Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Jaroslav Klát


titul, jméno, příjmení:doc. MUDr. Jaroslav Klát, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: budova X
funkce:
obor činnosti:gynekologie a porodnictví
katedra / středisko (fakulta): Gynekologicko-porodnická klinika (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 371 824
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Laparoskopie v gynekologické onkologické operativě
Jaroslav Klát
Rok: 2021, Moderní gynekologie a porodnictví
článek v odborném periodiku

Early and late pregnancy rate after myomectomy among women with symptomatic uterine fibroids
Michal Mára, R. Hudeček, E. Obeiromah, Jaroslav Klát, P. Kaščák, B. Sehnal, Z. Lisá, S. Pánková ... další autoři
Rok: 2020, J REPROD MED
článek v odborném periodiku

Cervical leiomyosarcoma treated by radical laparoscopic approach: a case report
Jaroslav Klát, Ondřej Šimetka, Cyril Povýšil
Rok: 2019, EUROPEAN JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY
článek v odborném periodiku

EFFICACY OF INTRATHECAL MORPHINE IN RADICAL ONCOGYNAECOLOGIC SURGERY MIT
Sylva Bajsová, Jaroslav Klát, Ch Kufa, Petr Reimer
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

EP1185?Uncommon direct lymph drainage pathway to deep pelvic nodes in patient with cancer localized in lower third of the vagina
Ivana Semerádová, Sylva Bajsová, Jaroslav Klát, J. Kummel
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ERAS protokol u onkogynekologicky?ch operací
Sylva Bajsová, Jaroslav Klát
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ERAS protokol u onkogynekologických operací
Sylva Bajsová, Jaroslav Klát
Rok: 2019, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

Implementace ERAS protokolu do klinické praxe
Sylva Bajsová, Jaroslav Klát
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

INTRATEKÁLNÍ MORFIN V LÉČBĚ POOPERAČNÍ BOLESTI V ONKOGYNEKOLOGII - NAŠE ZKUŠENOSTI
Sylva Bajsová, Jaroslav Klát, Ch Kufa, Petar Gráf, J Kümmel
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Náhlé příhody v gynekologii
Ondřej Šimetka, Jaroslav Klát
Rok: 2019, Galen
kapitola v odborné knize

Adenokarcinomy a ostatní méně časté typy nádoru děložního čípku ve FN Ostrava - retrospektivní analýza dat
Sylva Bajsová, Jaroslav Klát
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Laparoskopické řešení centrálních recidiv Ca cervixu?
Jaroslav Klát
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ARIEL4: An international, multicenter randomized phase 3 study of the PARP inhibitor rucaparib vs chemotherapy in germline or somatic BRCA1-or BRCA2-mutated, relapsed, high-grade ovarian carcinoma
AM Oza, D Lorusso, A Oaknin, T Safra, E Swisher, I Bondarenko, T Huzarski, Jaroslav Klát, R Poka, LS Viola ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ARIEL4: An International, Multicentre, Randomised Phase 3 Study of the PARP Inhibitor Rucaparib vs Chemotherapy in Germline or Somatic BRCA1- or BRCA2- Mutated, Relapsed, High-Grade Ovarian Carcinoma
RS Kristeleit, D Lorusso, A Oaknin, T Safra, EM Swisher, IM Bondarenko, T Huzarski, Jaroslav Klát, R Póka, LS Viola, C Tankersley, L Maloney, S Goble, C Unger, H Giordano, AM Oza ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ARIEL4: An International, Randomised Phase 3 Study of Rucaparib Versus Chemotherapy as Treatment for BRCA1- or BRCA2-Mutated, Relapsed Ovarian Cancer
R Kristeleit, S Banerjee, A Clamp, Y Drew, H Earl, M Ferguson, M Hall, I McNeish, D Lorusso, A Oaknin, T Safra, EM Swisher, IM Bondarenko, T Huzarski,, Jaroslav Klát, V Moiseyenko, R Póka, LS Viola, C Tankersley, L Maloney, S Goble, C Unger, A Dowson, H Giordano, AM Oza ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ARIEL4: AN INTERNATIONAL, RANDOMISED PHASE 3 STUDY OF RUCAPARIB VS CHEMOTHERAPY IN BRCA1- OR BRCA2-MUTATED, RELAPSED OVARIAN CANCER
RS Kristeleit, D Lorusso, A Oaknin, T Safra, EM Swisher, IM Bondarenko, T Huzarski, Jaroslav Klát, V Moiseyenko, R Póka, LS Viola, C Tankersley, L Maloney, S Goble, C Unger, A Dowson, H Giordano, AM; Oza ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ARIEL4: AN INTERNATIONAL, RANDOMISED PHASE 3 STUDY OF RUCAPARIB VS CHEMOTHERAPY IN BRCA1- OR BRCA2-MUTATED, RELAPSED OVARIAN CANCER.
D Lorusso, N Colombo, S Pignata, R Sabbatini, P Scollo, C Zamagni, AM Oza, A Oaknin, T Safra, EM Swisher,, IM Bondarenko, T Huzarski, Jaroslav Klát, V Moiseyenko, R Póka, LS Viola, C Tankersley, C Unger, A Dowson, RS Kristeleit ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ARIEL4: An international, randomised phase 3 study of the PARP inhibitor rucaparib vs chemotherapy for the treatment of BRCA-mutated, relapsed, high-grade ovarian cancer.
RS KRISTELEIT, D LORUSSO, A OAKNIN, T SAFRA, EM SWISHER, IM BONDARENKO, T HUZARSKI,, Jaroslav Klát, V MOISEYENKO,, RL PÓKA, LS VIOLA, C TANKERSLEY, L MALONEY, S GOBLE, C UNGER, A DOWSON, H GIORDANO, AM OZA ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

L1CAM AS RISK FACTOR FOR RECURRENCE IN STAGE I ENDOMETRIAL CANCER PATIENTS.
Jaroslav Klát, A Mladěnka, Ondřej Šimetka, Jana Dvořáčková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Total laparoscopic radical trachelectomy with uterine artery preservation: case report.
Jaroslav Klát, Ondřej Šimetka
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bazaliom vulvy u 37leté pacientky
L. Janáčková, Jaroslav Klát, Ondřej Šimetka
Rok: 2015, -
článek v odborném periodiku

Early identification of women with HELLP syndrome who need plasma exchange after delivery
Ondřej Šimetka, Jaroslav Klát, J Gumulec, E Doležálková, D Šalounová
Rok: 2015, TRANSFUS APHER SCI
článek v odborném periodiku

Evaluation of risk factors for development of incisional hernia following surgical laparotomy treatment for endometrial cancer
Jaroslav Klát, A Mladěnka, Libor Ševčík, Ondřej Šimetka
Rok: 2015
stať ve sborníku

Evaluation of risk factors for development of incisional hernia following surgical laparotomy treatment for endometrial cancer
Jaroslav Klát, A Mladěnka, Libor Ševčík, Ondřej Šimetka
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gynecological tumor triplicity: a case report
A Mladěnka, Jaroslav Klát
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gynecological tumor triplicity: a case report
A Mladěnka, Jaroslav Klát
Rok: 2015
stať ve sborníku

Gynekological tumor triplicity: a case report
A. Mladěnka, Jaroslav Klát
Rok: 2015,
článek v odborném periodiku

Ovarian carcinosarcoma diagnosed in early puerperium: a case report
H Kováčová, Jaroslav Klát, Ondřej Šimetka
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ovarian carcinosarcoma diagnosed in early puerperium: a case report
H Kováčová, Jaroslav Klát, Ondřej Šimetka
Rok: 2015
stať ve sborníku

Retroperitoneum - přítel nejen onko-gynekologa, aneb anatomie pro praxi
Jaroslav Klát
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Total Laparoscopic Radical Trachelectomy with uterine artery preservation: Case Report
Jaroslav Klát, Ondřej Šimetka, Libor Ševčík
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Toxic epidermal necrolysis complicating antibiotic treatment of puerperal endometritis: a case report
Ondřej Šimetka, Igor Michalec, MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjas, MUDr. Hana Klosová, MUDr. Lenka Janáčková, Jaroslav Klát ... další autoři
Rok: 2015, GINEKOLOGIA POLSKA
článek v odborném periodiku

Vliv operačního přístupu a BMI na komplikace chirurgické léčby karcinomu těla děložního
Jaroslav Klát, A Mladěnka, Libor Ševčík
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Early identification of women with HELLP syndrome who need plasma exchange after delivery
Ondřej Šimetka, Jaroslav Klát, Jaromír Gumulec, MUDr. Erika Doležálková, doc. RNDr. Dana Šalounová, PhD., MUDr. Marian Kacerovský ... další autoři
Rok: 2014, TRANSFUS APHER SCI
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůNenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub