Doporučená žádost k odvolávání proti nepřijetí na Lékařskou fakultu Ostravské univerzity

Doporučená žádost pro uchazeče o studium, kteří obdrželi rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Žádost mohou podat jen ti, kteří obdrželi písemné rozhodnutí. Proti výsledkům zveřejněným na internetových stránkách nelze podat žádost k odvolávání proti nepřijetí.

K žádosti k odvolávání proti nepřijetí vždy přiložte ověřenou kopii dokladu o požadovaném vzdělání (maturitní vysvědčení, resp. diplom).


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 05. 2019