Vědecko-výzkumná činnost

Vědecko-výzkumná činnost je zaměřena na prioritní otázky zdravotního stavu obyvatel Moravskoslezského regionu i celé České republiky. V rámci ústavu je zřízeno Centrum epidemiologického výzkumu, které integruje epidemiologický výzkum v rámci celé lékařské fakulty v následujících oblastech: epidemiologie životního a pracovního prostředí, epidemiologie kardiovaskulárních a metabolických nemocí, epidemiologie nádorů, epidemiologie infekčních nemoci a epidemiologie ostatních významných nemoci (například Alzheimerova choroba).


Zveřejněno / aktualizováno: 05. 11. 2018