OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Jiří Švec

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Jiří Švec, CSc.
místnost, podlaží, budova: ZY 409, budova ZY
funkce:
obor činnosti:radiační fyzika, radioekologie, radiační ochrana
katedra / středisko (fakulta): Ústav zobrazovacích metod (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1680
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Korhelík, K. a Švec, J. Pilotní zkušenosti s využitím antropomorfního fantomu, jako materiálně didaktického prostředku ve výuce zobrazovacích metod. Praktická radiologie. 2017, roč. 2017, č. 1, s. 10-12. ISSN 1211-5053.
Švec, J. a Švec, P. Přestup tepla. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. VŠB-TU Ostrava, 2010. s. 101-108. ISBN 978-80-248-2317-1.
Švec, J. a ŠVEC, P. Objemové změny látek. In: Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, Řada bezpečnostního inženýrství. s. 95-103. ISSN 1801-1764.
Švec, J. a Švec, P. Objemové změny látek. In: Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, Řada bezpečnostního inženýrství. s. 95-103.
Švec, J. Požární zásah v prostoru s otevřenými radionuklidovými zářiči. In: VŠB-TU Ostrava. SPBI, 2009. s. 580-585. ISBN 978-83-7385-040-1.
Dubčáková, R., Praks, P. a Švec, J. Statistical Processing of Radon Volume Concentration in Dwellings. In: Radon in environment 2009. The Henryk Niewodniczański INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS, Polish Academy of Sciences, 2009. s. 55-55.
Švec, J. a Švec, P. Fyzikální veličiny popisující vliv fyzikálních polí na člověka. In: Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, Řada bezpečnostního inženýrství. s. 100-106.
Švec, J. a ŠVEC, P. Fyzikální veličiny popisující vliv fyzikálních polí na člověka. In: Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, Řada bezpečnostního inženýrství. s. 100-106. ISSN 1801-1764.
Švec, J. Ionizující záření a radioaktivita. In: Policejní technika. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2008. s. 268-284. ISBN 978-80-7380-119-9.
Švec, J. Ionizující záření a radioaktvita. In: Policejní technika. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2008. s. 268-284. ISBN 978-80-7380-119-9.
Ščurek, R. a Švec, J. Nástražné výbušné systémy zneužitelné na letištích. In: Sborník přednášek mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva 2008. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. s. 387-394.
Švec, J. a Dubčáková, R. Vliv ventilace na objemovou aktivitu radonu v budovách. In: VŠB-TU Ostrava. SPBI, 2008. ISBN 978-80-7385-038-8.
Švec, J. Zásahy při radiační mimořádné události. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. 125 s. ISBN 978-80-7385-046-3.
Prouza, J. a Švec, J. Zásahy při radiační mimořádné události. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. 125 s. ISBN 978-80-7385-046-3.
Švec, J. a Švec, P. Bodové a nebodové zdroje fyzikálních prací. In: Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, Řada bezpečnostního inženýrství. s. 81-88.
Švec, J. Cesty ozáření pracovníků na pracovištích se zvýšeným ozářením z přírodních radionuklidů. In: Sborník přednášek Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2007. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. s. 293-298. ISBN 978-80-7385-004-3.
Kvarčák, M. a Švec, J. Experiment v požární ochraně. In: Požární ochrana 2007. Ostrava: SPBI, 2007. SPBI, 2007. s. 631-636. ISBN 978-80-7385-009-8.
Danihelka, P., Suchánková, J., Kopecká, L., Uhrová, I. a Švec, J. RADON ON THE PHASE INTERFACE WATER-AIR AND THE SEPARATION OF RADON FROM DRINKING WATER WITH THE POSSIBILITY OF SEMIPERMEABLE MEMBRANES UTILIZATION INTRODUCTION. Praha. 2007.
Suchánková, J., Švec, J. a Danihelka, P. Vody kontaminované radonem a jejich dekontaminace. In: Dekontam 2007. s. 211-219. ISBN 978-80-7385-003-6.
Švec, J. Mimořádná událost v prostoru se zdrojem ionizujícího záření. In: Požární ochrana 2006. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Místo vydání: Ostrava, 2006. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Místo vydání: Ostrava, 2006. s. 423-427. ISBN 80-86634-88-4.
Švec, J. Nebezpečné látky - radionuklidy. In: Nebezpečné látky 2006. Ostrava: SPBI, 2006. SPBI, 2006. s. 173-181. ISBN 80-86634-59-3.
Slivka, V., Švec, J., Holubová, M. a Mališ, J. Radionuklidy v důlních sedimentech a sedimentech vodotečí hornoslezské uhelné pánve. Uhlí, rudy, geologický průzkum. 2006, roč. 6, č. 10, s. 31-35. ISSN 1210-7697.
Švec, J. Radioaktivita a ionizující záření. 2005.
Švec, J. Radioekologie pro bakaláře. 2005.
Švec, J. Pracoviště se zvýšeným ozářením z přírodních zdrojů. In: VŠB-TUO. s. 188-190. ISBN 978-80-86634-36-4.
Švec, J. Využití ionizujícího záření ve stavebnictví a rozbor možnosti dalšího rozvoje radiačních metod. 2004.
Švec, J. Veličiny a jednotky v radiační fyzice a radiační ochraně. s. 20-33. ISBN 80-02-1529-0.
Švec, J. Základy fyziky ionizujícího záření. s. 20-33. ISBN 80-02-01529-0.
Švec, J. Zdroje ozáření obyvatel. s. 75-82. ISBN 80-02-01529.
Švec, J. Radioactivity of building materials. In: VŠB-TUO. s. 683-687. ISBN 80-248-0072-1.
Švec, J. Radon ve vnitřním ovzduší budov. In: VŠB-TUO. s. 130-134. ISBN 80-86634-05-1.
Švec, J. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zdroji ionizujícího zářeční. In: VŠ -TUO. s. 232-240. ISBN 80-86111-83-0.
Švec, J. Ohrožení jednotek požární ochrany ionizujícím zářením. In: VSB - TUO. s. 471-479. ISBN 80-86111-87-3.
Švec, J. Vybraná měření v atomové a jaderné fyzice. 2001.
Švec, J. Základní poznatky o ionuzujícím záření. s. 44-49. ISBN 80-02-01416-2.
Švec, J. Problems of Radon in Domestic Buildings. In: VSB-TUO. s. 387-391. ISBN 80-7078-765-1.


ZkratkaNázev předmětu
KONHOKonzultační hodiny
1ZOMEZobrazovací metody
BAPRASeminář k bakalářské práci
BAPRKSeminář k bakalářské práci
FPIZAFyzikální problematika ioniz. záření
FPIZKFyzikální problematika ioniz. záření
RAFRARadiační fyzika
RAFRKRadiační fyzika
RAOLFRadiační ochrana
RAORARadiační ochrana
RAORKRadiační ochrana
RERA1Radioekologie 1
RERA2Radioekologie 2
RERK1Radioekologie 1
RERK2Radioekologie 2
RTGZKRadiodiagnostika a radiační ochrana
RTGZZRadiodiagnostika a radiační ochrana
SZKK0SZZK - Obhajoba bakalářské práce
SZKK1SZZK - Radiodiagnostika
SZKK2SZZK - Radioterapie
SZKK3SZZK - Nukleární medicína
SZZK0SZZK - Obhajoba bakalářské práce
SZZK1SZZK - Radiodiagnostika
SZZK2SZZK - Radioterapie
SZZK3SZZK - Nukleární medicína
XKOBTOchrana před ionizujícím zářením
XPOBTOchrana před ionizujícím zářením
0IBSKSeminář k bakalářské práci
0IBSLSeminář k bakalářské práci
0IFPIFyzikální problematika ioniz. záření
0IFPKFyzikální problematika ioniz. záření
0IRAORadiační ochrana
0IRE1Radioekologie 1
0IRE2Radioekologie 2
0IRFARadiační fyzika
0IRFKRadiační fyzika
0IRGKRadiodiagnostika a radiační ochrana
0IRGZRadiodiagnostika a radiační ochrana
0IRK1Radioekologie 1
0IRK2Radioekologie 2
0IROARadiační ochrana
0IROKRadiační ochrana
0IZMFZobrazovací metody
1ERK1Radioekologie 1
1ERP1Radioekologie 1
2AFRKRadiační fyzika
2AFRPRadiační fyzika
2ERK2Radioekologie 2
2ERP2Radioekologie 2
3AORKRadiační ochrana
3AORPRadiační ochrana
4PIZKFyzikální problematika ioniz. záření
4PIZPFyzikální problematika ioniz. záření


AutorNázev práceTypRok
Burianová NicolleVyužití rentgenova záření v medicíněbakalářská 2018 
Nevelöš RadekRadiační ochrana pracovníků a pacientů na odděleních radioterapiebakalářská 2018 
Pinkavová MartinaVliv expozičních parametrů na radiační zátěž pacientů a pracovníků při skiagrafiibakalářská 2018 
Jarkovský TomášRadiační ochrana pracovníků a pacientů na odděleních radiodiagnostikybakalářská 2017 
Neuvirtová KristýnaFaktory ovlivňující věrnost RTG obrazu ve skiagrafiibakalářská 2017 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub