Další informace pro uchazeče

Doporučená žádost k odvolávání proti nepřijetí na Lékařskou fakultu Ostravské univerzity

Doporučená žádost pro uchazeče o studium, kteří obdrželi rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Formulář pro udělení plné moci k zápisu do studia na LF OU

Formulář je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,24 MB

Kódy rozhodnutí v přijímacím řízení – přehled

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,18 MB

Kontaktní emailové adresy na konkrétní programy LF OU

Seznam kontaktních adres na obory Lékařské fakulty.

Zkratky kateder a ústavů Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Zkratky kateder, ústavů a obory, jež katedra/ústav garantuje

Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky na Lékařskou fakultu OU

Formulář je ve formátu *.doc. soubor doc 0,18 MB