OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Vladimír Ječmínek

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MUDr. Vladimír Ječmínek, PhD.
místnost, podlaží, budova: X 0, budova X
funkce:
obor činnosti:traumatologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra chirurgických oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 375 007
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1994traumatologická nástavbová atestace
1993II. atestace z chirurgie
1987I. atestace z chirurgie
1984absolvent LF UJEP Brno

Kvalifikace

2017MBA–závěrečné zkoušky rekvalifikačního programu MBA
2003Ph.D.–obhajoba dizertační práce „Sdružená poranění pánve“ ve vědním oboru chirurgie

Další vzdělávání, kurzy

20103 denní kurz–LCP plates– Paříž (Francie)
1997 – 20063x AO týdenní kurz v Davosu (Švýcarsko)

Zaměstnání, praxe

2017 – dosudprimář LP Kliniky úrazové chirurgie FN Ostrava
1992 – 2017FN Ostrava, Traumatologické centrum – od roku 1994: zástupce primáře
1984 – 1992MNOF, chirurgické oddělení– sek. Lékař

Odborné zaměření

Úrazová chirurgie

Ocenění

2015Chlumského cena ČSOT za nejlepší publikace roku 2015, Traumatologie (spoluautor)

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Akreditační komise České společnosti úrazové chirurgie
Výbor České společnosti úrazové chirurgie

Jazykové znalosti

Němčinapokročilý
Angličtinapasivní znalost


Všechny publikace

Pleva, L., Ječmínek, V., Šír, M. a Paciorek, M. Dilacerační poranění pánve. In: VIII. Pardubické dny úrazové chirurgie s mezinárodní účastí. Pardubice: Pardubická nemocnice. 2017.
Pleva, L., Šír, M. a Ječmínek, V. Kontroverze v ošetřování torakoabdominálních poranění. In: XVIII. Novákovy traumatologické dny. Brno: Česká společnost pro úrazovou chirurgii. 2017.
Pleva, L., Procházak, V., Ječmínek, V. a Šír, M. Využití radiointervenčních metod v úrazové chirurgii u polytraumatu. In: XII. Traumatologická den. Praha: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. 2017.
Procházka, V., Jonszta, T., Czerný, D., Krajča, J., Pleva, L., Ječmínek, V., Šír, M. a Hrbáč, T. Endovaskulární léčba cévních poranění. In: V. Bilaterální sympozium s mezinárodní účastí. Rožnov pod Radhoštěm. 2016.
Pleva, L., Ječmínek, V. a Madeja, R. Femur. In: V. Bilaterální sympozium s mezinárodní účastí. Rožnov pod Radhoštěm. 2016.
Jelen, S., Pleva, L., Vlček, V., Ječmínková, R., Ječmínek, V., Novák, M. a Krajčíková, M. Hromadná nehoda Studénka 2015.. 2016.
Ječmínková, R., Ječmínek, V., Jelen, S., Bílek, J. a Foldyna, J. Lidský faktor a jeho role v léčbě život ohrožujícího krvácení.. 2016.
Ječmínek, V., Pleva, L., Demel, J., Litner, R. a Bialy, Ĺ. Osteosyntéza nohy a ruky. In: V. Bilaterální sympozium s mezinárodní účastí. Olomouc. 2016.
Ječmínek, V., Pleva, L. a Jackanin, J. Poranění jater - transplantace. In: V. Bilaterální sympozium s mezinárodní účastí. Rožnov pod Radhoštěm. 2016.
Šír, M., Pleva, L., Ječmínek, V., Vronský, R., Szeliga, J., Mitták, M., Pelikán, A., Posolda, T., Ihnát, P., Vávra, P., Mrůzek, M. a Dočekal, B. Urgentní a akutní operace břišních poranění v roce 2015 v TC FN Ostrava. In: XXIII.Pražské chirurgické dny. Praha. 2016.
Jelen, S., Pleva, L., Ječmínková, R., Ječmínek, V., Novák, M. a Krajčíková, M. "HN Studénka 2015". 2015.
Jelen, S., Pleva, L., Vlček, V., Ječmínková, R., Ječmínek, V., Novák, M. a Krajčíková, M. Hromadná nehoda Studénka 2015. 2015.
Ječmínková, R., Ječmínek, V., Jelen, S., Foldyna, J. a Bílek, J. Masivní transfuzní protokol a co dál?. 2015.
Madeja, R., Pleva, L. a Ječmínek, V. Osteosyntéza pánve pomocí počítačové navigaced. Úrazová chirurgie. 2015, roč. 23, s. 63-67. ISSN 1211-7080.
Filipinský, J., Ječmínek, V. a Wendsche, P. Poranění pánve. In: Traumatologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2015. s. 154-164. ISBN 978-80-7492-211-4.
Jelen, S., Demel, J. a Ječmínek, V. Ztrátové střelné poranění proximálního femoru - léčba a komplikace. 2014.
Jelen, S., Vašík, J., Ječmínek, V., Ječmínková, R. a Fikoczek, H. Život ohrožující poranění ledvin. 2014.
Pleva, L., Ječmínek, V., Jelen, S. a Gřegoř, R. Mezioborová spolupráce v ošetřování polytraumat. ISBN 978-80-7392-190-3.
Pleva, L., Pometlová, J., Ječmínek, V. a Chmelová, J. Poranění cév dolních končetin. Úrazová chirurgie. 2012, roč. 20, s. 43-48. ISSN 1211-7080.
Ječmínková, R., Jelen, S., Ječmínek, V., Bílek, J., Foldyna, J. a Burša, F. Damage control resuscitation v podmínkách FN Ostrava. s. 32-33. ISBN 978-80-260-0325-0.
Ječmínek, V., Pleva, L., Jelen, S. a Ječmínková, R. Damage control komplexního poranění pánve..
Ječmínková, R., Jelen, S., Ječmínek, V., Bílek, J., Foldyna, J. a Burša, F. Damage control resuscitation v podmínkách FN Ostrava.
Jelen, S., Ječmínek, V., Vronský, R., Bílek, J., Ječmínková, R. a Foldyna, J. Damage control traumatology na Urgentním příjmu FN Ostrava - kde to vázne?.
Jelen, S., Ječmínek, V., Prusenovský, P., Pleva, L., Krajča, J. a Procházka, V. Embolizace při poranění jater - kdy a jak ?.
Jelen, S., Pleva, L., Vladimír, V., Ječmínková, R., Ječmínek, V., Martin, N. a Michaela, K. Hromadná nehoda Studénka 2015.
Ječmínková, R., Jelen, S., Ječmínek, V., Bílek, J., Foldyna, J., Gumulec, J. a Urbanec, R. Naše zkušenosti s aplikací masivního transfuzního protokolu při rozsáhlém krvácení u polytraumat.
Vronský, R., Jelen, S., Ječmínek, V. a Kopáček, I. Naše zkušenosti s osteosyntézou LFN-A u dětí.
Ječmínek, V., Pleva, L., Procházka, V. a Jelen, S. Trauma jater - pokračující krvácení po chirurgickém ošetření.
Jelen, S., Šír, M., Demel, J. a Ječmínek, V. Ztrátové střelné poranění proximálního femoru - léčba a komplikace..
Jelen, S., Vašík, J., Ječmínek, V., Ječmínková, R. a Fikoczek, H. Život ohrožující poranění ledvin.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub