Celoživotní vzdělávání

Filtrovat podle:
textu
v názvu  |   v anotaci  |   v klíčových slovech
typu studia CŽV v rámci akreditovaných studijních programů podle § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. (12)
Studium pro seniory - Univerzita 3. věku (3)
Krátkodobé programy a kurzy (3)
Vzdělávání zdravotnických pracovníků (31)
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
 

Krátkodobé programy a kurzy

 • Odborné semináře
  Dle tématu semináře bude obsah jednotlivých seminářů průběžně aktualizován a bude dostupný v pozvánce na konkrétní akci.
   
 • Teorie a praxe dietního stravování a výživa dětí od 1. roku
  Absolvent kurzu se orientuje v nových poznatcích při praktickém plánování vyvážených jídelníčků dle Nutričních doporučení ministerstva zdravotnictví ke spotřebnímu koši z roku 2015 a 2016. Dokonale zvládá jídelníčky pestré a respektující doporučené denní dávky pro děti v rámci předškolního a školního stravování. Dále je proškolen (teoreticky i prakticky) v oblasti dietního stravování (diabetická dieta, šetřící dieta, strava při celiakii a u potravinových alergií) v podmínkách školního stravování. Poznatky jsou přednášeny v souladu s platnou legislativou, vztahující se na školní stravování. Uplatnění absolventů spočívá ve zvýšení jejich kvalifikace a odborných znalostí v oblasti teorie a praxe dietního stravování a výživy dětí od 1 roku věku.
   
 • Zdravotník zotavovacích akcí
  Absolvent kurzu se orientuje v akutních stavech a dalších vybraných onemocněních. Dokonale ovládá laickou první pomoc. Uplatní se zejména jako Zdravotník zotavovacích akcí na táborech, školách v přírodě a lyžařských kurzech. Dále je schopen v plné míře zajistit zdravotní dozor na sportovních, kulturních a společenských akcích.