Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Správná výrobní praxe v Zařízeních transfuzní služby
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Nelékařské zdravotnické profese
Doba trvání / hodinová dotace:3 dny / 24 hodin
Cena:zdarma
Forma:prezenční
Garantující odborná katedra:Ústav laboratorní medicíny (Lékařská fakulta OU)
Garant:Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Anotace:Krevní centrum FN Ostrava patří mezi největší zařízení transfuzní služby v České republice. V přímé návaznosti na kliniky a oddělení fakultní nemocnice zabezpečuje široké spektrum vyráběných transfuzních přípravků. Cílem kurzu je získání informací pro výrobu širokého spektra transfuzních přípravků určených pro komplikované pacienty klinik a oddělení.
Způsob ukončení studia:certifikát o absolvování
Přihlášky:Registrace je možná online na stránkách
http://projekty.osu.cz/Jesenius/ nebo přímo na tomto odkazu.
Přijímací řízení:ne
Kontakt / další informace:Mgr. Hana Reichelová
Vyučující:MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Další informace:bližší informace o školící akci soubor pdf
Počet kreditů do CŽV:22