Publikační činnost - IS PUBL
Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu IV.díl
Karel Martiník, a kol.
Rok: 2007, Gaudeamus
odborná kniha

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu IX.díl
Karel Martiník, kol. a
Rok: 2007, Gaudeamus
odborná kniha

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu V.díl
Karel Martiník, a kol.
Rok: 2007, Gaudeamus
odborná kniha

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu VI.díl
Karel Martiník, a kol
Rok: 2007, Gaudeamus
odborná kniha

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu VII.díl
Karel Martiník, a kol.
Rok: 2007, Gaudeamus
odborná kniha

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu VIII.díl
Karel Martiník, a kol.
Rok: 2007, Gaudeamus
odborná kniha

Výskyt alergických onemocnění a atopie u osob vyjíždějících do zahraničí v ostravském regionu
Zdeňka Hajduková, Milena Menzlová, V. Straková, V. Kosek
Rok: 2007, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Vývoj metody pro systematickou diagnostiku hypertenzní reakce cévního systému při pletysmografickém vyšetření horních končetin
Milena Menzlová, Jan Semkovič
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Význam biofilmu u kloubních implantátů
Věra Toršová, Eva Chmelařová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Vztah mezi ztrátami sluchu a výškou krevního tlaku
Petr Ambroz, Milena Menzlová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Základy výživy
Karel Martiník
Rok: 2007, Garamont
odborná kniha

Zdravotnická dokumentace MRSA
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Rok: 2007
stať ve sborníku

Zkušenosti mohou pomoci jiným (editorial)
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Rok: 2007, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Zvýšený výskyt Creutzfeldt-Jakobovej choroby v niektorých lokalitách na Slovensku a prevencia nozokomialneho prenosu
Rastislav Maďar, Danica Maslenová, K. Ranostajová
Rok: 2007, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

3.Mezinárodní kongres prevence nemocničních nákaz
Rastislav Maďar
Rok: 2007, Nemocniční listy (Fakultní nemocnice Ostrava)
článek v odborném periodiku

Adiponektin a inzulínová senzitivita
D. Horáková, D. Stejskal, L. Čížek, R. Ochmanová, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Rok: 2006, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Alergici v ambulanci cestovní medicíny
Zdeňka Hajduková, J. Pólová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Asertivita v každodenní praxi
Petr Kazík
Rok: 2006,
článek v odborném periodiku

Automanažerské vzdělávání
Petr Kazík
Rok: 2006, Moderní řízení
článek v odborném periodiku

Chronická obstrukční plicní nemoc u pracujících exponovaných SiO2
Zdeňka Hajduková
Rok: 2006, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Epidemiologické charakteristiky diabetes mellitus na Slovensku v rokoch 1992 až 2002
Tibor Baška, J. Nemcová, E. Martinka, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Rok: 2006, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
článek v odborném periodiku

Epidemiologické charakteristiky diabetes mellitus na Slovensku v rokoch 1992 až 2002
Tibor Baška, J. Nemcová, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Rok: 2006, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
článek v odborném periodiku

Fyzikální a chemické laboratorní metody v ochraně veřejného zdraví
Vítězslav Jiřík
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Historie, současnost a perspektivy antibiotik
Věra Toršová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Hluk v životním prostředí
Milena Menzlová, Lenka Machačová, Petr Ambroz
Rok: 2006
stať ve sborníku

Hodnocení výsledků spiroergometrického vyšetření u pracovníků v riziku tepelné zátěže
O. Jašurková, Anna Šplíchalová, M. Krygel, N. Ambrůžová, Hana Lehocká
Rok: 2006, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

II.Mezinárodní kongres prevence nozokomiálních nákaz
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Rok: 2006, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Manipulace s biologickým materiálem
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Rok: 2006, Medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

Metodika měření procenta tuku u dospívající mládeže ve věku 15-20 let a u dospělé populace ve věku 45-60 let
Eva Lysová, Zuzana Oleksiaková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Metody odhadu a hodnocení rizika v životním a pracovním prostředí
Vítězslav Jiřík
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Mikrobiologické aspekty léčby chronických ran
Věra Toršová, J. Stryja
Rok: 2006, Florence
článek v odborném periodiku

Mikrobiologické aspekty léčby závažných infekcí na JIP
Věra Toršová, Eva Chmelařová
Rok: 2006, Nozokomiálné nákazy
článek v odborném periodiku

Moderace porad
Petr Kazík
Rok: 2006,
článek v odborném periodiku

Molekulární diagnostika infekcí kloubních náhrad
J. Gallo, P. Sauer, Y. Lovečková, M. Kolář, J. Zapletalová, Vladimír Janout
Rok: 2006, Acta chirurgie orthopaedicae et traumatologie
článek v odborném periodiku

Nemocničné stravovánie z pohladu hygieny výživy
M. Szárazová, H. Hudečková, T. Janušová, Rastislav Maďar
Rok: 2006, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Nízká porodní hmotnost a riziko diabetu
D. Horáková, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Rok: 2006, Gyneklog
článek v odborném periodiku

Nozokomiálne nákazy: editorial
Rastislav Maďar
Rok: 2006, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Oddělení nemocniční hygieny ve střední a malé nemocnici-organizační struktura a náplň činnosti
Renata Podstatová, Rastislav Maďar
Rok: 2006, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Podíl zdravotnictví v České republice na tvorbě světelného prostředí pracovišť
Marie Juklová, Pavla Motyčková, Milena Menzlová, Jitka Chmelíková, Jiří Slezák
Rok: 2006
stať ve sborníku

Porovnání vybraných charakteristik u nemocných s karpálním tunelem profesionální a neprofesionální etiologie
Milena Menzlová, Jan Kristek, Zdeňka Hajduková, Marcela Sikorová, Zuzana Pastrňáková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Právní aspekty posuzování zdravotní způsobilosti k práci řidičů.
N. Ambrůžová, Anna Šplíchalová, Lenka Martínková, D. Palakiová, I. Kubátková
Rok: 2006, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Prenos vírusu parotitídy počas leteckej dopravy (ze sítě internetu)
Rastislav Maďar, Tibor Baška, Štefan Straka
Rok: 2006, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
článek v odborném periodiku

Prevence a prevalence kuřáctví u mládeže v MS kraji
Lydie Ryšavá, M. Brachnová, I. Horáková, A. Šnajdrová, Kristina Dylová, M. Žoltá, P. Bojanovská
Rok: 2006
stať ve sborníku

Prevence infekce a kolonizace MRSA při poškození kůže
Rastislav Maďar, Renata Podstatová
Rok: 2006, Diagnóza v ošetřovatelství
článek v odborném periodiku

Prevence infekcí v místě chirurgického výkonu
Renata Podstatová, Rastislav Maďar, L. Šeflová, Jarmila Řehořová
Rok: 2006, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi
Rastislav Maďar, Renata Podstatová, Jarmila Řehořová
Rok: 2006, Grada Publishing
odborná kniha

Prevence nozokomiálních pneumonií
Rastislav Maďar, Renata Podstatová, Pavla Gráfová
Rok: 2006, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Problematika stravování a nutriční stav seniorské populace ve věku 60-75 let
Lydie Ryšavá, Veronika Piačková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Přínos integrace zobrazovacích metod a intervenčních metod v diagnostice karcinomu prsu
Jindřich Macháček
Rok: 2006
stať ve sborníku

Přínos nifuratelu pro léčbu akutních uroinfekcí
J. Kladenský , Věra Toršová, Eva Chmelařová
Rok: 2006, Urologie pro praxi
článek v odborném periodiku


123456789101112131415161718192021