OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Věda a výzkum > Doktorské studium

Doktorské studium

Formuláře k zápisu u doktorských programů/oborů

Dokumenty pro studenty doktorských studijních programů.

Obor Ošetřovatelství P5341 (doktorský čtyřletý)

Informace pro uchazeče o studium.
facebook
rss
social hub