Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Ondřej Šimetka

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA
místnost, podlaží, budova: X 0, budova X
funkce:
obor činnosti:gynekologie a porodnictví
katedra / středisko (fakulta): Gynekologicko-porodnická klinika (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 371 801
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2014Univerzita Komenského v Bratislavě / Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin, Habilitační řízení (Doc.) – HELLP syndrom
2010 – 2012Nottingham Trent University / BIBS – MBA studium (MBA.)
2011atestace z oboru Fetomaternální medicína
2006 – 2010Doktorský studijní program (PhD.), LF UP Olomouc, téma: HELLP syndrom a markery aktivace endotelu
2004atestace 2. stupně v oboru Gynekologie a porodnictví
1999atestace 1. stupně v oboru Gynekologie a porodnictví
1989 – 19961. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Kvalifikace

2014Habilitace docentem gynekologie a porodnictví Jesseniovy lékařské fakulty Univerzity Komenského, Martin, Slovenská republika
2010Ph.D.

Další vzdělávání, kurzy

2017Universita di Bologna, Italy – Stáž v laparoskopické operativě
2014Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, Negrar, Italy – Fellowship (prof. Marcello Ceccaroni) – Radical Pelvic Surgery for Severe Endometriosis and Gynecologic Oncology
2014International School of Surgical Anatomy, Tübingen, Německo – Advanced intensive course on abdomino–pelvic laparoscopic surgical anatomy and radical surgery
2012Galaxy Hospital, Pune, Indie – Radikální laparoskopická operativa
2009Hospital Reina Sofia Cordoba, Španělsk – Hysteroskopická okluze vejcovodů – Essure, Operační hysteroskopie
2009Laparoscopy Hospital, New Delhi, Indie – Diploma in minimal access surgery (DMAS, 1 měsíc) – Diplom v minimálně invazivní chirurgii
1998Stanford University, Palo Alto, California, USA – 2 měsíční studijní pobyt, prof. Camran Nezhat
1996State University of Sao Paulo, Brazílie – 2 měsíční studijní pobyt
1996Ain – Shams University, Cairo, Egypt – 2 měsíční studijní pobyt
1994Karl–Ruprecht–Universität Klinik, Heidelberg, Německo

Zaměstnání, praxe

2003 – dosudFakultní nemocnice Ostrava, Porodnicko–gynekologická klinika – přednosta kliniky OU a FN Ostrava
2001 – 2002Státní slezská nemocnice, Opava
1996 – 1999Státní slezská nemocnice, Opava
2018Royal Australian College of Surgeons, Dili, V. Timor – konzultant, školitel, lékař
2016Caritas – Cambodia – školitel
2005Medecins Sans Frontieres – Monrovia, Liberia – lékař
2004 – 2005OSN Východní Timor, Dili, Východní Timor – konzultant, školitel, lékař
2003OSN Baucau, Východní Timor – lékař
2002Medecins Sans Frontieres – Puthukkudiyiruppu, Srí Lanka – léka
2003Medecins Sans Frontieres – Puthukkudiyiruppu, Srí Lanka – lékař
2000 – 2001Medecins Sans Frontieres – Mallavi, Srí Lanka – lékař
1999 – 2000Medecins Sans Frontieres – Maliana, Východní Timor – lékař
1995Karl–Ruprecht–Universität Klinik, Heidelberg, Německo
2010 – 2017Lékařská Univerzita, Univerzita Palackého, Olomouc
2007 – dosudLékařská Fakulta, Ostravská Univerzita, Ostrava
2005 – dosudInstitut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), externí vyučující, obor: Gynekologie a porodnictví – akutní stavy
2009 – 2011Slezská univerzita v Opavě, Ústav ošetřovatelství, vyučující, obor: Gynekologie a porodnictví
2004UNFPA / Ministerstvo zdravotnictví Východní Timor – EmOC Training (Emergency Obstetric Care Training)

Odborné zaměření

Gynekologie a porodnictví
Závažné těhotenské komplikace – preeklampsie, HELLP syndrom
Laparoskopická operativa, endometrioza

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2017 – dosudčlen výboru České gynekologicko–porodnické společnosti
2014 – dosudčlen výboru Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS
2012 – dosudčlen výboru Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků
2012 – 2016člen Akademického senátu OU
2014 – dosudčlen redakční rady časopisu Medicína po promoci
2016 – dosudčlen Vědecké rady LF OU
2010 – 2012člen Vědecké rady LF OU
2008 – dosudPerinatologická komise MZd. ČR – člen
2006 – 2009člen představenstva rakouské sekce organizace Medecins Sans Frontieres – Lékaři bez hranic
2009 – dosudčlen dozorčí rady Lékaři bez hranic, Česká republika
2007 – dosudčlen redakční rady časopisu Česká gynekologie
2006 – dosudRegionální perinatolog Moravskoslezského kraje
2004Ministerstvo zdravotnictví East Timor – externí poradce pro Mother and Child Health Care; člen pracovní skupiny pro stanovení koncepce porodnické péče na Východním Timoru

Jazykové znalosti

AngličtinaC
NěmčinaB
FrancouzštinaA


Všechny publikace

Delongová, P., Ondruššek, R., Horáček, J., Wozniaková, M. a Šimetka, O. Kazuistika: Placenta accreta léčena Metotrexátem. In: XII. Bioptický meziregionální seminář. Ostrava. 2019.
Raszyková, M., Matejková, E., Bukovanská, M., Matura, D., Doležálková, E., Špaček, R. a Šimetka, O. Aneurysma vena galeni jako náhodný nález při ultrazvukovém vyšetření plodu v termínu porodu. In: XXXV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí. Mikulov. 2018.
Doležálková, E., Šimetka, O., Gumulec, J. a Kořístek, Z. Hemolýza v peripartálním období. In: XXXV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí. Mikulov. 2018.
Šimetka, O. Umíme rozpoznat a zabránit riziku preeklampsie?. In: Edukační den porodní asistence, V. ročník. Ostrava. 2018.
Matlák, P., Gärtner, M., Matura, D., Doležálková, E., Špaček, R., Piegzová, A., Gregorová, L., Hanzlíková, P., Kufa, C. a Šimetka, O. Vcestná placenta komplikovaná prorůstáním přes jizvu po císařském řezu do močového měchýře a parametrií diagnostikovaná v 18. týdnu těhotenství.. In: 39. celostátní konference SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY ČGPS ČLS JEP. Olomouc. 2018.
Doležálková, E., Šimetka, O., Michalec, I. a Magdová, K. Zkušenosti s prováděním zevního obratu plodu při poloze podélné koncem pánevním ve FN Ostrava. In: XXXV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí. Mikulov. 2018.
Špaček, R., Matura, D., Doležálková, E. a Šimetka, O. Diabetes v těhotenství a jeho důsledky na zdraví žen.. In: IV. kongres praktických lékařů v Ostravě. Ostrava. 2017.
Trávníková, M., Gumulec, J., Kořístek, Z., Navrátil, M., Janáč, M., Pelková, J., Šuráň, P., Doležálková, E. a Šimetka, O. HELLP SYNDROM VYŽADUJÍCÍ PLAZMAFERÉZU PRO ROZVOJ MULTIORGÁNOVÉ DYSFUNKCE S DOMINUJÍCÍ ENCEFALOPATIÍ, RESPIRAČNÍ A RENÁLNÍ INSUFICIENCÍ. Česká gynekologie. 2017, roč. 82, s. 202-205. ISSN 1210-7832.
Doležálková, E. a Šimetka, O. Hypertenze v těhotenství a její důsledky na zdraví žen. In: IV. kongres praktických lékařů v Ostravě. Ostrava. 2017.
Doležálková, E., Zímová, B., Vojtěch, J., Hašlík, L., Pock, R., Matura, D. a Šimetka, O. Chorioangiom komplikovaný polyhydramniem a anémií plodu. In: 7.konference nemocničních gynekologů a porodníků. České Budějovice. 2017.
Klát, J., Mladěnka, A., Šimetka, O. a Dvořáčková, J. L1CAM AS RISK FACTOR FOR RECURRENCE IN STAGE I ENDOMETRIAL CANCER PATIENTS.. In: 20th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology. Vídeň. 2017.
Šimetka, O., Doležálková, E. a Špaček, R. Možné dlouhodobé důsledky císařského řezu na zdraví žen a dětí. In: IV. kongres praktických lékařů v Ostravě. Ostrava. 2017.
Klát, J. a Šimetka, O. Total laparoscopic radical trachelectomy with uterine artery preservation: case report.. In: 3rd Congress , Society of Endometriosis and Uterine Disorders. Singapore. 2017.
Kořístek, Z., Gumulec, J., Kaspřák, D. a Šimetka, O. Trombotická mikroangiopatie - proč je důležité ji nepodceňovat?. In: XII. interní medicína pro praxi, VIII. Olomouc kazuistická konference ambulantních internistů. Olomouc. 2017.
Kováčová, H., Matura, D., Šimetka, O., Pannová, J. a Delongová, P. VZÁCNÉ FORMY FETO-FETÁLNÍ TRANSFUZE V KLINICKÉ PRAXI. Česká gynekologie. 2017, č. 82, s. 190-196. ISSN 1210-7832.
Šimetka, O., Doležálková, E., Raszyková, M. a Matlák, P. Glucocorticoids in treatment of HELLP syndrome. Oraly presented poster.. In: 15th World Congress of Fetal Medicine. Mallorca. 2016.
Šimetka, O. HELLP syndrom. Moderní gynekologie a porodnictví. 2016, roč. 2016, č. 24, s. 129-138. ISSN 1211-1058.
Šimetka, O. Operační vaginální porod. Česká gynekologie. 2016, roč. 2016, č. 81, s. 93-94. ISSN 1210-7832.
Šimetka, O. a Michalec, I. OPERAČNÍ VAGINÁLNÍ POROD. Česká gynekologie. 2016, roč. 81, s. 129-133. ISSN 1210-7832.
Šimetka, O. Porodnické operace: In: Procházka M., Pilka R.: Porodnictví. 2016.
Michalec, I., Šimetka, O., Navrátilová, M., Tomanova, M., Gartner, M., Salounova, D., Procházka, M. a Kacerovsky, M. Vacuum-assisted vaginal delivery and levator ani avulsion in primiparous women. JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE. 2016, roč. 29, s. 2715-2718. ISSN 1476-7058.
Doležálková, E., Matura, D. a Šimetka, O. A case report of congenital labial fusion.. In: 14th World Congress in Fetal Medicine. Kréta. 2015.
Hruban, M. L., Spilka, PhD, J., Chudáček, PhD, V., Janků, PhD, M. P., Huptych, PhD, M., Burša, PhD, M., Hudec, M. A., Kacerovský PhD, M. M., Koucký, PhD, M. M., Procházka, PhD, M. M., Korečko, M. V., Segeťa, M. J., Šimetka, O., Měchurová, PhD, M. A. a Lhotská, PhD, L. Agreement on intrapartum cardiotocogram recordings between expert obstetricians. J EVAL CLIN PRACT. 2015, roč. 21, s. 694-702. ISSN 1356-1294.
Janáčková, L., Klát, J. a Šimetka, O. Bazaliom vulvy u 37leté pacientky. -. 2015, roč. 80, s. 42-44. ISSN 1210-7832.
Kacerovský, M., Musilová, Ph.D., M. I., Jacobsson, B., Drahošová, R. M., Hornychová, Ph.D., M. H., Janků, M. P., Procházka, Ph.D., d. M. M., Šimetka, O. a Andrys, R. C. Cervical fluid IL-6 and IL-8 levels in pregnancies complicated by preterm prelabor rupture of membranes. J MATERN-FETAL NEO M. 2015, roč. 28, s. 134-140. ISSN 1476-7058.
Šimetka, O. Časná identifikace pacientek s HELLP syndromem vyžadujícím po porodu plazmaferézu. In: XXI. Pařízkovy dny. Ostrava. 2015.
Šimetka, O. Časná identifikace pacientek s HELLP syndromem vyžadujícím po porodu plazmaferézu. In: XXI. Pařízkovy dny. Ostrava. 2015.
Šimetka, O., Velebil, P. a Doležálková, E. Časné a pozdní důsledky císařského řezu. In: 5. konference Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků. Brno. 2015.
Šimetka, O., Klát, J., Gumulec, J., Doležálková, E. a Šalounová, D. Early identification of women with HELLP syndrome who need plasma exchange after delivery. TRANSFUS APHER SCI. 2015, roč. 52, s. 54-59. ISSN 1473-0502.
Klát, J., Mladěnka, A., Ševčík, L. a Šimetka, O. Evaluation of risk factors for development of incisional hernia following surgical laparotomy treatment for endometrial cancer. In: 19th. International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology: 2015-10-24 Nice, Francie.
Klát, J., Mladěnka, A., Ševčík, L. a Šimetka, O. Evaluation of risk factors for development of incisional hernia following surgical laparotomy treatment for endometrial cancer. In: 19th. International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO2015). Nice. 2015.
Šimetka, O. Farmakologické ukončení těhotenství - roční zkušenosti v České republice. In: 5. konference Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků. Brno. 2015.
Špaček, R., Pannová, J., Matura, D. a Šimetka, O. Heterokaryotypic pregnancy:monozygotic monochorionic twins discordant for trisomy 13.. In: 14th World Congress in Fetal Medicine. Kréta. 2015.
Michalec, I., Trávníková, M., Šalounová, D. a Šimetka, O. Lze použít NLR k predikci gestačního diabetu mellitu?. In: XXXII. celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí. Liberec. 2015.
Šimetka, O. Misodel - nová možnost indukce porodu - sponzorované sdělení. In: III. Pětrošův den. Ostrava. 2015.
Kováčová, H., Klát, J. a Šimetka, O. Ovarian carcinosarcoma diagnosed in early puerperium: a case report. In: 11. Congress of the European Society of Gynecology. Praha. 2015.
Kováčová, H., Klát, J. a Šimetka, O. Ovarian carcinosarcoma diagnosed in early puerperium: a case report. In: 11. congress of the European Society of Gynecology: 2015-10-21 Praha.
Šimetka, O. Potíže se stanovením příčiny hemolýzy. In: XXXII. celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí. Liberec. 2015.
Vlk, R., Procházka, M., Měchurová, A., Šimetka, O. a Janků, P. Preeklampsie. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2015. 349 s. ISBN 978-80-7345-460-9.
Michalec, I., Tomanová, M., Navrátilová, M., Šimetka, O. a Procházka, M. Rizikové faktory poškození svalů pánevního dna v souvislosti s vaginálním porodem. Česká gynekologie. 2015, roč. 80, s. 11-15. ISSN 1210-7832.
Klát, J., Šimetka, O. a Ševčík, L. Total Laparoscopic Radical Trachelectomy with uterine artery preservation: Case Report. In: 1st Meeting of the gyneco-endoscopy Club: Laparoscopy and Hysteroscopy Procedures in Gynecology and Infertility. Praha. 2015.
Šimetka, O., Michalec, I., Němečková Crkvenjas, M. Z., Klosová, M. H., Janáčková, M. L. a Klát, J. Toxic epidermal necrolysis complicating antibiotic treatment of puerperal endometritis: a case report. GINEKOLOGIA POLSKA. 2015, roč. 86, s. 315-317. ISSN 0017-0011.
Kacerovský, M., Musilova, I., Jacobsson, B., Drahosova, M., Hornychova, H., Janku, P., Prochazka, M., Šimetka, O. a Andrys, C. Vaginal fluid IL-6 and IL-8 levels in pregnancies complicated by preterm prelabor membrane ruptures. J MATERN-FETAL NEO M. 2015, roč. 28, s. 392-398. ISSN 1476-7058.
Michalec, I., Navrátilová, M., Tomanová, M., Kacerovský, M., Šalounová, D., Procházka, M. a Šimetka, O. Vaginální porod s použitím vakuumextrakce není spojen se signifikantně vyšším výskytem avulzního poranění levátorů. Česká gynekologie. 2015, roč. 80, s. 37-41. ISSN 1210-7832.
Michalec, I., Navrátilová, M. a Šimetka, O. Vliv VEX na avulznbí poranění levátorů. In: XXXII. celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí. Liberec. 2015.
Doležálková, E., Šimetka, O., Pětroš, M., Lubušký, M., Liška, M., Matura, D. a Wiedermannová, H. Změny ve flowmetrii a. cerebri media u plodů s postnatální diagnózou hemolytické nemoci. In: XXII. ročník Konference mladých lékařů: 2015-06-03 Brno. ISBN 1805-7977.
Doležálková, E., Šimetka, O., Pětroš, M., Lubušký, M., Liška, M., Matura, D. a Wiedermannová, H. Změny ve flowmetrii a.cerebri media u plodů s postnatální diagnózou hemolytické nemoci. In: XXII. ročník Konference mladých lékařů. Brno. 2015.
Šimetka, O., Klát, J., Gumulec, J., Doležálková, M. E., Šalounová, PhD., d. R. D. a Kacerovský, M. M. Early identification of women with HELLP syndrome who need plasma exchange after delivery. TRANSFUS APHER SCI. 2014, roč. 2014, s. 54-59. ISSN 1473-0502.
Šimetka, O. HELLP syndrom - diagnostika a léčba - doporučený postup. Česká gynekologie. 2014, roč. 79, s. 9-12. ISSN 1210-7832.
Šimetka, O., Petros, M., Lubusky, M., Liska, M., Dolezalkova, E., Matura, D., Wiedermannova, H. a Procházka, M. Changes in middle cerebral artery velocimetry of fetuses diagnosed postnatally with mild or moderate hemolytic disease. ACTA OBSTET GYN SCAN. 2014, roč. 93, s. 1059-1064. ISSN 0001-6349.
Kacerovsky, M., Drahosova, M., Krejsek, J., Musilova, I., Hornychova, H., Matula, V., Šimetka, O., Jacobsson, B. a Andrys, C. Amniotic fluid CD200 levels in pregnancies complicated bypreterm prelabor rupture of the membranes. J MATERN-FETAL NEO M. 2013, č. 26, s. 1416-1424. ISSN 1476-7058.
Šimetka, O. Extrakce plodu vakuumextrakcí - doporučený postup. Česká gynekologie. 2013, roč. 78, s. 55-56. ISSN 1805-4455.
Šimetka, O. Komentář k článku "Fulminantní průběh hellp syndromu s infaustním vyústěním - kazuistika". -. 2013, roč. 78, s. 464-465. ISSN 1805-4455.
Gärtner, M., Krhut, J., Petzel, M. a Šimetka, O. Objemný pánevní hematom jako komplikace rekonstrukční operace s. In: Česká urogynekologie XXII - 2013, Celostátní konference s mezinárodní účastí. Praha. 2013.
Šimetka, O. Postpartální trombotický mikroangiopatický syndrom. In: XIX. PAŘÍZKOVY DNY. Ostrava: Česká hematologická společnost ČLS JEP. 2013.
Šimetka, O. předsedající bloku: Péče o ženy s poruchami hemostázy v graviditě a šestinedělí: XIX. PAŘÍZKOVY DNY [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Petroš, M., Šimetka, O., Lubušký, M., Studničková, M., Dhaifalah, I. a Procházka, M. Fetomaternal haemorrhage after villus sampling and amniocentesis.. 2012.
Lubušký, M., Šimetka, O., Studničková, M., Pětroš, M., Šantavý, J., Ordeltová, M. a Vomáčková, K. Fetomaternální hemoragie při invazivních výkonech prenatální diagnostiky (odběru choriových klků, amniocentéze). In: Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČCR. Brno. 2012.
Lubušký, M., Šimetka, O., Studničková, M., Procházka, M., Ordeltová, M. a Vomáčková, K. Fetomaternální hemoragie při porodu císařským řezem. In: Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČCR. Brno. 2012.
Lubušký, M., Šimetka, O., Studničková, M., Procházka, M., Ordeltová, M. a Vomáčková, K. Fetomaternální hemoragie při vaginálním porodu. In: Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČCR. Brno. 2012.
Pařízek, A. a Šimetka, O. HELLP syndrom. In: Kritické stavy v porodnictví. Galén, 2012. ISBN 978-80-7262-949-7.
Klát, J. a Šimetka, O. Totální laparoskoppická radikální hysterektomie: PUNE technika. In: XXI. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 20102 se zahraniční účastí. Poděbrady. 2012.
Šimetka, O. a Velebil, P. Trendy operačních vaginálních porodů v Moravskoslezském regionu v letech 2002-2011. Česká gynekologie. 2012, roč. 77, s. 232-236. ISSN 1210-7832.
Pařízek, A. a Šimetka, O. Vakuumextrakce. In: Kritické stavy v porodnictví. první. vyd. Galén, 2012. ISBN 978-80-7262-949-7.
Studničková, M., Lubušký, M., Šimetka, O., Procházka, M., Ordeltová, M. a Vomáčková, K. Vliv věku rodičky, parity, krevní skupiny, délky trvání těhotenství a hmotnosti plodu na fetomaternální hemoragii při normálním porodu. In: Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČCR. Brno. 2012.
Čermáková, Z., Hrdličková, R., Blahutová, Š., Šimetka, O. a Zuchnická, J. Zajištění operačních výkonů u pacientů s von Willebrandovou chorobou preparátem Wilate? - první klinické zkušenosti jednoho centra v ČR. Transfuze a hematologie dnes. 2012, roč. 18, č. 18, s. 164-167. ISSN 1803-6597.
Gumulec, J., Kula, R. a Šimetka, O. Diferenciální diagnostika trombocytopenie u kriticky nemocných pacientů. -Vnitřní lékařství. 2010, roč. 56, s. 14-26. ISSN 0042-773X.
Gumulec, J. a Šimetka, O. Diferenciální diagnostika trombocytopenie v těhotenství. Vnitřní Lékařství. 2010, roč. 2010, č. 56, s. 91-97. ISSN 0042-773X.
Lubušký, M., Procházka, M. a Šimetka, O. Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen. -Česká Gynekologie. 2010, roč. 75, s. 325-333. ISSN 1210-7832.
Michalec, I., Šimetka, O. a Lubušký, M. HELLP syndrome. Vnitřní lékařství. 2010, č. 56, s. 125-126. ISSN 0042-773X.
Procházková, J., Pilka, R., Šimetka, O., Slavik, L., Lubušký, M. a Procházka, M. Monitorování hladin markerů aktivace endotelu během fyziologické gravidity. Česká Gynekologie. 2010, roč. 2010, č. 75, s. 92-100. ISSN 1210-7832.
Šimetka, O., Pětroš, M. a Podešvová, H. Prevence časné formy onemocnění novorozenců streptokoky skupiny B: neonatální outcome po zavedení doporučeného postupu. -Česká Gynekologie. 2010, roč. 75, s. 41-46. ISSN 1210-7832.
Šimetka, O., Michalec, Z., Procházková, J. a Procházka, M. Průběh a výsledky 34 těhotenství komplikovaných syndromem HELLP. Česká Gynekologie. 2010, roč. 75, s. 242-247. ISSN 1210-7832.
Šimetka, O., Michalec, I., Zewdiová, H., Kolářová, R., Procházka, M. a Procházková, J. Průběh a výsledky 34 těhotenství komplikovaných syndromem HELLP. -Česká gynekologie. 2010, roč. 75, s. 242-247. ISSN 1210-7832.
Šimetka, O., Procházková, J., Gumulec, J., Michalec, I., Zewdiová, H., Kolářová, R. a Procházka, M. Syndrom HELLP - průběh onemocnění a aktivita markerů aktivace endotelu. -Vnitřní lékařství. 2010, roč. 56, s. 98-103. ISSN 0042-773X.
Šimetka, O. a Michalec, I. Vakuumextrakce. -Česká Gynekologie. 2010, roč. 75, s. 417-422. ISSN 1210-7832.
Kraft, O., Klát, J., Ševčík, L., Šimetka, O., Gráf, P., Waloschek, T., Jalůvková, Z. a Procházka, M. Charakteristics of sentinel lymph nodes´metastatic involvement in early stage of vulvar cancer. AUST NZ J OBSTET GYN. 2009, s. 672-676. ISSN 0004-8666.
Ševčík, L., Šimetka, O., Podešvová, H., Klát, J., Gráf, P., Jalůvková, Z., Waloschek, T. a Kraft, O. Chemotherapy and cesarean section followed by radical surgery in locally advanced cervical cancer during pregnancy. In: Sborník abstrakt na CD.
Klát, J., Ševčík, L., Šimetka, O., Gráf, P., Waloschek, T. a Kraft, O. Sentinel lymph node detection in patients with early-stage vulvar cancer. In: Sborník abstrakt na CD.
Šimetka, O. a Podešvová, H. Low Effecivity of Prevention Procedures of Perinatal Group B Streptoccoci Infection at University Hospital in Czech Republic. In: 2nd Asian Pacific Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility. Shangai, China. 2007.
Šimetka, O. Porodnické operace a jejich technika v primitivních podmínkách rozvojových zemí In porodnické operace. Praha: Grada Publishing, 2007. 370 s. ISBN 978-80-247-0881-2.
Šimetka, O. Tuberkulózní skleróza u novorozence jako nově vzniklá mutace=Tuberous sclerosis in newborn as a newborn as a newdeveloped mutation. 2007, roč. 16, s. 110-111.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub