Přijímací řízení pro studijní programy/obory Lékařské fakulty Ostravské univerzity pro akademický rok 2018/2019

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 do:Informace o přijímacím řízení