Celoživotní vzdělávání

     
         
     

Přípravné kurzy pro přijímací řízení

Přípravný kurz pro uchazeče o studium na LF OU
Kurz pro zájemce o studium zdravotnických lékařských a nelékařských SP. Obsahem kurzu jsou okruhy z biologie, chemie a fyziky, ze kterých jsou vybírány otázky do testů přijímací zkoušky. Součástí každého odborného bloku bude možnost vyzkoušet si odpovědi na vzorový cvičný test.
Okruhy a program kurzu obdrží účastníci při zahájení vzdělávání.