Publikační činnost - IS PUBL
Analysis of Histopathological Findings of Lung Carcinoma in Czech Black Coal Miners in Association with Coal Workers? Pneumoconiosis
Hana Tomášková, Jaroslav Horáček, Hana Šlachtová, A. Šplíchalová, Petra Riedlová, Andrea Dalecká, Zdeněk Jirák, Rastislav Maďar
Rok: 2022, International Journal of Environmental Research and Public Health
článek v odborném periodiku

Kapavka - globální problém preventabilní očkováním?
Petra Macounová, Rastislav Maďar, E. Vidmochová
Rok: 2022, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku

Sto let od použití BCG vakcíny v lidské populaci
Rastislav Maďar
Rok: 2022, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku

An Assessment of PM1 levels based on indicative PM1 measurements and relationships with PM10 and PM2.5 concentrations for analysis of hospital admissions and mortality in the Moravian region
Hana Šlachtová, Ivan Tomášek, Pavla Polaufová, Lucie Hellebrandová, Anna Šplíchalová, Hana Tomášková
Rok: 2021, Medycyna Pracy
článek v odborném periodiku

Analysis of acute hospitalizations due to cardiovascular and respiratory causes in Ostrava in the period 201-2018
Hana Tomášková, J. Šavelová, A. Dalecká, I. Tomášek, A. Šplíchalová
Rok: 2021
stať ve sborníku

Analýza vztahu koncentrací PM10, PM2,5 a PM1 a zdravotních ukazatelů v silně zatížené oblasti v ČR
Hana Tomášková, Hana Šlachtová, I. Tomášek
Rok: 2021, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
odborná kniha

Area of the right atrium of the fetal heart and its significance in fetuses with tricuspid regurgitation
Jan Pavlíček, Eva Klásková, Dana Šalounová, Hana Tomášková, Alicja Piegzová, Tomáš Gruzska, Marian Kačerovský
Rok: 2021, JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE
článek v odborném periodiku

Education of Adolescents in the Prevention of HIV/AIDS in the Czech Republic
Petra Macounová, Hana Tomášková, Anna Šnajdrová, Markéta Stanovská, Martina Polochová, Ivan Tomášek, Rastislav Maďar
Rok: 2021, International Journal of Environmental Research and Public Health
článek v odborném periodiku

Fyziologie práce
Zdeněk Jirák, Hana Lehocká
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

High-Frequency Audiometry for Early Detection of Hearing Loss: A Narrative Review
Michaela Škerková, Martina Kovalová, Eva Mrázková
Rok: 2021, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH
článek v odborném periodiku

High-Frequency Audiometry in Women with and without Exposure to Workplace Noise
Eva Mrázková, Martina Kovalová, Zdenek Cada, Nikol Gottfriedová, Tomáš Rychlý, Michaela Škerková
Rok: 2021, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH
článek v odborném periodiku

Hodnocení validity metody palcového tlaku u diabetiků - průběžné výsledky
Ondřej Machaczka, Miroslav Homza, Petra Macounová, Martina Kovalová, J. Janoutová, V. Janout
Rok: 2021, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Infekční nemoci ze světa: zajímavá nebo závažná onemocnění
Aleš Hozák
Rok: 2021, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku

International Consensus Based Review and Recommendations for Minimum Reporting Standards in Research on Transcutaneous Vagus Nerve Stimulation (Version 2020)
Adam D. Farmer, Adam Strzelczyk, Alessandra Finisguerra, Alexander Gourine, Alireza Gharabaghi, Alkomiet Hasan, Andreas M. Burger, Andres M. Jaramillo, Ann Mertens, Arshad Majid, Bart Verkuil, Bashar W. Badran, Carlos Ventura-Bort, Charly Gaul, Christian Beste, Christopher M. Warren, Daniel S. Quintana, Dorothea Hammerer, Elena Freri, Eleni Frangos, Eleonora Tobaldini, Eugenijus Kaniusas, Felix Rosenow, Fioravante Capone, Fivos Panetsos, Gareth L. Ackland, Gaurav Kaithwas, Georgia H. O Leary, Hannah Genheimer, Heidi I. L. Jacobs, Ilse Van Diest, Jean Schoenen, Jessica Redgrave, Jiliang Fang, Jim Deuchars, Jozsef C. Szeles, Julian F. Thayer, Kaushik More, Kristl Vonck, Laura Steenbergen, Lauro C. Vianna, Lisa M. McTeague, Mareike Ludwig, Maria G. Veldhuizen, Marijke De Couck, Marina Casazza, Marius Keute, Marom Bikson, Marta Andreatta, Martina D Agostini, Mathias Weymar, Matthew Betts, Matthias Prigge, Michael Kaess, Michael Roden, Michelle Thai, Nathaniel M. Schuster, Nicola Montano, Niels Hansen, Nils B. Kroemer, Peijing Rong, Rico Fischer, Robert H. Howland, Roberta Sclocco, Roberta Sellaro, Ronald G. Garcia, Sebastian Bauer, Sofiya Gancheva, Stavros Stavrakis, Stefan Kampusch, Susan A. Deuchars, Sven Wehner, Sylvain Laborde, Taras Usichenko, Thomas Polak, Tino Zaehle, Uirassu Borges, Vanessa Teckentrup, Vera Kristýna Jandačková, Vitaly Napadow, Julian Koenig
Rok: 2021, Frontiers in Human Neuroscience
článek v odborném periodiku

Jak se očkuje v Keni?
Petra Macounová
Rok: 2021, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku

Jaké výhody přináší očkování u pacientů s kardiovaskulárními nemocemi?
Petra Macounová, Rastislav Maďar
Rok: 2021, Cor et Vasa
článek v odborném periodiku

Je veřejnost dostatečně informována o významu očkování proti pertusi v dospělosti?
Petra Macounová, Tereza Skřížalová, Hana Tomášková, Rastislav Maďar
Rok: 2021, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Očkování zaměstnanců v České a Slovenské republice
Petra Macounová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Onemocnění COVID-19 jako nemoc z povolání ve vybraných evropských státech
Hana Tomášková, Daniela Vybíralová, A. Špíchalová, Hana Šlachtová, Rastislav Maďar, Michael Vít
Rok: 2021, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Perception of health risk and compliance with preventive measures related to COVID-19 in the Czech population: preliminary results of a rapid questionnaire survey
Andrea Dalecká, Hana Šlachtová, Hana Tomášková, Rastislav Maďar
Rok: 2021, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health
článek v odborném periodiku

Prenatální screening, incidence a rizikové faktory vrozených srdečních vad
Pavlína Guňková, Pavlína Smékalová, Hana Tomášková, Jan Pavlíček
Rok: 2021
stať ve sborníku

Promořování z nepochopení je cestou k tragédiím
Rastislav Maďar
Rok: 2021, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku

Příušnice a jejich výskyt v České republice a na Slovensku
Petra Macounová, Dana Macounová
Rok: 2021, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
článek v odborném periodiku

Risk Factors for Alzheimer's Disease: An Epidemiological Study
Jana Janoutová, Martina Kovalová, Ondřej Machaczka, Petr Ambroz, Anna Zatloukalová, Jan NEMČEK, Vladimír Janout
Rok: 2021, Current Alzheimer Research
článek v odborném periodiku

RISK OF CHRONIC DISEASES LIMITING LONGEVITY AND HEALTHY AGING BY LIFESTYLE AND SOCIO-ECONOMIC FACTORS DURING THE LIFE-COURSE - A NARRATIVE REVIEW
Dagmar Skýbová, Hana Šlachtová, Hana Tomášková, Andrea Dalecká, Rastislav Maďar
Rok: 2021, Medycyna Pracy
článek v odborném periodiku

Sezóna respiračních nákaz není jen o očkování proti covid-19
Rastislav Maďar
Rok: 2021, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku

The Importance of Screening for Hearing Loss in the Elderly
Martina Kovalová, Eva Mrázková, Michaela Škerková, Zdeněk Čada, Jana Janoutová
Rok: 2021, Polish Journal of Otolaryngology
článek v odborném periodiku

Virová hepatitida B a očkování ve vztahu k nádorovým onemocněním
Petra Macounová, Rastislav Maďar
Rok: 2021, Onkologie
článek v odborném periodiku

Význam screeningových dotazníků v detekci závažnosti obstrukční spánkové apnoe
Šárka Solecka, J. Betka, K. Matler, Hana Tomášková
Rok: 2021, Otorinolaryngologie a foniatrie
článek v odborném periodiku

Zajímavá nebo závažná hlášení infekčních nemocí ze světa
Aleš Hozák
Rok: 2021, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku

Zdravé starnutie v urbanizovanom prostredí a vnímanie environmentálnych, behaviorálnych a socioekonomických rizík
L. Árgalášová, L. Gabrišová, A. Valíčková, Hana Tomášková, Hana Šlachtová, A. Fialová, M. Samohýl, K. Hirošová, D. Vondrová, J. Jurkovičová
Rok: 2021
stať ve sborníku

Zdravotní rizika krátkodobých expozic suspendovaným částicím
I. Tomášek, Hana Šlachtová, Hana Tomášková, A. Dalecká, A. Šplíchalová
Rok: 2021, Hygiena
článek v odborném periodiku

Air pollution and molecular changes in age-related diseases
Barbara Hermanová, Petra Riedlová, Andrea Dalecká, Vítězslav Jiřík, Vladimír Janout, Radim Šrám
Rok: 2020, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH RESEARCH
článek v odborném periodiku

Balloon Eustachian Tuboplasty Combined with Tympanocentesis Is not Superior to Balloon Eustachian Tuboplasty in Chronic Otitis Media with Effusion - A Randomized Clinical Trial
Debora Formankova, Martin Formanek, Lukas Skoloudik, Karol Zelenik, Hana Tomášková, Viktor Chrobok, Pavel Kominek
Rok: 2020, OTOL NEUROTOL
článek v odborném periodiku

Comparison of lung cancer risk in black-coal miners based on mortality and incidence
Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, Hana Šlachtová, Zdeněk Jirák
Rok: 2020, Medycyna Pracy
článek v odborném periodiku

Compliance a kvalita života u pacientů s antikoagulační léčbou: první výsledky pilotní studie
Anna Zatloukalová, Miroslav Homza, Martina Kovalová
Rok: 2020, Profese online
článek v odborném periodiku

Doporučená očkování pro diabetiky
Petra Macounová, Rastislav Maďar
Rok: 2020, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Efekt snížených plicních funkcí ve vztahu mezi expozicí znečištěnému ovzduší a kardiopulmonální mortalitou u stárnoucích žen
Andrea Dalecká, Claudia Wigmann, Sara Kress, Hicran Altug, Vítězslav Jiřík, Michael Abramson, Joachim Heinrich, Tamara Schikowski
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Effect of Air Pollution and Lung Function on Cardiopulmonary Mortality in Aging Women
Tamara Schikowski, Andrea Dalecká, Claudia Wigmann, Hicran Altug, Vítězslav Jiřík, Joachim Heinrich, Michael J Abramson
Rok: 2020
stať ve sborníku

Eras na chirurgické jednotce intenzivní péče- výsledky klinické studie
Jana Richtarová, Eva Mrázková, I. Satinský
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Frequency of mutations in BRCA genes and other candidate genes in high-risk probands or probands with breast or ovarian cancer in the Czech Republic
Petra Riedlová, Jana Janoutová, Barbara Hermanová
Rok: 2020, Molecular Biology Reports
článek v odborném periodiku

HIV/AIDS Prevention Among Adolescents
Petra Macounová, Hana Tomášková, Aneta Eichlerová, Rastislav Maďar
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

HIV/AIDS Prevention Among Adolescents
Petra Macounová, Rastislav Maďar
Rok: 2020, Caucasus Journal of Health Sciences and Public Health
článek v odborném periodiku

Inactivation of Dermatophytes Causing Onychomycosis and Its Therapy Using Non-Thermal Plasma
Jaroslav Lux, Radim Dobiáš, Ivana Kuklová, Radek Litvik, Vladimír Scholtz, Hana Soušková, Josef Khun, Jakub Mrázek, Michaela Kantorová, Pavla Jaworská, Táňa Prejdová, Jana Šnupárková, Petr Hamal, Jaroslav Julák
Rok: 2020, Journal of Fungi
článek v odborném periodiku

Infekční nemoci světa
Aleš Hozák
Rok: 2020
ostatní

Komentář k článku Taťány Ježkové ?ANCA-asociovaná vaskulitida v klinické praxi?
Jan Martinek, Alexandra Lochmanová, Novák Vítězslav
Rok: 2020, Alergie
článek v odborném periodiku

Koncepce ERAS a její přínos pro intenzivní péči
Jana Richtarová, I. Satinský, Eva Mrázková
Rok: 2020, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Metoda Arkady - nový přístup k nápravě zarůstajících nehtů
Jaroslav Lux, J. Janoutová, Eva Mrázková
Rok: 2020, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Možnosti prevence Alzheimerovy choroby
Jana Janoutová, Martina Kovalová, Petr Ambroz, Ondřej Machaczka, Anna Zatloukalová, Eva Mrázková, Oto Košta, D. Školoudík, Vladimír Janout, Kateřina Němček
Rok: 2020, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
článek v odborném periodiku

Porovnání tří epidemií spalniček Ústecký kraj 2014, Moravskoslezskýkraj 2017 a Praha 2018
K. Vaculíková, Aleš Hozák
Rok: 2020, Očkování a cestovní medicína
článek v odborném periodiku


123456789101112131415161718192021