Výuka v cizím jazyce

Lékařská fakulta má akreditovány následující studijní programy v cizích jazycích:

Studijní programy akreditované v italském jazyce:

Studijní programy akreditované v anglickém jazyce:

General Medicine

Šestiletý prezenční magisterský program všeobecného lékařství vyučovaný v anglickém jazyce probíhá od akademického roku 2018/2019. Program nabízí studentům potřebné vědomosti i praktické dovednosti k výkonu lékařské profese. Více informací o studijním programu je k dispozici u kontaktní osoby prof. PhDr. Darji Jarošové, Ph.D. na adrese .

Fisioterapia

Lékařská fakulta Ostravské univerzity disponuje detašovaným pracovištěm ve švýcarském kantonu Ticino. Spolupráce s univerzitou LUdeS v Luganu začala formou double diploma v anglické verzi již v roce 2008/2009 a od akademického roku 2011/2012 navázala formou výuky v italském jazyce. Od akademického roku 2014/2015 již ve spolupráci s partnerem Associazione Interstudi Europei (AIE) probíhá výuka bakalářského studijního programu/oboru Specializace ve zdravotnictví/Fyzioterapie v italském jazyce s místem výuky v kantonu Ticino (Chiasso). V prosinci 2020 získala LF OU v rámci institucionální akreditace akreditaci v nové formě spolupráce pro Švýcarsko i Itálii. V současné době studuje ve Švýcarsku cca 210 studentů. Kapacita ročníku v rámci výuky v Itálii je cca 50 studentů.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 05. 2023