Publikační činnost - IS PUBL
The background of beta-oxidation disorders in humans. II. Laboratoy studies and clinical data
T. Kuryl, B. Debeski, M. Lipo, Karel Martiník
Rok: 2004, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
článek v odborném periodiku

The incidence of inflamatory bowel disease is increasing among children 15 yearsold and younger in the Czech Republic
A. Kolek, Vladimír Janout, L. Kučerová, M. Grepl
Rok: 2004, Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition
článek v odborném periodiku

Urogenitální chlamydiové infekce: stále aktuální problém
Věra Toršová
Rok: 2004, Praktická gynekologie
článek v odborném periodiku

Úspěchy a další úkoly v prevenci jódového deficitu v České republice
Lydie Ryšavá
Rok: 2004, Vox pediatriae
článek v odborném periodiku

Verteilung des BMI bei Kindern und Jugendlichen in Tschechien
Lydie Ryšavá, M. Stransky
Rok: 2004
stať ve sborníku

Vliv důlního prostředí na výskyt chronické bronchitidy, CHOPN a bronchiální hyperreaktivity u bývalých horníků
Zdeňka Hajduková, I. Macháček, Z. Kubinyiová, Jiří Slepička, J. Havlásková, V. Kosek
Rok: 2004, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Vyladění individuálního manažerského stylu
Petr Kazík
Rok: 2004, HR Forum
článek v odborném periodiku

Výsledky hodnocení preventivních prohlídek u zaměstnanců podniku na výrobu autokol
Anna Šplíchalová, H. Tomášková, J. Horňáčková, N. Ambrůžová, Lenka Martínková, D. Palakiová, P. Ševčíková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Vývoj fyzické zdatnosti a zdravotní stav mužské a ženské populace severomoravského regionu ve věku 15 - 18 let za posledních 25 let
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Marek Bužga, Z. Tučníková, Vladislava Zavadilová
Rok: 2004, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Vývoj fyzické zdatnosti a zdravotní stav mužské a ženské populace severomoravského regionu ve věku 45 až 60 let za posledních 25 let
Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Marek Bužga, Vladislava Zavadilová, Zuzana Čermáková, Zdeněk Tesař
Rok: 2004, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Vývoj fyzické zdatnosti mužské a ženské populace Severomoravského regionu ve věku 45 - 60 let za posledních 25 let
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková, Zuzana Čermáková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Význam dezinfekcie fonendoskopov v prevencii šírenia nozokomiálnych patogénov
Rastislav Maďar, Elena Kavcová, Henrieta Hudečková
Rok: 2004, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Význam HACEK group u závažných infekcí
Věra Toršová, Eva Chmelařová
Rok: 2004, Správy klinickej mikrobiologie (Zborník abstraktov XII.Moravsko-slovenských mikrobiologických dní)
článek v odborném periodiku

Význam pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania v nemocničnej hygiene
Henrieta Hudečková, Mária Štefkovičová, Rastislav Maďar
Rok: 2004
stať ve sborníku

Základní aspekty problematiky nemocničních infekcí
Věra Toršová, Olga Tomoszková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Zásady tvorby odporúčaných postupov (guidelines)
Rastislav Maďar, Elena Kavcová
Rok: 2004, Slovenský lekár
článek v odborném periodiku

Zásobení jódem rodiček ve vybraných lokalitách ČR
Lydie Ryšavá
Rok: 2004
stať ve sborníku

Závěrečná zpráva o řešení programového projektu podpořeného Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví
Jaroslav Horáček, Zdeněk Jirák, Lubomír Dobiáš, Milena Menzlová, Hana Lehocká, Hana Tomášková, Václav Škoda, Radim Holuša, J. Kubáčková
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Zdraví a peníze
Jan Holčík
Rok: 2004, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Zdraví 21.Výklad základních pojmů. Úvod do evropské zdravotní strategie.
Jan Holčík
Rok: 2004, Ministerstvo zdravotnictví ČR
kapitola v odborné knize

Zjišťování rizika rozvoje alergického onemocnění při posuzování zdravotní způsoobilosti k práci. Programy kvality astandardy léčebných postupů 2004.
Zdeňka Hajduková, M. Nakládalová
Rok: 2004, Verlag Dashöfer, s.r.o.
odborná kniha

Aktuální stav managementu? Nůžky znalostí a dovedností se neustále rozevírají
Petr Kazík
Rok: 2003, Moderní řízení
článek v odborném periodiku

Analysis of unusual accumulation of Creutzfeldt-Jakob disease cases in Orava and Liptov regions (Northern Slovak Focus) 1983-2000
Rastislav Maďar, D. Maslenová, K. Ranostajová, Štefan Straka, Tibor Baška
Rok: 2003, Central European Journal of Public Health
článek v odborném periodiku

Bronchomotorické testy v diagnostice profesionálního astmatu
Zdeňka Hajduková, D. Dušíková, I. Macháček
Rok: 2003, Alergie
článek v odborném periodiku

Charakteristika zájemců o spirometrické vyšetření prováděné v rámci dnů zdraví v Ostravě
Anna Šplíchalová, H. Tomášková, J. Horňáčková, N. Ambrůžová, Lenka Martínková, D. Palakiová, P. Ševčíková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Coeliac Disease Incidence in Children and Adolescents in Moravia, Czech Republic
A. Kolek, Z. Heřmanová, Vladimír Janout, J. Vospělová
Rok: 2003, Journal of Pediatric Gastroenerology and Nutrition
článek v odborném periodiku

Effect of physical activity and life style on the fitness and selected biomarcers of the health status of the young population of the age from 15 to 19 years of Northern Moravia region.
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Effect of physical activity and life style on physical fitness and selected biomarkers of health state of the young population aged from 15 to 19 years
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Rok: 2003, Finnish sports and exercise medicine - E-magazine
článek v odborném periodiku

Effect of physical activity and life style on the fitness and selected biomarcers of the health status of the young population of the age from 15 to 19 years of Northern Moravia region.
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Jaroslav Šimíček, Hana Tomášková
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity
Zdeněk Jirák, Antonina Cebulska-Wasilewska, Hana Tomášková, Et Al., Hana Lehocká, Lubomír Dobiáš, Jaroslav Horáček, Markéta Křenková
Rok: 2003, IOS Press
kapitola v odborné knize

Fajčenie a diabetes-nebezpečná kombinácia
Rastislav Maďar
Rok: 2003, Diabetik
článek v odborném periodiku

Firemní kultura
Petr Kazík
Rok: 2003,
článek v odborném periodiku

Granulomatózne ochorenie kože po exotickom poranení
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisová, Viera Strmeňová, Zouheir Maarouf, Pavol Ondrejovič, Rastislav Maďar, Yveta Mellová
Rok: 2003, Česko-slovenská patologie a soudní lékařství
článek v odborném periodiku

Granulomatózne ochorenie kože po uhryznutí piraňou
Katarína Adamicová, Želmíra Fetisová, Viera Strmeňová, Rastislav Maďar, Yveta Mellová
Rok: 2003, Lekárské listy príl. ZdN
článek v odborném periodiku

Hodnocení zaměstnanců
Petr Kazík
Rok: 2003,
článek v odborném periodiku

Incapacity for work of employees of the selected metallurgical plant related to age
Milena Menzlová, E. Smelíková, M. Keka
Rok: 2003, Biomedical Papers
článek v odborném periodiku

Influenza vaccination - knowledge, attitudes, coverage - can they be improved?
Rastislav Maďar, L. Repková, Tibor Baška, Štefan Straka
Rok: 2003, Bratislavské lekárske listy
článek v odborném periodiku

Je cílená antibiotická terapie vždy účinná?. (Sepse.)
J. Čupera, J. Mannová, D. Burgetová, Věra Toršová, H. Říhová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Klinická epidemiologie - abnormalita
Vladimír Janout
Rok: 2003, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Klinická epidemiologie - základ pro medicínu založenou na důkazu
Vladimír Janout
Rok: 2003, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Klinická epidemiologie-diagnóza
Vladimír Janout
Rok: 2003, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Kvalitní výživa a správně prostřený stůl
Lydie Ryšavá
Rok: 2003, Výživa a potraviny
článek v odborném periodiku

Methicilín-rezistentný Staphylococus aureus (MRSA)-stále je tu šanca účinne sa brániť
Rastislav Maďar
Rok: 2003, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Methodical approach to data processing from a questionnaire survey
Hana Tomášková, Hana Šlachtová, Anna Šplíchalová
Rok: 2003, Biomedical Papers
článek v odborném periodiku

Nákazy prenášené bodavým hmyzom
Rastislav Maďar
Rok: 2003, Alergo
článek v odborném periodiku

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
Anna Hrnčířová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Nozokomiálne infekcie krvného obehu
Rastislav Maďar
Rok: 2003, Nozokomiálne infekcie
článek v odborném periodiku

Od Waltera Raleigha po marlboro man - stručná história tabakizmu
Tibor Baška, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Rok: 2003
stať ve sborníku

Ošetrovatelstvo:teória a vedecký výskum
Katarína Žiaková, Tibor Baška, Ivana Bóriková, Juraj Čáp, Želmíra Fetisová, Ján Kudlička, Silvia Kyčinová, Rastislav Maďar, Dušan Meško, Mária Nemčeková, Igor Ondrejka, Marián Palenčár
Rok: 2003, Osveta
odborná kniha

Péče o pracovníky vyjíždějící do zahraničí
Zdeňka Hajduková, E. Korolová
Rok: 2003
stať ve sborníku


123456789101112131415161718192021