Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Péče o pacienta s bolestí
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:všeobecná sestra, porodní asistentka
Doba trvání / hodinová dotace:10. - 13. června 2024 / 30 hodin
Cena:4000 Kč
Forma:prezenční
Číslo akreditace:37915/2022
Garantující odborná katedra:Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny (Lékařská fakulta OU)
Garant:PhDr. Renáta Zoubková, PhD.
Anotace:Kurz poskytuje základní informace o technikách léčby bolesti, způsobech hodnocení bolesti, farmakologických i alternativních postupech léčby bolesti.
Způsob ukončení studia:ústní zkouška + praktická zkouška
Výstupní doklad:Certifikát o absolvování
Předpoklady pro přijetí:doklad o vzdělání Všeobecná sestra, Porodní asistentka
Přihlášky:Elektronické přes e-přihlášku ke studiu
Přijímací řízení:ne
Uzávěrka přihlášek:31. května 2024
Kontakt / další informace:Mgr. Hana Reichelová,
Ing. Darina Pyszková
Způsob platby:bezhotovostní / převodem
Vyučující:doc. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.,
PhDr. Renáta Zoubková, PhD.,
MUDr. Jitka Záthurecká,
Hana Vavrlová, Dis.,
V. Lapiszová,
MUDr. Parma
Plán studia / rámcový harmonogram:viz letáček soubor pdf 0,31 MB
Další informace:Účastník kurzu získá:
  • základní informace o technikách léčby bolesti,
  • způsobech hodnocení bolesti,
  • farmakologických i alternativních postupech léčby bolesti.
Získané informace lze uplatnit v rámci řešení akutní i chronické bolesti, u nemocných v domácí péči, v poúrazových, pooperačních stavech, ale především u degenerativních onemocnění. Techniky hodnocení bolesti jsou nezbytnou součástí účinné léčby bolestivých stavů. Jejich znalost, včetně uplatnění alternativních metod léčby bolesti umožní ošetřujícímu personálu nadstandardní postupy při řešení bolestivých stavů v podmínkách nemocniční i domácí léčebné péče.