologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra biomedicínských oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1970 – 1976MUDr. Univerzita Palackého, Olomouc, obor všeobecné lékařství
1967 – 1970 SVVŠ Matiční, Ostrava

Kvalifikace

1998Habilitace docentem imunologie Univerzita Komenského, Bratislava
1996CSc., Univerzita Komenského, Bratislava
1989atestace v oboru Lékařská imunologie
1980atestace v oboru Pediatrie

Zaměstnání, praxe

1988 – dosudFakultní nemocnice Olomouc
2016 – dosudLF Ostravská univerzita
1997 – dosudJB Alergo-Imuno s.r.o
1995 – 2010IPVZ Praha
1989 – 1995LF UP Olomouc
1976 – 1988NsP Havířov

Odborné zaměření

Alergologie a klinická imunologie

Ocenění

2015čestný člen Slovenské společnosti alergologie a klin. Imunologie
2014Cena Profesora Zavázala za činnost v oboru AKI
2012čestný člen České společnosti alergologie a klin. Imunologie
1997nejlepší publikaci v oblasti alergologie a klin. Imunologie (monografie „Alergie“ Cena Dr.Josefa Lišky)

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2015 – dosudčlen redakční rady časopisu - Alergologia Polska
1999 – dosudčlen redakční rady časopisu - Alergie
1995 – dosudčlen výboru České společnosti alergologie a klin.imunologie (ČSAKI)
2010 – 2015člen akreditační komise AKI při MZd ČR
1996 – 2005místopředseda ČSAKI
1993 – 1996místopředseda OS ČLK Olomouc

Jazykové znalosti

Angličtinaaktivní znalost
Ruština aktivní znalost
Polština aktivní znalost


Všechny publikace

Nenalezen žádný záznam.ZkratkaNázev předmětu
KONHOKonzultační hodiny
LIMLFLékařská imunologie


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub