Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Uchazeč > Dny otevřených dveří

Ostravská univerzita

Dny otevřených dveří Lékařské fakulty OU

Termín:

24. a 25. leden 2020 v prostorách areálu LF v Ostravě-Zábřehu.

Nelékařské zdravotnické programy:

Bakalářské studijní programy/obory:

 • Všeobecné ošetřovatelství (prezenční, kombinovaná forma)
 • Pediatrické ošetřovatelství (prezenční, kombinovaná forma)
 • Porodní asistence (prezenční forma)
 • Fyzioterapie (prezenční forma)
 • Ergoterapie (prezenční forma)
 • Radiologický asistent (prezenční forma)
 • Nutriční terapie (prezenční, kombinovaná forma)
 • Ochrana a podpora zdraví (prezenční forma)
 • Zdravotnické záchranářství (prezenční, kombinovaná forma) – v akreditačním řízení
 • Zdravotní laborant / Laboratorní diagnostika (prezenční forma) – v akreditačním řízení

Navazující magisterské studijní programy:

 • Ošetřovatelská péče v psychiatrii (prezenční, kombinovaná forma)
 • Komunitní péče v porodní asistenci (prezenční, kombinovaná forma)
 • Aplikovaná fyzioterapie (prezenční forma)
 • Ochrana a podpora veřejného zdraví (prezenční forma)
 • Intenzívní péče (kombinovaná forma)
 • Ošetřovatelská péče v geriatrii (prezenční, kombinovaná forma) – v akreditačním řízení

Lékařský program:

 • Všeobecné lékařství (Mgr.) – v akreditačním řízení

Místo konání

 • areál bývalé krajské nemocnice, Syllabova 19 (odkazy na mapy budov v areálu níže)
 • dopravní spojení:
  • tramvaj 2, 3, zastávka Ředitelství Vítkovic
  • tramvaj 7, 11, 12 zastávka Palkovského
  • autobus 57, zastávka Lékařská fakulta

Název studijního programuNázev studijního programu / specializaceTyp studiaMísto konáníHodina
Všeobecné ošetřovatelstvíVšeobecné ošetřovatelstvíBc.
P, K
ZY 301, ZY 303
PaedDr. Doležel, Ph.D.
Mgr. Koribaničová
pátek 10:00 a 13:00
ZY 301, ZY 303
Mgr. Kachlová, DiS.
Mgr. Bobčíková
sobota 9:00 a 10:00
Pediatrické ošetřovatelství Pediatrické ošetřovatelstvíBc.
P, K
ZY 302
Doc. PhDr. Sikorová
pátek 10:00 a 13:00
Porodní asistencePorodní asistenceBc.
P
ZY 304
PhDr. Dušová, PhD.
pátek 10:00 a 13:00
Komunitní péče v porodní asistenciKomunitní péče v porodní asistenciNMgr.
P, K
ZY 329
PhDr. Dušová, PhD.
 
Ošetřovatelská péče v psychiatriiOšetřovatelská péče v psychiatriiNMgr.
P, K
ZY 328
PhDr. Plevová PhD.
pátek 9:00 - 14:00
ZY 339
Mgr. Hosáková, Ph.D.
sobota 09:00 - 12:00
Ošetřovatelská péče v geriatrii – v akreditačním řízeníOšetřovatelská péče v geriatrii – v akreditačním řízeníNMgr.
P, K
ZY 328
PhDr. Plevová, PhD.
pátek 9:00 - 14:00
ZY 339
Mgr. Hosáková, Ph.D.
sobota 09:00 - 12:00
Laboratorní diagnostikaZdravotní laborant / Laboratorní diagnostika – v akreditačním řízeníBc.
P
ZY 234pátek 09:00, 11:00
sobota 10:00
Fyzioterapie Fyzioterapie Bc.
P
ZO 216
Mgr. Poštulková, Mgr. Dabrowská, PhDr. Kristiníková, Ph.D., Ing. Honzíková, Ph.D., Ing. Mgr. Wrona
pátek 9:00, 11:00, 13:00
sobota 8:30, 9:30, 10:30
Aplikovaná fyzioterapie Aplikovaná fyzioterapie NMgr.
P
Ergoterapie Ergoterapie P
Zdravotnické záchranářství – v akreditačním řízeníZdravotnické záchranářství – v akreditačním řízení Bc.
K, P
ZY 102, ZY 116, ZY 117
PhDr. Pavlína Štěpánová
PhDr. Sabina Psennerová, PhD.
Bc. Libor Havrlant
pátek 12:00-15.00
sobota 9:00-12:00
Specializace ve zdravotnictví Intenzívní péčeNMgr.
K
ZY 102 , ZY 116pátek 10:00, 14:00
Mgr. Nytra Ivana
Mgr. Kočí Markéta
sobota: 10:00
Mgr. Kočí Markéta
Specializace ve zdravotnictví Radiologický asistent Bc.
P
ZY 331pátek 9:00-14:00
doc. Jiří Švec, CSc.
sobota 9:00-11:30
Mgr. Pomaki, MBA
Nutriční terapie Nutriční terapie Bc.
P, K
ZY 155, ZY 173, ZY 184
Mgr. Petřeková, Ph.D.
Mgr. Holišová
pátek 11:00-12:00, 13:00-14:00
sobota 9:00-10:00, 11:00-12:00
Ochrana a podpora zdraví Ochrana a podpora zdraví Bc.
P
ZY 352, ZY 231pátek 9:00, 11:00
sobota 8:30 a 10:00
Ochrana a podpora veřejného zdraví Ochrana a podpora veřejného zdraví NMgr.
P
ZY 352, ZY 231
Mgr. Kovalová, Ph.D.
Mgr. Skybová
Všeobecné lékařství Všeobecné lékařství – v akreditačním řízeníMgr.
P
ZY 373pátek 11:00
sobota 11:00
Chirurgické oboryChirurgické oboryDSP
P, K
ZY 373průběžně,
pátek 11:00
sobota 11:00

Další podrobnosti k jednotlivým ukázkám


Program Všeobecné lékařství

Ucelená prezentace studijního programu proběhne v budově ZY v učebně ZY 373 (3. patro) v pátek a v sobotu v 11:00 hod. Studijní program je v akreditačním řízení.

Možnost prohlídky pracovišť - fyziologie, mikrobiologie, patologie, anatomie a histologie.

Obor Zdravotní laborant / Program Laboratorní diagnostika

Ucelené informace o studijním programu, jeho zaměření, možnostech uplatnění, výukových pracovištích a ukázky bakalářských prací absolventů budou zájemcům poskytnuty v přednáškovém bloku v budově ZY.

Začátky prezentací: pátek 9:00 hod. a 11:00 hod. a v sobotu 10:00 hod. v učebně ZY 234 (2. patro). Studijní program je v akreditačním řízení.

Možnost prohlídky pracovišť - fyziologie, mikrobiologie, patologie, anatomie a histologie.

Programy Ergoterapie, Fyzioterapie, Aplikovaná fyzioterapie (Bc. + NMgr.)

Úvodní setkání se zájemci o studium se uskuteční v učebně ZO 216.

Začátky prezentací studijních programů spojené s ukázkou výukových prostor: pátek 9:00 hod., 11:00 hod. a 13:00 hod. a v sobotu 8:30 hod., 9:30 hod a v 10:30 hod.

Programy Ochrana a podpora zdraví, Ochrana a podpora veřejného zdraví (Bc. + NMgr.)

Informace pro zájemce poskytovány v prostorách Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví LF OU.

Výklad bude zaměřen na seznámení s programem, organizací studia, možnostmi studia v magisterském programu, možnostmi uplatnění absolventů v praxi, začátky prezentací v pátek 9:00, 11:00 a v sobotu v 8:30 hod. a 10:00 hod. v učebně ZY 352 (3. patro).

Programy Všeobecné ošetřovatelství, Pediatrické ošetřovatelství, NMgr. Ošetřovatelská péče v psychiatrii, Ošetřovatelská péče v geriatrii

Úvodní setkání se zájemci o studium se uskuteční v budově ZY.

Prezentace studijních programů bude v pátek a sobotu - viz rozpis jednotlivých studijních programů v odborných učebnách ústavu (3. patro) a kancelářích ústavu.

Program Porodní asistence

Prezentace studijního programu proběhne v budově ZY v odborné učebně ZY 304 v pátek od 9:00 h – 13: 00 h. Následovat budou v odborných učebnách ZY 304ZY 302 praktické ukázky porodu, prvního ošetření novorozence, manipulace s novorozencem, šití epiziotomie, měření pánevních rozměrů - pelvimetrem.

Obor Zdravotnický záchranář / program Zdravotnické záchranářství

Úvodní setkání se zájemci o studium se uskuteční v budově ZY.

Ucelená prezentace studijního programu proběhne v pátek 12:00 - 15:00 hod. a v sobotu 9:00 – 12:00 hod. v učebně ZY 102, ZY 116, ZY 117.

Obor Intenzivní péče

Úvodní setkání se zájemci o studium se uskuteční v budově ZY.

Informace k studijnímu oboru a prezentace proběhne v pátek 10:00 hod, 14:00 a v sobotu v 10:00 hod v učebně ZY 102.

Obor Radiologický asistent

Ucelená prezentace studijního oboru proběhne v pátek 9:00 -14:00 hod. a v sobotu v 9:00 - 11:30 hod. na učebně ZY 331 (3. patro).

Program Nutriční terapie

Ucelená prezentace studijního programu proběhne v budově ZY - v zasedací místnosti ZY 155 (přízemí) v pátek od 11:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 14:00 hod., v sobotu od 9:00 do 10:00 hod a od 11:00 do 12:00 hod. Po prezentaci proběhne v  místnosti ZY 173ZY 184 praktická ukázka činností nutričních terapeutů v nutriční poradně nebo při plánování a přípravě léčebné výživy.

Možnost prohlídky pracoviště Ústavu fyziologie a patofyziologie.


Odkazy na mapy budov

 • budova ZA, Syllabova 19, Ostrava 3 (areál Zábřeh) Archív a CO
 • budova ZO, Syllabova 19, Ostrava 3 (areál Zábřeh) Lékařská fakulta
 • budova ZU, Syllabova 19, Ostrava 3 (areál Zábřeh) Lékařská fakulta
 • budova ZW, Syllabova 19, Ostrava 3 (areál Zábřeh) Lékařská fakulta
 • budova ZY, Syllabova 19, Ostrava 3 (areál Zábřeh) Lékařská fakulta
 • budova ZZ, Syllabova 19, Ostrava 3 (areál Zábřeh) Lékařská fakulta

Zveřejněno / aktualizováno: 22. 01. 2020

facebook
instagram
twitter
rss
social hub