Vyhlášení doplňujících voleb do studentské komory AS OU za volební obvod Lékařské fakulty OU pro volební období 2024-2027

Akademický senát Ostravské univerzity vyhlašuje doplňující volby do studentské komory Akademického senátu OU za volební obvod Lékařské fakulty OU pro volební období 2024-2027.

Tyto doplňující volby se budou konat ve dnech 5. až 9. srpna 2024 formou elektronického hlasování prostřednictvím aplikace na Univerzitním portálu OU.

Kandidáta z řad studentů – Lékařské fakulty OU může navrhovat pouze student Lékařské fakulty OU.

Návrhy na kandidáty podávejte v listinné podobě na formuláři v zalepené obálce předsedkyni volební komise PhDr. Iloně Plevové, PhD. s označením „Doplňující volby do AS OU – SK LF“ na podatelnu OU do 22. července 2024, do 13:00 hod.

Kandidát i navrhovatel musí být ke dni podání návrhu na kandidáty členy akademické obce.

Seznamy oprávněných voličů budou zveřejněny do 1. července 2024 na Univerzitním portálu OU.

Zveřejnění kandidátní listiny do 24. července 2024.

Vyhlášení výsledků voleb do 12. srpna 2024.

Volební komise:

(akademický pracovník, předsedkyně volební komise)
(akademický pracovník)
Jana Cieslarová
(studentka)
Šimon Rousek
(student)


PhDr. Ilona Plevová, PhD.


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 06. 2024