Organizace přijímacího řízení na LF OU pro akademický rok 2022/2023

V souladu s ustanovením § 24 odst. 1 a 2 a ustanovením § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění děkan fakulty je oprávněn rozhodnout, i v průběhu přijímacího řízení, o neuskutečnění studijního programu v daném akademickém roce. U program Ošetřovatelská péče v psychiatrii - prezenční forma, bylo přihlášeno méně než 10 uchazečů, nebyl tedy postoupen k dalšímu dílčímu kroku konání přijímacího řízení, konkrétně přijímací zkoušce a uchazečům byl vrácen administrativní poplatek spojený s přijímacím řízením v plné výši.


Adresa:

Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Studijní oddělení
Syllabova 19
703 00 Ostrava 3


Veškeré informace poskytuje studijní oddělení LF OU:

pro prezenční formu studia:
Bc. Lenka Kubinová, telefon: 553 46 1711

pro kombinovanou formu studia a doktorská studia:
Ing. Darina Pyszková, telefon: 553 46 1710, 730 590 237
Ing. Martina Pavlačková, telefon: 553 46 1713


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 06. 2022