Publikační činnost - IS PUBL
Legionelózy po kontakte s půdou.
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Rok: 2005, Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie.
článek v odborném periodiku

Lung cancer and indoor pollution from heating and cooking with solid fuels-IARC International Multicentre Case-Control Study in Eastern and central Europe
J. Lissowska, A. Bardin-Mikolajcak, T. Fletcher, D. Zaridze, N. Szeszenia-Dabrowska, P. Rudnai, E. Fabianova, A. Cassidy, D. Mates, V. Bencko, L. Foretová, Vladimír Janout, A. Mannetje, P. Brennan, P. Boffetta
Rok: 2005, American Journal of Epidemiolog
článek v odborném periodiku

Lung cancer risk and occupational exposure to meat and live animals
R. Durusoy, P. Boffetta, A. Mannetje, D. Zaridze, N. Szeszenia-Dabrowska, P. Rudnai, J. Lissowska, E. Fabianova, J. Youngson, D. Mates, V. Bencko, L. Foretová, Vladimír Janout, J. Fevotte, T. Fletcher, P. Brennan
Rok: 2005, International Journal of Cancer, on line version 13
článek v odborném periodiku

Manažerské standardy v řízení
Petr Kazík
Rok: 2005,
článek v odborném periodiku

Medicína založená na důkazu, Manuál prevence v lékařské praxi, X.
Vladimír Janout
Rok: 2005, SZÚ Praha
odborná kniha

Nezapomeňte na očkování!
Rastislav Maďar
Rok: 2005, DIAstyl
článek v odborném periodiku

Occupational X-ray examinations and lung cancer risk
P. Boffetta, A. Mannetje, D. Zaridze, N. Szeszenia-Dabrowska, P. Rudnai, J. Lissowska, E. Fabianova, D. Mates, V. Bencko, M. Navrátilová, Vladimír Janout, E. Cardis, J. Fevotte, T. Fletcher, P. Brennan
Rok: 2005, Int.J.Cancer
článek v odborném periodiku

Očkování proti tetanu z pohledu praktického lékaře
Vladimír Janout, I. Matoušková, Gabriela Janoutová
Rok: 2005, Bulletin sdružení praktických lékařů
článek v odborném periodiku

Outbreaks of epidemic keratoconjunctivitis in two hospital wards.
Mária Štefkovičová, J. Sokolík, V. Vicianová, Rastislav Maďar
Rok: 2005, Central European Journal of Public Health
článek v odborném periodiku

Persistence of Antibodies against Tetanus upon Revaccination
I. Matoušková, Š. Matlerová, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Rok: 2005, Central European Journal of Public Health
článek v odborném periodiku

Pneumococcal vaccination - current situation and perspectives.
Rastislav Maďar, Jana Straková, Tibor Baška, Elena Kavcová, Štefan Straka
Rok: 2005, Bratislavské Lekárské Listy
článek v odborném periodiku

Pohled mikrobiologa na léčbu život ohrožujících infekcí
Věra Toršová, Eva Chmelařová
Rok: 2005, Správy klinickej mikrobiologie
článek v odborném periodiku

Posouzení frekvence výskytu metabolického syndromu
D. Horáková, L. Čížek, Jiřina Koutná, F. Beška, J. Lorenc, Vladimír Janout
Rok: 2005, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Požadavky na stanovení tritia ve vodách a zjišťování jeho obsahu ve vzorcích hydrosféry v působnosti MŽP a SÚJB
E. Bílková, H. Bílková, Miluše Bartusková, D. Ivanová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Prevence infekcí močových cest
Renata Podstatová, Rastislav Maďar, Jarmila Řehořová, G. Šaichová, M. Šefčíková
Rok: 2005, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Protection against tetanus in the aged people in the Czech Republic - cros-sectional study
Vladimír Janout, I. Matoušková, L. Máchová, L. Čížek, J. Hošková
Rok: 2005, Archives of Gerontology and Geriatrics
článek v odborném periodiku

Protiepidemická opatření při výskytu gramnegativních tyčinek v nemocničním prostředí.
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Rok: 2005, Agentúra DUMAS
odborná kniha

Protiepidemická opatření při výskytu Pseudomonas aeruginosa a jiných gramnegativních tyčinek.
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Rok: 2005, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Psychosocial factors at work and depression in threecountries of Central and Eastern Europe
Helena Šebáková
Rok: 2005, Occup.Environ.Med.
článek v odborném periodiku

Sledování zaměstnanců pracujících v expozici potenciálním profesním alergenům a zařazování alergiků do pracovního procesu
Zdeňka Hajduková, A. Kalinec, D. Dušíková
Rok: 2005, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Současná zdravotní rizika cestovatelů
Zdeňka Hajduková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Současné trendy v povinném zveřejňování výskytu závažných NN
Věra Toršová, Olga Tomoszková, V. Martínková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Standardy péče o intravenózní vstupy.
Renata Podstatová, Jarmila Řehořová, I. Beránková, Rastislav Maďar
Rok: 2005, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

The role of non-critcal health-care tools in the transmission of nosocomial infection.
Rastislav Maďar, Eva Nováková, Tibor Baška
Rok: 2005, Bratislavské Lekárske Listy
článek v odborném periodiku

Úloha vody v přenosu nozokomiálních infekcí
I. Matoušková, Vladimír Janout
Rok: 2005, Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
článek v odborném periodiku

Vtáčie chrípka H5N1-epizootická a epidemická hrozba 21.storočia? Ze sítě internetu, přeložili a upravili.
Tibor Baška, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Rok: 2005, Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie
článek v odborném periodiku

Vybrané kapitoly z metabolismu
Karel Martiník
Rok: 2005, Gaudeamus
odborná kniha

Výskyt karcinomu žaludku ve vztahu ke krevním skupinám v okrese Šumperk
L. Máchová, L. Čížek, Jiřina Koutná, F. Beška, J. Lorenc, Vladimír Janout
Rok: 2005, Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Cimová, Marek Bužga
Rok: 2005
stať ve sborníku

Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Milena Menzlová, F. Beška, Vladislava Zavadilová, Kateřina Címová, Marek Bužga
Rok: 2005, České pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Význam nízkorizikových zdravotníckych pomôcok v endemizácii nozokomiálneho prostredia rezistentnými kmeňmi.
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Elena Nováková
Rok: 2005, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Význam vyšetření atopie v ambulanci cestovní medicíny
Zdeňka Hajduková, J. Pólová, V. Kosek
Rok: 2005, Alergie
článek v odborném periodiku

Významné internetové adresy v oblasti nozokomiálnych nákaz.
Rastislav Maďar
Rok: 2005, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Významné monografie v problematike prevencie nozokomiálnych nákaz
Rastislav Maďar
Rok: 2005, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Výživová hodnota Fast Food
Lydie Ryšavá, A. Červková
Rok: 2005, Výživa a potraviny
článek v odborném periodiku

Výživová hodnota školních obědů
Lydie Ryšavá, A. Červková, Kristina Dylová
Rok: 2005, Výživa a potraviny
článek v odborném periodiku

Vzdělávání:moderní nebo módní?
Petr Kazík
Rok: 2005, Moderní řízení
článek v odborném periodiku

Základy cestovnej medicíny
Rastislav Maďar, Dušan Meško, .. A Kol.
Rok: 2005, Osveta, spol. s.r.o.
kapitola v odborné knize

Zásady tvorby odporúčaných postupov v medicíne (guidelines).
Rastislav Maďar, Dušan Meško, Elena Kavcová
Rok: 2005, Osveta
kapitola v odborné knize

Ze sítě internetu. Dysfunkcia týmusu rizikom pre očkovánie proti žltej zimnici.
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Rok: 2005, Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie
článek v odborném periodiku

Ze sítě internetu. Malária v Dominikánskej republike.
Rastislav Maďar, Štefan Straka, Tibor Baška
Rok: 2005, Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie
článek v odborném periodiku

Zkušenosti ČIŽP s procesem sanace bývalé koksovny Karolina v Ostravě
Břetislav Crha, P. Pomazal
Rok: 2005
stať ve sborníku

Alergie a horníci
Zdeňka Hajduková, Z. Kubinyiová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Analýza dat pro výpočet dávky z ingesce pro českou populaci
Miluše Bartusková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Analýza dat pro výpočet dávky z ingesce pro českou populaci
Miluše Bartusková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Charakteristika zájemců o spirometrické vyšetření prováděné v rámci dnů zdraví v Ostravě
Anna Šplíchalová, H. Tomášková, J. Horňáčková, N. Ambrůžová, Lenka Martínková, D. Palakiová, P. Ševčíková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Dávky z ingesčního příjmu 137Cs u kritické skupiny obyvatelstva
Miluše Bartusková, H. Pospíšilová, J. Lušňák, I. Malátová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Den jódu je 6.března, ryba má však sezónu stále !
Lydie Ryšavá
Rok: 2004, Výživa a potraviny
článek v odborném periodiku

Distribuce 210Pb ve složkách životního prostředí ČR
Miluše Bartusková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Doporučený postup diagnostické a léčebné péče Péče o pracovníky vyjíždějící do zahraničí
Zdeňka Hajduková, E. Korolová, H. Hasmanová
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů


123456789101112131415161718192021