Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Petr Šilhán


titul, jméno, příjmení:MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:psychiatrie
katedra / středisko (fakulta): Katedra klinických neurověd (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 373 145
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1999Ukončení studia na 3. LF UK, obor všeobecné lékařství s preventivním zaměřením, Praha
1990Ukončení studia na Gymnáziu Thälmannova, Ostrava-Poruba
1986Ukončení studia na ZDŠ Ukrajinská, Ostrava-Poruba

Kvalifikace

2016Ukončení doktorského studijního programu Psychiatrie, LF UP Olomouc
2007Atestace v oboru Psychiatrie dle z. č. 95/2004 Sb.
2003Atestace I. stupně v oboru Psychiatrie

Další vzdělávání, kurzy

2016Kurz Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika (OPD-2)
2016Kurz duplexní sonografie krčních tepen
2015Kurz transkraniální barevné duplexní sonografii (TCCS)
2015Kurz biostatistiky
2006Sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychodynamické psychoterapii (VIAP)

Zaměstnání, praxe

2015 – dosudLékařská fakulta OU, odborný asistent s vědeckou hodností
2004 – 2015 LF/FZS OU, externí vyučující
2010 – dosudFakultní nemocnice Ostrava, primář Oddělení psychiatrického
2003 – 2010Fakultní nemocnice Ostrava, sekundární lékař Oddělení psychiatrického
2000 – 2003Psychiatrická léčebna v Opavě, sekundární lékař

Odborné zaměření

Psychiatrie, monitoring plasmatických koncentrací psychofarmak, transkraniální ultrasonografie, psychoterapie

Akademické funkce a členství v orgánech

odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na psychiatrii

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Člen redakční rady České a slovenské psychiatrie
Člen výboru Sekce lůžkové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP
Člen České neuropsychiatrické společnosti

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Němčinastředně pokročilý
Ruštinazákladní znalost


Lékové interakce - zkušenosti s expertním systémem
Martin Hýža, Tomáš Skřont, Petr Šilhán
Rok: 2020, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Medical Students? Career Choice and Attitudes Toward Psychiatry: Case of the Czech Republic
L.B. Motlová, M. Janoušková, T. Formánek, M. Goetz, D. Holub, J. Hubeňák, T. Kašpárek, K. Látalová, H. Papežová, M. Světlák, Petr Šilhán, P. Trančík, J. Vevera, R. Balon ... další autoři
Rok: 2020, Academic Psychiatry
článek v odborném periodiku

Možnosti léčby farmakorezistentní deprese v běžné klinické praxi
Eva Češková, Petr Šilhán
Rok: 2020, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Ošetřovatelská péče u akutních stavů v psychiatrii
Radim Němec, Petr Šilhán, Martin Hýža
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Terapeutická adherence a technologické možnosti jejího ovlivňování
Petr Šilhán, Martin Hýža, Samuel Ambroš, Petr Dostálek, Jana Schwarzová, Tomáš Skřont, Jan Vantuch, Klára Fiedorová, MArtin Augustýnek ... další autoři
Rok: 2020, Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Co brání úspěšnější farmakologické léčbě depresivní poruchy?
Martin Hýža, Petr Šilhán, Tomáš Škront, Jan Vantuch
Rok: 2019, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Interakce SSRI: teorie, expertní systémy a praxe
Petr Šilhán, Martin Hýža
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Serotoninový syndrom: vídáme nejznámější nežádoucí účinek antidepresiv v klinické praxi?
Petr Šilhán
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

What Does Antidepressant Drug level Monitoring Reveal About Outpatient Treatment and Patient Adherence?
Petr Šilhán, Romana Uřinovská, Ivana Kacířová, Martin Hýža, Milan Grundmann, Eva Češková ... další autoři
Rok: 2019, Pharmacopsychiatry
článek v odborném periodiku

PP263-importance of TDM, phenotyping and cenotyping during intoxication with venlafaxine
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Romana Uřinovská, Petr Šilhán
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Therapeutic monitoring of depot antipsychotics
Jana Ďuricová, Ivana Kacířová, Petr Šilhán, Pavel Šištík, Milan Grundmann
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Terapeutické monitorování hladin léčiv v psychiatrii - možnosti a využití v praxi
Petr Šilhán, Ivana Kacířová, Martin Hýža, Romana Uřinovská, Prof. MUDr. Eva Češková, CSc., Milan Grundmann ... další autoři
Rok: 2016, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

The use of transcranial sonography at neuro-psychiatry interface
Petr Šilhán, D. Školoudík, M. Jelínková, Martin Hýža, J. Valečková, Denisa Perničková, L. Hosák ... další autoři
Rok: 2016, Ceska a Slovenska Neurologie a Neurochirurgie
článek v odborném periodiku

Importance of TDM, phenotyping and genotyping during intoxication with venlafaxine.
Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Romana Uřinovská, Petr Šilhán
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Depresivní syndrom po cévní mozkové příhodě
Petr Šilhán, Denisa Perničková, Ladislav Hosák
Rok: 2012, Česká a slovenská psychiatrie
článek v odborném periodiku

Genetika úzkostných poruch
Ladislav Hosák, Petr Šilhán, Jiřina Hosáková
Rok: 2012, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Genome-wide association studies in schizophrenia, and potential etiological and functional implications of their results
Ladislav Hosák, Petr Šilhán, Jiřina Hosáková
Rok: 2012, Acta Medica
článek v odborném periodiku

Genomic copy number variations: A breakthrough in our knowledge on schizophrenia etiology?
Ladislav Hosák, Petr Šilhán, Jiřina Hosáková
Rok: 2012, NEUROENDOCRINOL LETT
článek v odborném periodiku

Intoxikace venlafaxinem - využití TDM, fenotypizace a genotypizace
Milan Grundmann, Romana Uřinovská, Petr Šilhán, Ivana Kacířová
Rok: 2012, Klinická farmakologie a farmacie
článek v odborném periodiku

Využití endofenotypů v genetickém výzkumu schizofrenie
Ladislav Hosák, Petr Šilhán, Jiřina Hosáková
Rok: 2012, Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Komorbidita smíšené úzkostně-depresivní poruchy a poruch osobnosti
D. Perničková , Petr Šilhán, Michaela Szilvásiová, H. Fojtíková, Jitka Svobodová
Rok: 2010, Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Srovnání účinnosti buprenofrinu a kombinace buprenofrinu s naloxonem v léčbě odvykacího stavu při závislosti na heroinu u hospitalizovaných pacientů
Petr Šilhán, Jitka Svobodová, D. Perničková , K. Pavlíková, J. Olej, Michaela Szilvásiová ... další autoři
Rok: 2010
stať ve sborníku

Creutzfeldt-Jacobova choroba - několik zkušeností z klinické praxe
Petr Šilhán, Michaela Szilvásiová, Jitka Svobodová, A Kol.
Rok: 2008, Psychiatrie. Časopis pro moderní psychiatrii
článek v odborném periodiku

Creutzfeldt-Jakocobova choroba - několik zkušeností z klinické praxe
Petr Šilhán, A Kol.
Rok: 2008, Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Depresivní syndrom u pacientů po CMP
Petr Šilhán, A Kol.
Rok: 2008, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
článek v odborném periodiku

Klesá zájem o detoxifikaci dětí a mladistvých v souvislosti se zastavením rostoucího trendu užívání drog?
Petr Šilhán, .. A Kol.
Rok: 2008, Quo vadis psychiatria?
článek v odborném periodiku

Praktické zkušenosti s léčbou psychofarmaky během gravidity v ambulantní psychiatrické péči
Petr Šilhán, A Kol.
Rok: 2007, Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Psychotická porucha při léčbě topiramátem?
Petr Šilhán, A Kol.
Rok: 2006, Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Výsledky detoxifikace u závislosti na metamfetaminu při krátkodobé hospitalizaci.
Petr Šilhán, A Kol.
Rok: 2006, Galén
článek v odborném periodiku

Výsledky detoxikace závislosti na metamfetaminu při krátkodobé detoxikaci
Jitka Svobodová, D. Perničková , Petr Šilhán, Michael Václavík
Rok: 2006
stať ve sborníku

Panická verzus konverzní porucha: motorické příznaky, jejich diagnostika a léčba.
Michael Václavík, Petr Šilhán, Michaela Szilvásiová
Rok: 2005, Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Psychotická porucha při léčbě topiramátem? Kazuistické sdělení.
Michael Václavík, Petr Šilhán, Michal Bar
Rok: 2005, Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Konverzní porucha a její komunikační význam. První zkušenosti s komplexním přístupem.
Michael Václavík, Petr Šilhán, Jitka Svobodová, Vilém Novák
Rok: 2004, Česká psychiatrie a svět, Galén, Praha
článek v odborném periodiku

Klesá zájem o detoxifikaci dětí a mladistvých v souvislosti se zastavením rostoucího trendu v užívání drog?
Jitka Svobodová, Petr Šilhán, Michael Václavík, D. Perničková , A Kol.
Rok: , Neuveden
kapitola v odborné knize

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Hlísta PavelDepresivní stav a jeho následkybakalářská 2015 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub