OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Petr Šilhán

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:psychiatrie
katedra / středisko (fakulta): Katedra neurologie a psychiatrie (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 373 145
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1999Ukončení studia na 3. LF UK, obor všeobecné lékařství s preventivním zaměřením, Praha
1990Ukončení studia na Gymnáziu Thälmannova, Ostrava-Poruba
1986Ukončení studia na ZDŠ Ukrajinská, Ostrava-Poruba

Kvalifikace

2016Ukončení doktorského studijního programu Psychiatrie, LF UP Olomouc
2007Atestace v oboru Psychiatrie dle z. č. 95/2004 Sb.
2003Atestace I. stupně v oboru Psychiatrie

Další vzdělávání, kurzy

2016Kurz Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika (OPD-2)
2016Kurz duplexní sonografie krčních tepen
2015Kurz transkraniální barevné duplexní sonografii (TCCS)
2015Kurz biostatistiky
2006Sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychodynamické psychoterapii (VIAP)

Zaměstnání, praxe

2015 – dosudLékařská fakulta OU, odborný asistent s vědeckou hodností
2004 – 2015 LF/FZS OU, externí vyučující
2010 – dosudFakultní nemocnice Ostrava, primář Oddělení psychiatrického
2003 – 2010Fakultní nemocnice Ostrava, sekundární lékař Oddělení psychiatrického
2000 – 2003Psychiatrická léčebna v Opavě, sekundární lékař

Odborné zaměření

Psychiatrie, monitoring plasmatických koncentrací psychofarmak, transkraniální ultrasonografie, psychoterapie

Akademické funkce a členství v orgánech

odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na psychiatrii

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Člen redakční rady České a slovenské psychiatrie
Člen výboru Sekce lůžkové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP
Člen České neuropsychiatrické společnosti

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Němčinastředně pokročilý
Ruštinazákladní znalost


Všechny publikace

Kacířová, I., Grundmann, M., Uřinovská, R. a Šilhán, P. PP263-importance of TDM, phenotyping and cenotyping during intoxication with venlafaxine. In: 13th European congres of clinical pharmacology and therapeutics - EACPT 2017. Praha: EACPT. 2017.
Ďuricová, J., Kacířová, I., Šilhán, P., Šištík, P. a Grundmann, M. Therapeutic monitoring of depot antipsychotics [Konference]. Praha, Česká republika. 2017.
Šilhán, P., Kacířová, I., Hýža, M., Uřinovská, R., Češková, CSc., P. M. E. a Grundmann, M. Terapeutické monitorování hladin léčiv v psychiatrii - možnosti a využití v praxi. Psychiatrie pro praxi. 2016, roč. 2016, č. 17, s. 10-14. ISSN 1213-0508.
Šilhán, P., Školoudík, D., Jelínková, M., Hýža, M., Valečková, J., Perničková, D. a Hosák, L. The use of transcranial sonography at neuro-psychiatry interface. Ceska a Slovenska Neurologie a Neurochirurgie. 2016, č. 79, s. 649-654. ISSN 1210-7859.
Kacířová, I., Grundmann, M., Uřinovská, R. a Šilhán, P. Importance of TDM, phenotyping and genotyping during intoxication with venlafaxine.. In: 11 Conference of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT). Ženeva. 2013.
Šilhán, P., Perničková, D. a Hosák, L. Depresivní syndrom po cévní mozkové příhodě: česká a slovenská psychiatrie. Česká a slovenská psychiatrie. 2012, roč. 108, s. 291-297. ISSN 1212-0383.
Hosák, L., Šilhán, P. a Hosáková, J. Genetika úzkostných poruch. Psychiatrie pro praxi. 2012, roč. 14, s. 7-9. ISSN 1213-0508.
Hosák, L., Šilhán, P. a Hosáková, J. Genome-wide association studies in schizophrenia, and potential etiological and functional implications of their results. Acta Medica. 2012, roč. 55, s. 3-11. ISSN 1211-4286.
Hosák, L., Šilhán, P. a Hosáková, J. Genomic copy number variations: A breakthrough in our knowledge on schizophrenia etiology?. NEUROENDOCRINOL LETT. 2012, roč. 33, s. 183-190. ISSN 0172-780X.
Grundmann, M., Uřinovská, R., Šilhán, P. a Kacířová, I. Intoxikace venlafaxinem - využití TDM, fenotypizace a genotypizace. Klinická farmakologie a farmacie. 2012, roč. 26, s. 90-92. ISSN 1212-7973.
Hosák, L., Šilhán, P. a Hosáková, J. Využití endofenotypů v genetickém výzkumu schizofrenie. Psychiatrie. 2012, roč. 16, s. 157-166. ISSN 1211-7579.
Perničková , D., Šilhán, P., Szilvásiová, M., Fojtíková, H. a Svobodová, J. Komorbidita smíšené úzkostně-depresivní poruchy a poruch osobnosti. Psychiatrie. 2010, roč. 14, s. 49-49. ISSN 1211-7579.
Šilhán, P., Svobodová, J., Perničková , D., Pavlíková, K., Olej, J. a Szilvásiová, M. Srovnání účinnosti buprenofrinu a kombinace buprenofrinu s naloxonem v léčbě odvykacího stavu při závislosti na heroinu u hospitalizovaných pacientů. In: Duševní poruchy a kvalita péče. s. 284-286.
Šilhán, P., Szilvásiová, M., Svobodová, J. a A Kol., Creutzfeldt-Jacobova choroba - několik zkušeností z klinické praxe. Psychiatrie. Časopis pro moderní psychiatrii. 2008,
Šilhán, P. a A Kol., Creutzfeldt-Jakocobova choroba - několik zkušeností z klinické praxe. Psychiatrie. 2008,
Šilhán, P. a A Kol., Depresivní syndrom u pacientů po CMP. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008,
Šilhán, P. a A Kol., .. Klesá zájem o detoxifikaci dětí a mladistvých v souvislosti se zastavením rostoucího trendu užívání drog?. Quo vadis psychiatria?. 2008,
Šilhán, P. a A Kol., Praktické zkušenosti s léčbou psychofarmaky během gravidity v ambulantní psychiatrické péči. Psychiatrie. 2007,
Šilhán, P. a A Kol., Psychotická porucha při léčbě topiramátem?. Psychiatrie. 2006,
Šilhán, P. a A Kol., Výsledky detoxifikace u závislosti na metamfetaminu při krátkodobé hospitalizaci.. Galén. 2006,
Svobodová, J., Perničková , D., Šilhán, P. a Václavík, M. Výsledky detoxikace závislosti na metamfetaminu při krátkodobé detoxikaci. In: In:Raboch J,Zrzavecká I.,doubek P. Nemocná duše, nemocný mozek:klinická zkušenost a fakta. s. 175-177. ISBN 80-7762-420-2.
Václavík, M., Šilhán, P. a Szilvásiová, M. Panická verzus konverzní porucha: motorické příznaky, jejich diagnostika a léčba.. Psychiatrie. 2005, s. 53-53.
Václavík, M., Šilhán, P. a Bar, M. Psychotická porucha při léčbě topiramátem? Kazuistické sdělení.. Psychiatrie. 2005, s. 53-53.
Václavík, M., Šilhán, P., Svobodová, J. a Novák, V. Konverzní porucha a její komunikační význam. První zkušenosti s komplexním přístupem.. Česká psychiatrie a svět, Galén, Praha. 2004, s. 263-265.
Svobodová, J., Šilhán, P., Václavík, M., Perničková , D. a A Kol., Klesá zájem o detoxifikaci dětí a mladistvých v souvislosti se zastavením rostoucího trendu v užívání drog?.


AutorNázev práceTypRok
Hlísta PavelDepresivní stav a jeho následkybakalářská 2015 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub