Kontaktní emailové adresy na konkrétní obory LF OU

Bc. obory
Ošetřovatelství
Všeobecná sestra (P, K)
Porodní asistentka (P, K)
Specializace ve zdravotnictví
Ergoterapie
Fyzioterapie
Nutriční terapeut
Ortotik – protetik
Radiologický asistent (P, K)
Zdravotní laborant
Zdravotnický záchranář (P, K)
Veřejné zdravotnictví
Ochrana veřejného zdraví
Sociální politika a sociální práce
Společenská patologie a logistika terénních rizikových situacíNMgr. obory
Veřejné zdravotnictví
Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví
Ošetřovatelství
Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech
Specializace ve zdravotnictví
Komunitní péče v porodní asistenci
Fyzioterapie
Intenzívní péče
Všeobecné lékařství
Všeobecné lékařstvíDoktorské obory (Ph.D.)
Veřejné zdravotnictví
Ochrana veřejného zdraví
Ošetřovatelství
Ošetřovatelství