Publikační činnost - IS PUBL
Family history and lung cancer risk: international multicentre case-control study in Eastern and Central Europe and meta-analyses.
J. Lissowska, L. Foretová, J. Drábek, D. Zaridze, N. Szeszenia-Dabrowska, P. Rudnai, E. Fabianova, A. Cassidy, D. Mates, V. Bencko, Vladimír Janout, R.J. Hung, P. Brennan, P. Boffetta
Rok: 2010, CANCER CAUSE CONTROL
článek v odborném periodiku

Gas cooking is associated with small reductions in lung function in children..
H. Moshammer, T. Fletcher, J. Heinrich, J. Hoek, F. Hruba, S. Pattenden, P. Rudnai, Hana Šlachtová, FE Speizer, R. Zlotkowska, M. Neuberger
Rok: 2010, EUR RESPIR J
článek v odborném periodiku

Genome-wide meta-analyses identify multiple loci associated with smoking behavior.
J. Mckay, E. Fabianova, L. Foretová, Vladimír Janout, N. Szeszenia-Dabrowska, D. Mates, D. Zaridze, P. Lagiou, V. Bencko, I. Holcatova
Rok: 2010, NAT GENET
článek v odborném periodiku

Globální problémy veřejného zdravotnictví 2010
Vladimír Janout, Jana Povová, Hana Tomášková, Petr Ambroz, Eva Mrázková, Lucie Suchánková
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Karcinogenní riziko u černouhelných horníků v závislosti na onemocnění pneumokoniózou
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová, Vladislava Zavadilová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Karcinogenní riziko u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Alexandra Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Moc médií a role odborné veřejnosti při řešení problematiky znečištění ovzduší ve vztahu ke zdraví
Hana Šlachtová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Možnosti diagnostiky sluchových vad, objektivní audiometrie
Eva Mrázková, Zdeňka Hajduková, Petra Sachová, Kristýna Richterová, Bc.
Rok: 2010
stať ve sborníku

Můžeme povolání pedagoga považovat za rizikové?
Petra Sachová, Eva Mrázková, Kristýna Richterová, Bc.
Rok: 2010
stať ve sborníku

Nedoslýchavost a možnosti léčby z pohledu otorinolaryngologa
Eva Mrázková, Kristýna Richterová, Petra Sachová
Rok: 2010, Praktické lékárenství
článek v odborném periodiku

Obesity, hypertension and insulin resistance in childhood--a pilot study.
D. Pastucha, J. Malinčíková, Č. Čihalík, D. Horáková, Vladimír Janout
Rok: 2010, Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub
článek v odborném periodiku

Objektivní vyšetření sluchu
Eva Mrázková, Petra Sachová, Kristýna Richterová, Bc., Zdeňka Hajduková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Odhad úmrtnosti a nemocnosti obyvatel Ostravy v závislosti na koncentracích PM10 v období leden-únor 2009 a 2010
Ivan Tomášek, Hana Tomášková, Hana Šlachtová, Helena Šebáková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Parental education and lung function of children in the PATY study
Hana Šlachtová, U. Gehring, G. Hoek, Hana Tomášková, Heike Luttmann-Gibson, Hanns Moshammer, Anna Paldy, S. Pattenden, Katarina Slotova, Frank Speizer, Renata Zlotkowska, J. Heinrich
Rok: 2010, Eur J Epidemiol
článek v odborném periodiku

Posuzování profesionálního bronchiálního astmatu nestandartním způsobem-zdroj dlouhodobých soudních sporů
Anna Šplíchalová, Hana Lehocká, V. Straková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Prevence v pracovním lékařství
Kamil Provazník, L. Komárek, P. Urban, E. Hrnčíř
Rok: 2010, Nadace CINDI
odborná kniha

Problematika drog v pracovně lékářské péči
Anna Šplíchalová, Karel Hrnčíř, Lenka Martínková, O. Jašurková, I. Kubátková, D. Palakiová, N. Ambrůžová, I. Horáková
Rok: 2010, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Profesionální astma - dodatek k Doporučenému postupu při diagnostice profesionálního astmatu
Zdeňka Hajduková
Rok: 2010, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Profesní astma v České republice
P. Brhel, E. Fenclová, Zdeňka Hajduková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Příčiny úmrtnosti u osob s diagnostikovanou silikózou v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příklady použití GIS při hodnocení zdravotních dat
Hana Šlachtová, Hana Tomášková, P. Polaufová, I. Tomášek, Jan Michalík, Anna Šplíchalová
Rok: 2010, Informační bulletin České statistické společnosti
článek v odborném periodiku

Riziko rakoviny plic u pracovníků s uznanou silikózou v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Alexandra Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková
Rok: 2010, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Socioekonomické postavení a riziko vzniku karcinomu ledvin
H. Kollárová, Kateřina Skřejpková, Hana Tomášková, Vladimír Janout
Rok: 2010, Hygiena
článek v odborném periodiku

TP53, EGFR, and KRAS mutations in relation to VHL inactivation and lifestyle risk factors in renal-cell carcinoma from central and eastern Europe.
Le Moore, N. Rothman, Wh. Chow, FM Waldman, Erich Jaeger, L. Foretová, M. Navrátilová, Vladimír Janout, H. Kollárová, D. Zaridze, V Matveev, D. Mates, N. Szeszenia-Dabrowska, I. Holcatova, V. Bencko, P. Boffetta, P. Brennan
Rok: 2010, CANCER LETT
článek v odborném periodiku

Úmrtnost na zhoubná a nezhoubná onemocnění dýchací soustavy u osob s uznanou silikózou v České republice
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák
Rok: 2010, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Úskalí hodnocení zdravotních rizik vzhledem k průmyslovému charakteru aglomerace Ostrava
Hana Šlachtová, I. Tomášek, Vítězslav Jiřík, Petr Jančík, Jan Michalík
Rok: 2010
stať ve sborníku

Úskalí uplatňování primární prevence v pracovním lékařství
Anna Šplíchalová, Karel Hrnčíř
Rok: 2010, Pracovní lékařsví
článek v odborném periodiku

Vliv nutriční intervence u onkologicky léčených nádorů hlavy a krku- 2 kazuistiky
P. Mrázková, Eva Mrázková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Vliv školního hluku na zdraví peedagogů
Petra Sachová, Eva Mrázková, Kristýna Richterová, Bc.
Rok: 2010
stať ve sborníku

Závodně preventivní péče ve FN Ostrava se zaměřením na infekční hepatitidu B
Zdeňka Hajduková, Eva Mrázková, Radka Lochmanová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Ztráta sluchu učitelů vybraných specializací
Eva Mrázková, Zdeňka Hajduková, Petra Sachová, Bc., M. Menzlová
Rok: 2010, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj
E. Kolářová, Helena Šebáková, Moldrzyk Z., J. Kubina
Rok: 2009
stať ve sborníku

Alergické dermatitidy jako nemoci z povolání
Zdeňka Hajduková, Y. Vantuchová, Petra Klimková
Rok: 2009
stať ve sborníku

An analysis of growth, differentiation and apoptosis genes with risk of renal cancer
Vladimír Janout
Rok: 2009, PLoS One
článek v odborném periodiku

Analysis of SNPs and Haplotypes in Vitamin D Pathway Genes and Renal Cancer Risk
Vladimír Janout
Rok: 2009, PLoS One
článek v odborném periodiku

Apolipoprotein E/C1 Locus Variants Modify Renal Cell Carcinoma Risk
Vladimír Janout
Rok: 2009, CANCER RES
článek v odborném periodiku

Association between a 15q25 gene variant, smoking quantity and tobacco-related cancers among 17 000 individuals
Vladimír Janout, A Kol.
Rok: 2009, Int J Epidemiol
článek v odborném periodiku

Association between Socio-economic Deprivation Index and Mortality in Two Spatial Scale Studies
Hana Šlachtová, Hana Tomášková, I. Tomášek, Anna Šplíchalová, P. Polaufová
Rok: 2009, Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine
článek v odborném periodiku

Atopie u pacientů s kontaktní alergickou dermatitidou
Zdeňka Hajduková, Y. Vantuchová, Petra Klimková, M. Makhoul, R. Hromádková
Rok: 2009, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Carotid body tumors: Surgical Treatment
Eva Mrázková, Jiří Mrázek, Jaroslav Horáček, T Hrbáč, Václav Procházka, Jana Chmelová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Carotid body tumors: Surgical Treatment.
Eva Mrázková, Jiří Mrázek, Jaroslav Horáček, T Hrbáč, Václav Procházka, Jana Chmelová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Czech socio-economic deprivation index and its use for analysis of mortality data
Hana Šlachtová, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Polaufová, P. Fejtková
Rok: 2009, International Journal of Public Health
článek v odborném periodiku

Diagnostic accuracy of postnatal ultrasound screening for urinary tract abnormalities
J. Hálek, H. Flogelová, K. Michálková, O. Smakal, L. Dubrava, J. Zapletalová, Vladimír Janout
Rok: 2009, PEDIATR NEPHROL
článek v odborném periodiku

Diagnostika a léčba závratí
Eva Mrázková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Enviromentální rizikové faktory alergických onemocnění u dětí ve znečištěném regionu
D. Skýbová, Hana Šlachtová, Hana Tomášková, O. Volf
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Environmentální rizikové faktory alergických onemocnění u dětí ve znečištěném regionu
D. Skýbová, Hana Šlachtová, Hana Tomášková, O. Volf
Rok: 2009
stať ve sborníku

Epidemiologie metabolického syndromu
Dagmar Horáková, H. Kollárová, D. Pastucha, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Rok: 2009
stať ve sborníku

Hluk jako rizikový faktor ve školských zařízeních
Petra Sachová, Eva Mrázková, M. Menzlová, Kristýna Richterová, Bc., Vladimír Janout
Rok: 2009, Pracovní Lékařství
článek v odborném periodiku

Incidence sluchových vad u rizikových novorozenců v Moravskoslezském kraji
Eva Mrázková, Milena Menzlová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Incidence sluchových vad u rizikových novorozenců v Moravskoslezském kraji
Eva Mrázková, Milena Menzlová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


123456789101112131415161718192021