Publikační činnost - IS PUBL
Metoda Arkady - nový přístup k nápravě zarůstajících nehtů
Jaroslav Lux, J. Janoutová, Eva Mrázková
Rok: 2020, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Možnosti prevence Alzheimerovy choroby
Jana Janoutová, Martina Kovalová, Petr Ambroz, Ondřej Machaczka, Anna Zatloukalová, Eva Mrázková, Oto Košta, D. Školoudík, Vladimír Janout, Kateřina Němček
Rok: 2020, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
článek v odborném periodiku

Porovnání tří epidemií spalniček Ústecký kraj 2014, Moravskoslezskýkraj 2017 a Praha 2018
K. Vaculíková, Aleš Hozák
Rok: 2020, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku

Possible prevention of Alzheimer's disease
Jana Janoutová, Martina Kovalová, Petr Ambroz, Ondřej Machaczka, Anna Zatloukalová, K. Nemcek, Eva Mrázková, Oto Košta, D. Skoloudik, Vladimír Janout
Rok: 2020, Ceska a Slovenska Neurologie a Neurochirurgie
článek v odborném periodiku

Použití metody palcového tlaku (toe brachial index) k detekci ischemické choroby dolních končetin u diabetiků
Ondřej Machaczka, Miroslav Homza, Petra Macounová, Martina Kovalová, Jana Janoutová, Vladimír Janout
Rok: 2020, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Prevence HIV/AIDS u adolescentů - vyhodnocení edukačního programu
Petra MACOUNOVÁ, Hana Tomášková, Aneta Eichlerová, Rastislav Maďar
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Residual vestibular function after vestibular schwannoma surgery
R. Cerny, Z. Balatkova, S. Hruba, M. Dankova, P. Volf, P. Kutilek, J. Plzak, V. Bandurova, V. Koucky, Eva Mrázková, Z. Cada
Rok: 2020, Neurochirurgie
článek v odborném periodiku

Specifická zdravotní rizika při pobytu v zahraničí
Rastislav Maďar
Rok: 2020, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku

Testování reprezentativního vzorku populace
Věra Adámková, Vladimír Černý, Ladislav Dušek, David Fetl, Marián Hajdúch, Karel Hejduk, Roman Chlíbek, Milan Kolář, Rastislav Maďar, Ondřej Májek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Roman Prymula, Jarmila Rážová, Martin Repko, Jan Smetana, Aleksi Šedo, Jaroslav Štěrba, Dalibor Valík, Martin Zelený
Rok: 2020, Statistika a My
článek v odborném periodiku

The effectiveness of the concept ERAS (Enhanced Recovery after Surgery) in patients of surgical intensive care unit
Jana Richtarová, Eva Mrázková, Igor Satinský
Rok: 2020, Global Journal of Perioperative Medicine
článek v odborném periodiku

The mediating role of lung function on air pollution-induced cardiopulmonary mortality
Andrea Dalecká, Claudia Wigmann, Sara Kress, Hicran Altug, Vítězslav Jiřík, Joachim Heinrich, Michael Abramson, Tamara Schikowski
Rok: 2020
stať ve sborníku

The mediating role of lung function on air pollution-induced cardiopulmonary mortality
Andrea Dalecká, Claudia Wigmann, Sara Kress, Hicran Altug, Vítězslav Jiřík, Michael Abramson, Joachim Heinrich, Tamara Schikowski
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

VYHODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PREVENCE HIV/AIDS U ADOLESCENTŮ
Petra Macounová, Hana Tomášková, Markéta Stanovská, Rastislav Maďar
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Životní styl pacientů s antikoagulační léčbou: první výsledky pilotní studie
Anna Zatloukalová, Miroslav Homza, Martina Kovalová
Rok: 2020, Profese online
článek v odborném periodiku

Alzheimerova choroba jako výzva pro veřejné zdravotnictví
Jana Janoutová, Martina Kovalová, Petr Ambroz, Ondřej Machaczka, Anna Zatloukalová, Kateřina Němček, Eva Mrázková, Oto Košta, Vladimír Janout
Rok: 2019, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Analýza histopatologických nálezů karcinomu plic u černouhelných horníků
Hana Tomášková, M. Horáček, Zdeněk Jirák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Balloon Eustachian Tuboplasty Combined With Tympanocentesis Is not Superior to Balloon Eustachian Tuboplasty in Chronic Otitis Media With Effusion-A Randomized Clinical Trial
Hana Tomášková, Debora Formánková, Martin Formánek, Lukáš Školoudík, Karol Zeleník, Viktor Chrobok, Pavel Komínek
Rok: 2019, Otology and Neurotology
článek v odborném periodiku

Biofeedback na kruhové úseči
M. Zádrapová, Rastislav Maďar, Irina Chmelová, Eva Mrázková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Combined Symptomatic Treatment of Groin Pain Syndrome in Professional Football Players - Prospective Study Results
Martin Mohyla, Hana Tomášková, O. Jelínek, M. Striz, R. Frei, P. Zeman
Rok: 2019, ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE CECHOSLOVACA
článek v odborném periodiku

Comparing results from vestibular caloric stimulation and vHIT froa specialised outpatient clinicm
Eva Mrázková, Jakub Šichnárek, A. Nosov, MUDr. Evald Záthurecký
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Comparing results from vestibular caloric stimulation and vHIT from a specialised outpatient clinic
Eva Mrázková, Hana Tomášková, Jakub Šichnárek, Evald Záthurecký
Rok: 2019, International Tinnitus Journal
článek v odborném periodiku

Comparison of Lifelong Risk on The Basis of Studies on The Origin of Breast and Ovarian Carcinoma
Petra Riedlová, Jana Janoutová
Rok: 2019, Journal of Medical - Clinical Research & Reviews
článek v odborném periodiku

Death of a Female Prostitute Due to Intestinal Obstruction by an Unknown Substance
Marek Dokoupil, K. Marecová, Petr Handlos, P. Březina
Rok: 2019, JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES
článek v odborném periodiku

Design of the software for mapping the function of the inner ear and vestibulocochlear nerve
MUDr. Evald Záthurecký, Jakub Šichnárek, David Kunc, Eva Mrázková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Expozice hluku v pracovním prostředí v Moravskoslezském a Jihomoravském Kraji
Eva Mrázková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fakta a mýty okolo očkování
Rastislav Maďar
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fatal delayed hemopericardium and hemothorax following blunt chest trauma
Marek Dokoupil, Klára Marecová, Matěj Uvíra, Marek Joukal, Eva Mrázková, Jana Chmelová, Petr Handlos
Rok: 2019, FORENSIC SCIENCE MEDICINE AND PATHOLOGY
článek v odborném periodiku

Healthy Lifestyle and Cardiac Vagal Modulation Over 10 Years: Whitehall II Cohort Study
Vera Kristýna Jandačková, Shaun Scholes, Annie Britton, Andrew Steptoe
Rok: 2019, JOURNAL OF THE AMERICAN HEART ASSOCIATION
článek v odborném periodiku

Hearing loss in persons exposed and not exposed to occupational noise
Eva Mrázková, Martina Kovalová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hluk v pracovním prostředí Jihomoravského a Moravskoslezského kraje
Eva Mrázková, Kristýna Vojkovská, Monika Mičánková, MUDr. Evald Záthurecký, Martina Kovalová
Rok: 2019, Profese online
článek v odborném periodiku

Hodnocení rizika pádu u pacientů po cévní mozkové příhodě
Iva Fiedorová, Eva Mrázková, Hana Tomášková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kurz BPPV
Eva Mrázková, MUDr. Evald Záthurecký, MUDr. Michaela Bačová, Jakub Šichnárek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti fyzioterapie u hlasových poruch
Jana Vyskotová, Eva Mrázková, T. Vernerová, Jitka Fluksová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti fyzioterapie u hlasových poruch
Jana Vyskotová, Eva Mrázková, T. Vernerová, Jitka Fluksová
Rok: 2019, Slovak Journal of Health Sciences
článek v odborném periodiku

Naše zkušenosti s lokomatem ProFreeD u pacientů po cévní mozkové příhodě
Iva FIEDOROVÁ, Tomáš Adamec, Roman Štefek, Tereza Fialová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Necessary Defense or Homicide? TheImportance of Crime Scene Reconstruction in Crossbow Injuries
Petr Handlos, Marek Koukal, Marek Dokoupil, Matěj Uvíra, Klára Marecová
Rok: 2019, AM J FOREN MED PATH
článek v odborném periodiku

Nové rozdělení vestibulárních syndromů
Eva Mrázková, Jakub Šichnárek, MUDr. Evald Záthurecký, Jana VYSKOTOVÁ
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Onkologie nádorů ORL oblasti v Havířově
Eva Mrázková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Optimalizace ochrany zdravotnických pracovníků při práci s otevřenými zdroji ionizujícího záření na PET/CT ve FN Ostrava
Renáta KOHUTOVÁ, Martin Havel, Vítězslav Jiřík, Hana Materová, Jana Golisová, Vojtěch Ullmann
Rok: 2019, Hygiena
článek v odborném periodiku

Podiatrie, problematika zarůstajícího nehtu a její řešení - metoda Arkady
Jaroslav Lux, Jakub Šichnárek, Eva Mrázková
Rok: 2019, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Polohové a polohovací paroxysmální vertigo
Eva Mrázková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Porovnání výsledků kalorického vyšetření a vHIT u jednostranné periferní vestibularni léze
Jakub Šichnárek, Eva Mrázková, MUDr. Evald Záthurecký, Hana Tomášková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Potřebuje hlasový profesionál fyzioterapeuta?
Jana Vyskotová, T. Vernerová, Eva Mrázková, Jitka Fluksová, Kristýna Vojkovská, Jakub Šichnárek, Evald Záthurecký
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Práh sluchu populace v produktivním věku
Martina Kovalová, Eva Mrázková, K. Kozelská
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Preliminary data on the Influence of the Transcutaneous Vagus Nerve Stimulation on Memory
Veronika Vašendová, Julian Koenig, Marta Jackowska, Vera Kristýna Jandačková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Preliminary data on the influence of transcutaneous vagus nerve stimulation on memory
Veronika Vašendová, Julian Koenig, Marta Jackowská, Vera Kristýna Jandačková
Rok: 2019
stať ve sborníku

Racionální přístup k očkování proti meningokokům
Rastislav Maďar
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Residual vestibular function after vestibular schwannoma surgery
Rudolf Černý, Zuzana Balatková, Silvie Hrubá, Michaela Danková, Petr Volf, Patrik Kutílek, Jan Plzák, Veronika Bandurová, Vladimír Koucký, Eva Mrázková, Zdeněk Čada
Rok: 2019, NEUROCHIRURGIE
článek v odborném periodiku

RISK ASSOCIATED WITH FOREIGN BODIES IN FOOD IN THE CZECH REPUBLIC
Hana Tomášková, Pavla Svrčinová, Vladimír Janout
Rok: 2019, Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences
článek v odborném periodiku

Screening sluchu u dětí
Eva Mrázková, Martina Kovalová, Jitka Fluksová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


123456789101112131415161718192021