OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Alexandra Lochmanová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Alexandra Lochmanová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZZ 115, budova ZZ
funkce:
obor činnosti:imunologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra biomedicínských oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1743
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1972–1978Přírodovědecká fakulta Univerzity J.E. Purkyně Brno (nyní Masarykova Univerzita), obor biologie
1967–1971Střední zdravotnická škola Ostrava–Vítkovice, obor zdravotní laborant

Kvalifikace

2008Ph.D. Univerzita Palackého Olomouc
1982RNDr. Univerzita J.E. Purkyně Brno (nyní Masarykova Univerzita)

Další vzdělávání, kurzy

1984zkouška ze speciální průpravy pro výkon práce ve zdravotnictví v úseku činnosti vyšetřovací metody v lékařské mikrobiologii

Zaměstnání, praxe

2009 – dosudOstravská univerzita
2003 – dosudZdravotní ústav se sídlem v Ostravě
1971 – 1978Krajská hygienická stanice Ostrava

Odborné zaměření

Imunologie

Ocenění 2016Čestné členství České společnosti pro alergologii a klinickou imunologii

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká společnost pro alergologii a klinickou imunologii
Česká imunologická společnost
Česká neurologická společnost
Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý


Vybrané publikace

Lochmanová, A. Buněčný metabolismus jako regulátor funkce buněk imunitního systému. Alergie. 2018, č. 1, s. 8-14. ISSN 1212-3536.

Všechny publikace

Lochmanová, A. Buněčný metabolismus jako regulátor funkce buněk imunitního systému. Alergie. 2018, č. 1, s. 8-14. ISSN 1212-3536.
Rozložník, M., Havlíková, S., Kociánová, J., Hájek, M., Lochmanová, A., Balcárková, B., Kuzma, J. a Chmelař, D. Vývoj "in vitro" modelu pre štúdium vplyvu hyperbarickej oxygenoterapie na antimikrobiálne účinky vybraných antibiotík.. In: VI. OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY: HYPERBARICKÁ A POTÁPĚČSKÁ MEDICÍNA 2018 2018-06-14 Ostrava. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravské univerzity, 2018. s. 67-68. ISBN 978-80-7464-994-3.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Lochmanová, A. Actual problems of carbon monoxide intoxication: retrospective study.. In: 43rd EUBS Annual Scientific Conference: Abstract and Conference Book 2017-09-12 Ravenna. Ravenna: EUBS, 2017. s. 92-92.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Lochmanová, A. Actual problems of carbon monoxide intoxication: retrospective study.. In: 43rd Annual Scientific Meeting of the EUBS European Underwater & Baromedical Society. Ravenna (Italy),. 2017.
Rozložník, M., Korytková, K., Cisáriková, M., Hájek, M., Lochmanová, A. a Chmelař, D. Experimental use of flow cytometry for viability determination of pathogenic bacteria after hyperbaric oxygen exposure.. In: 43rd Annual Scientific Meeting of the EUBS European Underwater & Baromedical Society. Ravenna: EUROPEAN UNDERWATER & BAROMEDICAL SOCIETY. 2017.
Lochmanová, A., Chmelař, D., Beran, V. a Hájek, M. Průtoková cytometrie v mikrobiologii.. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2017, roč. 66, s. 182-188. ISSN 1210-7913.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Lochmanová, A. Současná evropská doporučení pro léčbu hyperbarickým kyslíkem.. In: XXI. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny: Hyperbarická, potápěčská a letecká medicína 2017 2017-06-06 Jablonná nad Vltavou. Ostrava: Lékařská fakulta OU, 2017. s. 40-44. ISBN 978-80-7464-908-0.
Současná evropská doporučení pro léčbu hyperbarickým kyslíkem.. In: 22.kongres ČSHLM. Jablonná nad Vltavou: LF OU. 2017.
Beran, V., Jahodová, N., Buršík, D., Lochmanová, A. a Rozložník, M. Stanovení vlivu hyperbaroxie a dezinfekčních prostředků na přežívání virulentních kmenů Clostridium difficile pomocí průtokové cytometrie. In: Čo nového v mikrobiológii - konference pro mladé mikrobiology. Demänovská dolina. 2017.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M., Lochmanová, A. a Klugar, M. Zhodnocení ekonomických aspektu léčby hyperbarickým kyslíkem. Pracovní lékařství. 2017, č. 69, s. 37-42. ISSN 1803-6597.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Lochmanová, A. Zhodnocení ekonomických aspektů léčby hyperbarickým kyslíkem.. In: 22.kongres ČSHLM. Jablonná nad Vltavou: LF OU. 2017.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Lochmanová, A. Zhodnocení ekonomických aspektů léčby hyperbarickým kyslíkem.. In: XXII. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny: Hyperbarická, potápěčská a letecká medicíma 2017 2017-06-06 Jablonná nad Vltavou. Ostrava: Lékařská fakulta OU, 2017. s. 45-48. ISBN 978-80-7464-908-0.
Lochman, I., Soukupová, M., Lochmanová, A., Prusová, P., Richter, M. a Novák, V. HIT A DAO - očekávaní a realita. In: XIV. martinské dni imunológie. Martin. 2016.
Lochmanová, A. Imunitní mechanismy infekcí přenášených vektorem. In: XIV. martinské dni imunológie. Martin. 2016.
Křenková, K., Haluzík, M. a Lochmanová, A. Studium vnějších faktorů, které ovlivňují izolaci a stabilitu CD14+ monocytů z periferní krve. In: Sjezd chemiků. . 2016.
KŘENKOVÁ, K., Haluzík, M., Bužga, M. a Lochmanová, A. Izolace mononukleárních buněk z periferní krve a jejich detekce průtokovou cytometrií u pacientů po bariatrických operacích. In: 67.Zjazd Chemikov. Starý Smokovec: Slovenská chemická spoločnosť. 2015.
Lochmanová, A., Chmelař, D. a Beran, V. Naše první zkušenosti s využitím průtokové cytometrie v mikrobiologii. In: Odborný seminář Průtoková cytometrie. IPVZ Praha. 2015.
Lochmanová, A., Martinek, J., Novák, V. a Kloudová, A. ZNT8 (Zinc Transporter) - marker k diagnostice DMIT (diabetes mellitus I. typu). Klinická imunológia a alergológia. 2015, roč. 2015, č. 25, s. 31-31. ISSN 1335-0013.
Lochmanová, A. Úvod do klinické imunologie. 2014.
Lochman, I. a Lochmanová, A. ANCA testing in routine laboratory. In: 16th International Vasculitis and ANCA workshop. Paříž. 2013.
Martinek, J., Lochman, I., Lochmanová, A. a Krauz, V. Efficient autoantibody titration using indirect immunofluorescence assays (IIFA). In: Autoantigens, Autoantibodies, Autoimmunity. PABST Science Publishers, Lengerich, 2013. s. 306-309. 9. ISBN 978-3-89967-881-9.
Brzicová, T., Lochman, I., Danihelka, P., Lochmanová, A., Lach, K. a Mička, V. Immunological Assays as an Opportunity of Assessment of Health Risks of Airborne Particle Mixture Including Nanoparticles. Journal of Physics: Conference Series. 2013, č. 426, s. 1-11.
Lochmanová, A., Bojdová, A. a Lochman, I. Význam protilátek proti Fc?RI receptoru v patogenezi a laboratorní diagnostice chronické kopřivky. Alergologie. 2013, č. 2, s. 139-143. ISSN 1212-3536.
Lochman, I., Král, V., Lochmanová, A., Lupač, J. a Cebecauer, L. ANCA in the diagnosis of neutrophil-mediated inflammation. Autoimmunity Reviews. 2011, roč. 10, č. 10, s. 295-598. ISSN 1568-9972.
Lochmanová, A. a Lochman, I. Immunity to cytomegalovirus. Journal of Antivirals and Antiretrovirals. 2011, roč. 3, č. 3, s. 40-44. ISSN 1948-5964.
Lochman, I. a Lochmanová, A. Laboratorní diagnostika alergie. Alergie. 2011, roč. 13, č. 13, s. 73-78. ISSN 1212-3536.
Lochman, I., Král, V., Lochmanová, A., Lupač, J. a Cebecauer, L. ANCA in the diagnosis of neutrophil-mediated inflammation. AUTOIMMUNITY REVIEWS. 2010, roč. 10, č. 10, s. 295-298. ISSN 1568-9972.
Lochman, I., Novák, V. a Lochmanová, A. Celiac Disease ? Do we understand it?. In: In 23rd Annual Meeting of AMLI. Florida. 2010.
Lochmanová, A., Popelková, I., Lochman, I. a Kula, R. Exprese HLA-DR a CD86 na monocytech u kriticky nemocných pacientů. -. 2010, roč. 20, č. 20, s. 4-8. ISSN 1335-0013.
Lochman, I. a Lochmanová, A. Novinky v laboratorní diagnostice alergie. In: Sborník postgraduálního kurzu. Solen s.r.o. editor, 2010. s. 1-5.
Lochmanová, A., Novák, V. a Škopková, O. Průkaz funkční aktivity Fc?RI receptoru u osob s protilátkovými deficity.. -. 2010, roč. 12, s. 31-31. ISSN 1212-3536.
Lochmanová, A., Lochman, I., Tomášková, H., Marsalková, P., Raszka, J., Mrázek, J., Dědochová, J., Martínek, A. a Brozmanová, H. Quantiferon-CMV test in prediction of cytomegalovirus infection after kidney transplantation. Transplantation Proceedings. 2010, roč. 9, s. 3574-3577. ISSN 0041-1345.
Martínek, A., Dědochová, J., Tomášková, H. a Lochmanová, A. Quantiferon-CMV Test in Prediction of Cytomegalovirus Infection After Kidney Transplantation. TRANSPL P. 2010, roč. 42, č. 42, s. 3574-3577. ISSN 0041-1345.
Chmelař, D. a Lochmanová, A. Světelná mikrokopie v lékařské mikrobiologii a imunologii [Workshop]. Lékařská fakulta OU, Ústav mikrobiol. a imun., Česká republika. 2010.
Lochmanová, A. a Novák, V. Význam screeningového vyśetŕení z hlediska diagnostiky poruch funkce neutrofilních leukocytú (kazuistika). Alergie. 2010, roč. 12, č. 12, s. 139-142. ISSN 1212-3536.
Lochmanová, A. Funkční aktivita fagocytů v případě deficitu myeloperoxidázy. Klinická imunológia a alergológia. 2009, roč. 34, č. 19,
Halvová, P., Peřinová, I., Brozmanová, H., Lochman, I., Lochmanová, A. a Grundmann, M. Srovnání TDM cyklosporinu A v krvi a v lymfocytech u pacientů s transplantovanými ledvinami. s. 55-58. ISBN 978-80-7368-672-7.
Maršálková, P., Lochman, I., Lochmanová, A., Dědochová, J., Martínek, A., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Imunosuprese cyklosporinu A a fukčnost imunitního systému. s. 37-37. ISBN 978-80-7368-511-9.
Lochman, I., Maršálková, P., Lochmanová, A., Mrázek, J., Dědochová, J., Martínek, A., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Nová možnost predikce cytomegalových infekcí u pacientů po transplantaci ledviny. s. 32-32. ISBN 978-80-7368-511-9.
Lochmanová, A., Maršálková, P. a Lochman, I. Význam imunitního systému při transplantaci ledvin. s. 33-33. ISBN 978-80-7368-511-9.
Lochmanová, A., Bystroň, J. a Lochman, I. Allergy and cellular expression of IL 4 receptor and CRTH2 molecule. In: 20 Annual Meeting AMLI. USA, Chicago. 2007.
Maršálková, P., Lochman, I., Dědochová, J., Lochmanová, A., Martínek, A. a A Kol., .. Blood and lymphocyte level of Cyclosporine A and its metabolites , correlation with immunologic parameters during an early phase after renal transplantation.. Ther. Drug. Monit. 2007,
Lochman, I., Lochmanová, A., Hamilton, R. a Stadler, D. HumanIgE-specific autoantibodies and autoantibodies to IgE receptors . In: Autoantibodies, 2nd edition . Elsevier, 2007. s. 85-91. ISBN 10:0-444-52763.
Lochmanová, A., Lochman, I., Maršálková, P., Dědochová, J., Novák, V., Kloudová, A., Grundmann, M., Brozmanová, H. a Komzáková, I. Monitorování funkce imunitního systému u pacientů po transplantaci ledviny pomocí testu transformace lymfocytů a produkce cytokinů. Klinická imunológia a alergológia. 2007, s. 37-37. ISSN 1335-0013.
Lochmanová, A. Imunitní mechanismy alergické reakce. Klinická imunológia a alergológia. 2006, s. 13-20. ISSN 1335-0013.
Lochman, I., Lochmanová, A. a Král, V. Possibilities and limitations of laboratory allergy diagnostics. In: 19th Annual Meeting AMLI. Washington. 2006.
Lochmanová, A. Základy imunologie. 2006.
Lochmanová, A., Lochman, I. a Krauz, V. Úloha přirozených anti-IgE protilátek v diagnostice onemocnění zprostředkovaných IgE. Klinická imunológia a alergológia. 2005, roč. 3, ISSN 1335-0013.
Doležil, D., Zapletalová, O., Lochmanová, A., Hofer, R. a Kovářová, I. Paranoplastická svalová onemocnění . Čes. a slov. Neurol. Neurochir.. 2004,
Lochmanová, A. Fagocytóza a technické aspekty jejího stanovení. Alergie. 2001, roč. 17, č. 3, s. 202-207. ISSN 1212-3536.
Dobiáš, L., Havránková, J., Kůsová, J., Lochmanová, A. a Adamus, T. Test blastické transformace buněk periferních lymfocytů - perspektiva využití v genetické toxikologii. In: 24.PRACOVNÍ DNY České a slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti: 24.PRACOVNÍ DNY České a slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti 2001-11-09 . Brno: IDVPZ, Vinařská 6, 656 02, Brno, 2001. IDVPZ, Vinařská 6, 656 02, Brno, 2001. s. 43-46. ISBN 80-7013-331-7.
Chvíla, L., Poljak, V., Horáček, J., Herzig, P. a Lochmanová, A. Proč zemřel toxikoman Pavel S.?. Protialkoholický obzor. 1990, roč. 25, s. 367-370.
Lochman, I., Wieczorková, D., Miler, I., Tvrdík, J., Lochmanová, A. a Machálek, J. Vývoj imunity u dětí s novorozeneckou hyperbilirubinemií. Československá pediatrie. 1987, roč. 42, č. 2, s. 83-96. ISSN 0069-2328.
Lochman, I., Tvrdík, J., Lochmanová, A. a Vrtná, L. Antiimmunoglobulins of rheumatoid factor (RF) type in prediction of melanoma patients. Neoplasma. 1986, roč. 33, č. 6, s. 737-741. ISSN 0028-2685.
Dobiáš, L., Havránková, J., Kůsová, J., Lochmanová, A. a Adamus, T. Test blastické transformace buněk periferních lymfocytů-perspektiva využití v genetické toxikologii. In: Aktuální problematika genetické toxikologie. 1. vyd. s. 26-29. ISBN 80-7013-331-7.


AutorNázev práceTypRok
Popelková IvetaSledování parametrů buněčné imunity u septických pacientůdiplomová 2008 
Chyliková JaroslavaVybrané parametry imunity u pracovníků ve farmakologickém průmysludiplomová 2006 
Bednářová DenisaČetnost jednotlivých fluorescenčních obrazů asociovaných s pozitivitou antinukleárních protilátekbakalářská 2016 
Lacková LucieImunitní systém a výživabakalářská 2014 
Petrová SimonaIncidence HLA-B27 pozitivity v běžné populaci a u pacientů revmatologických poradenbakalářská 2013 
Pluháčková JanaLaboratorní diagnostika céliakiebakalářská 2011 
Chovancová SimonaPoužití testu chemiluminiscence při sledování fagocytózybakalářská 2005 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub