Další zahraniční mobility

Stáže IFMSA

Studenti všeobecného lékařství mohou absolvovat měsíční zahraniční stáž v rámci mezinárodní organizace IFMSA (International Federation of Medical Students' Association). Na stáž může vyjet každý člen IFMSA CZ, který absolvoval alespoň dva ročníky medicíny. Po druhém ročníku může vyjet na stáž výzkumnou, po třetím ročníku na stáž klinickou. Student stáž absolvuje během prázdnin, a tudíž nezamešká žádnou výuku. Podmínkou pro získání stáže je splnění jazykového testu z anglického, francouzského nebo španělského jazyka a získání určitého počtu bodů za aktivitu v projektech IFMSA. Stáž je možné absolvovat téměř na všech kontinentech. Hradí se formou členského příspěvku a je možné získat na ně mimořádné stipendium. Více informací o stážích IFMSA poskytne lokální koordinátor na adrese leo.ou@ifmsa.cz.

Studijní, klinické a výzkumné pobyty a stáže

Lékařská fakulta OU nabízí pro studenty studijního programu Všeobecné lékařství možnost krátkodobých studijních, výzkumných a klinických stáží v rámci mezifakultních / meziuniverzitních dohod s vybranými zahraničními vysokoškolskými institucemi: Volgograd State Medical University, (Rusko), Zaporozhye State Medical University (Ukrajina), Wroclav Medical University (Polsko), Medical University of Silesia Katowice (Polsko), University of Lampung (Sumatra, Indonésie), United Arab Emirates University (Spojené Arabské Emiráty), Astana Medical University (Kazachstán), Karaganda Medical University (Kazachstán), Kazakh National Medical University (Kazachstán), Mahsa University (Malajsie). Bližší informace podá referentka oddělení pro zahraniční vztahy Daniela Gumulcová.

Stipendium děkana pro zahraniční stáže

Lékařská fakulta Ostravské univerzity podporuje mobilitu studentů i celoroční soutěží děkana o mimořádné stipendium na zahraniční mobilitu. Stipendium může získat každý student LF OU, který splní stanovené podmínky a jehož žádost bude vybrána a doporučena vedením fakulty. Studenti mají kromě stipendia v celkové částce 50 000 Kč možnost získat také kredity za mobilitu v rámci kategorie výběrových předmětů. Aktuální výzvy k podání přihlášky jsou zveřejňovány na stránkách Lékařské fakulty v sekci Aktuality.

Celouniverzitní mobilitní program VIA

Ostravská univerzita v roce 2016 spustila nový mobilitní program VIA, díky kterému mohou studenti OU vyjet na studijní pobyt či praktickou stáž do celého světa. Spolupracujeme s desítkami zahraničních univerzit v Asii, v Severní a Jižní Americe, v Austrálii a na Novém Zélandu. V rámci VIA programu rovněž podporujeme mobility na instituci dle vlastního výběru studenta. Tuto neocenitelnou zkušenost podpoříme příspěvkem ve výši až 90 % předpokládaných výdajů.

Více informací, včetně výzvy a přihlášky naleznete v sekci Program VIA.


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 01. 2020