OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Personální složení

Personální složení

celá fakulta
hierarchické členění


Děkanát Lékařské fakulty
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence
Ústav rehabilitace
Ústav zobrazovacích metod
Ústav anatomie
Ústav histologie
Ústav patologie
Ústav fyziologie a patofyziologie
Ústav farmakologie
Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví
Ústav medicíny katastrof
Katedra interních oborů
Katedra dětského lékařství a neonatologie
Katedra neurologie a psychiatrie
Katedra chirurgických oborů
Gynekologicko-porodnická klinika
Katedra kraniofaciálních oborů
Katedra biomedicínských oborů
Katedra intenzívní medicíny a forenzních oborů
Centrum epidemiologického výzkumu
Výzkumné obezitologické centrum

Děkanát Lékařské fakulty

Abecední členění
Cimová Kateřina, Bc.
personalistka LF
email:
telefon: 553 46 1709
775 761 563
Dítě Petr, prof. MUDr., DrSc.
proděkan pro vědu a výzkum
email:
telefon: 553 46 1722
Dluhošová Klára, Ing.
tajemnice fakulty
email:
telefon: 553 46 1703
Dostálová Ivana email:
telefon:
Dostálová Vlasta email:
telefon:
Dřízgová Pavla
referentka pro vědu a výzkum
email:
telefon: 553 46 1717
Dubajová Eva email:
telefon:
Dvořáčková Jana, doc. MUDr., Ph.D.
proděkanka pro specializační vzdělávání
email:
telefon: 597 372 301
Flasarová Lenka, Ing.
projektový manažer
email:
telefon: 553 46 1714
Fojtíková Hana
vrátná
email:
telefon: 553 46 3501
Gergišáková Renata
referentka pro ekonomiku
email:
telefon: 553 46 1704
Glumbíková Hana, Bc.
referentka pro zahraniční vztahy
email:
telefon: 553 46 1705
737 279 698
Grünspanová Markéta, Mgr.
rozvrhářka LF, referentka studijního oddělení
email:
telefon: 553 46 1712
Hanusová Hana, Mgr. email:
telefon: 597 372 097
Holubová Fatima email:
telefon:
Horňáčková Lucie
referentka pro specializační vzdělávání
email:
telefon: 553 46 1707
739 246 311
Chlapková Vlasta email:
telefon:
Chobolová Nela, Mgr. email:
telefon:
Cholevová Ivana email:
telefon:
Chovancová Karolína, Mgr. email:
telefon: 553 46 1791
Jakšíková Eva email:
telefon:
Jandačková Vera Kristýna, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1792
Janků Eva email:
telefon: 553 46 1716
Jarošová Darja, prof. PhDr., Ph.D.
proděkanka pro zahraniční vztahy
email:
telefon: 553 46 1600
775 761 558
Jarošová Eva, Mgr. email:
telefon:
Kaločová Markéta, Ing. email:
telefon: 553 46 4013
Kazík Petr, Ing., Ph.D.
vedoucí projektového oddělení
email:
telefon: 602 758 377
553 46 4011
553 46 3127
Klimeš Cyril, prof. Ing., CSc.
koordinátor pro projektovou činnost
email:
telefon: 553 46 2181
553 46 1721
Kozelský Jaroslav, PaedDr.
konzultant pro ekonomické a hospodářské činnosti fakulty
email:
telefon: 734 281 116
553 46 1723
Kryukov Fedor, Ph.D. email:
telefon:
Kryukova Elena, Ph.D. email:
telefon:
Křenková Karolína, Ing. email:
telefon: 553 46 4012
Kubíčková Lenka, DiS.
referentka pro vědu a výzkum
email:
telefon: 553 46 1718
Kubinová Lenka, Bc.
vedoucí studijního oddělení
email:
telefon: 553 46 1711
Kučová Irena, Mgr.
referent projektového oddělení
email:
telefon: 553 46 1715
Kupková Dana
vrátná
email:
telefon:
Lančaričová Aneta
referentka pro specializační vzdělávání
email:
telefon: 553 46 1716
Lata Jan, prof. MUDr., CSc. email:
telefon: 553 46 1001
Marešová Petra, doc. Mgr. Ing., Ph.D. email:
telefon:
Martínek Arnošt, doc. MUDr., CSc.
děkan Lékařské fakulty
email:
telefon: 597 375 201
553 46 1701
Michalec Igor, MUDr. email:
telefon: 597 371 824
Morisová Linda, Mgr.
referentka pro zahraniční vztahy
email:
telefon: 553 46 1705
Mrázková Pavla email:
telefon:
Náhlíková Zdeňka email:
telefon:
Novák René email:
telefon:
Palátová Božena email:
telefon:
Pillich Otakar
vedoucí údržby
email:
telefon: 553 46 1509
775 761 559
Pokluda Jiří email:
telefon:
Pyszková Darina, Ing.
referentka studijního oddělení pro kombinované a doktorské studium, CŽV
email:
telefon: 553 46 1710
Segeťa Jan, MUDr. email:
telefon: 597 371 805
Sochor Michal email:
telefon:
Svačinová Alena email:
telefon:
Šinágl Jaroslav email:
telefon:
Šindlerová Ilona
vrátná
email:
telefon: 553 46 3501
Šindlerová Ivana email:
telefon:
Šmehlíková Naděžda email:
telefon:
Štvrtňa Roman email:
telefon: 553 46 3501
Štvrtňová Alena
sekretářka děkana
email:
telefon: 775 761 561
553 46 1706
Švecová Jarmila email:
telefon:
Thiemlová Božena email:
telefon:
Tračíková Libuše
referentka pro ekonomiku
email:
telefon: 553 46 1720
Vávrová Helena
sekretářka děkana (v zastoupení)
email:
telefon: 606 237 681
553 46 1702
Zábranská Andrea, Mgr.
referentka pro lékařské obory
email:
telefon: 553 46 1719
Závacká Ivona, Mgr., Ph.D.
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
email:
telefon: 553 46 1708
553 46 1742
774 774 160

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

Abecední členění
Babičová Marketa, Mgr.
sekretářka ústavu (prezenční studium, celoživotní vzdělávání)
email:
telefon: 553 46 1601
774 761 579
Bosáková Alice, MUDr. email:
telefon:
Bothová Marta, Mgr. email:
telefon:
Bužgová Radka, doc. PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1604
Doležel Jakub, PaedDr. email:
telefon: 553 46 1606
Dušová Bohdana, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1606
Dvořáčková Ema, MUDr. email:
telefon:
Gabzdylová Marcela, Mgr. email:
telefon:
Geržová Jana, MUDr. email:
telefon: 595 633 551
Hajnová Fukasová Erika, Mgr. email:
telefon:
Hodan Radomír, MUDr. email:
telefon:
Holíková Tamara, Mgr. email:
telefon:
Hrubá Martina, Mgr. email:
telefon:
Hypšová Martina, Bc. email:
telefon:
Chromá Jana, Mgr., Ph.D. email:
telefon:
Janíková Eva, Mgr.
pedagogický poradce pro obor Všeobecná sestra prezenční studium
email:
telefon: 553 46 1613
Jarošová Darja, prof. PhDr., Ph.D.
vedoucí ústavu, garant studijního programu Ošetřovatelství
email:
telefon: 553 46 1600
775 761 558
Jurečková Petra, Mgr. email:
telefon:
Kachlová Miroslava, Mgr., DiS. email:
telefon:
Kaniová Marie, Mgr., Ph.D. email:
telefon:
Kolarčík Lukáš, Mgr., DiS. email:
telefon: 597 375 952
Koliba Peter, doc. MUDr., CSc. email:
telefon: 553 46 1602
731 444 411
Kotisová Hana, Bc. email:
telefon:
Kozáková Radka, PhDr. Mgr., PhD.
tajemník ústavu, pedagogický poradce a garant oboru Ošetřovatelská péče v geriatrii, pedagogický poradce pro obor Všeobecná sestra, kombinované studium
email:
telefon: 553 46 1609
731 682 560
Krupová Lenka, Mgr. email:
telefon:
Kubínová Barbora, MUDr. email:
telefon:
Kučová Jana, Mgr., Ph.D. email:
telefon:
Kuras Zdeněk, MUDr. email:
telefon:
Lukšová Hana, Mgr., Ph.D.
koordinátor klinických praxí
email:
telefon: 553 46 3129
553 46 1613
Matějovská Kubešová Hana, prof. MUDr., CSc. email:
telefon: 553 46 1601
Matušinská Klára, MUDr. email:
telefon:
Němec Radim, Mgr. email:
telefon:
Pajorová Hana, Mgr. email:
telefon:
Pannová Jana, MUDr. email:
telefon:
Plevová Ilona, PhDr., PhD. email:
telefon: 553 46 1605
730 581 036
Rákosová Kagánková Andrea, MUDr. email:
telefon:
Remová Angelika, Mgr. email:
telefon:
Sikorová Lucie, PhDr., Ph.D.
zástupce vedoucí ústavu, pedagogický poradce a garant oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii
email:
telefon: 553 46 1604
Sojáčková Radka email:
telefon:
Sojka Rostislav, MUDr. email:
telefon:
Svobodová Dita, MUDr. email:
telefon:
Šináglová Zdeňka, PhDr. email:
telefon:
Trávníčková Dana, MUDr. email:
telefon:
Večeřová Olga, Mgr. email:
telefon:
Zeleníková Renáta, PhDr., PhD. email:
telefon: 553 46 1609
Žemlová Renáta, Bc.
sekretářka ústavu (kombinované studium, celoživotní vzdělávání)
email:
telefon: 553 46 1608
Pillich Otakar email:
telefon: 553 46 1509
775 761 559
Pokluda Jiří email:
telefon:
Pyszková Darina, Ing. email:
telefon: 553 46 1710
Segeťa Jan, MUDr. email:
telefon: 597 371 805
Sochor Michal email:
telefon:
Svačinová Alena email:
telefon:
Šinágl Jaroslav email:
telefon:
Šindlerová Ilona email:
telefon: 553 46 3501
Šindlerová Ivana email:
telefon:
Šmehlíková Naděžda email:
telefon:
Štvrtňa Roman email:
telefon: 553 46 3501
Štvrtňová Alena email:
telefon: 775 761 561
553 46 1706
Švecová Jarmila email:
telefon:
Thiemlová Božena email:
telefon:
Tračíková Libuše email:
telefon: 553 46 1720
Vávrová Helena email:
telefon: 606 237 681
553 46 1702
Zábranská Andrea, Mgr. email:
telefon: 553 46 1719
Závacká Ivona, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1708
553 46 1742
774 774 160

Ústav rehabilitace

Abecední členění
Dabrowská Marcela, Mgr.
garant oboru ergoterapie
email:
telefon: 553 46 1620
Dobešová Petra, PaedDr. email:
telefon: 553 46 1621
Fialová Tereza, Bc. email:
telefon: 553 46 1622
Fiedorová Dagmar, PhDr. email:
telefon:
Filip Michal, doc. MUDr., Ph.D.
vedoucí ústavu
email:
telefon:
Chmelová Irina, MUDr., Ph.D., MBA email:
telefon: 553 46 1617
Janura Miroslav, prof. RNDr., Dr. email:
telefon: 553 46 1619
Kondziolková Jolana, Mgr. email:
telefon: 553 46 1620
Kristiníková Jarmila, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1618
Kuboňová Eliška, Mgr.
garant oboru fyzioterapie
email:
telefon: 553 46 1618
Linzer Michael, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1622
Musilová Veronika, Bc. email:
telefon: 553 46 1622
Pálmaiová Aneta, Bc.
sekretářka ústavu
email:
telefon: 553 46 1617
775 761 570
Pastucha Dalibor, doc. MUDr., Ph.D., MBA email:
telefon: 553 46 1616
Poštulková Markéta, Mgr. email:
telefon: 553 46 1619
Struhalová Adéla, Mgr. email:
telefon:
Vyskotová Jana, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1626
Wrona Jakub, Ing. Mgr. email:
telefon: 553 46 1622
Zacharová Eva, doc. PaedDr. et Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1626
Kaniová Marie, Mgr., Ph.D. email:
telefon:
Kolarčík Lukáš, Mgr., DiS. email:
telefon: 597 375 952
Koliba Peter, doc. MUDr., CSc. email:
telefon: 553 46 1602
731 444 411
Kotisová Hana, Bc. email:
telefon:
Kozáková Radka, PhDr. Mgr., PhD. email:
telefon: 553 46 1609
731 682 560
Krupová Lenka, Mgr. email:
telefon:
Kubínová Barbora, MUDr. email:
telefon:
Kučová Jana, Mgr., Ph.D. email:
telefon:
Kuras Zdeněk, MUDr. email:
telefon:
Lukšová Hana, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 3129
553 46 1613
Matějovská Kubešová Hana, prof. MUDr., CSc. email:
telefon: 553 46 1601
Matušinská Klára, MUDr. email:
telefon:
Němec Radim, Mgr. email:
telefon:
Pajorová Hana, Mgr. email:
telefon:
Pannová Jana, MUDr. email:
telefon:
Plevová Ilona, PhDr., PhD. email:
telefon: 553 46 1605
730 581 036
Rákosová Kagánková Andrea, MUDr. email:
telefon:
Remová Angelika, Mgr. email:
telefon:
Sikorová Lucie, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1604
Sojáčková Radka email:
telefon:
Sojka Rostislav, MUDr. email:
telefon:
Svobodová Dita, MUDr. email:
telefon:
Šináglová Zdeňka, PhDr. email:
telefon:
Trávníčková Dana, MUDr. email:
telefon:
Večeřová Olga, Mgr. email:
telefon:
Zeleníková Renáta, PhDr., PhD. email:
telefon: 553 46 1609
Žemlová Renáta, Bc. email:
telefon: 553 46 1608
Pillich Otakar email:
telefon: 553 46 1509
775 761 559
Pokluda Jiří email:
telefon:
Pyszková Darina, Ing. email:
telefon: 553 46 1710
Segeťa Jan, MUDr. email:
telefon: 597 371 805
Sochor Michal email:
telefon:
Svačinová Alena email:
telefon:
Šinágl Jaroslav email:
telefon:
Šindlerová Ilona email:
telefon: 553 46 3501
Šindlerová Ivana email:
telefon:
Šmehlíková Naděžda email:
telefon:
Štvrtňa Roman email:
telefon: 553 46 3501
Štvrtňová Alena email:
telefon: 775 761 561
553 46 1706
Švecová Jarmila email:
telefon:
Thiemlová Božena email:
telefon:
Tračíková Libuše email:
telefon: 553 46 1720
Vávrová Helena email:
telefon: 606 237 681
553 46 1702
Zábranská Andrea, Mgr. email:
telefon: 553 46 1719
Závacká Ivona, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1708
553 46 1742
774 774 160

Ústav zobrazovacích metod

Abecední členění
Bártek Jaromír email:
telefon:
Bednařík Petr, MUDr., Ph.D. email:
telefon:
Berková Veronika, Bc. email:
telefon:
Czerný Daniel, MUDr. email:
telefon: 597 374 119
Dedek Vladimír, MUDr., Ph.D. email:
telefon:
Glacová Hana, MUDr. email:
telefon:
Golisová Jana, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 597 373 420
Haltof Aleš, Bc. email:
telefon:
Havel Martin, MUDr., Ph.D. email:
telefon:
Jonszta Tomáš, MUDr. email:
telefon: 597 372 175
Koláček Michal, Ing. email:
telefon: 597 373 432
Korhelík Karol, Ing. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 597 372 172
Koscielnik Pavel, MUDr. email:
telefon: 597 373 701
Kraft Otakar, doc. MUDr., Ph.D., MBA email:
telefon: 597 373 400
597 372 290
Krupa Petr, doc. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
email:
telefon: 597 374 133
Křivánková Kateřina, Mgr., DiS. email:
telefon:
Nekula Josef, prof. MUDr., CSc. email:
telefon: 553 46 1680
Novobilský Petr, Ing. email:
telefon:
Pomaki Michaela, Mgr. email:
telefon:
Procházka Václav, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 372 172
Przybylová Alena, Mgr.
sekretářka ústavu
email:
telefon: 553 46 1681
731 609 282
Ševčík Pavel, prof. MUDr., CSc. email:
telefon: 553 46 1500
Širůček Pavel, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 293
Švec Jiří, doc. RNDr., CSc. email:
telefon: 553 46 1680
Tenglerová Michaela, Bc. email:
telefon:
Ullmann Vojtěch, RNDr. email:
telefon: 597 373 400
Vávrová Petra, Bc. email:
telefon:
Vojtylová Marie, Bc. email:
telefon:
Lukšová Hana, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 3129
553 46 1613
Matějovská Kubešová Hana, prof. MUDr., CSc. email:
telefon: 553 46 1601
Matušinská Klára, MUDr. email:
telefon:
Němec Radim, Mgr. email:
telefon:
Pajorová Hana, Mgr. email:
telefon:
Pannová Jana, MUDr. email:
telefon:
Plevová Ilona, PhDr., PhD. email:
telefon: 553 46 1605
730 581 036
Rákosová Kagánková Andrea, MUDr. email:
telefon:
Remová Angelika, Mgr. email:
telefon:
Sikorová Lucie, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1604
Sojáčková Radka email:
telefon:
Sojka Rostislav, MUDr. email:
telefon:
Svobodová Dita, MUDr. email:
telefon:
Šináglová Zdeňka, PhDr. email:
telefon:
Trávníčková Dana, MUDr. email:
telefon:
Večeřová Olga, Mgr. email:
telefon:
Zeleníková Renáta, PhDr., PhD. email:
telefon: 553 46 1609
Žemlová Renáta, Bc. email:
telefon: 553 46 1608
Pillich Otakar email:
telefon: 553 46 1509
775 761 559
Pokluda Jiří email:
telefon:
Pyszková Darina, Ing. email:
telefon: 553 46 1710
Segeťa Jan, MUDr. email:
telefon: 597 371 805
Sochor Michal email:
telefon:
Svačinová Alena email:
telefon:
Šinágl Jaroslav email:
telefon:
Šindlerová Ilona email:
telefon: 553 46 3501
Šindlerová Ivana email:
telefon:
Šmehlíková Naděžda email:
telefon:
Štvrtňa Roman email:
telefon: 553 46 3501
Štvrtňová Alena email:
telefon: 775 761 561
553 46 1706
Švecová Jarmila email:
telefon:
Thiemlová Božena email:
telefon:
Tračíková Libuše email:
telefon: 553 46 1720
Vávrová Helena email:
telefon: 606 237 681
553 46 1702
Zábranská Andrea, Mgr. email:
telefon: 553 46 1719
Závacká Ivona, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1708
553 46 1742
774 774 160

Ústav anatomie

Abecední členění
Dorko František, doc. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
email:
telefon: 553 46 1767
734 524 739
Grussmannová Alžběta, MUDr.
pedagogický poradce
email:
telefon: 553 46 1765
Holibka Vladimír, prof. MUDr., DrSc. email:
telefon: 553 46 1512
Jeřábek Libor, MUDr., Ph.D., MBA email:
telefon:
Sedlačíková Michaela
tajemnice, sekretářka ústavu
email:
telefon: 553 46 1761
736 499 328
Tokarčík Ján, MUDr. email:
telefon: 553 46 1511
Tremko Jaroslav
pitevní sanitář
email:
telefon: 553 46 1768
Haltof Aleš, Bc. email:
telefon:
Havel Martin, MUDr., Ph.D. email:
telefon:
Jonszta Tomáš, MUDr. email:
telefon: 597 372 175
Koláček Michal, Ing. email:
telefon: 597 373 432
Korhelík Karol, Ing. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 597 372 172
Koscielnik Pavel, MUDr. email:
telefon: 597 373 701
Kraft Otakar, doc. MUDr., Ph.D., MBA email:
telefon: 597 373 400
597 372 290
Krupa Petr, doc. MUDr., CSc. email:
telefon: 597 374 133
Křivánková Kateřina, Mgr., DiS. email:
telefon:
Nekula Josef, prof. MUDr., CSc. email:
telefon: 553 46 1680
Novobilský Petr, Ing. email:
telefon:
Pomaki Michaela, Mgr. email:
telefon:
Procházka Václav, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 372 172
Przybylová Alena, Mgr. email:
telefon: 553 46 1681
731 609 282
Ševčík Pavel, prof. MUDr., CSc. email:
telefon: 553 46 1500
Širůček Pavel, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 293
Švec Jiří, doc. RNDr., CSc. email:
telefon: 553 46 1680
Tenglerová Michaela, Bc. email:
telefon:
Ullmann Vojtěch, RNDr. email:
telefon: 597 373 400
Vávrová Petra, Bc. email:
telefon:
Vojtylová Marie, Bc. email:
telefon:
Lukšová Hana, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 3129
553 46 1613
Matějovská Kubešová Hana, prof. MUDr., CSc. email:
telefon: 553 46 1601
Matušinská Klára, MUDr. email:
telefon:
Němec Radim, Mgr. email:
telefon:
Pajorová Hana, Mgr. email:
telefon:
Pannová Jana, MUDr. email:
telefon:
Plevová Ilona, PhDr., PhD. email:
telefon: 553 46 1605
730 581 036
Rákosová Kagánková Andrea, MUDr. email:
telefon:
Remová Angelika, Mgr. email:
telefon:
Sikorová Lucie, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1604
Sojáčková Radka email:
telefon:
Sojka Rostislav, MUDr. email:
telefon:
Svobodová Dita, MUDr. email:
telefon:
Šináglová Zdeňka, PhDr. email:
telefon:
Trávníčková Dana, MUDr. email:
telefon:
Večeřová Olga, Mgr. email:
telefon:
Zeleníková Renáta, PhDr., PhD. email:
telefon: 553 46 1609
Žemlová Renáta, Bc. email:
telefon: 553 46 1608
Pillich Otakar email:
telefon: 553 46 1509
775 761 559
Pokluda Jiří email:
telefon:
Pyszková Darina, Ing. email:
telefon: 553 46 1710
Segeťa Jan, MUDr. email:
telefon: 597 371 805
Sochor Michal email:
telefon:
Svačinová Alena email:
telefon:
Šinágl Jaroslav email:
telefon:
Šindlerová Ilona email:
telefon: 553 46 3501
Šindlerová Ivana email:
telefon:
Šmehlíková Naděžda email:
telefon:
Štvrtňa Roman email:
telefon: 553 46 3501
Štvrtňová Alena email:
telefon: 775 761 561
553 46 1706
Švecová Jarmila email:
telefon:
Thiemlová Božena email:
telefon:
Tračíková Libuše email:
telefon: 553 46 1720
Vávrová Helena email:
telefon: 606 237 681
553 46 1702
Zábranská Andrea, Mgr. email:
telefon: 553 46 1719
Závacká Ivona, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1708
553 46 1742
774 774 160

Ústav histologie

Abecední členění
Adamkov Marian, prof. MUDr., CSc. email:
telefon: 553 46 1762
Dorko František, doc. MUDr., CSc.
pověřený vedením ústavu
email:
telefon: 553 46 1767
734 524 739
Drahošová Slávka email:
telefon:
Chyliková Jaroslava, Mgr.
tajemnice ústavu
email:
telefon: 553 46 1763
Přádka Miroslav, Ing. MUDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1765
Tokarčík Ján, MUDr. email:
telefon: 553 46 1511
Tremko Jaroslav email:
telefon: 553 46 1768
Haltof Aleš, Bc. email:
telefon:
Havel Martin, MUDr., Ph.D. email:
telefon:
Jonszta Tomáš, MUDr. email:
telefon: 597 372 175
Koláček Michal, Ing. email:
telefon: 597 373 432
Korhelík Karol, Ing. Mgr., Ph.D. email:
telefon: 597 372 172
Koscielnik Pavel, MUDr. email:
telefon: 597 373 701
Kraft Otakar, doc. MUDr., Ph.D., MBA email:
telefon: 597 373 400
597 372 290
Krupa Petr, doc. MUDr., CSc. email:
telefon: 597 374 133
Křivánková Kateřina, Mgr., DiS. email:
telefon:
Nekula Josef, prof. MUDr., CSc. email:
telefon: 553 46 1680
Novobilský Petr, Ing. email:
telefon:
Pomaki Michaela, Mgr. email:
telefon:
Procházka Václav, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 372 172
Przybylová Alena, Mgr. email:
telefon: 553 46 1681
731 609 282
Ševčík Pavel, prof. MUDr., CSc. email:
telefon: 553 46 1500
Širůček Pavel, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 293
Švec Jiří, doc. RNDr., CSc. email:
telefon: 553 46 1680
Tenglerová Michaela, Bc. email:
telefon:
Ullmann Vojtěch, RNDr. email:
telefon: 597 373 400
Vávrová Petra, Bc. email:
telefon:
Vojtylová Marie, Bc. email:
telefon:
Lukšová Hana, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 3129
553 46 1613
Matějovská Kubešová Hana, prof. MUDr., CSc. email:
telefon: 553 46 1601
Matušinská Klára, MUDr. email:
telefon:
Němec Radim, Mgr. email:
telefon:
Pajorová Hana, Mgr. email:
telefon:
Pannová Jana, MUDr. email:
telefon:
Plevová Ilona, PhDr., PhD. email:
telefon: 553 46 1605
730 581 036
Rákosová Kagánková Andrea, MUDr. email:
telefon:
Remová Angelika, Mgr. email:
telefon:
Sikorová Lucie, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1604
Sojáčková Radka email:
telefon:
Sojka Rostislav, MUDr. email:
telefon:
Svobodová Dita, MUDr. email:
telefon:
Šináglová Zdeňka, PhDr. email:
telefon:
Trávníčková Dana, MUDr. email:
telefon:
Večeřová Olga, Mgr. email:
telefon:
Zeleníková Renáta, PhDr., PhD. email:
telefon: 553 46 1609
Žemlová Renáta, Bc. email:
telefon: 553 46 1608
Pillich Otakar email:
telefon: 553 46 1509
775 761 559
Pokluda Jiří email:
telefon:
Pyszková Darina, Ing. email:
telefon: 553 46 1710
Segeťa Jan, MUDr. email:
telefon: 597 371 805
Sochor Michal email:
telefon:
Svačinová Alena email:
telefon:
Šinágl Jaroslav email:
telefon:
Šindlerová Ilona email:
telefon: 553 46 3501
Šindlerová Ivana email:
telefon:
Šmehlíková Naděžda email:
telefon:
Štvrtňa Roman email:
telefon: 553 46 3501
Štvrtňová Alena email:
telefon: 775 761 561
553 46 1706
Švecová Jarmila email:
telefon:
Thiemlová Božena email:
telefon:
Tračíková Libuše email:
telefon: 553 46 1720
Vávrová Helena email:
telefon: 606 237 681
553 46 1702
Zábranská Andrea, Mgr. email:
telefon: 553 46 1719
Závacká Ivona, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1708
553 46 1742
774 774 160

Ústav patologie

Abecední členění
Delongová Patricie, MUDr. email:
telefon:
Dvořáčková Jana, doc. MUDr., Ph.D.
vedoucí ústavu
email:
telefon: 597 372 301
Faistová Hana, MUDr. email:
telefon:
Fakhouri Fádi, MUDr. email:
telefon:
Feit Josef, doc. MUDr., CSc. email:
telefon:
Gajdičiarová Ivana, Bc. email:
telefon:
Gamratová Mária, MUDr. email:
telefon:
Hulínová Tereza, Bc. email:
telefon:
Hurník Pavel, MUDr. email:
telefon:
Jurečková Marcela
sekretářka ústavu
email:
telefon: 597 372 334
Mačák Jirka, prof. MUDr., CSc. email:
telefon:
Reichelová Hana, Mgr. email:
telefon:
Szotkovská Iveta, MUDr. email:
telefon:
Štefunko Beáta, MUDr. email:
telefon:
Tomanová Radoslava, MUDr. email:
telefon:
Vaculová Jana, Mgr.
tajemnice ústavu
email:
telefon: 597 372 323
Nekula Josef, prof. MUDr., CSc. email:
telefon: 553 46 1680
Novobilský Petr, Ing. email:
telefon:
Pomaki Michaela, Mgr. email:
telefon:
Procházka Václav, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 372 172
Przybylová Alena, Mgr. email:
telefon: 553 46 1681
731 609 282
Ševčík Pavel, prof. MUDr., CSc. email:
telefon: 553 46 1500
Širůček Pavel, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 293
Švec Jiří, doc. RNDr., CSc. email:
telefon: 553 46 1680
Tenglerová Michaela, Bc. email:
telefon:
Ullmann Vojtěch, RNDr. email:
telefon: 597 373 400
Vávrová Petra, Bc. email:
telefon:
Vojtylová Marie, Bc. email:
telefon:
Lukšová Hana, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 3129
553 46 1613
Matějovská Kubešová Hana, prof. MUDr., CSc. email:
telefon: 553 46 1601
Matušinská Klára, MUDr. email:
telefon:
Němec Radim, Mgr. email:
telefon:
Pajorová Hana, Mgr. email:
telefon:
Pannová Jana, MUDr. email:
telefon:
Plevová Ilona, PhDr., PhD. email:
telefon: 553 46 1605
730 581 036
Rákosová Kagánková Andrea, MUDr. email:
telefon:
Remová Angelika, Mgr. email:
telefon:
Sikorová Lucie, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1604
Sojáčková Radka email:
telefon:
Sojka Rostislav, MUDr. email:
telefon:
Svobodová Dita, MUDr. email:
telefon:
Šináglová Zdeňka, PhDr. email:
telefon:
Trávníčková Dana, MUDr. email:
telefon:
Večeřová Olga, Mgr. email:
telefon:
Zeleníková Renáta, PhDr., PhD. email:
telefon: 553 46 1609
Žemlová Renáta, Bc. email:
telefon: 553 46 1608
Pillich Otakar email:
telefon: 553 46 1509
775 761 559
Pokluda Jiří email:
telefon:
Pyszková Darina, Ing. email:
telefon: 553 46 1710
Segeťa Jan, MUDr. email:
telefon: 597 371 805
Sochor Michal email:
telefon:
Svačinová Alena email:
telefon:
Šinágl Jaroslav email:
telefon:
Šindlerová Ilona email:
telefon: 553 46 3501
Šindlerová Ivana email:
telefon:
Šmehlíková Naděžda email:
telefon:
Štvrtňa Roman email:
telefon: 553 46 3501
Štvrtňová Alena email:
telefon: 775 761 561
553 46 1706
Švecová Jarmila email:
telefon:
Thiemlová Božena email:
telefon:
Tračíková Libuše email:
telefon: 553 46 1720
Vávrová Helena email:
telefon: 606 237 681
553 46 1702
Zábranská Andrea, Mgr. email:
telefon: 553 46 1719
Závacká Ivona, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1708
553 46 1742
774 774 160

Ústav fyziologie a patofyziologie

Abecední členění
Bužga Marek, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1770
774 761 581
Franěk Miloslav, doc. MUDr., Ph.D. email:
telefon:
Hauptman Karel, MVDr., Ph.D. email:
telefon:
Horká Veronika, DiS. email:
telefon: 553 46 3525
Jansová Pavla, Mgr., DiS. email:
telefon:
Jirák Zdeněk, prof. MUDr., CSc. email:
telefon: 553 46 1776
Macháčková Jitka, Mgr. email:
telefon: 553 46 1778
Maršálek Petr, prof. MUDr. RNDr., Ph.D. email:
telefon:
Mičaník Tomáš, Mgr. email:
telefon: 553 46 1779
Mizerová Vladislava, Mgr., Ph.D. email:
telefon:
Petřeková Karin, Mgr.
tajemnice ústavu, pedagogický poradce
email:
telefon: 553 46 1773
Seidlerová Adéla, Mgr. email:
telefon: 553 46 1771
Skalná Markéta, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 3512
Šimek Jaroslav, Ing., Ph.D. email:
telefon:
Švorc Pavol, RNDr., PhD. email:
telefon: 553 46 1777
Tilečková Barbora, Bc.
sekretářka
email:
telefon: 553 46 1771
Vaculín Šimon, doc. MVDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 3530
Végh Roman, MUDr. Mgr., DiS. email:
telefon:
Veselý Jaroslav, prof. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
email:
telefon: 553 46 1774
Závalová Veronika, PharmDr., Ph.D. email:
telefon:
Závodná Eva, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1779
Zmijková Drahoslava, Ing. MUDr. email:
telefon:
Širůček Pavel, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 293
Švec Jiří, doc. RNDr., CSc. email:
telefon: 553 46 1680
Tenglerová Michaela, Bc. email:
telefon:
Ullmann Vojtěch, RNDr. email:
telefon: 597 373 400
Vávrová Petra, Bc. email:
telefon:
Vojtylová Marie, Bc. email:
telefon:
Lukšová Hana, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 3129
553 46 1613
Matějovská Kubešová Hana, prof. MUDr., CSc. email:
telefon: 553 46 1601
Matušinská Klára, MUDr. email:
telefon:
Němec Radim, Mgr. email:
telefon:
Pajorová Hana, Mgr. email:
telefon:
Pannová Jana, MUDr. email:
telefon:
Plevová Ilona, PhDr., PhD. email:
telefon: 553 46 1605
730 581 036
Rákosová Kagánková Andrea, MUDr. email:
telefon:
Remová Angelika, Mgr. email:
telefon:
Sikorová Lucie, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1604
Sojáčková Radka email:
telefon:
Sojka Rostislav, MUDr. email:
telefon:
Svobodová Dita, MUDr. email:
telefon:
Šináglová Zdeňka, PhDr. email:
telefon:
Trávníčková Dana, MUDr. email:
telefon:
Večeřová Olga, Mgr. email:
telefon:
Zeleníková Renáta, PhDr., PhD. email:
telefon: 553 46 1609
Žemlová Renáta, Bc. email:
telefon: 553 46 1608
Pillich Otakar email:
telefon: 553 46 1509
775 761 559
Pokluda Jiří email:
telefon:
Pyszková Darina, Ing. email:
telefon: 553 46 1710
Segeťa Jan, MUDr. email:
telefon: 597 371 805
Sochor Michal email:
telefon:
Svačinová Alena email:
telefon:
Šinágl Jaroslav email:
telefon:
Šindlerová Ilona email:
telefon: 553 46 3501
Šindlerová Ivana email:
telefon:
Šmehlíková Naděžda email:
telefon:
Štvrtňa Roman email:
telefon: 553 46 3501
Štvrtňová Alena email:
telefon: 775 761 561
553 46 1706
Švecová Jarmila email:
telefon:
Thiemlová Božena email:
telefon:
Tračíková Libuše email:
telefon: 553 46 1720
Vávrová Helena email:
telefon: 606 237 681
553 46 1702
Zábranská Andrea, Mgr. email:
telefon: 553 46 1719
Závacká Ivona, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1708
553 46 1742
774 774 160

Ústav farmakologie

Abecední členění
Brozmanová Hana, RNDr., CSc. email:
telefon: 597 372 526
Ďuricová Jana, PharmDr., Ph.D. email:
telefon: 597 372 289
Grundmann Milan, prof. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
email:
telefon: 553 46 1520
597 374 389
Halvová Petra, Mgr. email:
telefon: 597 372 289
Hrudíková Erika, PharmDr. email:
telefon:
Kacířová Ivana, doc. MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 391
Kořístková Blanka, PharmDr., Ph.D. email:
telefon: 597 372 289
Lachmanová Soňa
sekretářka katedry
email:
telefon: 597 374 399
Mičaník Tomáš, Mgr. email:
telefon: 553 46 1779
Mizerová Vladislava, Mgr., Ph.D. email:
telefon:
Petřeková Karin, Mgr. email:
telefon: 553 46 1773
Seidlerová Adéla, Mgr. email:
telefon: 553 46 1771
Skalná Markéta, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 3512
Šimek Jaroslav, Ing., Ph.D. email:
telefon:
Švorc Pavol, RNDr., PhD. email:
telefon: 553 46 1777
Tilečková Barbora, Bc. email:
telefon: 553 46 1771
Vaculín Šimon, doc. MVDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 3530
Végh Roman, MUDr. Mgr., DiS. email:
telefon:
Veselý Jaroslav, prof. MUDr., CSc. email:
telefon: 553 46 1774
Závalová Veronika, PharmDr., Ph.D. email:
telefon:
Závodná Eva, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1779
Zmijková Drahoslava, Ing. MUDr. email:
telefon:
Širůček Pavel, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 293
Švec Jiří, doc. RNDr., CSc. email:
telefon: 553 46 1680
Tenglerová Michaela, Bc. email:
telefon:
Ullmann Vojtěch, RNDr. email:
telefon: 597 373 400
Vávrová Petra, Bc. email:
telefon:
Vojtylová Marie, Bc. email:
telefon:
Lukšová Hana, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 3129
553 46 1613
Matějovská Kubešová Hana, prof. MUDr., CSc. email:
telefon: 553 46 1601
Matušinská Klára, MUDr. email:
telefon:
Němec Radim, Mgr. email:
telefon:
Pajorová Hana, Mgr. email:
telefon:
Pannová Jana, MUDr. email:
telefon:
Plevová Ilona, PhDr., PhD. email:
telefon: 553 46 1605
730 581 036
Rákosová Kagánková Andrea, MUDr. email:
telefon:
Remová Angelika, Mgr. email:
telefon:
Sikorová Lucie, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1604
Sojáčková Radka email:
telefon:
Sojka Rostislav, MUDr. email:
telefon:
Svobodová Dita, MUDr. email:
telefon:
Šináglová Zdeňka, PhDr. email:
telefon:
Trávníčková Dana, MUDr. email:
telefon:
Večeřová Olga, Mgr. email:
telefon:
Zeleníková Renáta, PhDr., PhD. email:
telefon: 553 46 1609
Žemlová Renáta, Bc. email:
telefon: 553 46 1608
Pillich Otakar email:
telefon: 553 46 1509
775 761 559
Pokluda Jiří email:
telefon:
Pyszková Darina, Ing. email:
telefon: 553 46 1710
Segeťa Jan, MUDr. email:
telefon: 597 371 805
Sochor Michal email:
telefon:
Svačinová Alena email:
telefon:
Šinágl Jaroslav email:
telefon:
Šindlerová Ilona email:
telefon: 553 46 3501
Šindlerová Ivana email:
telefon:
Šmehlíková Naděžda email:
telefon:
Štvrtňa Roman email:
telefon: 553 46 3501
Štvrtňová Alena email:
telefon: 775 761 561
553 46 1706
Švecová Jarmila email:
telefon:
Thiemlová Božena email:
telefon:
Tračíková Libuše email:
telefon: 553 46 1720
Vávrová Helena email:
telefon: 606 237 681
553 46 1702
Zábranská Andrea, Mgr. email:
telefon: 553 46 1719
Závacká Ivona, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1708
553 46 1742
774 774 160

Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví

Abecední členění
Ambroz Petr, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1793
Crha Břetislav, Ing. email:
telefon:
Černá Andrea
sekretářka ústavu
email:
telefon: 553 46 1787
Foretová Lenka, doc. MUDr., Ph.D. email:
telefon:
Hozák Aleš, RNDr. email:
telefon: 553 46 1799
Jandačková Vera Kristýna, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1792
Janout Vladimír, prof. MUDr., CSc. email:
telefon: 733 784 094
553 46 1788
Janoutová Jana, doc. MUDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1788
733 784 093
Jiřík Vítězslav, RNDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1796
Košta Oto, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1796
Kovalová Martina, Mgr., Ph.D.
sekretářka ústavu
email:
telefon: 553 46 1787
Maďar Rastislav, doc. MUDr., PhD., MBA, FRCPS.
vedoucí ústavu
email:
telefon: 553 46 1786
Macháček Jindřich, prof. MUDr., CSc. email:
telefon:
Manoušek Jiří, MUDr. email:
telefon: 553 46 1796
Manoušková Marie, MUDr. email:
telefon: 553 46 1796
Martiník Karel, prof. MUDr., DrSc. email:
telefon:
Mrázková Eva, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1799
597 372 758
Němček Kateřina, Mgr., Ph.D.
tajemnice ústavu
email:
telefon: 553 46 1790
Provazník Kamil, prof. MUDr., CSc. email:
telefon:
Svrčinová Pavla, MUDr. email:
telefon: 553 46 1799
Šipoš Jan, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2354
553 46 1795
Štěrba Radomír, Ing. email:
telefon:
Tomášková Hana, Ing., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1798
Vojkůvková Kateřina, Mgr. et Bc. email:
telefon:
Tenglerová Michaela, Bc. email:
telefon:
Ullmann Vojtěch, RNDr. email:
telefon: 597 373 400
Vávrová Petra, Bc. email:
telefon:
Vojtylová Marie, Bc. email:
telefon:
Lukšová Hana, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 3129
553 46 1613
Matějovská Kubešová Hana, prof. MUDr., CSc. email:
telefon: 553 46 1601
Matušinská Klára, MUDr. email:
telefon:
Němec Radim, Mgr. email:
telefon:
Pajorová Hana, Mgr. email:
telefon:
Pannová Jana, MUDr. email:
telefon:
Plevová Ilona, PhDr., PhD. email:
telefon: 553 46 1605
730 581 036
Rákosová Kagánková Andrea, MUDr. email:
telefon:
Remová Angelika, Mgr. email:
telefon:
Sikorová Lucie, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1604
Sojáčková Radka email:
telefon:
Sojka Rostislav, MUDr. email:
telefon:
Svobodová Dita, MUDr. email:
telefon:
Šináglová Zdeňka, PhDr. email:
telefon:
Trávníčková Dana, MUDr. email:
telefon:
Večeřová Olga, Mgr. email:
telefon:
Zeleníková Renáta, PhDr., PhD. email:
telefon: 553 46 1609
Žemlová Renáta, Bc. email:
telefon: 553 46 1608
Pillich Otakar email:
telefon: 553 46 1509
775 761 559
Pokluda Jiří email:
telefon:
Pyszková Darina, Ing. email:
telefon: 553 46 1710
Segeťa Jan, MUDr. email:
telefon: 597 371 805
Sochor Michal email:
telefon:
Svačinová Alena email:
telefon:
Šinágl Jaroslav email:
telefon:
Šindlerová Ilona email:
telefon: 553 46 3501
Šindlerová Ivana email:
telefon:
Šmehlíková Naděžda email:
telefon:
Štvrtňa Roman email:
telefon: 553 46 3501
Štvrtňová Alena email:
telefon: 775 761 561
553 46 1706
Švecová Jarmila email:
telefon:
Thiemlová Božena email:
telefon:
Tračíková Libuše email:
telefon: 553 46 1720
Vávrová Helena email:
telefon: 606 237 681
553 46 1702
Zábranská Andrea, Mgr. email:
telefon: 553 46 1719
Závacká Ivona, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1708
553 46 1742
774 774 160

Ústav medicíny katastrof

Abecední členění
Demel Jiří, MUDr. email:
telefon: 597 375 057
Jelen Stanislav, MUDr. email:
telefon: 597 372 772
Kopáček Ivo, MUDr. email:
telefon: 597 375 007
Madeja Roman, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 375 002
Pleva Leopold, doc. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
email:
telefon: 597 375 002
Pometlová Jana, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 375 002
Segarová Pavla, Mgr.
sekretářka
email:
telefon: 597 375 002
Šír Milan, MUDr., Ph.D.
tajemník ústavu
email:
telefon: 597 375 005
Jiřík Vítězslav, RNDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1796
Košta Oto, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1796
Kovalová Martina, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1787
Maďar Rastislav, doc. MUDr., PhD., MBA, FRCPS. email:
telefon: 553 46 1786
Macháček Jindřich, prof. MUDr., CSc. email:
telefon:
Manoušek Jiří, MUDr. email:
telefon: 553 46 1796
Manoušková Marie, MUDr. email:
telefon: 553 46 1796
Martiník Karel, prof. MUDr., DrSc. email:
telefon:
Mrázková Eva, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1799
597 372 758
Němček Kateřina, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1790
Provazník Kamil, prof. MUDr., CSc. email:
telefon:
Svrčinová Pavla, MUDr. email:
telefon: 553 46 1799
Šipoš Jan, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2354
553 46 1795
Štěrba Radomír, Ing. email:
telefon:
Tomášková Hana, Ing., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1798
Vojkůvková Kateřina, Mgr. et Bc. email:
telefon:
Tenglerová Michaela, Bc. email:
telefon:
Ullmann Vojtěch, RNDr. email:
telefon: 597 373 400
Vávrová Petra, Bc. email:
telefon:
Vojtylová Marie, Bc. email:
telefon:
Lukšová Hana, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 3129
553 46 1613
Matějovská Kubešová Hana, prof. MUDr., CSc. email:
telefon: 553 46 1601
Matušinská Klára, MUDr. email:
telefon:
Němec Radim, Mgr. email:
telefon:
Pajorová Hana, Mgr. email:
telefon:
Pannová Jana, MUDr. email:
telefon:
Plevová Ilona, PhDr., PhD. email:
telefon: 553 46 1605
730 581 036
Rákosová Kagánková Andrea, MUDr. email:
telefon:
Remová Angelika, Mgr. email:
telefon:
Sikorová Lucie, PhDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1604
Sojáčková Radka email:
telefon:
Sojka Rostislav, MUDr. email:
telefon:
Svobodová Dita, MUDr. email:
telefon:
Šináglová Zdeňka, PhDr. email:
telefon:
Trávníčková Dana, MUDr. email:
telefon:
Večeřová Olga, Mgr. email:
telefon:
Zeleníková Renáta, PhDr., PhD. email:
telefon: 553 46 1609
Žemlová Renáta, Bc. email:
telefon: 553 46 1608
Pillich Otakar email:
telefon: 553 46 1509
775 761 559
Pokluda Jiří email:
telefon:
Pyszková Darina, Ing. email:
telefon: 553 46 1710
Segeťa Jan, MUDr. email:
telefon: 597 371 805
Sochor Michal email:
telefon:
Svačinová Alena email:
telefon:
Šinágl Jaroslav email:
telefon:
Šindlerová Ilona email:
telefon: 553 46 3501
Šindlerová Ivana email:
telefon:
Šmehlíková Naděžda email:
telefon:
Štvrtňa Roman email:
telefon: 553 46 3501
Štvrtňová Alena email:
telefon: 775 761 561
553 46 1706
Švecová Jarmila email:
telefon:
Thiemlová Božena email:
telefon:
Tračíková Libuše email:
telefon: 553 46 1720
Vávrová Helena email:
telefon: 606 237 681
553 46 1702
Zábranská Andrea, Mgr. email:
telefon: 553 46 1719
Závacká Ivona, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1708
553 46 1742
774 774 160

Katedra interních oborů

Abecední členění
Arenberger Petr, prof. MUDr., DrSc., MBA email:
telefon:
Bártková Kateřina, MUDr. email:
telefon: 597 371 111
Binarová Andrea, Bc. email:
telefon:
Blaho Martin, MUDr. email:
telefon:
Bravencová Zlatuše, MUDr. email:
telefon: 597 372 136
Broskevičová Lucie, Mgr. email:
telefon:
Brožová Lucie, Mgr. email:
telefon: 597 372 098
Cvek Jakub, MUDr. Ing., Ph.D. email:
telefon: 597 372 142
Dítě Petr, prof. MUDr., DrSc. email:
telefon: 553 46 1722
Dokulil Jiří, MUDr. email:
telefon: 597 374 300
Dorociaková Markéta, Ing. email:
telefon: 597 372 090
Ďuraš Juraj, MUDr. email:
telefon: 597 374 587
Falt Přemysl, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 595 633 111
Filipová Jana, Mgr. email:
telefon: 597 372 707
Gumulec Jaromír, MUDr. email:
telefon: 597 372 296
Hájek Roman, prof. MUDr., CSc. email:
telefon: 553 46 1013
597 372 091
Halámka Magdalena, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 596 491 724
Hanusová Hana, Mgr. email:
telefon: 597 372 097
Homza Miroslav, MUDr. email:
telefon: 597 374 193
Hozáková Lubomíra, MUDr. email:
telefon: 597 374 265
Hrabovský Vladimír, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 373 013
Hrdinka Matouš, RNDr., Ph.D. email:
telefon:
Hůlek Petr, prof. MUDr., CSc. email:
telefon: 495 832 172
Chovancová Karolína, Mgr. email:
telefon: 553 46 1791
Jandačková Vera Kristýna, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1792
Jelínek Tomáš, MUDr. email:
telefon: 597 374 587
Kačorová Jana, Mgr., PhD. email:
telefon:
Kaspřák David, Mgr. email:
telefon:
Kielkowská Iva, MUDr. email:
telefon: 597 372 232
Klvaňa Pavel, MUDr. email:
telefon: 597 373 013
Knybel Lukáš, Ing. email:
telefon:
Kolek Martin, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 375 108
Kořístek Zdeněk, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 372 151
Kufová Eliška, MUDr. email:
telefon: 597 372 651
Kufová Zuzana, Mgr. email:
telefon: 597 372 098
Kupka Tomáš, MUDr. email:
telefon: 597 373 019
Lata Jan, prof. MUDr., CSc. email:
telefon: 553 46 1001
Lesniáková Romana, Mgr. email:
telefon:
Litvik Radek, MUDr. email:
telefon: 597 373 079
Lucká Hana
sekretářka katedry
email:
telefon: 597 375 252
Lys Zdeněk, MUDr. email:
telefon:
Martínek Arnošt, doc. MUDr., CSc. email:
telefon: 597 375 201
553 46 1701
Martínek Jan, doc. MUDr., Ph.D. email:
telefon: 236 052 617
Matoška Petr, MUDr. email:
telefon: 597 372 793
Molenda Lukáš, Ing. email:
telefon:
Mrózek Jan, MUDr. email:
telefon: 597 373 216
Mršťáková Lenka, Ing. email:
telefon: 597 372 092
Nágelová Radka, MUDr. email:
telefon: 597 373 017
Němeček Svatopluk, MUDr., MBA email:
telefon:
Nováková Jana, MUDr. email:
telefon: 597 373 180
Oral Ivo, doc. MUDr., CSc. email:
telefon:
Orságová Irena, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 265
Pallová Veronika, MUDr. email:
telefon: 553 671 133
Pavlas Jaroslav, MUDr. email:
telefon: 597 373 073
Petejová Nadežda, MUDr., Ph.D., MSc. email:
telefon: 597 374 514
Petroušová Lenka, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 295
Plačková Martina, MUDr. email:
telefon: 597 374 227
Plášek Jiří, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 372 651
Pleva Leoš, MUDr. email:
telefon: 597 373 316
Popelková Patrice, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 217
Porzer Bedřich, MUDr. email:
telefon: 597 372 240
Porzer Martin, MUDr. email:
telefon: 597 373 216
Potáčová Anna, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 4003
Pudich Jiří, MUDr. email:
telefon: 597 375 251
Rolová Jana, MUDr. email:
telefon: 597 372 519
Rožnovský Luděk, doc. MUDr., CSc. email:
telefon: 597 374 251
Růčka Josef, MUDr. email:
telefon:
Sagan Jiří, MUDr. email:
telefon: 597 374 255
Skácelíková Eva, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 372 135
Soumarová Renata, doc. MUDr., Ph.D., MBA email:
telefon: 556 773 530
Spáčilová Veronika, MUDr. email:
telefon: 597 375 209
Stejskal Lukáš, MUDr. email:
telefon: 597 374 567
Svoboda Pavel, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 373 013
Ševčíková Tereza, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2329
597 372 098
Šimánek Vilím, prof. MUDr., DrSc. email:
telefon: 585 632 301
Šimíček Michal, RNDr., PhD. email:
telefon:
Šipula David, MUDr. email:
telefon: 597 372 723
Širůček Petr, MUDr. email:
telefon: 597 374 275
Škrobánková Martina, MUDr. email:
telefon: 597 375 209
Špác Jiří, doc. MUDr., CSc. email:
telefon:
Štefek Herbert, Ing. email:
telefon:
Tarčáková Zuzana, MUDr. email:
telefon:
Teplan Vladimír, prof. MUDr., DrSc. email:
telefon: 241 047 385
Urban Ondřej, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 192
Valkovský Ivo, MUDr., Ph.D.
vedoucí katedry
email:
telefon: 597 374 510
Vantuchová Yvetta, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 373 073
Vavroš Dušan, MUDr. email:
telefon: 597 373 471
Veiser Tomáš, MUDr. email:
telefon: 597 372 718
Vejrová Ivana, MUDr. email:
telefon: 597 373 076
Vítek Petr, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 558 415 305
Zjevíková Alena, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 272

Katedra dětského lékařství a neonatologie

Abecední členění
Boženský Jan, MUDr. email:
telefon: 595 633 530
Geržová Jana, MUDr. email:
telefon: 595 633 551
Gruszka Tomáš, MUDr. email:
telefon: 597 373 580
Gurná Jana, MUDr. email:
telefon: 596 491 111
Hladík Michal, doc. MUDr., Ph.D.
vedoucí katedry
email:
telefon: 597 373 515
Hladíková Andrea, MUDr., PhD. email:
telefon: 597 373 568
597 373 268
Knápková Marie, MUDr. email:
telefon: 596 541 111
Kuhn Tomáš, MUDr. email:
telefon: 597 371 111
597 373 642
Martiníková Veronika, Bc.
sekretářka katedry
email:
telefon: 597 373 545
Matušková Veronika, MUDr. email:
telefon: 597 373 536
Nogolová Alice, MUDr. email:
telefon: 596 192 390
Nowaková Markéta, MUDr. email:
telefon: 597 373 565
Olos Tomáš, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 373 561
Pavlíček Jan, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 373 521
Pavlíčková Eva, MUDr. email:
telefon: 596 541 111
Pískovský Tomáš, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 371 111
597 373 644
Poláčková Renáta, MUDr. email:
telefon: 597 371 404
Ručková Markéta, MUDr. email:
telefon: 596 541 111
Šuláková Astrida, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 371 111
597 373 552
Šuláková Terezie, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 373 552
Wiedermannová Hana, MUDr. email:
telefon: 597 371 111
597 371 404
Wiglaszová Linda, MUDr. email:
telefon: 597 373 634
Zaoral Tomáš, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 373 561
Žídková Iveta, MUDr. email:
telefon: 597 373 565
Jandačková Vera Kristýna, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1792
Jelínek Tomáš, MUDr. email:
telefon: 597 374 587
Kačorová Jana, Mgr., PhD. email:
telefon:
Kaspřák David, Mgr. email:
telefon:
Kielkowská Iva, MUDr. email:
telefon: 597 372 232
Klvaňa Pavel, MUDr. email:
telefon: 597 373 013
Knybel Lukáš, Ing. email:
telefon:
Kolek Martin, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 375 108
Kořístek Zdeněk, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 372 151
Kufová Eliška, MUDr. email:
telefon: 597 372 651
Kufová Zuzana, Mgr. email:
telefon: 597 372 098
Kupka Tomáš, MUDr. email:
telefon: 597 373 019
Lata Jan, prof. MUDr., CSc. email:
telefon: 553 46 1001
Lesniáková Romana, Mgr. email:
telefon:
Litvik Radek, MUDr. email:
telefon: 597 373 079
Lucká Hana email:
telefon: 597 375 252
Lys Zdeněk, MUDr. email:
telefon:
Martínek Arnošt, doc. MUDr., CSc. email:
telefon: 597 375 201
553 46 1701
Martínek Jan, doc. MUDr., Ph.D. email:
telefon: 236 052 617
Matoška Petr, MUDr. email:
telefon: 597 372 793
Molenda Lukáš, Ing. email:
telefon:
Mrózek Jan, MUDr. email:
telefon: 597 373 216
Mršťáková Lenka, Ing. email:
telefon: 597 372 092
Nágelová Radka, MUDr. email:
telefon: 597 373 017
Němeček Svatopluk, MUDr., MBA email:
telefon:
Nováková Jana, MUDr. email:
telefon: 597 373 180
Oral Ivo, doc. MUDr., CSc. email:
telefon:
Orságová Irena, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 265
Pallová Veronika, MUDr. email:
telefon: 553 671 133
Pavlas Jaroslav, MUDr. email:
telefon: 597 373 073
Petejová Nadežda, MUDr., Ph.D., MSc. email:
telefon: 597 374 514
Petroušová Lenka, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 295
Plačková Martina, MUDr. email:
telefon: 597 374 227
Plášek Jiří, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 372 651
Pleva Leoš, MUDr. email:
telefon: 597 373 316
Popelková Patrice, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 217
Porzer Bedřich, MUDr. email:
telefon: 597 372 240
Porzer Martin, MUDr. email:
telefon: 597 373 216
Potáčová Anna, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 4003
Pudich Jiří, MUDr. email:
telefon: 597 375 251
Rolová Jana, MUDr. email:
telefon: 597 372 519
Rožnovský Luděk, doc. MUDr., CSc. email:
telefon: 597 374 251
Růčka Josef, MUDr. email:
telefon:
Sagan Jiří, MUDr. email:
telefon: 597 374 255
Skácelíková Eva, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 372 135
Soumarová Renata, doc. MUDr., Ph.D., MBA email:
telefon: 556 773 530
Spáčilová Veronika, MUDr. email:
telefon: 597 375 209
Stejskal Lukáš, MUDr. email:
telefon: 597 374 567
Svoboda Pavel, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 373 013
Ševčíková Tereza, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2329
597 372 098
Šimánek Vilím, prof. MUDr., DrSc. email:
telefon: 585 632 301
Šimíček Michal, RNDr., PhD. email:
telefon:
Šipula David, MUDr. email:
telefon: 597 372 723
Širůček Petr, MUDr. email:
telefon: 597 374 275
Škrobánková Martina, MUDr. email:
telefon: 597 375 209
Špác Jiří, doc. MUDr., CSc. email:
telefon:
Štefek Herbert, Ing. email:
telefon:
Tarčáková Zuzana, MUDr. email:
telefon:
Teplan Vladimír, prof. MUDr., DrSc. email:
telefon: 241 047 385
Urban Ondřej, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 192
Valkovský Ivo, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 510
Vantuchová Yvetta, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 373 073
Vavroš Dušan, MUDr. email:
telefon: 597 373 471
Veiser Tomáš, MUDr. email:
telefon: 597 372 718
Vejrová Ivana, MUDr. email:
telefon: 597 373 076
Vítek Petr, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 558 415 305
Zjevíková Alena, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 272

Katedra neurologie a psychiatrie

Abecední členění
Bar Michal, doc. MUDr., Ph.D.
vedoucí katedry
email:
telefon: 597 375 601
Bártová Petra, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 373 276
Češková Eva, prof. MUDr., CSc. email:
telefon: 597 373 320
Dostálek Petr, MUDr. email:
telefon: 597 373 146
Drábková Nina, MUDr. email:
telefon:
Hon Petr, MUDr. email:
telefon: 597 372 656
Hýža Martin, MUDr. email:
telefon: 597 373 149
Javůrek Tomáš, MUDr. email:
telefon:
Junkerová Jana, MUDr. email:
telefon: 597 374 197
Klečka Lukáš, MUDr. email:
telefon: 596 194 675
Kozová Katarína, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 597 373 127
Král Jiří, MUDr. email:
telefon: 597 373 249
Kubínová Barbora, MUDr. email:
telefon:
Marcián Václav, MUDr. email:
telefon: 597 375 659
Medřická Hana, MUDr. email:
telefon: 597 373 612
Migaľová Petra, MUDr. email:
telefon:
Mílková Pavlíková Kristýna, MUDr. email:
telefon: 597 373 281
Novák Vilém, MUDr. email:
telefon: 597 373 622
Pavlosková Katarina, MUDr. email:
telefon: 596 194 185
Perničková Denisa, MUDr. email:
telefon: 597 371 111
Píža Radim, MUDr. email:
telefon:
Rajner Jan, MUDr. email:
telefon: 596 192 216
Ressner Pavel, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 373 276
Rohlová Marcela
sekretářka katedry
email:
telefon: 597 375 603
Sedláček Svatopluk, MUDr. email:
telefon:
Schwarzová Jana, MUDr. email:
telefon: 597 373 127
Staněk Jan, MUDr. email:
telefon:
Szilvásiová Michaela, MUDr. email:
telefon: 597 373 281
Šilhán Petr, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 373 145
Šilhánová Barbora, MUDr. email:
telefon: 599 999 664
Štěpánová Eva, MUDr. email:
telefon:
Václavík Daniel, MUDr., PhD. email:
telefon: 595 633 440
Zákopčanová Srovnalová Hana, MUDr., Ph.D. email:
telefon:
Zapletalová Olga, MUDr. email:
telefon: 597 375 651
Zeman David, Ing. MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 382
Kupka Tomáš, MUDr. email:
telefon: 597 373 019
Lata Jan, prof. MUDr., CSc. email:
telefon: 553 46 1001
Lesniáková Romana, Mgr. email:
telefon:
Litvik Radek, MUDr. email:
telefon: 597 373 079
Lucká Hana email:
telefon: 597 375 252
Lys Zdeněk, MUDr. email:
telefon:
Martínek Arnošt, doc. MUDr., CSc. email:
telefon: 597 375 201
553 46 1701
Martínek Jan, doc. MUDr., Ph.D. email:
telefon: 236 052 617
Matoška Petr, MUDr. email:
telefon: 597 372 793
Molenda Lukáš, Ing. email:
telefon:
Mrózek Jan, MUDr. email:
telefon: 597 373 216
Mršťáková Lenka, Ing. email:
telefon: 597 372 092
Nágelová Radka, MUDr. email:
telefon: 597 373 017
Němeček Svatopluk, MUDr., MBA email:
telefon:
Nováková Jana, MUDr. email:
telefon: 597 373 180
Oral Ivo, doc. MUDr., CSc. email:
telefon:
Orságová Irena, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 265
Pallová Veronika, MUDr. email:
telefon: 553 671 133
Pavlas Jaroslav, MUDr. email:
telefon: 597 373 073
Petejová Nadežda, MUDr., Ph.D., MSc. email:
telefon: 597 374 514
Petroušová Lenka, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 295
Plačková Martina, MUDr. email:
telefon: 597 374 227
Plášek Jiří, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 372 651
Pleva Leoš, MUDr. email:
telefon: 597 373 316
Popelková Patrice, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 217
Porzer Bedřich, MUDr. email:
telefon: 597 372 240
Porzer Martin, MUDr. email:
telefon: 597 373 216
Potáčová Anna, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 4003
Pudich Jiří, MUDr. email:
telefon: 597 375 251
Rolová Jana, MUDr. email:
telefon: 597 372 519
Rožnovský Luděk, doc. MUDr., CSc. email:
telefon: 597 374 251
Růčka Josef, MUDr. email:
telefon:
Sagan Jiří, MUDr. email:
telefon: 597 374 255
Skácelíková Eva, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 372 135
Soumarová Renata, doc. MUDr., Ph.D., MBA email:
telefon: 556 773 530
Spáčilová Veronika, MUDr. email:
telefon: 597 375 209
Stejskal Lukáš, MUDr. email:
telefon: 597 374 567
Svoboda Pavel, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 373 013
Ševčíková Tereza, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2329
597 372 098
Šimánek Vilím, prof. MUDr., DrSc. email:
telefon: 585 632 301
Šimíček Michal, RNDr., PhD. email:
telefon:
Šipula David, MUDr. email:
telefon: 597 372 723
Širůček Petr, MUDr. email:
telefon: 597 374 275
Škrobánková Martina, MUDr. email:
telefon: 597 375 209
Špác Jiří, doc. MUDr., CSc. email:
telefon:
Štefek Herbert, Ing. email:
telefon:
Tarčáková Zuzana, MUDr. email:
telefon:
Teplan Vladimír, prof. MUDr., DrSc. email:
telefon: 241 047 385
Urban Ondřej, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 192
Valkovský Ivo, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 510
Vantuchová Yvetta, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 373 073
Vavroš Dušan, MUDr. email:
telefon: 597 373 471
Veiser Tomáš, MUDr. email:
telefon: 597 372 718
Vejrová Ivana, MUDr. email:
telefon: 597 373 076
Vítek Petr, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 558 415 305
Zjevíková Alena, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 272

Katedra chirurgických oborů

Abecední členění
Brát Radim, doc. MUDr., Ph.D., MBA email:
telefon: 597 375 101
Cichý Zdeněk, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 375 501
Czudek Stanislav, doc. MUDr., CSc. email:
telefon: 597 375 052
Duda Miloslav, prof. MUDr., DrSc. email:
telefon:
Gaj Jaroslav, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 375 102
Guňková Petra, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 375 753
Havránek Ondřej, MUDr., PhD. email:
telefon: 597 375 311
597 375 304
Holéczy Pavol, MUDr., CSc. email:
telefon: 595 633 326
Houdek Michael, prof. MUDr., CSc. email:
telefon: 597 375 402
Hrbáč Tomáš, MUDr., Ph.D., MBA email:
telefon: 597 375 464
Ihnát Peter, doc. MUDr., Ph.D., MBA email:
telefon: 597 375 701
Ječmínek Vladimír, MUDr., PhD. email:
telefon: 597 375 007
Jelínek Petr, MUDr. email:
telefon: 597 375 754
Karpaš Karel, doc. MUDr., CSc. email:
telefon: 495 834 863
Kašpárek Richard, MUDr., Ph.D. email:
telefon:
Klosová Hana, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 372 806
Krčík Tomáš, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 375 407
597 375 453
Krejčí Tomáš, MUDr. email:
telefon: 597 375 462
597 372 671
Krhut Jan, doc. MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 375 301
Kubala Otakar, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 375 752
Lerch Milan, MUDr. email:
telefon: 597 375 752
Lipina Radim, doc. MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 375 454
Luňáček Libor, MUDr. email:
telefon: 597 375 311
Míka David, MUDr. email:
telefon: 597 375 311
597 372 738
Mitták Marcel, MUDr., Ph.D., F.E.T.C.S. email:
telefon: 597 372 640
597 375 152
Mohyla Martin, MUDr. email:
telefon: 597 375 502
Mrůzek Michael, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 375 409
Němec David, MUDr. email:
telefon: 593 732 731
Němečková Crkvenjaš Zdenka, MUDr., MBA email:
telefon: 597 372 801
Ostruszka Petr, MUDr. email:
telefon:
Paciorek Martin, MUDr. email:
telefon: 597 375 551
Paleček Tomáš, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 375 454
Pelikán Anton, prof. MUDr., DrSc. email:
telefon: 597 375 153
Penka Igor, doc. MUDr., CSc.
vedoucí katedry
email:
telefon: 597 375 051
Peteja Matúš, MUDr. email:
telefon: 597 375 714
Posolda Tomáš, MUDr. email:
telefon: 597 372 471
Prokop Jiří, MUDr. email:
telefon: 597 375 152
Reguli Štefan, MUDr. email:
telefon: 597 372 676
Richter Vladimír, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 375 751
Roman Jan email:
telefon:
Sýkora Radek, MUDr. email:
telefon: 597 375 311
Šatník Jiří, MUDr. email:
telefon:
Šelongová Bronislava, Ing.
sekretářka KCG
email:
telefon: 597 373 255
Škrobánková Martina, MUDr. email:
telefon: 597 375 209
Štigler Jan, MUDr. email:
telefon: 597 372 709
Tulinský Lubomír, MUDr. email:
telefon: 597 375 157
Vávra Petr, doc. MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 375 159
Večeřa Zdeněk, MUDr. email:
telefon: 597 375 462
597 375 465
Walder Pavel, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 375 514
Nováková Jana, MUDr. email:
telefon: 597 373 180
Oral Ivo, doc. MUDr., CSc. email:
telefon:
Orságová Irena, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 265
Pallová Veronika, MUDr. email:
telefon: 553 671 133
Pavlas Jaroslav, MUDr. email:
telefon: 597 373 073
Petejová Nadežda, MUDr., Ph.D., MSc. email:
telefon: 597 374 514
Petroušová Lenka, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 295
Plačková Martina, MUDr. email:
telefon: 597 374 227
Plášek Jiří, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 372 651
Pleva Leoš, MUDr. email:
telefon: 597 373 316
Popelková Patrice, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 217
Porzer Bedřich, MUDr. email:
telefon: 597 372 240
Porzer Martin, MUDr. email:
telefon: 597 373 216
Potáčová Anna, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 4003
Pudich Jiří, MUDr. email:
telefon: 597 375 251
Rolová Jana, MUDr. email:
telefon: 597 372 519
Rožnovský Luděk, doc. MUDr., CSc. email:
telefon: 597 374 251
Růčka Josef, MUDr. email:
telefon:
Sagan Jiří, MUDr. email:
telefon: 597 374 255
Skácelíková Eva, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 372 135
Soumarová Renata, doc. MUDr., Ph.D., MBA email:
telefon: 556 773 530
Spáčilová Veronika, MUDr. email:
telefon: 597 375 209
Stejskal Lukáš, MUDr. email:
telefon: 597 374 567
Svoboda Pavel, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 373 013
Ševčíková Tereza, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2329
597 372 098
Šimánek Vilím, prof. MUDr., DrSc. email:
telefon: 585 632 301
Šimíček Michal, RNDr., PhD. email:
telefon:
Šipula David, MUDr. email:
telefon: 597 372 723
Širůček Petr, MUDr. email:
telefon: 597 374 275
Škrobánková Martina, MUDr. email:
telefon: 597 375 209
Špác Jiří, doc. MUDr., CSc. email:
telefon:
Štefek Herbert, Ing. email:
telefon:
Tarčáková Zuzana, MUDr. email:
telefon:
Teplan Vladimír, prof. MUDr., DrSc. email:
telefon: 241 047 385
Urban Ondřej, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 192
Valkovský Ivo, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 510
Vantuchová Yvetta, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 373 073
Vavroš Dušan, MUDr. email:
telefon: 597 373 471
Veiser Tomáš, MUDr. email:
telefon: 597 372 718
Vejrová Ivana, MUDr. email:
telefon: 597 373 076
Vítek Petr, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 558 415 305
Zjevíková Alena, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 272

Gynekologicko-porodnická klinika

Abecední členění
Bajsová Sylva, MUDr. email:
telefon: 597 371 820
Doležálková Erika, MUDr. email:
telefon: 597 371 814
Gärtner Marcel, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 371 805
Graf Petar, MUDr. email:
telefon: 597 371 824
597 372 591
Jaroš Tomáš, MUDr. email:
telefon: 597 480 290
Kacerovský Marian, doc. MUDr., PhD. email:
telefon:
Kalousek Ivo, MUDr., Ph.D. email:
telefon:
Klát Jaroslav, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 371 824
Kovář Petr, MUDr. email:
telefon:
Matlák Petr, MUDr. email:
telefon: 597 371 820
Matura David, MUDr. email:
telefon: 597 371 824
Michalec Igor, MUDr. email:
telefon: 597 371 824
Mladěnka Aleš, MUDr. email:
telefon: 597 375 852
Segeťa Jan, MUDr. email:
telefon: 597 371 805
Šelongová Bronislava, Ing.
sekretářka GPK
email:
telefon: 597 373 255
Šimetka Ondřej, doc. MUDr., Ph.D., MBA email:
telefon: 597 371 801
Špaček Richard, MUDr. email:
telefon: 597 375 852
Unzeitig Vít, doc. MUDr., CSc. email:
telefon: 597 371 801
Vašek Petr, MUDr. email:
telefon: 597 371 408
Kubala Otakar, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 375 752
Lerch Milan, MUDr. email:
telefon: 597 375 752
Lipina Radim, doc. MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 375 454
Luňáček Libor, MUDr. email:
telefon: 597 375 311
Míka David, MUDr. email:
telefon: 597 375 311
597 372 738
Mitták Marcel, MUDr., Ph.D., F.E.T.C.S. email:
telefon: 597 372 640
597 375 152
Mohyla Martin, MUDr. email:
telefon: 597 375 502
Mrůzek Michael, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 375 409
Němec David, MUDr. email:
telefon: 593 732 731
Němečková Crkvenjaš Zdenka, MUDr., MBA email:
telefon: 597 372 801
Ostruszka Petr, MUDr. email:
telefon:
Paciorek Martin, MUDr. email:
telefon: 597 375 551
Paleček Tomáš, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 375 454
Pelikán Anton, prof. MUDr., DrSc. email:
telefon: 597 375 153
Penka Igor, doc. MUDr., CSc. email:
telefon: 597 375 051
Peteja Matúš, MUDr. email:
telefon: 597 375 714
Posolda Tomáš, MUDr. email:
telefon: 597 372 471
Prokop Jiří, MUDr. email:
telefon: 597 375 152
Reguli Štefan, MUDr. email:
telefon: 597 372 676
Richter Vladimír, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 375 751
Roman Jan email:
telefon:
Sýkora Radek, MUDr. email:
telefon: 597 375 311
Šatník Jiří, MUDr. email:
telefon:
Šelongová Bronislava, Ing.
sekretářka GPK
email:
telefon: 597 373 255
Škrobánková Martina, MUDr. email:
telefon: 597 375 209
Štigler Jan, MUDr. email:
telefon: 597 372 709
Tulinský Lubomír, MUDr. email:
telefon: 597 375 157
Vávra Petr, doc. MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 375 159
Večeřa Zdeněk, MUDr. email:
telefon: 597 375 462
597 375 465
Walder Pavel, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 375 514
Nováková Jana, MUDr. email:
telefon: 597 373 180
Oral Ivo, doc. MUDr., CSc. email:
telefon:
Orságová Irena, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 265
Pallová Veronika, MUDr. email:
telefon: 553 671 133
Pavlas Jaroslav, MUDr. email:
telefon: 597 373 073
Petejová Nadežda, MUDr., Ph.D., MSc. email:
telefon: 597 374 514
Petroušová Lenka, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 295
Plačková Martina, MUDr. email:
telefon: 597 374 227
Plášek Jiří, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 372 651
Pleva Leoš, MUDr. email:
telefon: 597 373 316
Popelková Patrice, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 217
Porzer Bedřich, MUDr. email:
telefon: 597 372 240
Porzer Martin, MUDr. email:
telefon: 597 373 216
Potáčová Anna, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 4003
Pudich Jiří, MUDr. email:
telefon: 597 375 251
Rolová Jana, MUDr. email:
telefon: 597 372 519
Rožnovský Luděk, doc. MUDr., CSc. email:
telefon: 597 374 251
Růčka Josef, MUDr. email:
telefon:
Sagan Jiří, MUDr. email:
telefon: 597 374 255
Skácelíková Eva, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 372 135
Soumarová Renata, doc. MUDr., Ph.D., MBA email:
telefon: 556 773 530
Spáčilová Veronika, MUDr. email:
telefon: 597 375 209
Stejskal Lukáš, MUDr. email:
telefon: 597 374 567
Svoboda Pavel, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 373 013
Ševčíková Tereza, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2329
597 372 098
Šimánek Vilím, prof. MUDr., DrSc. email:
telefon: 585 632 301
Šimíček Michal, RNDr., PhD. email:
telefon:
Šipula David, MUDr. email:
telefon: 597 372 723
Širůček Petr, MUDr. email:
telefon: 597 374 275
Škrobánková Martina, MUDr. email:
telefon: 597 375 209
Špác Jiří, doc. MUDr., CSc. email:
telefon:
Štefek Herbert, Ing. email:
telefon:
Tarčáková Zuzana, MUDr. email:
telefon:
Teplan Vladimír, prof. MUDr., DrSc. email:
telefon: 241 047 385
Urban Ondřej, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 192
Valkovský Ivo, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 510
Vantuchová Yvetta, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 373 073
Vavroš Dušan, MUDr. email:
telefon: 597 373 471
Veiser Tomáš, MUDr. email:
telefon: 597 372 718
Vejrová Ivana, MUDr. email:
telefon: 597 373 076
Vítek Petr, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 558 415 305
Zjevíková Alena, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 272

Katedra kraniofaciálních oborů

Abecední členění
Benda František, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 375 957
Čábalová Lenka, MUDr. email:
telefon: 597 375 818
Červenka Stanislav, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 375 812
Formánek Martin, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 375 816
Hybášková Jaroslava, MUDr. email:
telefon: 597 375 818
Jančatová Debora, MUDr. email:
telefon:
Kolarčík Lukáš, Mgr., DiS. email:
telefon: 597 375 952
Komínek Pavel, prof. MUDr., Ph.D., MBA
vedoucí katedry
email:
telefon: 597 375 801
Kopecký Adam, MUDr. email:
telefon: 597 375 957
Kozakovičová Veronika, MDDr., DiS. art email:
telefon:
Mašek Petr, MUDr., CSc. email:
telefon: 597 375 956
Matoušek Petr, MUDr., Ph.D.
tajemník katedry
email:
telefon: 597 375 817
Němčanská Sabina, MUDr. email:
telefon:
Němčanský Jan, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 375 817
Pasz Adam email:
telefon:
Plášek Marek, MUDr. email:
telefon: 597 375 816
Res Oldřich, MUDr. email:
telefon: 597 371 814
Ryšková Michaela
sekretářka KKO
email:
telefon: 597 375 805
Smečka Zdeněk, doc. MUDr. JUDr., CSc. email:
telefon:
Staníková Lucia, MUDr. email:
telefon:
Stránský Jiří, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 375 915
Štembírek Jan, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 375 925
Timkovič Juraj, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 372 103
Zeleník Karol, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 375 817
Mitták Marcel, MUDr., Ph.D., F.E.T.C.S. email:
telefon: 597 372 640
597 375 152
Mohyla Martin, MUDr. email:
telefon: 597 375 502
Mrůzek Michael, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 375 409
Němec David, MUDr. email:
telefon: 593 732 731
Němečková Crkvenjaš Zdenka, MUDr., MBA email:
telefon: 597 372 801
Ostruszka Petr, MUDr. email:
telefon:
Paciorek Martin, MUDr. email:
telefon: 597 375 551
Paleček Tomáš, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 375 454
Pelikán Anton, prof. MUDr., DrSc. email:
telefon: 597 375 153
Penka Igor, doc. MUDr., CSc. email:
telefon: 597 375 051
Peteja Matúš, MUDr. email:
telefon: 597 375 714
Posolda Tomáš, MUDr. email:
telefon: 597 372 471
Prokop Jiří, MUDr. email:
telefon: 597 375 152
Reguli Štefan, MUDr. email:
telefon: 597 372 676
Richter Vladimír, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 375 751
Roman Jan email:
telefon:
Sýkora Radek, MUDr. email:
telefon: 597 375 311
Šatník Jiří, MUDr. email:
telefon:
Šelongová Bronislava, Ing. email:
telefon: 597 373 255
Škrobánková Martina, MUDr. email:
telefon: 597 375 209
Štigler Jan, MUDr. email:
telefon: 597 372 709
Tulinský Lubomír, MUDr. email:
telefon: 597 375 157
Vávra Petr, doc. MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 375 159
Večeřa Zdeněk, MUDr. email:
telefon: 597 375 462
597 375 465
Walder Pavel, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 375 514
Nováková Jana, MUDr. email:
telefon: 597 373 180
Oral Ivo, doc. MUDr., CSc. email:
telefon:
Orságová Irena, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 265
Pallová Veronika, MUDr. email:
telefon: 553 671 133
Pavlas Jaroslav, MUDr. email:
telefon: 597 373 073
Petejová Nadežda, MUDr., Ph.D., MSc. email:
telefon: 597 374 514
Petroušová Lenka, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 295
Plačková Martina, MUDr. email:
telefon: 597 374 227
Plášek Jiří, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 372 651
Pleva Leoš, MUDr. email:
telefon: 597 373 316
Popelková Patrice, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 217
Porzer Bedřich, MUDr. email:
telefon: 597 372 240
Porzer Martin, MUDr. email:
telefon: 597 373 216
Potáčová Anna, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 4003
Pudich Jiří, MUDr. email:
telefon: 597 375 251
Rolová Jana, MUDr. email:
telefon: 597 372 519
Rožnovský Luděk, doc. MUDr., CSc. email:
telefon: 597 374 251
Růčka Josef, MUDr. email:
telefon:
Sagan Jiří, MUDr. email:
telefon: 597 374 255
Skácelíková Eva, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 372 135
Soumarová Renata, doc. MUDr., Ph.D., MBA email:
telefon: 556 773 530
Spáčilová Veronika, MUDr. email:
telefon: 597 375 209
Stejskal Lukáš, MUDr. email:
telefon: 597 374 567
Svoboda Pavel, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 373 013
Ševčíková Tereza, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2329
597 372 098
Šimánek Vilím, prof. MUDr., DrSc. email:
telefon: 585 632 301
Šimíček Michal, RNDr., PhD. email:
telefon:
Šipula David, MUDr. email:
telefon: 597 372 723
Širůček Petr, MUDr. email:
telefon: 597 374 275
Škrobánková Martina, MUDr. email:
telefon: 597 375 209
Špác Jiří, doc. MUDr., CSc. email:
telefon:
Štefek Herbert, Ing. email:
telefon:
Tarčáková Zuzana, MUDr. email:
telefon:
Teplan Vladimír, prof. MUDr., DrSc. email:
telefon: 241 047 385
Urban Ondřej, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 192
Valkovský Ivo, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 510
Vantuchová Yvetta, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 373 073
Vavroš Dušan, MUDr. email:
telefon: 597 373 471
Veiser Tomáš, MUDr. email:
telefon: 597 372 718
Vejrová Ivana, MUDr. email:
telefon: 597 373 076
Vítek Petr, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 558 415 305
Zjevíková Alena, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 272

Katedra biomedicínských oborů

Abecední členění
Adamus Tomáš, RNDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1743
Balcar Alfons, RNDr. email:
telefon: 597 373 236
Bartoš Vladimír, Ing., Ph.D. email:
telefon: 597 373 442
Blahutová Šárka, MUDr. email:
telefon:
Břežná Šárka
sekretářka katedry
email:
telefon: 553 46 1741
597 372 295
Bystroň Jaromír, doc. MUDr., CSc. email:
telefon:
Čermáková Zuzana, doc. MUDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1714
597 374 420
597 373 459
Černá Dita, Mgr. email:
telefon:
Čižnár Ivan, prof. Ing., DrSc. email:
telefon:
Dvořáčková Nina, MUDr. email:
telefon: 597 373 106
Grečmalová Dagmar, MUDr. email:
telefon: 597 374 042
Gřegořová Andrea, MUDr. email:
telefon: 597 373 106
Hajduková Zdeňka, MUDr., Ph.D. email:
telefon:
Hájek Michal, MUDr., PhD. email:
telefon:
Hladíková Andrea, MUDr., PhD. email:
telefon: 597 373 568
597 373 268
Chadžijski Filip, Mgr. email:
telefon:
Chmelař Dittmar, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí Referenční laboratoře ČR pro anaerobní bakterie při LF OU, odborný garant laboratorních vyšetření LF Ostravské univerzity
email:
telefon: 553 46 1747
Chobolová Nela, Mgr. email:
telefon:
Kaniová Romana email:
telefon:
Kořístka Martin, MUDr. email:
telefon: 597 374 437
Kozarová Iveta, Mgr. email:
telefon:
Krejčí Eva, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1747
Krnáčová Alena, RNDr. email:
telefon:
Kubačková Jana, RNDr. email:
telefon:
Kušnierová Pavlína, RNDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 144
Lochman Ivo, RNDr., CSc. email:
telefon:
Lochmanová Alexandra, RNDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1743
Materová Hana, RNDr. email:
telefon: 553 46 1746
597 373 499
597 373 400
Matuška Milan, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 372 754
Močigemba Jaroslav, Mgr. email:
telefon:
Náhlíková Zdeňka email:
telefon:
Paprskářová Martina, Mgr. email:
telefon:
Plevová Pavlína, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 373 107
Ploticová Věra, MUDr. email:
telefon: 597 374 129
Pulcer Martin, Ing., Ph.D. email:
telefon:
Recová Lucie, Mgr. email:
telefon:
Rozložník Miroslav, Mgr., PhD. email:
telefon:
Schneiderka Petr, doc. MUDr., CSc. email:
telefon: 553 46 1741
Smetanová Martina email:
telefon:
Sochorová Hana, RNDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1746
Staňková Marie, RNDr., Ph.D. email:
telefon:
Stejskal David, prof. MUDr., Ph.D., MBA email:
telefon:
Šafarčík Kristian, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí katedry
email:
telefon: 553 46 1740
597 374 031
Šálek Tomáš, MUDr., Ph.D. email:
telefon:
Šigutová Radka, RNDr. email:
telefon: 597 374 125
Šilhánová Eva, MUDr. email:
telefon: 597 372 527
Šištík Pavel, Mgr. email:
telefon: 597 374 393
Šlachtová Hana, Mgr., Ph.D. email:
telefon:
Švagera Zdeněk, RNDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 121
Urbanovská Irena, Mgr. email:
telefon:
Urgasová Alena email:
telefon:
Uřinovská Romana, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 393
Uvírová Magdalena, RNDr. email:
telefon:
Včelková Alice, Bc. email:
telefon:
Všianský František, Ing. email:
telefon:
Vyvlečka Ivo, MUDr. email:
telefon:
Závacká Ivona, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1708
553 46 1742
774 774 160
Zeman David, Ing. MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 382
Pleva Leoš, MUDr. email:
telefon: 597 373 316
Popelková Patrice, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 217
Porzer Bedřich, MUDr. email:
telefon: 597 372 240
Porzer Martin, MUDr. email:
telefon: 597 373 216
Potáčová Anna, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 4003
Pudich Jiří, MUDr. email:
telefon: 597 375 251
Rolová Jana, MUDr. email:
telefon: 597 372 519
Rožnovský Luděk, doc. MUDr., CSc. email:
telefon: 597 374 251
Růčka Josef, MUDr. email:
telefon:
Sagan Jiří, MUDr. email:
telefon: 597 374 255
Skácelíková Eva, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 372 135
Soumarová Renata, doc. MUDr., Ph.D., MBA email:
telefon: 556 773 530
Spáčilová Veronika, MUDr. email:
telefon: 597 375 209
Stejskal Lukáš, MUDr. email:
telefon: 597 374 567
Svoboda Pavel, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 373 013
Ševčíková Tereza, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2329
597 372 098
Šimánek Vilím, prof. MUDr., DrSc. email:
telefon: 585 632 301
Šimíček Michal, RNDr., PhD. email:
telefon:
Šipula David, MUDr. email:
telefon: 597 372 723
Širůček Petr, MUDr. email:
telefon: 597 374 275
Škrobánková Martina, MUDr. email:
telefon: 597 375 209
Špác Jiří, doc. MUDr., CSc. email:
telefon:
Štefek Herbert, Ing. email:
telefon:
Tarčáková Zuzana, MUDr. email:
telefon:
Teplan Vladimír, prof. MUDr., DrSc. email:
telefon: 241 047 385
Urban Ondřej, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 192
Valkovský Ivo, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 510
Vantuchová Yvetta, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 373 073
Vavroš Dušan, MUDr. email:
telefon: 597 373 471
Veiser Tomáš, MUDr. email:
telefon: 597 372 718
Vejrová Ivana, MUDr. email:
telefon: 597 373 076
Vítek Petr, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 558 415 305
Zjevíková Alena, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 272

Katedra intenzívní medicíny a forenzních oborů

Abecední členění
Aufart Jan, Ing. email:
telefon:
Augustynek Martin, Ing. email:
telefon:
Beneš Petr, MUDr. email:
telefon:
Bijok Michal, Mgr. email:
telefon:
Bílek Jiří, MUDr. email:
telefon:
Blahutová Pavlína, PhDr. email:
telefon: 553 46 1502
Borovička Jiří, Ing. Bc. email:
telefon:
Buchalová Marcela, Bc. email:
telefon:
Burša Filip, MUDr., PhD. email:
telefon:
Čoček Vladimír, Mgr. email:
telefon:
Divák Jan, MUDr., PhD. email:
telefon:
Dokoupil Marek, MUDr. email:
telefon:
Doležal Karel, Ing. email:
telefon:
Dvořáček Igor, MUDr., Ph.D.
vedoucí katedry
email:
telefon: 553 46 1500
Flašar Jiří, Bc. email:
telefon:
Foldyna Jakub, MUDr. email:
telefon:
Gebauerová Vladimíra, Ing. email:
telefon:
Gřegoř Roman, MUDr. email:
telefon:
Handlos Petr, MUDr. email:
telefon:
Hanslianová Jitka, MUDr. email:
telefon:
Honegr Jan, PharmDr., Ph.D. email:
telefon:
Cholevová Ivana
sekretářka katedry
email:
telefon: 553 46 1503
Ihnát Rudinská Lucia, MUDr. Bc. email:
telefon:
Jackanin Jaroslav, MUDr. email:
telefon:
Jaššo Petr, Mgr., MBA email:
telefon:
Ječmínková Renáta, MUDr. email:
telefon:
Jor Ondřej, MUDr. email:
telefon:
Káňová Marcela, MUDr. email:
telefon:
Klír Přemysl, doc. MUDr., CSc. email:
telefon:
Kovalčík Jozef, MUDr. email:
telefon:
Kula Roman, MUDr., CSc. email:
telefon:
Kurka Petr, RNDr., CSc. email:
telefon:
Landsfeld Tomáš, Mgr. email:
telefon:
Lapčíková Eva, Mgr. email:
telefon: 553 46 1503
Loyka Svatopluk, doc. MUDr., CSc. email:
telefon:
Máca Jan, MUDr. email:
telefon:
Maléřová Lenka, Ing. email:
telefon:
Marešová Petra, doc. Mgr. Ing., Ph.D. email:
telefon:
Matouch Petr, PhDr. email:
telefon:
Neiser Jan, MUDr. email:
telefon:
Neiserová Hana, Bc. email:
telefon:
Nepovimová Eugenie, Mgr. email:
telefon:
Nytra Ivana, Mgr. email:
telefon:
Nytra Marek, Mgr. email:
telefon:
Penhaker Marek, doc. Ing., Ph.D. email:
telefon:
Pokorný Miroslav, prof. Dr. Ing. email:
telefon:
Poloczek Miloš, Mgr. Ing. email:
telefon:
Popelka Jiří, PhDr. email:
telefon:
Psennerová Sabina, PhDr., PhD. email:
telefon: 553 46 1502
775 761 556
Ptáček Michal, MUDr. Bc. email:
telefon:
Reimer Petr, MUDr. email:
telefon:
Sklienka Peter, MUDr. email:
telefon:
Smatanová Margita, MUDr., Ph.D. email:
telefon:
Smetana Marek, doc. Ing., Ph.D. email:
telefon:
Streitová Dana, PhDr. email:
telefon:
Szturz Pavel, MUDr., Ph.D. email:
telefon:
Ševčík Pavel, prof. MUDr., CSc. email:
telefon: 553 46 1500
Škroch Josef, Mgr. email:
telefon:
Šťastná Nikola
tajemník katedry, sekretářka katedry
email:
telefon: 553 46 1501
775 761 567
Štěpánová Pavlína, Mgr. email:
telefon:
Štigler Jan, MUDr. email:
telefon: 597 372 709
Tejkalová Kateřina, Mgr. email:
telefon:
Ticháček Milan, MUDr. email:
telefon:
Tichý Jiří, MUDr. email:
telefon:
Tovaryšová Ivana, Mgr. email:
telefon:
Urbanec René, MUDr. email:
telefon:
Urbánek Petr, Bc. email:
telefon:
Valerián Luboš, JUDr., Ph.D. email:
telefon:
Vavrošová Jana, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1504
Vilímková Andrea, PhDr. email:
telefon: 553 46 1502
Volfová Ivana, MUDr., Ph.D. email:
telefon:
Záhorský Marek, Bc. email:
telefon:
Zemanová Jitka, MUDr. email:
telefon: 553 46 1500
Zoubková Renáta, PhDr. email:
telefon: 553 46 1505
Šimánek Vilím, prof. MUDr., DrSc. email:
telefon: 585 632 301
Šimíček Michal, RNDr., PhD. email:
telefon:
Šipula David, MUDr. email:
telefon: 597 372 723
Širůček Petr, MUDr. email:
telefon: 597 374 275
Škrobánková Martina, MUDr. email:
telefon: 597 375 209
Špác Jiří, doc. MUDr., CSc. email:
telefon:
Štefek Herbert, Ing. email:
telefon:
Tarčáková Zuzana, MUDr. email:
telefon:
Teplan Vladimír, prof. MUDr., DrSc. email:
telefon: 241 047 385
Urban Ondřej, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 192
Valkovský Ivo, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 510
Vantuchová Yvetta, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 373 073
Vavroš Dušan, MUDr. email:
telefon: 597 373 471
Veiser Tomáš, MUDr. email:
telefon: 597 372 718
Vejrová Ivana, MUDr. email:
telefon: 597 373 076
Vítek Petr, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 558 415 305
Zjevíková Alena, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 272

Centrum epidemiologického výzkumu

Abecední členění
Janout Vladimír, prof. MUDr., CSc.
ředitel CEV
email:
telefon: 733 784 094
553 46 1788
Janoutová Jana, doc. MUDr., Ph.D.
zástupce ředitele CEV
email:
telefon: 553 46 1788
733 784 093
Machaczka Ondřej, Mgr. email:
telefon: 553 46 1789
Šipoš Jan, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2354
553 46 1795
Tomášková Hana, Ing., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1798
Zatloukalová Anna, Mgr. email:
telefon: 553 46 1790
Borovička Jiří, Ing. Bc. email:
telefon:
Buchalová Marcela, Bc. email:
telefon:
Burša Filip, MUDr., PhD. email:
telefon:
Čoček Vladimír, Mgr. email:
telefon:
Divák Jan, MUDr., PhD. email:
telefon:
Dokoupil Marek, MUDr. email:
telefon:
Doležal Karel, Ing. email:
telefon:
Dvořáček Igor, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1500
Flašar Jiří, Bc. email:
telefon:
Foldyna Jakub, MUDr. email:
telefon:
Gebauerová Vladimíra, Ing. email:
telefon:
Gřegoř Roman, MUDr. email:
telefon:
Handlos Petr, MUDr. email:
telefon:
Hanslianová Jitka, MUDr. email:
telefon:
Honegr Jan, PharmDr., Ph.D. email:
telefon:
Cholevová Ivana email:
telefon: 553 46 1503
Ihnát Rudinská Lucia, MUDr. Bc. email:
telefon:
Jackanin Jaroslav, MUDr. email:
telefon:
Jaššo Petr, Mgr., MBA email:
telefon:
Ječmínková Renáta, MUDr. email:
telefon:
Jor Ondřej, MUDr. email:
telefon:
Káňová Marcela, MUDr. email:
telefon:
Klír Přemysl, doc. MUDr., CSc. email:
telefon:
Kovalčík Jozef, MUDr. email:
telefon:
Kula Roman, MUDr., CSc. email:
telefon:
Kurka Petr, RNDr., CSc. email:
telefon:
Landsfeld Tomáš, Mgr. email:
telefon:
Lapčíková Eva, Mgr. email:
telefon: 553 46 1503
Loyka Svatopluk, doc. MUDr., CSc. email:
telefon:
Máca Jan, MUDr. email:
telefon:
Maléřová Lenka, Ing. email:
telefon:
Marešová Petra, doc. Mgr. Ing., Ph.D. email:
telefon:
Matouch Petr, PhDr. email:
telefon:
Neiser Jan, MUDr. email:
telefon:
Neiserová Hana, Bc. email:
telefon:
Nepovimová Eugenie, Mgr. email:
telefon:
Nytra Ivana, Mgr. email:
telefon:
Nytra Marek, Mgr. email:
telefon:
Penhaker Marek, doc. Ing., Ph.D. email:
telefon:
Pokorný Miroslav, prof. Dr. Ing. email:
telefon:
Poloczek Miloš, Mgr. Ing. email:
telefon:
Popelka Jiří, PhDr. email:
telefon:
Psennerová Sabina, PhDr., PhD. email:
telefon: 553 46 1502
775 761 556
Ptáček Michal, MUDr. Bc. email:
telefon:
Reimer Petr, MUDr. email:
telefon:
Sklienka Peter, MUDr. email:
telefon:
Smatanová Margita, MUDr., Ph.D. email:
telefon:
Smetana Marek, doc. Ing., Ph.D. email:
telefon:
Streitová Dana, PhDr. email:
telefon:
Szturz Pavel, MUDr., Ph.D. email:
telefon:
Ševčík Pavel, prof. MUDr., CSc. email:
telefon: 553 46 1500
Škroch Josef, Mgr. email:
telefon:
Šťastná Nikola email:
telefon: 553 46 1501
775 761 567
Štěpánová Pavlína, Mgr. email:
telefon:
Štigler Jan, MUDr. email:
telefon: 597 372 709
Tejkalová Kateřina, Mgr. email:
telefon:
Ticháček Milan, MUDr. email:
telefon:
Tichý Jiří, MUDr. email:
telefon:
Tovaryšová Ivana, Mgr. email:
telefon:
Urbanec René, MUDr. email:
telefon:
Urbánek Petr, Bc. email:
telefon:
Valerián Luboš, JUDr., Ph.D. email:
telefon:
Vavrošová Jana, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1504
Vilímková Andrea, PhDr. email:
telefon: 553 46 1502
Volfová Ivana, MUDr., Ph.D. email:
telefon:
Záhorský Marek, Bc. email:
telefon:
Zemanová Jitka, MUDr. email:
telefon: 553 46 1500
Zoubková Renáta, PhDr. email:
telefon: 553 46 1505
Šimánek Vilím, prof. MUDr., DrSc. email:
telefon: 585 632 301
Šimíček Michal, RNDr., PhD. email:
telefon:
Šipula David, MUDr. email:
telefon: 597 372 723
Širůček Petr, MUDr. email:
telefon: 597 374 275
Škrobánková Martina, MUDr. email:
telefon: 597 375 209
Špác Jiří, doc. MUDr., CSc. email:
telefon:
Štefek Herbert, Ing. email:
telefon:
Tarčáková Zuzana, MUDr. email:
telefon:
Teplan Vladimír, prof. MUDr., DrSc. email:
telefon: 241 047 385
Urban Ondřej, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 192
Valkovský Ivo, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 510
Vantuchová Yvetta, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 373 073
Vavroš Dušan, MUDr. email:
telefon: 597 373 471
Veiser Tomáš, MUDr. email:
telefon: 597 372 718
Vejrová Ivana, MUDr. email:
telefon: 597 373 076
Vítek Petr, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 558 415 305
Zjevíková Alena, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 272

Výzkumné obezitologické centrum

Abecední členění
Bužga Marek, Mgr., Ph.D.
vedoucí obezitologického centra
email:
telefon: 553 46 1770
774 761 581
Haluzík Michal, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 2193
Holéczy Pavol, MUDr., CSc. email:
telefon: 595 633 326
Horká Veronika, DiS. email:
telefon: 553 46 3525
Křenková Karolína, Ing. email:
telefon: 553 46 4012
Macháčková Jitka, Mgr. email:
telefon: 553 46 1778
Petřeková Karin, Mgr. email:
telefon: 553 46 1773
Skalná Markéta, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 3512
Švagera Zdeněk, RNDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 121
Čoček Vladimír, Mgr. email:
telefon:
Divák Jan, MUDr., PhD. email:
telefon:
Dokoupil Marek, MUDr. email:
telefon:
Doležal Karel, Ing. email:
telefon:
Dvořáček Igor, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1500
Flašar Jiří, Bc. email:
telefon:
Foldyna Jakub, MUDr. email:
telefon:
Gebauerová Vladimíra, Ing. email:
telefon:
Gřegoř Roman, MUDr. email:
telefon:
Handlos Petr, MUDr. email:
telefon:
Hanslianová Jitka, MUDr. email:
telefon:
Honegr Jan, PharmDr., Ph.D. email:
telefon:
Cholevová Ivana email:
telefon: 553 46 1503
Ihnát Rudinská Lucia, MUDr. Bc. email:
telefon:
Jackanin Jaroslav, MUDr. email:
telefon:
Jaššo Petr, Mgr., MBA email:
telefon:
Ječmínková Renáta, MUDr. email:
telefon:
Jor Ondřej, MUDr. email:
telefon:
Káňová Marcela, MUDr. email:
telefon:
Klír Přemysl, doc. MUDr., CSc. email:
telefon:
Kovalčík Jozef, MUDr. email:
telefon:
Kula Roman, MUDr., CSc. email:
telefon:
Kurka Petr, RNDr., CSc. email:
telefon:
Landsfeld Tomáš, Mgr. email:
telefon:
Lapčíková Eva, Mgr. email:
telefon: 553 46 1503
Loyka Svatopluk, doc. MUDr., CSc. email:
telefon:
Máca Jan, MUDr. email:
telefon:
Maléřová Lenka, Ing. email:
telefon:
Marešová Petra, doc. Mgr. Ing., Ph.D. email:
telefon:
Matouch Petr, PhDr. email:
telefon:
Neiser Jan, MUDr. email:
telefon:
Neiserová Hana, Bc. email:
telefon:
Nepovimová Eugenie, Mgr. email:
telefon:
Nytra Ivana, Mgr. email:
telefon:
Nytra Marek, Mgr. email:
telefon:
Penhaker Marek, doc. Ing., Ph.D. email:
telefon:
Pokorný Miroslav, prof. Dr. Ing. email:
telefon:
Poloczek Miloš, Mgr. Ing. email:
telefon:
Popelka Jiří, PhDr. email:
telefon:
Psennerová Sabina, PhDr., PhD. email:
telefon: 553 46 1502
775 761 556
Ptáček Michal, MUDr. Bc. email:
telefon:
Reimer Petr, MUDr. email:
telefon:
Sklienka Peter, MUDr. email:
telefon:
Smatanová Margita, MUDr., Ph.D. email:
telefon:
Smetana Marek, doc. Ing., Ph.D. email:
telefon:
Streitová Dana, PhDr. email:
telefon:
Szturz Pavel, MUDr., Ph.D. email:
telefon:
Ševčík Pavel, prof. MUDr., CSc. email:
telefon: 553 46 1500
Škroch Josef, Mgr. email:
telefon:
Šťastná Nikola email:
telefon: 553 46 1501
775 761 567
Štěpánová Pavlína, Mgr. email:
telefon:
Štigler Jan, MUDr. email:
telefon: 597 372 709
Tejkalová Kateřina, Mgr. email:
telefon:
Ticháček Milan, MUDr. email:
telefon:
Tichý Jiří, MUDr. email:
telefon:
Tovaryšová Ivana, Mgr. email:
telefon:
Urbanec René, MUDr. email:
telefon:
Urbánek Petr, Bc. email:
telefon:
Valerián Luboš, JUDr., Ph.D. email:
telefon:
Vavrošová Jana, Mgr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1504
Vilímková Andrea, PhDr. email:
telefon: 553 46 1502
Volfová Ivana, MUDr., Ph.D. email:
telefon:
Záhorský Marek, Bc. email:
telefon:
Zemanová Jitka, MUDr. email:
telefon: 553 46 1500
Zoubková Renáta, PhDr. email:
telefon: 553 46 1505
Šimánek Vilím, prof. MUDr., DrSc. email:
telefon: 585 632 301
Šimíček Michal, RNDr., PhD. email:
telefon:
Šipula David, MUDr. email:
telefon: 597 372 723
Širůček Petr, MUDr. email:
telefon: 597 374 275
Škrobánková Martina, MUDr. email:
telefon: 597 375 209
Špác Jiří, doc. MUDr., CSc. email:
telefon:
Štefek Herbert, Ing. email:
telefon:
Tarčáková Zuzana, MUDr. email:
telefon:
Teplan Vladimír, prof. MUDr., DrSc. email:
telefon: 241 047 385
Urban Ondřej, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 192
Valkovský Ivo, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 510
Vantuchová Yvetta, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 373 073
Vavroš Dušan, MUDr. email:
telefon: 597 373 471
Veiser Tomáš, MUDr. email:
telefon: 597 372 718
Vejrová Ivana, MUDr. email:
telefon: 597 373 076
Vítek Petr, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 558 415 305
Zjevíková Alena, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 272
facebook
rss
social hub