OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Věda a výzkum > Projekty a granty

Grantové aktivity Lékařské fakulty OU

Seznam řešených a plánovaných projektů naleznete na Portálu VaV LF OU v Ostravě.