Přijímací řízení pro studijní programy/obory Lékařské fakulty Ostravské univerzity pro akademický rok 2022/2023

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023 do:Informace o přijímacím řízení

V souladu s ustanovením § 24 odst. 1 a 2 a ustanovením § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění děkan fakulty je oprávněn rozhodnout, i v průběhu přijímacího řízení, o neuskutečnění studijního programu v daném akademickém roce. U program Ošetřovatelská péče v psychiatrii - prezenční forma, bylo přihlášeno méně než 10 uchazečů, nebyl tedy postoupen k dalšímu dílčímu kroku konání přijímacího řízení, konkrétně přijímací zkoušce a uchazečům byl vrácen administrativní poplatek spojený s přijímacím řízením v plné výši.archiv


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 03. 2022