Přijímací řízení pro studijní programy/obory Lékařské fakulty Ostravské univerzity pro akademický rok 2021/2022

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 do:Informace o přijímacím řízení


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 05. 2021