Projekty a granty
Sérové hladiny vitaminu D a jeho vliv na psychické a fyzické zdraví
Hlavní řešitelMgr. Miloš Chudý
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Hodnocení zdravotního stavu obyvatel v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje
Hlavní řešitelMgr. Markéta Janíková
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Programy prevence zdraví ve školách
Hlavní řešitelMgr. Petra Macounová
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavřešený
Screening zdravotního stavu ve odlehlých komunitách Republiky Kongo
Hlavní řešitelMgr. Petra Macounová
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Screening zdravotního stavu obyvatel v sociálně vyloučených lokalitách
Hlavní řešiteldoc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavřešený