Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Radka Šigutová


titul, jméno, příjmení:RNDr. Radka Šigutová
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:klinická biochemie, lékařská chemie
katedra / středisko (fakulta): Ústav laboratorní medicíny (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 374 125
e-mail:

Vzdělání

2014Univerzita Palackého v Olomouci; Obor/specializace: Biochemie, státní rigorózní zkouška – RNDr.
2008 – 2010Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno; Obor/specializace: Magisterský obor/Analytická biochemie – Mgr.
2005 – 2008Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno; Obor/specializace: Bakalářský obor/Aplikovaná biochemie – Bc.

Kvalifikace

2016osvědčení k internímu auditorství pro laboratoře (ISO 15189:2013) systému managementu kvality
2012zařazena do Specializačního vzdělávání IPVZ – Obor Klinická Biochemie – začátek zahájení studia – r.2016 – předpoklad ukončení – r.2019
2011Získání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (včetně data získání): Osvědčení č. 658 – AKK – Odborná způsobilost k výkonu povolání – Odborný pracovník v laboratorních metodách

Další vzdělávání, kurzy

2017XIII. Celostátní sjezd ČSKB
20173. Ostravské likvorové sympozium
201710. Středomoravské dny laboratorní medicíny
2016Specializační vzdělávání zák. 96
2016Kurz interních auditorů pro laboratoře (ISO 15189:2013)
2015Laboratorní a klinické aspekty kostního metabolismu
2015Správná klinická praxe v provádění klinického hodnocení
2015ICH GCP Training for Investigators
2015Dyslipidémie
20152. Ostravské likvorové sympozium
2014Laboratorní rozhledy–věda, škola, praxe
2014Laboratorní vyšetření v diabetologii
2013XI. celostátní sjezd ČSKB
2012XXXI. Regionální pracovní dny klinické biochemie
20121. Ostravské likvorové sympozium
2012Laboratorní medicína
2012Školení auditorů a manažerů jakosti
201110. sympozium Aktuality v dětské intenzivní péči
2011Akutní poškození a selhávání ledvin a jeho diagnostika
2011XXX. Regionální pracovní dny klinické biochemie
2011Správná klinická praxe v klinickém hodnocení
2011Pracovní konference POCT ve zdravotnických zařízeních

Zaměstnání, praxe

2010Oddělení klinické biochemie, FNO
2012LF OU

Odborné zaměření

Zkušenosti s imunostanovením ELISA, v oblasti bionanotechnologií, POCT (point–of–care testing), v oblasti analýz vnitřního prostředí a automatizované analýzy.

Akademické funkce a členství v orgánech

2011 – dosudČeská společnost klinické biochemie

Jazykové znalosti

Angličtina
Němčina


Expression and 7-day time course of circulating microRNAs in septic patients treated with nephrotoxic antibiotic agents
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, Josef Zadrazil, Viktor Klementa, Lenka Pribylova, Radim Bris, Marcela Káňová, Radka Šigutová, Ivana Kacířová, Zdeněk Švagera, Eva Bace, David Stejskal ... další autoři
Rok: 2022, Bmc Nephrology
článek v odborném periodiku

Specific microRNAs and heart failure: time for the next step toward application?
Radka Šigutová, Lukas Evin, David Stejskal, Věra Ploticová, Zdeněk Švagera
Rok: 2022, Biomedical Papers-Olomouc
článek v odborném periodiku

Acute Kidney Injury in Septic Patients Treated by Selected Nephrotoxic Antibiotic Agents-Pathophysiology and Biomarkers-A Review
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, Josef Zadražil, Marcela Kanová, Viktor Klementa, Radka Šigutová, Ivana Kacířová, Vladimír Hrabovský, Zdeněk Švagera, David Stejskal ... další autoři
Rok: 2020, International Journal of Molecular Sciences
článek v odborném periodiku

Measurement of novel adipokine visfatin in young patients with acute myocardial infarction. Clinical testing of a new elisa
David Stejskal, Radka Šigutová, Marek Svesták, Jan Václavík, Pavlína Kušnierová, Zdeněk Švagera ... další autoři
Rok: 2020, Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacky, Olomouc, Czechoslovakia
článek v odborném periodiku

The next step in the clinical use of microRNAs: The elimination of heparin interference
Radka Šigutová, E. Bače, M. Burešová, L. Chalupová, P. Kozstyu, B. Dvořáková, Věra Ploticová, M. Hložánková, David Stejskal ... další autoři
Rok: 2020
ostatní

Comparison of a new immunoassay and PCR-based method for quantification of microRNAs in whole blood. A pilot methodical study
David Stejskal, M. Hlozankova, Radka Šigutová, Kateřina Andelová, Zdeněk Švagera, M. Svestak ... další autoři
Rok: 2019, BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC
článek v odborném periodiku

Obtižne interpretovatelné nálezy elektroforéz a imunofixací u pacientu s mnohočetným myelomem po autologní transplantaci
Pavlína Kušnierová, David Zeman, Radka Šigutová, Zdeněk Švagera, Lenka Zahradová, Roman Hájek ... další autoři
Rok: 2017, Klinicka Biochemie a Metabolismus
článek v odborném periodiku

Diagnostic accuracy of cystatin C and creatinine based estimation of glomerular filtration using various equations in pediatrics
Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, František Všianský, Věra Ploticová, Zdeněk Švagera
Rok: 2014
stať ve sborníku

Diagnostic accuracy of cystatin C and creatinine based estimation of glomerular filtration using various equations in pediatrics
Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, František Všianský, Věra Ploticová, Zdeněk Švagera
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 1. díl
Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, Zdeněk Švagera, Kristian Šafarčík, Vladimír Bartoš, David Zeman, Věra Ploticová ... další autoři
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 2. díl
Zdeněk Švagera, Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, Věra Ploticová, David Zeman, Kristian Šafarčík, Petr Schneiderka ... další autoři
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Novinky ve stanovení chloridů v potu
A. Gajdová, O. Michnová, I. Faruzelová, Pavlína Kušnierová, Věra Ploticová, Michal Hladík, Radka Šigutová ... další autoři
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Referenční intervaly NGAL v moči zdravých dětí
Radka Šigutová, Michal Hladík, Pavlína Kušnierová, František Všianský, Zdeněk Švagera, Kristian Šafarčík ... další autoři
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stanoven albuminu zobrazovací povrchovou plazmonovou rezonancí
Radka Šigutová, M. Lesňák, Vladimír Bartoš, Pavlína Kušnierová, František Všianský, Zdeněk Švagera, Kristian Šafarčík ... další autoři
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Surface plasmon resonance imaging - first experience
Radka Šigutová, M. Lesňák, František Všianský, Pavlína Kušnierová, Věra Ploticová, Kristian Šafarčík, Zdeněk Švagera ... další autoři
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

CONTRIBUTION OF HEVYLITE ASSAYS BY PATIENTS WITH MONOCLONAL GAMMOPATHY
Pavlína Kušnierová, David Zeman, Radka Šigutová, Věra Ploticová, František Všianský, Zdeněk Švagera ... další autoři
Rok: 2013, CHEM LISTY
článek v odborném periodiku

DETERMINATION OF REFERENCE INTERVALS OF URINARY CYSTATIN C AND ITS RATIO TO URINARY CREATININE IN HEALTHY CHILDREN
Radka Šigutová, Michal Hladík, František Všianský, Pavlína Kušnierová, Kristian Šafarčík, Zdeněk Švagera ... další autoři
Rok: 2013, CHEM LISTY
článek v odborném periodiku

Odhad glomerulární filtrace z kreatininu a cystatinu C
Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, František Všianský, Kristian Šafarčík
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Biochemické markery při monitorování kryoglobulinémií
Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, Zdeněk Švagera, František Všianský, Ilona Faruzelová, Martina Zamrazilová, Jana Vaněková ... další autoři
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hevylite - první zkušenosti ve FN Ostrava
Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, Věra Ploticová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Immunoturbidimetric Determination of NGAL IN the Urine Of Healthy Children
Radka Šigutová, Michal Hladík, Pavlína Kušnierová, Zdeněk Švagera, František Všianský, Tomáš Karlík ... další autoři
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Srovnání dvou metod na stanovení vitaminu D: RIA metody (DiaSorin) a inovované metody Elecsys Vitamin D Total
Zdeněk Švagera, Vladimír Bartoš, Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, Kristian Šafarčík
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 1. díl
Pavlína Kušnierová, Zdeněk Švagera, Radka Šigutová, Kristian Šafarčík, Vladimír Bartoš, David Zeman, Věra Ploticová ... další autoři
Rok:
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 2. díl
Zdeněk Švagera, Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, Věra Ploticová, David Zeman, Vladimír Bartoš, Kristian Šafarčík, Petr Schneiderka ... další autoři
Rok:
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Praktická cvičení z klinické biochemie pro studenty všeobecného lékařství
Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, Zdeněk Švagera, Věra Ploticová, Vladimír Bartoš, David Zeman, Romana Uřinovská, Pavel Šištík, František Všianský ... další autoři
Rok:
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Trendy v laboratorní medicíně (POCT, automatizace, konsolidace, EBM, omiky)
Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, Vladimír Bartoš, Alena Krnáčová, Tomáš Karlík
Rok:
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Hranický PatrikVyhodnocení výsledků získaných při zavádění nové soupravy pro stanovení etanolu v krvi na automatický analyzátorbakalářská 2020 
Hornová JanaStanovení žlučových kyselin na automatickém biochemickém analyzátoru dvěma metodamibakalářská 2019 
Swierczková IvaKvantitativní vyšetření močového sedimentu podle Hamburgera dvěma laboratorními metodamibakalářská 2015 
Lidvinová KateřinaStanovení glukosy s využitím osobních glukometrů a biochemického analyzátorubakalářská 2013 
Nováková PetraStanovení a srovnání měření glukózy v plné krvi a plazměbakalářská 2013 
Hopenštoková AndreaPorovnávání dvou analytických metod stanovení laktátu v plné krvi a plasměbakalářská 2012 


Využití nových biomarkerů v diagnostice akutního koronárního syndromu; jejich porovnání s rutinně využívanými biomarkery
Hlavní řešitelRNDr. Radka Šigutová
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub