OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Vladimír Richter

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MUDr. Vladimír Richter, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: X 0, budova X
funkce:
obor činnosti:dětská chirurgie
katedra / středisko (fakulta): Katedra chirurgických oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 375 751
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Zonča, P., Peteja, M., Richter, V., Vávra, P., Ostruszka, P., Worek, D. a Štigler, J. KOMPLETNÍ MINIINVAZIVNÍ IVOR-LEWISOVA RESEKCE JÍCNU. Rozhledy v chirurgii. 2017, roč. 96, s. 114-119. ISSN 0035-9351.
Problém sekundárního krvácení v časném pooperačním období. In: XXIII. Pelhřimovské chirurgické dny. Pelhřimov. 2017.
Zonča, P., Peteja, M., Vávra, P., Richter, V. a Ostruszka, P. RIZIKA RETROPERITONEOSKOPICKÉ ADRENALEKTOMIE. Rozhledy v chirurgii. 2017, roč. 96, s. 130-133. ISSN 0035-9351.
Zonča, P., Vávra, P., Peteja, M., Richter, V. a Ihnát, P. Laparoskopie budoucnosti. In: 70. chirurgický den Kostlivého. Bratislava. 2016.
Zonča, P., Peteja, M., Richter, V., Vávra, P., Mitták, M., Ostruszka, P. a Tulinský, L. Miniinvazivní resekce jícnu s intratorakální anastomózou. In: XXVI. Petřivalského ? Rapantovy dny. Olomouc. 2016.
Zonča, P., Peteja, M., Richter, V., Vávra, P. a Ihnát, P. PRIMÁRNÍ ZHOUBNÉ NÁDORY TENKÉHO STŘEVA. Rozhledy v chirurgii. 2016, roč. 95, s. 344-349. ISSN 0035-9351.
Zonča, P., Peteja, M., Richter, V., Vávra, P. a Ihnát, P. Primární zhoubné nádory tenkého střeva, primární diagnostika a terapie. In: XXIII. Pražské chirurgické dny. Praha. 2016.
Peteja, M., Richter, V., Zonča, P., Lerch, M., Vávra, P. a Ihnát, P. Resekce portální žíly u duodenohemipankreatektomie - má to smysl?. In: XXVI. Petřivalského - Rapantovy dny. Olomouc. 2016.
Zonča, P., Peteja, M., Richter, V. a Vávra, P. State of the art: Miniinvazivni esophagektomie. In: 42. Česko-slovenský chirurgický kongres. Praha. 2016.
Slívová, I., Richter, V., Vávrová, Z. a Bednaříková, E. Abdominoskrotální hydroléla - kazuistika. In: 61. kongres českých a slovenských dětských chirurgů. Český Krumlov. 2015.
Zonča, P., Peteja, M., Vávra, P. a Richter, V. ALPPS. In: 7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. Plzeň. 2015.
Richter, V. a Šuláková, A. Kongenitální cysty choledochu u dětí. In: Pracovní dny dětské gastroenterologie, hematologie a výživy. Ostravice. 2015.
Zonča, P., Peteja, M., Richter, V., Mitták, M. a Jacobi, C. Laparoskopická resekce jícnu. In: IX. Podlahovy chirurgické dny a IX. Interaktivní kongres hojení ran. Mikulov. 2015.
Zonča, P., Peteja, M., Richter, V., Mittrk, M. a Jacobi, C. Miniinvasive Oesophagus Resection - Our Experience. In: 191. Tagung der Kölner Chirurgenvereinigung. Köln. 2015.
Richter, V. NPB - stále problematická diagnóza?. In: Beskydský pediatrický den 2015. Ostravice. 2015.
Richter, V. Spolupráce dětského chirurga a pediatrra. In: Beskydský pediatrický den 2015. Ostravice. 2015.
Peteja, M., Vávra, P., Richter, V. a Zonča, P. Chirurgie jaterních metastáz. In: 11. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE, OSTRAVSKÉ GASTROENTEROLOGICKO- CHIRURGICKO-ONKOLOGICKÉ DNY 2014. Ostrava. 2014.
Zonča, P., Richter, V., Mitták, M. a Jacobi, C. Laparoskopická resekce jícnu. In: Ostravské gastroenterologicko-chirurgicko-onkologické dny 2014, 11. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie. Ostrava. 2014.
Slívová, I., Bednaříková, E., Richter, V. a Vávrová, Z. Atypické bolesti břicha. Pediatrie pro praxi. 2013, roč. 14, s. 323-324. ISSN 1213-0494.
Zonča, P., Jacobi, C., Martínek, L., Peteja, M. a Richter, V. Poranění velkých žil u retroperitoneoskopické adrenalektomie: Programový sborník. ISBN 978-80-260-4306-5.
Zonča, P., Jacobi, C., Martínek, L., Peteja, M. a Richter, V. Poranění velkých žil u retroperitoneoskopické adrenalektromie. In: XX. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY. Praha: CHK UK Praha, VFN Praha. 2013.
Guňková, P., Guňka, I., Martínek, L., Richter, V., Vávra, P., Ihnát, P., Mazur, M., Dostalík, J. a Zonča, P. Vliv dehiscence anastomózy na onkologické výsledky u resekčních výkonů pro karcinom rekta. Rozhledy v chirurgii. 2013, roč. 92, s. 244-249. ISSN 0035-9351.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub