Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Pavol Švorc


titul, jméno, příjmení:
prof. RNDr. Pavol Švorc, CSc.
místnost, podlaží, budova:
ZY 186, budova ZY
funkce:
obor činnosti:
fyziologie
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 1778
e-mail:

Vzdělání

2005
Docent - obor Normální a patologická fyziologie, Lékařská fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košicích
1995
CSc. - obor Fyziologie živočichů a člověka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košicích
1982
Doktor Přírodních věd, obor Všeobecná biologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košicích
 

Kvalifikace

2005
doc.
1995
CSc.
1982
RNDr.
 

Zaměstnání, praxe

2019 – dosud
Ostravská Univerzita v Ostrave, garant oboru fyziologie a patofyziologie
2011 – 2014
vedoucí ústavu Fyziologie a patofyziologie a garant oboru Fyziologie a patofyziologie, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, Česká republika
1983 – 2005
odborný asistent, Ústav fyziologie, Lékařská fakulta UPJŠ v Košicích, Slovenská republika
1982 – 1983
samostatný odborný pracovník, Podtatranské muzeum v Popradě
 

Odborné zaměření

chronobiologie kardiovaskulárního systému a poruch srdečního rytmu
chronobiologie respiračního systému a poruch dýchaní
chronobiologie autonomního nervového systému
anestézie
 

Ocenění

2019
Udělení stříbrné medaile Slovenské lékařské společnosti za zásluhy o Slovenskou lékařskou společnost.
2018
Udělení bronzové medaile Lékařskou fakultou UPJŠ z příležitosti životného jubilea.
2008
Udělení bronzové medaile Slovenské lékařské společnosti za zásluhy o Slovenskou lékařskou společnost.
2006
Cena za III. místo o nejlepší vědeckou monografii udělená Lékařskou fakultou UPJŠ - P. Švorc, Š. Kujaník, I. Bračoková: Autonomní nervový systém, hypoxie a komorové arytmie. Chronofyziologická studie.
2004
Cena za I. místo o nejlepší vědeckou monografii udělená Lékařskou fakultou UPJŠ - P. Švorc: Komorové arytmie a poruchy plicní ventilace.
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Člen výboru Slovenské fyziologické společnosti
Člen Slovenské fyziologické společnosti
Člen International Society for Chronobiology
Člen Slovenské lékařské společnosti
Člen Slovenské kardiologické společnosti
Člen oborové rady pro obor Normální a patologická fyziologie na JLF UK v Martine
Člen oborové rady pro obor Neurovědy na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, Česká republika
 

Jazykové znalosti

Angličtina
aktivně
Ruština
pasivně
 


Pavol Švorc, Sona Gresova, Pavol Švorc
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Pavol Švorc, D. Petrášová, Pavol Švorc
kapitola v odborné knize
 
kapitola v odborné knize
 
Pavol Švorc, D. Petrášová, Pavol Švorc
článek v odborném periodiku
 
Pavol Švorc, Darina Petrasová, Pavol Švorc
Rok: 2020, BIOL RHYTHM RES
článek v odborném periodiku
 
Pavol Švorc, Darina Petrášková, Pavol Švorc
Rok: 2020, Anesthesia & Pain Research
článek v odborném periodiku
 
Mária Pallayová, Soňa Grešová, Pavol Švorc, Ivana Bačová
Rok: 2020, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
odborná kniha
 
Pavol Švorc, Pavol Švorc, M. Nováková, I. Bačová, S. Grešová
Rok: 2015, Ateroskleróza
článek v odborném periodiku
 
Pavol Švorc, Pavol Švorc, I. Bačová, S. Grešová
Rok: 2015, internacional journal of innovations in biological and chemical sciences
článek v odborném periodiku
 
Pavol Švorc, Pavol Švorc, Ivana Bačová, Soňa Grešová
Rok: 2015, BIOL RHYTHM RES
článek v odborném periodiku
 
Pavol Švorc, Pavol Švorc, I. Bačová, S. Grešová, D. Petrášová
Rok: 2015, Ateroskleróza
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Pavol Švorc, Ivana Bacova, Pavol Švorc, Monika Novakova, Alexander Marossy
Rok: 2014, InTech
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS (BAB)
článek v odborném periodiku
 
Pavol Švorc, Pavol Švorc, M. Novakova, I. Bacova, Z. Jurasova, A. Marossy ... další autoři
Rok: 2014, BIOL RHYTHM RES
článek v odborném periodiku
 
Pavol Švorc, I Bačová, Pavol Švorc, Monika Nováková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Pavol Švorc, Pavol Švorc, I. Bačová, A. Marossy
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Ivana Bačová, Monika Nováková, Soňa Grešová, Judita Štimmelová, A. Galovičová, I. Jochmanová, Pavol Švorc ... další autoři
Rok: 2014, Ateroskleróza
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, PHYSIOL RES
článek v odborném periodiku
 
Pavol Švorc, Alexander Marossy, Pavol Švorc
Rok: 2013, ChronoPhysiology and Therapy
článek v odborném periodiku
 
Pavol Švorc, Ivana Bačová, Pavol Švorc, Alexander Marossy, Monika NOVÁKOVÁ, Marek Bužga ... další autoři
Rok: 2013, Nova Science Publishers, Inc.
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Zita Faixová, Elena Piešová, Zuzana Maková, Pavol Švorc, Štefan Faix, Soňa Grešová, Agnesa Ništiarová, Judita Štimmelová ... další autoři
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Pavol Švorc, Francisco R. Breijo-Marquez, Alexander Marossy, Pavol Švorc, Sona Gresova, Marek Bužga, Benjamin L. Fulton ... další autoři
Rok: 2012, InTech
kapitola v odborné knize
 
Pavol Švorc, Francisco R. Breijo-Marquez, Alexander Marossy, Pavol Švorc, Sona Gresova, Marek Bužga, Benjamin L. Fulton ... další autoři
Rok: 2012, InTech
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Pavol Švorc, Pavol Švorc, Benjamin L. Fulton
Rok: 2011, Trendsin Comparative Biochem & Physiol
článek v odborném periodiku
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůNenalezen žádný záznam.Hlavní řešitel
prof. RNDr. Pavol Švorc, CSc.
Období
2/2012 - 12/2012
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
rss
social hub