Projektové oddělení

Vedoucí projektového oddělení
Kuklišová Kristýna, Bc.
vedoucí projektového oddělení
553 46 1717
 
Koordinátoři pro projektovou činnost
553 46 2181
553 46 1721
 
Členové projektového oddělení
Flasarová Lenka, Ing.
projektový manažer
553 46 4032
Grecmanová Markéta, Mgr.
projektový a finanční manažer
553 46 4066
Chřibková Tereza, Ing.
projektový manažer
553 46 4030
Krčmářová Vendula, Mgr.
projektový manažer
553 46 4032
Oros Lenka, Ing.
finanční a projektový manažer
553 46 4063
Tichá Lenka, Ing.
projektový manažer
553 46 4032


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 04. 2024

Charakteristika Projektového oddělení

Projektové oddělení zajišťuje informační, administrativní, koordinační a organizační podporu pro grantovou činnost vědeckých a pedagogických pracovníků a realizaci projektů Lékařské fakulty.

Hlavní aktivity jsou:

 • vyhledává projektové výzvy a příležitosti,
 • informuje akademické a vědecké pracovníky o vyhlášených výzvách,
 • poskytuje poradenství zájemcům o podávání projektů AZV, GAČR, TAČR a dalších projektů,
 • koordinuje přípravu nových projektových žádostí ve spolupráci s akademickými pracovníky a připravuje podklady k projektovým žádostem,
 • poskytuje administrativní a organizační podporu řešitelům projektů,
 • realizuje věcné a finanční řízení projektů,
 • provádí evidenci projektů,
 • spravuje projektové aktivity (projektové úkony, zpracování účetních podkladů, zpracování monitorovacích zpráv, zajištění konzultačních a oponentních řízení, evidenci dokumentů, zpracování podkladů pro vyhotovení www stránek projektů),
 • komunikuje s hlavním poskytovatelem dotací,
 • komunikuje se subjekty aplikační sféry o možnostech projektové a smluvní spolupráce,
 • podílí se na zpracování strategického záměru v projektové oblasti a oblast smluvního výzkumu,
 • spolupracuje s rektorátním Oddělením pro podporu projektů.

Zveřejněno / aktualizováno: 25. 02. 2021