Kontaktní emailové adresy na konkrétní obory LF OU

Bc. obory
Ošetřovatelství
Všeobecná sestra (P, K)
Porodní asistentka (P, K)
Porodní asistence (P)
Všeobecné ošetřovatelství (P, K)
Pediatrické ošetřovatelsví (P, K)
Specializace ve zdravotnictví
Ergoterapie (P)
Fyzioterapie (P)
Nutriční terapeut (P, K)
Nutriční terapie (P, K)
Radiologický asistent (P, K)
Zdravotní laborant (P)
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (P)
Zdravotnický záchranář (P, K)
Zdravotnické záchranářství (P, K)
Veřejné zdravotnictví
Ochrana veřejného zdraví
Ochrana a podpora zdraví
Sociální politika a sociální práce
Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací
 
NMgr. obory
Veřejné zdravotnictví
Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví
Ochrana a podpora veřejného zdraví
Ošetřovatelství
Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech
Ošetřovatelská péče v geriatrii (P, K)
Ošetřovatelská péče v psychiatrii (P, K)
Ošetřovatelská péče v pediatrii (P, K)
Specializace ve zdravotnictví
Komunitní péče v porodní asistenci (P, K)
Fyzioterapie
Aplikovaná fyzioterapie
Intenzívní péče
Všeobecné lékařství
Všeobecné lékařství
 
Doktorské obory (Ph.D.)
Veřejné zdravotnictví
Ochrana veřejného zdraví
Hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství
Ošetřovatelství
Ošetřovatelství
Chirurgické obory
Chirurgické obory
Klinické neurovědy
Klinické neurovědy

Zveřejněno / aktualizováno: 15. 03. 2021