Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Pracovně lékařská péče a posuzování zdravotní způsobilosti k práci
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Lékařské zdravotnické profese
Doba trvání / hodinová dotace:5 dny / 30 hodin
Cena:Zdarma
Forma:prezenční
Organizace studia:
 1. výukový den
  08:00-09:30 Úvod do problematiky: pracovní lékařství, pracovně lékařská péče/služby
  09:45-11:15 Právní normy ČR i EU, nemoci z povolání, úrovně prevence
  11:30-13:00 Hodnocení a řízení rizik při práci, systém kategorizace prací, ochrana zdraví při práci
 2. výukový den
  08:00-09:30 Chemické látky a karcinogeny v pracovním prostředí
  09:45-11:15 Profesionální dermatózy, prevence, zásady posuzování zdravotní způsobilosti k práci
  11:30-13:00 Fyzikální faktory (ionizující i neionizující záření, tepelná a chladová zátěž, hluk, vibrace)
 3. výukový den
  08:00-09:30 Faktory fyzické zátěže v pracovním prostředí – celková fyzická zátěž, zvedání a manipulace s břemeny
  09:45-11:15 Faktory fyzické zátěže v pracovním prostředí – lokální svalová zátěž, nepříznivé pracovní polohy
  11:30-13:00 Onemocnění horních i dolních končetin a postižení páteře z přetěžování. Prevence profesionálních onemocnění končetin z přetěžování. Práce se zobrazovacími jednotkami
 4. výukový den
  08:00-13:00 Stáž na Oddělení pracovního lékařství Zdravotního ústavu se sídlem
  v Ostravě, Partyzánské nám. 7
 5. výukový den
  08:00-09:30 Prach v pracovním prostředí, profesionální onemocnění dýchacího aparátu, prevence, zásady posuzování zdravotní způsobilosti k práci
  09:45-11:15 Infekční agens v pracovním prostředí. Profesionální infekce, prevence, zásady posuzování zdravotní způsobilosti k práci
  11:30-12:15 Hodnocení zdravotní způsobilosti k práci, která vyžaduje specifickou zdravotní způsobilost. Psychická a senzorická zátěž
  12:15-13:00 Evaluace. Předání certifikátů.
Garantující odborná katedra:Katedra biomedicínských oborů (Lékařská fakulta OU)
Garant:Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Anotace:Účastník kurzu získá nejnovější informace v problematice hodnocení zdravotní způsobilosti k práci, při volbě povolání a přípravě na povolání. Nejnovější informace v problematice pracovně-lékařské péče a ochrany zdraví při práci.
Výstupní doklad:certifikát o absolvování
Přihlášky:Přihláška
Přijímací řízení:ne
Kontakt / další informace:Mgr. Hana Reichelová
Vyučující:MUDr. Anna Šplíchalová, Ph.D.
Další informace:bližší informace o školící akci soubor pdf
Počet kreditů do CŽV:12