Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav zobrazovacích metod

Jiří Švec


titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Jiří Švec, CSc.
místnost, podlaží, budova: ZY 409, budova ZY
funkce:
obor činnosti:radiační fyzika, radioekologie, radiační ochrana
katedra / středisko (fakulta): Ústav zobrazovacích metod (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1682
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Pilotní zkušenosti s využitím antropomorfního fantomu, jako materiálně didaktického prostředku ve výuce zobrazovacích metod
Karol Korhelík, Jiří Švec
Rok: 2017, Praktická radiologie
článek v odborném periodiku

Přestup tepla
Jiří Švec, P. Švec
Rok: 2010
stať ve sborníku

Objemové změny látek
Jiří Švec, P. Švec
Rok: 2009
stať ve sborníku

Objemové změny látek
Jiří Švec, Pavel ŠVEC
Rok: 2009
stať ve sborníku

Požární zásah v prostoru s otevřenými radionuklidovými zářiči
Jiří Švec
Rok: 2009
stať ve sborníku

Statistical Processing of Radon Volume Concentration in Dwellings
R. Dubčáková, P. Praks, Jiří Švec
Rok: 2009
stať ve sborníku

Fyzikální veličiny popisující vliv fyzikálních polí na člověka
Jiří Švec, Pavel ŠVEC
Rok: 2008
stať ve sborníku

Fyzikální veličiny popisující vliv fyzikálních polí na člověka
Jiří Švec, P. Švec
Rok: 2008
stať ve sborníku

Ionizující záření a radioaktivita
Jiří Švec
Rok: 2008, Aleš Čeněk, s.r.o.
kapitola v odborné knize

Ionizující záření a radioaktvita
Jiří Švec
Rok: 2008, Aleš Čeněk, s.r.o.
kapitola v odborné knize

Nástražné výbušné systémy zneužitelné na letištích
R. Ščurek, Jiří Švec
Rok: 2008
stať ve sborníku

Vliv ventilace na objemovou aktivitu radonu v budovách
Jiří Švec, R. Dubčáková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Zásahy při radiační mimořádné události
Jiří Švec
Rok: 2008, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
odborná kniha

Zásahy při radiační mimořádné události
J. Prouza, Jiří Švec
Rok: 2008, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
odborná kniha

Bodové a nebodové zdroje fyzikálních prací
Jiří Švec, P. Švec
Rok: 2007
stať ve sborníku

Cesty ozáření pracovníků na pracovištích se zvýšeným ozářením z přírodních radionuklidů
Jiří Švec
Rok: 2007
stať ve sborníku

Experiment v požární ochraně
Miloš Kvarčák, Jiří Švec
Rok: 2007
stať ve sborníku

RADON ON THE PHASE INTERFACE WATER-AIR AND THE SEPARATION OF RADON FROM DRINKING WATER WITH THE POSSIBILITY OF SEMIPERMEABLE MEMBRANES UTILIZATION INTRODUCTION
Pavel Danihelka, Jana Suchánková, Lenka Kopecká, Ilona Uhrová, Jiří Švec
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vody kontaminované radonem a jejich dekontaminace
Jana Suchánková, Jiří Švec, Pavel Danihelka
Rok: 2007
stať ve sborníku

Mimořádná událost v prostoru se zdrojem ionizujícího záření
Jiří Švec
Rok: 2006
stať ve sborníku

Nebezpečné látky - radionuklidy
Jiří Švec
Rok: 2006
stať ve sborníku

Radionuklidy v důlních sedimentech a sedimentech vodotečí hornoslezské uhelné pánve
V. Slivka, Jiří Švec, M. Holubová, J. Mališ
Rok: 2006, Uhlí, rudy, geologický průzkum
článek v odborném periodiku

Radioaktivita a ionizující záření
Jiří Švec
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Radioekologie pro bakaláře
Jiří Švec
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pracoviště se zvýšeným ozářením z přírodních zdrojů
Jiří Švec
Rok: 2004
stať ve sborníku

Využití ionizujícího záření ve stavebnictví a rozbor možnosti dalšího rozvoje radiačních metod
Jiří Švec
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Veličiny a jednotky v radiační fyzice a radiační ochraně
Jiří Švec
Rok: 2003
stať ve sborníku

Základy fyziky ionizujícího záření
Jiří Švec
Rok: 2003
stať ve sborníku

Zdroje ozáření obyvatel
Jiří Švec
Rok: 2003
stať ve sborníku

Radioactivity of building materials
Jiří Švec
Rok: 2002
stať ve sborníku

Radon ve vnitřním ovzduší budov
Jiří Švec
Rok: 2002
stať ve sborníku

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zdroji ionizujícího zářeční
Jiří Švec
Rok: 2001
stať ve sborníku

Ohrožení jednotek požární ochrany ionizujícím zářením
Jiří Švec
Rok: 2001
stať ve sborníku

Vybraná měření v atomové a jaderné fyzice
Jiří Švec
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Základní poznatky o ionuzujícím záření
Jiří Švec
Rok: 2001
stať ve sborníku

Problems of Radon in Domestic Buildings
Jiří Švec
Rok: 1999
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Štenclová MonikaRozložení radiační zátěže v poli RTG záření při skiagrafiibakalářská 2021 
Burianová NicolleVyužití rentgenova záření v medicíněbakalářská 2018 
Nevelöš RadekRadiační ochrana pracovníků a pacientů na odděleních radioterapiebakalářská 2018 
Pinkavová MartinaVliv expozičních parametrů na radiační zátěž pacientů a pracovníků při skiagrafiibakalářská 2018 
Jarkovský TomášRadiační ochrana pracovníků a pacientů na odděleních radiodiagnostikybakalářská 2017 
Neuvirtová KristýnaFaktory ovlivňující věrnost RTG obrazu ve skiagrafiibakalářská 2017 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub