Studijní oddělení

Proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
 
Vedoucí studijního oddělení
Kubinová Lenka, Bc.
poplatky, stipendia, Všeobecné lékařství 5. a 6.  ročník
553 46 1711
 
Studijní referentky
Brzeźniaková Petra, Bc., DiS.
prezenční bakalářské programy
553 46 1722
Pavlačková Martina, Ing.
navazující magisterské programy, Všeobecné lékařství 1. - 4. ročník
553 46 1713
Pyszková Darina, Ing.
kombinované bakalářské studijní programy, doktorské studium, CŽV
553 46 1710
Sikorová Vendula, Ing.
Všeobecné lékařství, smlouvy a rozvrh
553 46 1719
Štverková Martina
prezenční bakalářské programy
553 46 1712
 
Rozvrhářka fakulty


Ve dnech 4. října 2023 a 11. října 2023 bude z provozních důvodů na studijním oddělení zavřeno.


Úřední hodiny
pondělí
08:00 - 11:30
13:00 - 15:00
středa
08:00 - 11:30
13:00 - 15:00
pátek
08:00 - 11:30
 

Kontaktní osoba pro uchazeče/studenty se specifickými potřebami při studiu
Osobami se specifickými potřebami se rozumí uchazeči/studenti s následujícími typy postižení:
  1. Student se zrakovým postižením
  2. Student se sluchovým postižením
  3. Student s pohybovým postižením
  4. Student se specifickou poruchou učení
  5. Student s poruchou autistického spektra
  6. Student s jinými zdravotními obtížemi
konzultační hodiny: středa 9:00 - 10:30, po domluvě kdykoliv


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 10. 2023