Publikační činnost - IS PUBL
International Lung Cancer Consortium:Pooled Analysis of Sequence Variants in DNA Repair and Cell Cycle Pathways
R.J. Hung, David C. Christiani, Angela Risch, Odilia Popanda, Aage Haugen, S. Benhamou, D. Zaridze, L. Foretová, P. Rudnai, V. Bencko, P. Brennan, E. Fabianova, C. Bouchardy, Vladimír Janout, D. Mates, N. Szeszenia-Dabrowska, J. Lissowska
Rok: 2008, CANCER EPIDEM BIOMAR
článek v odborném periodiku

Investigation of the fine structure of European populations with applications to disease association studies.
P. Brennan, J. Mckay, V. Bencko, E. Fabianova, L. Foretová, Vladimír Janout, J. Lissowska, D. Mates, P. Rudnai, N. Szeszenia-Dabrowska, D. Zaridze
Rok: 2008, EUR J HUM GENET
článek v odborném periodiku

Is obesity a preventive factor for lung cancer?
H. Kollárová, L. Máchová, D. Horáková, L. Čížek, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Rok: 2008, NEOPLASMA
článek v odborném periodiku

Jak publikovat epidemiologické observační studie
Vladimír Janout
Rok: 2008, Hygiena
článek v odborném periodiku

Jak zvládnout jarní únavu?
Lydie Ryšavá
Rok: 2008, Moje zdraví
článek v odborném periodiku

Jód pro všechny-Kdy je ho málo a kdy příliš?
Lydie Ryšavá
Rok: 2008, Moje zdraví
článek v odborném periodiku

Jod-und Selengehalte in der Milch aus neun europäischen Länden-contens of iodine and selenium in milk from nine European countries
Lydie Ryšavá, J. Kubáčková, M. Stransky
Rok: 2008, Die ernährung österreichische zeitschrift für wissenschaft recht, technik und wirtschaft
článek v odborném periodiku

Kolonizácia MRSA u rezidentov v domovoch dochodcov a informovanosť personálu
Rastislav Maďar, M. Szárazová, Tibor Baška, Elena Kavcová, Elena Nováková
Rok: 2008, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine
kapitola v odborné knize

Kolonizácia MRSA v domovech důchodců
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Elena Nováková, Věra Toršová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Kontrolovaná léčba závažných stavů-spolupráce klinik mikrobiolog.
Věra Toršová, Eva Chmelařová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Lung cancer attributable to occupational exposures in a multi-center case-control study in Central & Eastern Europe
D. Zaridze, N. Szeszenia-Dabrowska, P. Rudnai, J. Lissowska, E. Fabianova, D. Mates, V. Bencko, L. Foretová, Vladimír Janout, J. Fevotte, P. Brennan
Rok: 2008, EJC SUPPL
článek v odborném periodiku

Lung cancer attributable to occupational exposures in a multi-center case-control study in Central & Eastern Europe
A.C. Olsson, P. Gustavsson, D. Zaridze, N. Szeszenia-Dabrowska, P. Rudnai, J. Lissowska, E. Fabianova, D. Mates, V. Bencko, L. Foretová, Vladimír Janout, J. Fevotte, A. 't Mannetje, T. Fletcher, P. Brennan, P. Boffetta
Rok: 2008, EJC SUPPL
článek v odborném periodiku

Lung cancer susceptibility locus at 5p15.33.
J. Mckay, R.J. Hung, Valerie Gaborieau, P. Boffetta, A. Chabrier, D. Zaridze, A. Mukeria, N. Szeszenia-Dabrowska, J. Lissowska, P. Rudnai, E. Fabianova, D. Mates, V. Bencko, L. Foretová, Vladimír Janout
Rok: 2008, Nat Genet
článek v odborném periodiku

Minimální požadavky pro absolvování předmětu EPIDEMIOLOGIE INFEKČNÍCH NEMOCÍ
Rastislav Maďar
Rok: 2008, Nakladatelství Medistar s.r.o.
odborná kniha

Multiple ADH genes are associated with upper aerodigestive cancers
M. Hashibe, J. Mckay, M.P. Curado, JC Oliviera, Sergio Koifman, Rosalina Koifman, D. Zaridze, O. Shangina, V. Wunsch, J. Eluf, JE Levi, E. Matos, P. Lagiou, A. Lagiou, S. Benhamou, C. Bouchardy, N. Szeszenia-Dabrowska, A. Menezes, MM Dall'Agnol, F. Merletti, L. Richiardi, L. Fernandez, J. Lence, R. Talamini, L Barzan, D. Mates, IN Mates, K Kjaerheim, TV Macfarlane, L Simonato, C Canova, I. Holcatova, A Agudo, X Castellsague, R Lowry, Vladimír Janout, H. Kollárová, DI Conway, PA McKinney, A Znaor, E. Fabianova, V. Bencko, J. Lissowska, A. Chabrier, R.J. Hung, V. Gaborieau, P. Boffetta, P. Brennan
Rok: 2008, NAT GENET
článek v odborném periodiku

Nadvláda obuvi
Lydie Ryšavá
Rok: 2008,
článek v odborném periodiku

Některé praktické aspekty posuzování vlivů na veřejné zdraví
Vítězslav Jiřík
Rok: 2008, EIA-IPPC-SEA
článek v odborném periodiku

Nosičstvo meningokokov
Rastislav Maďar, Pavol Bakoss, Štefan Straka
Rok: 2008, Univerzita Komenského Bratislava
kapitola v odborné knize

Nosocomial rotaviral gastroenteritis in paediatric departments
Mária Štefkovičová, Pavol Šimurka, Lenka Juračková, Henrieta Hudečková, Rastislav Maďar
Rok: 2008, Cent Eur J Public Health
článek v odborném periodiku

Nozokomiální nákazy
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Rok: 2008, Sestra
článek v odborném periodiku

Ochrana zdraví na cestách 100+1 otázek a odpovědí
Rastislav Maďar
Rok: 2008, Vydavatelstvo Osveta
odborná kniha

Ochrana zdravia na cestách
Rastislav Maďar
Rok: 2008, Vydavatelstvo Osveta
odborná kniha

Olovo a pitná voda:situace v České republice
F. Kožíšek, L. Nešpůrková, D.W. Gardi, I. Pomykačová, Hana Tomášková, Vladimíra Němcová
Rok: 2008, Vodní hospodářství
článek v odborném periodiku

Omezovat konzumaci zeleniny při léčbě warfarinem a ethylbiskumacetátem?
Lydie Ryšavá
Rok: 2008, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

Pneumococcal meningitis-comparsion of therapy and vaccination costs
Rastislav Maďar, L. Malechová, Tibor Baška
Rok: 2008, Bratisl Lek Listy
článek v odborném periodiku

Prevalence atopické dermatitidy u dětí
H. Kollárová, Gabriela Janoutová, L. Čížek, L. Máchová, D. Horáková, Vladimír Janout
Rok: 2008
stať ve sborníku

Problematika MRSA kmenů v zařízeních pro seniory
Lenka Piegzová , Rastislav Maďar, Věra Toršová, Lucie Suchánková, Eva Hufová, Bc., Petra Havlů, Jana Valášková
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Profesionální onemocnění způsobená prachem azbestu-myslíme na ně?
M. Nakládalová, I. Matoušková, Vladimír Janout
Rok: 2008, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Přednáška Teda Schettlera M.D., M.P.H., o knize Generations at risk
Vladimír Janout
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Radioecological Assessments in Iodine Working Group of the Program ?IAEA EMRAS?: Analysis of the Input Data and Results in Scenario Prague
Miluše Bartusková, I. Malátová, V. Berkovskyy, P. Krajewski, P. Ammann, V. Filistovic, T. Homma
Rok: 2008
stať ve sborníku

Renal cell carcinoma, occupational pesticide exposure and modification by glutathione S-transferase polymorphisms
S. Karami, P. Boffetta, N. Rothman, R.J. Hung, T. Stewart, D. Zaridze, M. Navrátilová, D. Mates, Vladimír Janout, H. Kollárová, V. Bencko, N. Szeszenia-Dabrowska, I. Holcatova, A. Mukeria, J. Gromiec, S. Chanock, P. Brennan, Wh. Chow, Le Moore
Rok: 2008, CARCINOGENESIS
článek v odborném periodiku

Riziko nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého - přehledová studie
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, Vladislava Zavadilová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Riziko nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v České republice.
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, Hana Lehocká, Vladislava Zavadilová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Rizikové faktory u karcinomu jícnu
H. Kollárová, L. Máchová, D. Horáková, L. Čížek, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Rok: 2008
stať ve sborníku

Sequence variants of NAT1 and NAT2 and other xenometabolic genes and risk of lung and aerodigestive tract cancers in Central Europe
J. Mckay, M. Hashibe, R.J. Hung, Jon Wakefield, Valerie Gaborieau, N. Szeszenia-Dabrowska, D. Zaridze, J. Lissowska, P. Rudnai, E. Fabianova, D. Mates, L. Foretová, Vladimír Janout, V. Bencko, A. Chabrier, J. Hall, P. Boffetta, F. Canzian, P. Brennan
Rok: 2008, CANCER EPIDEM BIOMAR
článek v odborném periodiku

Slané chutě
Lydie Ryšavá
Rok: 2008, Moje zdraví
článek v odborném periodiku

Současné aspekty nozokomiálních nákaz a možnosti prevence
Věra Toršová, Lenka Piegzová
Rok: 2008, Diagnóza v ošetřovatelství
článek v odborném periodiku

Srovnání rizika karcinomu plic u horníků s odškodnitelnou formou pneumokoniózy a u neexponované populace v České republice
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová
Rok: 2008, Pracovní Lékařství
článek v odborném periodiku

The effect of microelements supplementation on ?-oxidation activity in healthy and type 1 diabetic rats
T. Kuryl, B. Debski, Karel Martiník
Rok: 2008, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
článek v odborném periodiku

U lékaře v ordinaci:Jak se bránit žloutence
Rastislav Maďar
Rok: 2008, DIAstyl
článek v odborném periodiku

Validation of environmental transfer models and assessment of the effectiveness of countermeasures using data on 131I releases from Chernobyl
P. Krajewski, P. Ammann, Miluše Bartusková, C. Duffa, V. Filistovic, T. Homma
Rok: 2008, APPL RADIAT ISOTOPES
článek v odborném periodiku

Vitamin D receptor polymorphisms and renal cancer risk in Central and Eastern Europe
S. Karami, P. Brennan, R.J. Hung, P. Boffetta, J. Toro, R.T. Wilson, D. Zaridze, M. Navrátilová, N. Chatterjee, D. Mates, Vladimír Janout, H. Kollárová, V. Bencko, N. Szeszenia-Dabrowska, I. Holcatova, A. Moukeria, R. Welch, S. Chanock, N. Rothman, Wh. Chow, Le Moore
Rok: 2008, J TOXICOL ENV HEALTH
článek v odborném periodiku

Víte co jíst?
Karel Martiník, Vladimír Renčín
Rok: 2008, Garamont
odborná kniha

Využití databáze preventivních prohlídek k epidemiologickým studiím
L. Čížek, L. Máchová, Gabriela Janoutová, Jiřina Koutná, H. Kollárová, D. Horáková, J. Lorenc, Vladimír Janout
Rok: 2008, Hygiena
článek v odborném periodiku

Význam včasné detekce inzulínové rezistence u dětské populace
D. Pastucha, J. Malinčíková, D. Horáková, Vladimír Janout
Rok: 2008, Medicina Sportiva Bohemica and Slovaca
článek v odborném periodiku

Vztah mezi podmínkami práce a onemocněním syndromem karpálního tunelu
Marcela Sikorová, Milena Menzlová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Ztráta sluchu obyvatel Ostravy v závislosti na věku.Normativ u smíšené neexponované populace
Petra Sachová, Bc.
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

90Sr and 137Cs determination in milk and foodstuff samples in north and middle Moravia
Miluše Bartusková, J. Lušňák, J. Rada, V. Bečková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Analýza sídelních jednotek MSK z hlediska socioekonomických faktorů
Hana Šlachtová, Hana Tomášková, P. Polaufová, Anna Šplíchalová, P. Fejtková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Association between obesity and cancer incidence in the population of the District Sumperk, Czech Republic
L. Máchová, L. Čížek, D. Horáková, Jiřina Koutná, J. Lorenc, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Rok: 2007, ONKOLOGIE
článek v odborném periodiku


123456789101112131415161718192021