OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Zkratky kateder a ústavů Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Název katedry/ústavuZkratka katedry/ústavuObor, jež katedra/ústav garantuje
Bc. oboryNMgr. /Mgr. obory
Katedra biomedicínských oborůKVMZdravotní laborant-
Katedra chirurgických oborů KCG -DSP Chirurgické obory
Gynekologicko-porodnická klinikaGPK - -
Katedra kraniofaciálních oborůKKO - -
Katedra interních oborůKKP - -
Katedra dětského lékařství a neonatologieKND - -
Katedra neurologie a psychiatrieKNP - -
Katedra rehabilitace KRE Fyzioterapie
Ergoterapie
Ortotik-Protetik
Fyzioterapie
Ústav anatomie UAN - -
Ústav histologie UHE - -
Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví KHE Ochrana veřejného zdraví Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví
DSP Ochrana veřejného zdraví
DSP Hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství
Ústav fyziologie a patofyziologie UFY Nutriční terapeut -
Ústav histologie a embryologie UHE - -
Ústav farmakologie UFA - -
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence UOM Všeobecná sestra (P, K)
Porodní asistentka
(P, K)
Ošetřovatelská péče v pediatrii (P, K)
Ošetřovatelská péče v geriatrii (P, K)
Komunitní péče v por. asistenci (P, K)
DSP Ošetřovatelství
Ústav patologie UPA - -
Ústav medicíny katastrof UMK - -
Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů AUM Zdravotnický záchranář (P, K)
Společenská patologie a logistika terén. riz. situací (K)
Intenzívní péče (P, K)
Ústav zobrazovacích metod UZM Radiologický asistent
(P, K)
-
Lékařská fakultaLF-Všeobecné lékařství
Centrum epidemiologického výzkumuCEV--

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017

facebook
rss
social hub