Další zahraniční mobility

Stáže IFMSA

Studenti všeobecného lékařství mohou absolvovat měsíční zahraniční stáž v rámci mezinárodní organizace IFMSA (International Federation of Medical Students' Association). Na stáž může vyjet každý člen IFMSA CZ, který absolvoval alespoň dva ročníky medicíny. Po druhém ročníku může vyjet na stáž výzkumnou, po třetím ročníku na stáž klinickou. Student stáž absolvuje během prázdnin, a tudíž nezamešká žádnou výuku. Podmínkou pro získání stáže je splnění jazykového testu z anglického, francouzského nebo španělského jazyka a získání určitého počtu bodů za aktivitu v projektech IFMSA. Stáž je možné absolvovat téměř na všech kontinentech. Hradí se formou členského příspěvku a je možné získat na ně mimořádné stipendium.

Více informací o stážích IFMSA poskytne lokální koordinátor na adrese leo.ou@ifmsa.cz.

Studijní, klinické a výzkumné pobyty a stáže

Lékařská fakulta OU nabízí pro studenty studijního programu Všeobecné lékařství a vybraných zdravotnických oborů možnost krátkodobých studijních, výzkumných a klinických stáží v rámci mezifakultních a meziuniverzitních dohod s vybranými zahraničními vysokoškolskými institucemi.

Také v rámci programu Erasmus+ je možné vycestovat na stáž na jakoukoliv evropskou zahraniční instituci do všech programových zemí a do institucí, které jsou aktivní na trhu práce (nemocnice, rehabilitační centra, univerzity) dle vlastního výběru, vyjma Švýcarska, a to v délce od 2 do 12 měsíců.

Bližší informace podá referentka oddělení pro zahraniční vztahy Ing. Gabriela Kovolová.

Stipendium děkana pro zahraniční stáže

Lékařská fakulta Ostravské univerzity podporuje mobilitu studentů i celoroční soutěží děkana o mimořádné stipendium na zahraniční mobilitu. Stipendium může získat každý student LF OU, který splní stanovené podmínky a jehož žádost bude vybrána a doporučena vedením fakulty. Studenti mají kromě stipendia v celkové částce 50 000 Kč možnost získat také kredity za mobilitu v rámci kategorie výběrových předmětů. Aktuální výzvy k podání přihlášky jsou zveřejňovány na stránkách Lékařské fakulty v sekci Aktuality na webu Lékařské fakulty a na Portále OU (Fakulty a ústavy - Lékařská fakulta - Aktuality).

Univerzitní mobilitní program VIA

Ostravská univerzita v roce 2016 spustila nový mobilitní program VIA, díky kterému mohou studenti OU vyjet na studijní pobyt, letní školu či praktickou stáž do celého světa. Spolupracujeme s univerzitami v USA, Jihokorejské republice, Číně, Mexiku, Thajsku, Japonsku, Austrálii, Argentině a v dalších zemích. V rámci VIA programu rovněž podporujeme mobility na univerzitu dle vlastního výběru studenta. Tuto neocenitelnou zkušenost podpoříme příspěvkem ve výši až 90 % předpokládaných výdajů. Mobilitního programu VIA se mohou účast studenti bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů.

Více informací, včetně výzvy a přihlášky naleznete v sekci Program VIA.

Univerzitní program OU Aid

Program OU Aid Ostravské univerzity je zaměřen na pomoc rozvojovým zemím. Studenti všech studijních programů mohou vyjíždět s finanční podporou OU (až do výše 100 %) na minimálně měsíční pobyt do vybraných rozvojových zemí, kde působí jednotlivé partnerské organizace OU Aid (Tanzánie, Keňa, Filipíny, Etiopie, Sumatra, Gruzie). Výjezd je možné realizovat v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. Pokud ovládáte cizí jazyk alespoň na úrovni B1, nebojte se využít nových možností, jak získat neopakovatelné zkušenosti a pomoci místním komunitám v zahraničí. Více informací, včetně výzvy a přihlášky naleznete v sekci Program OU Aid.


Zveřejněno / aktualizováno: 05. 01. 2023