Ekonomické oddělení

Tajemnice fakulty
Ing. Veronika Pytlíková
tajemnice Lékařské fakulty OU
553 46 1703
731 317 664
 
Referentky
Renata Gergišáková
referentka pro ekonomiku
553 46 1704
Janošová Veronika
referentka pro ekonomiku
553 46 1720
Kasparková Renáta
referentka pro ekonomiku
553 46 4064, 603 401 539
Kočicová Kateřina, Ing.
referentka pro ekonomiku
553 46 1726
553 46 4065, 603 292 494


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 02. 2024