Dny otevřených dveří Lékařské fakulty OU

Termín:

 • 12. a 13. ledna 2018 v prostorách areálu LF v Ostravě-Zábřehu.

Nelékařské zdravotnické obory:
Všeobecná sestra (Bc.) + Ošetřovatelská péče v pediatrii a Ošetřovatelská péče v geriatrii (NMgr.), Porodní asistentka + Komunitní péče v porodní asistenci (NMgr.), Fyzioterapie (Bc. + NMgr. obor), Ergoterapie, Zdravotnický záchranář, Ochrana veřejného zdraví (Bc.) + Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví (NMgr.), Zdravotní laborant, Radiologický asistent, Nutriční terapeut.

Lékařský obor:
Všeobecné lékařství (Mgr.)

Místo konání

 • areál bývalé krajské nemocnice, Syllabova 19 (odkazy na mapy budov v areálu níže)
 • dopravní spojení:
  • tramvaj 2, 3, zastávka Ředitelství Vítkovic
  • tramvaj 7, 11, 12 zastávka Palkovského
  • autobus 57, zastávka Lékařská fakulta

Název studijního programuNázev studijního oboruTyp studiaMísto konáníHodina
Ošetřovatelství Všeobecná sestra
Bc.
P, K
ZY 301ZY 303  pátek 10:00 a 13:00
sobota 09:00 a 10:00
Porodní asistentka
Bc.
P
ZY 304pátek 9:00 - 14:00
sobota 09:00 - 12:00
Komunitní péče v porodní asistenci
NMgr.
K
ZY 318
Ošetřovatelská péče v pediatrii
NMgr.
K
ZY 320pátek 9:00 - 14:00
sobota 09:00-12:00
Ošetřovatelská péče v geriatrii
NMgr.
K
ZY 318pátek 9:00 - 14:00
sobota 09:00-12:00
Doktorský studijní program Ošetřovatelství
DSP
P, K
ZY 318pátek 9:00 - 14:00
sobota 09:00-12:00
Specializace ve zdravotnictví Zdravotní laborant
Bc.
P
ZY 234pátek 09:00, 11:00
sobota 10:00
Fyzioterapie
Bc.
P
ZO 216pátek 9:00, 11:00, 13:00
sobota 8:30, 9:30, 10:30
Fyzioterapie
NMgr.
P
Ergoterapie
P
Zdravotnický záchranář
Bc.
K, P
ZY 102ZY 116  pátek 9:00, 11:00
sobota 9:00
Intenzívní péče
NMgr.
K
ZY 116pátek:10:00, 14:00
sobota: 10:00
Radiologický asistent
Bc.
P
ZY 331pátek 9:00-15:00
sobota 9:00-13:00
Nutriční terapeut
Bc.
K
ZY 155pátek 9:00, 11:00, 14:00
sobota 9:00, 11:00 + průběžně v obou termínech
Veřejné zdravotnictví Ochrana veřejného zdraví
Bc.
P
ZY 352pátek 9:00, 11:00
sobota 8:30 a 10:00
Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví
NMgr.
P
ZY 231
Všeobecné lékařství Všeobecné lékařství
Mgr.
P
ZY 373pátek 10:00, 12:00
sobota 11:00
Obor Všeobecné lékařství

Ucelená prezentace studijního oboru proběhne v budově ZY v učebně ZY 373 (3. patro) v pátek v 10:00 hod. a ve 12:00 hod. V sobotu 11:00 hod.

Možnost prohlídky pracovišť - fyziologie, mikrobiologie, patologie, anatomie a histologie.

Obor Zdravotní laborant

Ucelené informace o studijním oboru, jeho zaměření, možnostech uplatnění, výukových pracovištích a ukázky bakalářských prací absolventů budou zájemcům poskytnuty v přednáškovém bloku v budově ZY.

Začátky prezentací: pátek 10:00 hod. a 12:00 hod. a v sobotu 10:00 hod. v učebně ZY 234 (2. patro).

Možnost prohlídky pracovišť - fyziologie, mikrobiologie, patologie, anatomie a histologie.

Obory Ergoterapie, Fyzioterapie (Bc. + NMgr.)

Úvodní setkání se zájemci o studium se uskuteční v učebně ZO 216.

Začátky prezentací studijních oborů spojené s ukázkou výukových prostor: pátek 9:00 hod., 11:00 hod. a 13:00 hod. a v sobotu 8:30 hod., 9:30 hod a v 10:30 hod.

Obor Ochrana veřejného zdraví (Bc. + NMgr.)

Informace pro zájemce poskytovány v prostorách Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví LF OU.

Výklad bude zaměřen na seznámení s oborem, organizací studia, možnostmi studia v magisterském oboru, možnostmi uplatnění absolventů v praxi, začátky prezentací v pátek 9:00, 11:00 a v sobotu v 8:30 hod. a 10:00 hod. v učebně ZY 352 (3. patro).

Obory Všeobecná sestra, Porodní asistentka, NMgr. Ošetřovatelská péče v pediatrii, Ošetřovatelská péče v geriatrii

Úvodní setkání se zájemci o studium se uskuteční v budově ZY.

Prezentace studijních oborů bude v pátek a sobotu - viz rozpis jednotlivých studijních oborů v odborných učebnách ústavu (3. patro) a kancelářích ústavu.

Obor Zdravotnický záchranář

Úvodní setkání se zájemci o studium se uskuteční v budově ZY.

Ucelená prezentace studijního oboru proběhne v pátek 9:00, 11:00 hod.a v sobotu 9:00 hod. v učebně ZY 102, ZY 116.

Obor Intenzivní péče

Úvodní setkání se zájemci o studium se uskuteční v budově ZY.

Informace k studijnímu oboru a prezentace proběhne v pátek 10:00 hod, 14:00 a v sobotu v 10:00 hod v učebně ZY 116

Obor Radiologický asistent

Ucelená prezentace studijního oboru proběhne v pátek 9:00 -15:00 hod. a v sobotu v 9:00 - 13:00 hod. na učebně ZY 331 (3. patro).

Obor Nutriční terapeut

Ucelená prezentace studijního oboru proběhne v budově ZY - v zasedací místnosti ZY 155 (přízemí) v pátek 9:00 hod., 11:00 hod. a 14:00 hod.

V sobotu 9:00 hod., 11:00 hod.

Možnost prohlídky pracoviště Ústavu fyziologie a patofyziologie.


Odkazy na mapy budov

 • budova ZA, Syllabova 19, Ostrava 3 (areál Zábřeh) Archív a CO
 • budova ZO, Syllabova 19, Ostrava 3 (areál Zábřeh) Lékařská fakulta
 • budova ZU, Syllabova 19, Ostrava 3 (areál Zábřeh) Lékařská fakulta
 • budova ZW, Syllabova 19, Ostrava 3 (areál Zábřeh) Lékařská fakulta
 • budova ZY, Syllabova 19, Ostrava 3 (areál Zábřeh) Lékařská fakulta
 • budova ZZ, Syllabova 19, Ostrava 3 (areál Zábřeh) Lékařská fakulta