Publikační činnost - IS PUBL
Bacillus cereus na JIP
Ladislava Michálková, O. Bezděková, L. Herboczková, K. Szpaková, Věra Toršová, J. Vraná, J. Widermanová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Biologické hodnocení rizika hluku v tiché a hlučné lokalitě města Ostravy
Lucie Suchánková, Milena Menzlová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Dietary risk factors for kidney cancer in Eastern and Central Europe.
C. Hsu, Wh. Chow, P. Boffetta, Le Moore, D. Zaridze, A. Moukeria, Vladimír Janout, H. Kollárová, V. Bencko, M. Navrátilová, N. Szeszenia-Dabrowska, D. Mates, P. Brennan
Rok: 2007, American journal of epidemiology
článek v odborném periodiku

Dodavatelské formy sterilizácie
Rastislav Maďar, Mária Štefkovičová, .. A Kol.
Rok: 2007, Vrana s.r.o.
kapitola v odborné knize

Drakunkulóza,Krevní nákazy
Rastislav Maďar, Sylvia Bazovská, .. A Kol.
Rok: 2007, Univerzita Komenského v Bratislave
kapitola v odborné knize

Elektronické novinkové služby: RSS versus e-mail
Olga Tomoszková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Epidemiologie karcinomu jícnu
H. Kollárová, D. Horáková, L. Máchová, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Rok: 2007
stať ve sborníku

Epidemiologie vybraných přenosných nemocí - podklady pro výuku ochrany veřejného zdraví
Rastislav Maďar
Rok: 2007, Medistar s.r.o.
odborná kniha

Epidemiology of esophageal cancer - an overview article.
H. Kollárová, L. Máchová, D. Horáková, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Rok: 2007, Biomed Pap Med Univ Palacky Olomouc Czech Repub
článek v odborném periodiku

Glutathione S-transferase polymorphisms, cruciferous vegetable intake and cancer risk in the Central and Eastern European Kidney Cancer Study.
Le Moore, P. Brennan, S. Karami, R.J. Hung, C. Hsu, P. Boffetta, J. Toro, D. Zaridze, Vladimír Janout, V. Bencko, M. Navrátilová, N. Szeszenia-Dabrowska, D. Mates, A. Mukeria, I. Holcatova, R. Welch, S. Chanock, N. Rothman, Wh. Chow
Rok: 2007, CARCINOGENESIS
článek v odborném periodiku

Hodnocení tělesného růstu a vývoje dítěte
Kamil Provazník, J. Vignerová, P. Bláha
Rok: 2007, Galén
kapitola v odborné knize

Hygiena rukou v prevenci nozokomiálních infekcí
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Rok: 2007, Sestra
článek v odborném periodiku

Inherited predisposition of lung cancer: a hierarchical modeling approach to DNA repair and cell cycle control pathways.
R.J. Hung, M. Baragatti, D. Thomas, J. Mckay, N. Szeszenia-Dabrowska, D. Zaridze, J. Lissowska, P. Rudnai, E. Fabianova, D. Mates, L. Foretová, Vladimír Janout, V. Bencko, A. Chabrier, N. Moullan, F. Canzian, J. Hall, P. Boffetta, P. Brennan
Rok: 2007, CANCER EPIDEM BIOMAR
článek v odborném periodiku

Inzulínová rezistence u dětí a adolescentů
J. Malinčíková, D. Horáková, L. Čížek, J. Wiedermann, M. Kopecký, Vladimír Janout
Rok: 2007, Česká a slovenská pediatrie
článek v odborném periodiku

Jak sestavit dezinfekční program
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Rok: 2007, Sestra
článek v odborném periodiku

Jak sestavit dezinfekční program
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Rok: 2007, Sestra
článek v odborném periodiku

Listerie-bakterie s Vámi
Pavla Svrčinová, I. Martinková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Mimořádné události v nemocnici
Renata Podstatová, Renata Podstatová, Rastislav Maďar, Eliška Sovová, Eliška Sovová, Jarmila Řehořová, Františka Fischerová
Rok: 2007, Grada Publishing
kapitola v odborné knize

Nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Rok: 2007, Sestra
článek v odborném periodiku

Nové možnosti v diagnostice chlamydiových infekcí
H. Bílková Fránková, Věra Toršová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Nozokomiálne pneumónie na JIS/ARO
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Rok: 2007
stať ve sborníku

O zemích,kde člověk vidí lékaře prvně až před smrtí
Rastislav Maďar
Rok: 2007, Sestra
článek v odborném periodiku

Obesity and insulin resistance in childhood
D. Pastucha, J. Malinčíková, J. Hyánek, D. Horáková, L. Čížek, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Rok: 2007, Cent European Journal of Public Health
článek v odborném periodiku

Obezita jako rizikový faktor pro gynekologické nádory
L. Máchová, H. Kollárová, D. Horáková, L. Čížek, Vladimír Janout, Gabriela Janoutová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Obezita jako rizikový faktor pro nádory zažívacího ústrojí
L. Máchová, D. Horáková, H. Kollárová, L. Čížek, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Rok: 2007
stať ve sborníku

Occupation and risk of lung cancer in Central and Eastern Europe: the IARC multi-center case-control study.
A. Bardin-Mikolajcak, J. Lissowska, D. Zaridze, N. Szeszenia-Dabrowska, P. Rudnai, E. Fabianova, D. Mates, M. Navrátilová, V. Bencko, Vladimír Janout, J. Fevotte, T. Fletcher, P. Brennan, P. Boffetta
Rok: 2007, Cancer Causes Control
článek v odborném periodiku

Outsourcing sterilizačních služieb,áno či nie?
Rastislav Maďar
Rok: 2007, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Preklinická pediatrie
J. Lebl, Kamil Provazník, L. Hejcmanová
Rok: 2007, Galén
odborná kniha

Prevence infekcí v místě chirurgického výkonu
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Rok: 2007, Sestra
článek v odborném periodiku

Problematika financování pracovně lékařské péče ze zdrojů všeobecného zdravotního pojištění
Anna Šplíchalová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Problematika hluku v životním a pracovním prostředí a efektivita prevence postižení zdraví
Milena Menzlová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Problematika stravování a nutriční stav (BMI) seniorské populace ve věku od 60 do 75 let
Lydie Ryšavá, Veronika Piačková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Profesionální infekce ve zdravotnictví
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Rok: 2007, Sestra
článek v odborném periodiku

Průvodce ochranou osobních údajů
Karel Neuwirt
Rok: 2007, Metamorphosis Fnd.
kapitola v odborné knize

Řízení projektů
Petr Kazík
Rok: 2007,
článek v odborném periodiku

Serum Reg-Ialpha is not suitable marker of metabolic syndrome
D. Stejskal, M. Karpíšek, D. Horáková, L. Čížek, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Rok: 2007, Bratislavské Lékarské Listy
článek v odborném periodiku

Socioekonomické nerovnosti ve zdraví obyvatel okresů České republiky
Hana Šlachtová, Hana Tomášková, D. Skýbová, P. Polaufová, Anna Šplíchalová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Současné možnosti surveillance nozokomiálních nákaz na mezinárodní úrovni
Eva Glogerová, Věra Toršová, Rastislav Maďar
Rok: 2007
stať ve sborníku

Současné možnosti surveillance nozokomiálních nákaz na mezinárodní úrovni
Eva Glogerová, Věra Toršová, Rastislav Maďar
Rok: 2007, Diagnóza v ošetřovatelství
článek v odborném periodiku

Současný přístup EU k otázce bezpečnosti pacienta:prevence chyb při poskytování péče
Věra Toršová, Olga Tomoszková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Společnost prevence nozokomiálních nákaz
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Rok: 2007, Diagnóza v ošetřovatelství
článek v odborném periodiku

Subjektivní hodnocení osvětlení
Adéla Kadulová, I. Penn
Rok: 2007
stať ve sborníku

Systémy kvality laboratoří v zemích EU
Vítězslav Jiřík
Rok: 2007
stať ve sborníku

The impact of obesity on cardiovascular disease mortality in the District Sumperk,Czech Republic
L. Máchová, L. Čížek, Jiřina Koutná, F. Beška, Gabriela Janoutová, J. Lorenc, Vladimír Janout
Rok: 2007, Int J Public Health
článek v odborném periodiku

Treatment with atorvastatin reduces serum adipocyte-fatty acid binding protein value in patients with hyperlipidaemia.
M. Karpíšek, D. Stejskal, H. Kotolová, P. Kollar, Gabriela Janoutová, R. Ochmanová, L. Čížek, D. Horáková, D. Yahia Rb, R. Lichnovská, Vladimír Janout
Rok: 2007, European journal of clinical investigation
článek v odborném periodiku

Uncommon CHEK2 mis-sense variant and reduced risk of tobacco-related cancers: case control study.
P. Brennan, J. Mckay, Le Moore, D. Zaridze, A. Mukeria, N. Szeszenia-Dabrowska, J. Lissowska, P. Rudnai, E. Fabianova, D. Mates, V. Bencko, L. Foretová, Vladimír Janout, Wh. Chow, N. Rothman, Další A
Rok: 2007, Hum Mol Genet.
článek v odborném periodiku

Ungewöhnliche Häufung von Creutzfeldt-Jakob-Fällen in zwei Regionen der Slowakei und deren Auswirkungen auf die ZSVAs
Rastislav Maďar, Danica Maslenová, K. Ranostajová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu I.díl
Karel Martiník
Rok: 2007, Gaudeamus
odborná kniha

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu II.díl
Karel Martiník, a kol.
Rok: 2007, Gaudeamus
odborná kniha

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu III.díl
Karel Martiník
Rok: 2007, Gaudeamus
odborná kniha


123456789101112131415161718192021