Publikační činnost - IS PUBL
Screeningové metody pro detekci obstrukčního syndromu spánkové apnoe
J. Betka, Šárka Solecka
Rok: 2019, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Simultánní použití BCI k detekci dynamiky kortikální aktivity během rehabilitace na Armeo Spring a první zkušenosti s Armeo Senso
Šárka Daňková, Tereza Fialová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

THE EFFECT OF LONG-TERM VAGUS NERVE STIMULATION ON COGNITIVE FUNCTION: RANDOMIZED PLACEBO WAITLIST-CONTROLLED TRIAL (A STUDY PROTOCOL)
Vera Kristýna Jandačková, Marta Jackowska, Julian Koenig
Rok: 2019
stať ve sborníku

The Effects of a Workplace Health Promotion Program to Decrease Cadmium Exposure Levels in Nickel-Cadmium Battery Workers
Hana Tomášková, Lenka Carbolová, Miroslava Sovičová, Anna Šplíchalová, Tibor Baška, Henrieta Hudečková
Rok: 2019, Acta medica academica
článek v odborném periodiku

Účinok preventívnych opatrení na hladiny kadmia v moči u pracovníkov v podniku výroby nikel-kadmiových batérií
Hana Tomášková, M. Sovičová, L. Carbolová, A. Šplíchalová, T. Baška, H. Hudečková
Rok: 2019, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Vaskulární a psychosociální rizikové faktory mírné kognitivní poruchy - pilotní studie
Jana Janoutová, Martina Kovalová, Petr Ambroz, Ondřej Machaczka, Anna Zatloukalová, Eva Mrázková, Oto Košta, Vladimír Janout
Rok: 2019, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Video Head Impulse Test - nejnovější metoda vyšetření vestibulárního aparátu
Jakub Šichnárek, Eva Mrázková, MUDr. Evald Záthurecký, Kristýna Vojkovská, Vladimír Janout
Rok: 2019, Otorinolaryngologie a foniatrie
článek v odborném periodiku

Virová hepatitida E
Petra Macounová, Aleš Hozák
Rok: 2019, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku

Vybrané aspekty kolektivní imunity
Rastislav Maďar, L. Šigutová
Rok: 2019, Očkování a cestování medicína
článek v odborném periodiku

Význam očkování v ochraně těhotné ženy, plodu a novorozence
Rastislav Maďar, N. Dudková
Rok: 2019, Očkování a cestování medicína
článek v odborném periodiku

Význam screeningu sluchu u seniorů
Martina Kovalová, Eva Mrázková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Workshop BPPV
MUDr. Michaela Bačová, Eva Mrázková, MUDr. Evald Záthurecký, Jakub Šichnárek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Závratě - diagnostika a léčba
MUDr. Zuzana Balatková, MUDr. Zdeněk Čada, Eva Mrázková, MUDr. Evald Záthurecký, Kristýna Vojkovská, Jakub Šichnárek, Mgr. Libuše Balická, Mgr. Jitka Fluksová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Závratě - diagnostika a rehabilitace
Eva Mrázková, MUDr. Evald Záthurecký, Jana Vyskotová, Jakub Šichnárek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A response to the Comment on Tomaskova et al. Mortality in Miners with Coal-Workers´ Pneumoconiosis in the Czech Republic in the Period 1992-2013. Int. J. Environ. Res. Public Health, 2017, 14, 269 by the Author Mei Yong
Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, Hana Šlachtová, Daniela Pelclová, Pavel Urban, Zdeněk Jirák
Rok: 2018, International Journal of Environmental Research and Public Health
článek v odborném periodiku

A study evaluating noise levels at selected schools in the Czech Republic.
Petra Nedojedlá, Helena Kollárová, Kateřina Azeem, Eva Mrázková, Vítězslav Jiřík, Kristýna Vojkovská, Iva Kozáková, Vladimír Janout
Rok: 2018, Central European Journal of Public Health
článek v odborném periodiku

ASSESSMENT OF WORK-RELATED STRESS BY USING SALIVARY CORTISOL LEVEL EXAMINATION AMONG EARLY MORNING SHIFT WORKERS
Oľga Šušoliaková, Jindra Smejkalová, Marie Bicikova, Lenka Hodačová, Andrea Málková, Zdeněk Fiala
Rok: 2018, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
článek v odborném periodiku

CHAT gene polymorphism rs3810950 is associated with the risk of Alzheimer's disease in the Czech population
Jana Janoutová, Vladimír Janout
Rok: 2018, JOURNAL OF BIOMEDICAL SCIENCE
článek v odborném periodiku

Comparison of official food safety control systems in member states of the European Union
Pavla Svrčinová, Vladimír Janout
Rok: 2018, Central European Journal of Public Health
článek v odborném periodiku

Diagnostic value of serum galactomannan, (1,3)-?- d- glucan, and Aspergillus fumigatus-specific IgA and IgG assays for invasive pulmonary aspergillosis in non-neutropenic patients
R. Dobiáš, P. Jaworská, Hana Tomášková, Marcela Káňová, P. Lyskova, Z. Vrba, C. Holub, L. Svobodová, P. Hamal, M. Raska
Rok: 2018, MYCOSES
článek v odborném periodiku

Efektivita metody ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) u pacientů chirurgické jednotky intenzivní péče
Eva Mrázková, Jana Richtarová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Epidemiological study of new oral anticoagulants
Anna Zatloukalová, Jana Janoutová, Miroslav Homza, Vladimír Janout
Rok: 2018, Klinická Farmakologie a Farmacie
článek v odborném periodiku

Epidemiology of mild cognitive impairment
Jana Janoutová, Petr Ambroz, Martina Kovalová, Ondřej Machaczka, Kateřina Vařechová, Anna Zatloukalová, Eva Mrázková, Oto Košta, Alice Hálová, Ladislav Hosák, Vladimír Janout
Rok: 2018, ČESKÁ A SLOVENSKÁ NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
článek v odborném periodiku

ERAS versus tradiční péče v praxi
Eva Mrázková, Jana Richtarová, Igor Satinský
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fyzikální a chemické laboratorní metody v ochraně veřejného zdraví, 3. vydání
Vítězslav Jiřík
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Genetic Aetiology of Nonsyndromic Hearing Loss in Moravia-Silesia
Pavlína Plevová, Petra Tvrdá, Martina Paprskarova, Petra Trunska, Barbara Kantorova, Eva Mrázková, Jana Zapletalova
Rok: 2018, Medicina
článek v odborném periodiku

Genome-wide interaction study of smoking behavior and non-small cell lung cancer risk in Caucasian population
Vladimír Janout
Rok: 2018, CARCINOGENESIS
článek v odborném periodiku

Genome-wide meta-analysis identifies five new susceptibility loci for pancreatic cancer
Vladimír Janout
Rok: 2018, NATURE COMMUNICATIONS
článek v odborném periodiku

HEART RATE VARIABILITY AND COGNITIVE DECLINE: A 10-YEAR FOLLOW-UP OF THE WHITEHALL II COHORT STUDY
Vera Kristýna Jandačková, Shaun Scholes, Annie Britton, Andrew Steptoe
Rok: 2018
stať ve sborníku

Hodnocení nutričního příjmu pacientů po endoskopické gastroplikaci
Karin Petřeková, Pavla Svrčinová, Veronika Horká, Jana Janoutová, Marek Bužga
Rok: 2018, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Index kotník-paže u diabetiků - jaká je nejvhodnější metoda měření?
Miroslav Homza, Ondřej Machaczka, Martin Porzer, M. Kozák, Jiří Plášek, David Šipula
Rok: 2018, Kardiol Rev Int Med
článek v odborném periodiku

Koordinovaná rehabilitace pacientů po získaném poškození mozku
Šárka Daňková, Irina Chmelová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lung cancer and socioeconomic status in a pooled analysis of case-control studies
Vladimír Janout
Rok: 2018, PLOS ONE
článek v odborném periodiku

Meckel's Diverticulum in Children-Parameters Predicting the Presence of Gastric Heterotopia
Hana Tomášková, I. Slívová, Z. Vávrová, O. Okantey, I. Penka, Peter Ihnát
Rok: 2018, WORLD JOURNAL OF SURGERY
článek v odborném periodiku

Multi-Omics Analysis Reveals a HIF Network and Hub Gene EPAS1 Associated with Lung Adenocarcinoma
Vladimír Janout
Rok: 2018, EBIOMEDICINE
článek v odborném periodiku

Optoelektronické skenování jako nástroj pro měření antropometrických rozměrů dolních končetin
Ondřej Machaczka, Miroslav Homza, P. Polievka, Anna Zatloukalová, Jana Janoutová, Vladimír Janout
Rok: 2018, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Pacienti užívající nová perorální antikoagulancia - výsledky epidemiologické studie
Anna Zatloukalová, Jana Janoutová, Miroslav Homza, Ondřej Machaczka, Vladimír Janout
Rok: 2018, Profese online
článek v odborném periodiku

Robotická rehabilitace pacientů s parézou horní končetiny po cévní mozkové příhodě
Šárka Daňková, Dalibor Pastucha
Rok: 2018, Neurologie pro praxi
článek v odborném periodiku

Serological survey of measles immunity in the Czech Republic, 2013
Hana Tomášková, H. Zelená, A. Kloudová, I. Tomášek
Rok: 2018, Cent Eur J Public Health
článek v odborném periodiku

Srovnání ankle brachial indexu s ultrasonografickým vyšetřením tepen dolních končetin u diabetiků
Ondřej Machaczka, Miroslav Homza, Jana Janoutová, Anna Zatloukalová, Vladimír Janout
Rok: 2018, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Stab wounds of the chest caused by penetration of duralumin rods
K. Marecova, M. Uvira, Marek Dokoupil, Petr Handlos
Rok: 2018, Forensic Science Medicine and Pathology
článek v odborném periodiku

Užívání nových antikoagulancií - předběžné výsledky epidemiologické studie a možná doporučení
Anna Zatloukalová, Jana Janoutová, Miroslav Homza, Ondřej Machaczka, Vladimír Janout
Rok: 2018, Remedia
článek v odborném periodiku

VAGAL MODULATION AND COGNITIVE DECLINE OVER 10 YEARS: THE WHITEHALL II COHORT STUDY
Vera Kristýna Jandačková, Shaun Scholes, Annie Britton, Andrew Steptoe
Rok: 2018
stať ve sborníku

Verification of electronic device technology for measurement and evaluation of thermal exposure of fire fighters and members of rescue teams
Š. Bernatíková, Hana Tomášková, Marek Bužga, Zdeněk Jirák, P. Novák, J. Babjak, T. Kot, V. Krys, L. Jánošík
Rok: 2018, MEDYCYNA PRACY
článek v odborném periodiku

Vliv životního prostředí na vývoj dětí
Radim Šrám, V. Veleminsky
Rok: 2018, Pediatrie pro Praxi
článek v odborném periodiku

Associations between air pollution in the industrial and suburban parts of Ostrava city and their use
Vítězslav Jiřík, Barbara Břežná, Ondřej Machaczka, Sabina Honkyšová, Hana Miturová, Vladimír Janout
Rok: 2017, Environmental Monitoiring and Assesment
článek v odborném periodiku

CD36 gene polymorphism is associated with Alzheimer's disease
Omar Šerý, Jana Janoutová, Laura Ewerlingová, Alice Hálová, J. Lochman, Vladimír Janout, N.A. Khan, V.J. Balcar
Rok: 2017, BIOCHIMIE
článek v odborném periodiku

Cestování dětí: zdravotní rizika, doporučení, prevence, kazuistiky
Rastislav Maďar, I. Hiemer
Rok: 2017, Florence
článek v odborném periodiku

Comparison of the incidence rates of coincident symptoms in a group of patients with Vertigo
Jakub Šichnárek, Jana Vyskotová, Eva Mrázková, Kateřina Macháčková
Rok: 2017, Otolaryngologia Polska
článek v odborném periodiku

Epidemie ve světě a další epidemiologické aktuality
Rastislav Maďar
Rok: 2017, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku


123456789101112131415161718192021