Zkratky kateder a ústavů Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Název katedry/ústavuZkratka katedry/ústavuObor, jež katedra/ústav garantuje
Bc. oboryNMgr. /Mgr. obory
Katedra biomedicínských oborůKVMZdravotní laborant (P)
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (P)
-
Katedra chirurgických oborů KCG-DSP Chirurgické obory (P, K)
Gynekologicko-porodnická klinikaGPK--
Katedra kraniofaciálních oborůKKO--
Katedra interních oborůKKP--
Katedra dětského lékařství a neonatologieKND--
Katedra neurologie a psychiatrieKNP-DSP Klinické neurovědy (P, K)
Katedra rehabilitace KREFyzioterapie (P)
Ergoterapie (P)
Ortotik-Protetik
Aplikovaná fyzioterapie (P)
Fyzioterapie (P)
Ústav anatomie UAN --
Ústav histologie UHE --
Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví KHE Ochrana veřejného zdraví (P)
Ochrana a podpora zdraví (P)
Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví (P)
Ochrana a podpora veřejného zdraví (P)
DSP Ochrana veřejného zdraví
DSP Hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství
Ústav fyziologie a patofyziologie UFYNutriční terapie (P, K)-
Ústav histologie a embryologie UHE--
Ústav farmakologie UFA--
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence UOMVšeobecná sestra (P, K)
Pediatrické ošetřovatelství (P, K)
Všeobecné ošetřovatelství (P, K)
Porodní asistenka (P, K)
Porodní asistence (P)
Ošetřovatelská péče v pediatrii (P, K)
Ošetřovatelská péče v psychiatrii (P, K)
Ošetřovatelská péče v geriatrii (P, K)
Komunitní péče v por. asistenci (P, K)
DSP Ošetřovatelství
Ústav patologie UPA--
Ústav medicíny katastrof UMK--
Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů AUM Zdravotnický záchranář (P, K)
Zdravotnické záchranářství (P, K)
Společenská patologie a logistika terén. riz. situací (K)
Intenzívní péče (K)
Ústav zobrazovacích metod UZMRadiologická asistence (P)
Radiologický asistent (P, K)
-
Lékařská fakultaLF-Všeobecné lékařství
Centrum epidemiologického výzkumuCEV--

Zveřejněno / aktualizováno: 14. 04. 2021