Publikační činnost - IS PUBL
Kouření, alkohol a BMI jako rizikové faktory vzniku karcinomu ledvin
H. Kollárová, Gabriela Janoutová, D. Horáková, D. Šubová, Vladimír Janout
Rok: 2009
stať ve sborníku

Kůže a alergeny v pracovním prostředí
Zdeňka Hajduková, Petra Klimková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Kvalita hlasu hlasových profesionálů
Eva Mrázková, Kristýna Richterová, Bc., Milena Menzlová, Jiří Mrázek
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvalita hlasu u hlasových profesionálů
Eva Mrázková, Kristýna Richterová, Zdeňka Hajduková, Petra Sachová, Vladimír Janout
Rok: 2009, Pracovní Lékařství
článek v odborném periodiku

Medicínsko-psychologické problémy nemocných s nádory hlavy a krku
Jindřich Macháček
Rok: 2009, Česká stomatologie
článek v odborném periodiku

Molekulární epidemiologie nádorů
Kateřina Skřejpková, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Rok: 2009
stať ve sborníku

Možnosti diagnostiky sluchových vad, objektivní audiometrie
Eva Mrázková, Zdeňka Hajduková, Petra Sachová, Kristýna Richterová, Bc.
Rok: 2009
stať ve sborníku

Nemoci zrakové ostrosti u vybraných profesí
Lucie Suchánková, Jana Povová, Milena Menzlová, S. Brusová, V. Pavuková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nemocničné nákazy
Rastislav Maďar
Rok: 2009, Bedeker zdravia
článek v odborném periodiku

Obesity and cancer: Mendelian randomization approach utilizing the FTO genotype
Vladimír Janout
Rok: 2009, INT J EPIDEMIOL
článek v odborném periodiku

Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru praktický lékař pro děti a dorost
Kamil Provazník, H. Provazníková
Rok: 2009, Nadace CINDI
kapitola v odborné knize

Occupation and renal cell cancer in Central and Eastern Europe
Vladimír Janout
Rok: 2009, OCCUP ENVIRON MED
článek v odborném periodiku

Occupational Exposure to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Lung Cancer Risk: a Multicenter Study in Europe.
Vladimír Janout
Rok: 2009, OCCUP ENVIRON MED
článek v odborném periodiku

Pneumokonióza a karcinom plic u černouhelných horníků v České republice
Zdeněk Jirák, Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, P. Urban, J. Holub, R. Gromnica, Zdeňka Hajduková, I. Landecká, V. Machartová, E. Korolová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Prevnce v praxi
Kamil Provazník, L. Komárek, a. kol.
Rok: 2009, Nadace CINDI
odborná kniha

Prezentace použití bayesovských metod k mapování onemocnění na úrovni ORP MS kraje
I. Tomášek, Hana Tomášková, P. Polaufová, Hana Šlachtová, Anna Šplíchalová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Profesionální alergické dermatitidy
Zdeňka Hajduková, Y. Vantuchová, Petra Klimková, M. Šrámková
Rok: 2009, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Screeningové vyšetření zrakové ostrosti obecné smíšené populace
Lucie Suchánková, Jana Povová, Hana Tomášková, S. Brusová, V. Pavuková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sebevraždy v Ostravě a jejich vybrané epidemiologické charakteristiky
Milena Menzlová, Kateřina Cimová, Martin Hrinko
Rok: 2009
stať ve sborníku

Silicosis and Carcinogenic Risk in Workers in the Czech Republic
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Alexandra Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková
Rok: 2009, Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine
článek v odborném periodiku

Srovnání rizika karcinomu plic u pracovníků se silikózou a u neexponované populace v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Hana Lehocká, P. Urban, J. Holub, D. Pelclová, E. Hrnčíř, Anna Eichlerová, M. Nakládalová, M. Bartnická, A. Hejlek, L. Adámková, D. Čermáková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Studijní obor Ochrana veřejného zdraví-bakaláři
Milena Menzlová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Studijní obor Ochrana veřejného zdraví-magistři
Milena Menzlová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Škola a školní zátěž
H. Provazníková, Kamil Provazník
Rok: 2009,
kapitola v odborné knize

Vliv výživy na vznik nádorových onemocnění
H. Kollárová, Gabriela Janoutová, D. Horáková, D. Šubová, Vladimír Janout
Rok: 2009
stať ve sborníku

Výskyt CHOPN, chronické bronchitidy, alergie a atopie u horníků OKD
Zdeňka Hajduková, Petra Klimková, Milena Menzlová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Výsledky vyšetření zrakové ostrosti účastníků Moravskoslezského veletrhu zdraví
Lucie Suchánková, Jana Povová, Hana Tomášková, S. Brusová, V. Pavuková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Význam nanotechnologií v prevenci a léčbě ranných infekcí
Věra Toršová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Vztah mezi ztrátami sluchu a výškou krevního tlaku
Milena Menzlová, Petr Ambroz, Eva Mrázková, Lucie Suchánková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vztah SES deprivačního indexu a SMR v rozdílném územním členění
Hana Šlachtová, Hana Tomášková, I. Tomášek, Anna Šplíchalová, P. Polaufová
Rok: 2009
stať ve sborníku

A susceptibility locus for lung cancer maps to nicotinic acetylcholine receptor subunit genes on 15q25
R.J. Hung, J. Mckay, V. Gaborieau, P. Boffetta, M. Hashibe, D. Zaridze, N. Szeszenia-Dabrowska, J. Lissowska, P. Rudnai, E. Fabianova, D. Mates, V. Bencko, L. Foretová, Vladimír Janout
Rok: 2008, NATURE
článek v odborném periodiku

Alergeny v pracovním prostředí
Zdeňka Hajduková, I. Macháček
Rok: 2008
stať ve sborníku

Contribution of ultrasound screening to diagnosis of serious obstructive renal tract anomalies
H. Flogetova, J. Hálek, O. Smakal, K. Michalkova, P. Geier, L. Dubrava, Vladimír Janout, M. Rohanova
Rok: 2008, PEDIATR NEPHROL
článek v odborném periodiku

Cukr-silný manipulátor chuti
Lydie Ryšavá
Rok: 2008, Moje zdraví
článek v odborném periodiku

Diagnostické možnosti prstové pletyzmografie
Milena Menzlová
Rok: 2008, Dermatologie pro praxi
článek v odborném periodiku

Dietary risk factors for squamous cell carcinoma of the upper aerodigestive tract in central and eastern Europe
A. Sapkota, C. Hsu, D. Zaridze, O. Shangina, N. Szeszenia-Dabrowska, D. Mates, E. Fabianova, P. Rudnai, Vladimír Janout, I. Holcatova, P. Brennan, P. Boffetta, M. Hashibe
Rok: 2008, CANCER CAUSE CONTROL
článek v odborném periodiku

Dlouhodobé sledování ingesčních dávek u skupiny obyvatelstva se zvýšeným příjmem 137Cs
Miluše Bartusková, J. Lušňák, I. Malátová, V. Pfeiferová, H. Pospíšilová
Rok: 2008, Bezpečnost jaderné energie
článek v odborném periodiku

Doplňky stravy...ale jak, kdy a kde?
Lydie Ryšavá
Rok: 2008, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

Doporučený postup diagnostické a léčebné péče Péče o pracovníky vyjíždějící do zahraničí, reg. č. 0/037/011 ČLS JEP 2000, revize 2008
Zdeňka Hajduková
Rok: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Entwicklung der Jodversorgung bei der Bevölkerung in Tschechien 1996-2006
Lydie Ryšavá, M. Stransky
Rok: 2008
stať ve sborníku

Epidemické charakteristiky diabetu v ČR
D. Horáková, L. Máchová, H. Kollárová, Gabriela Janoutová, Vladimír Janout
Rok: 2008
stať ve sborníku

Faktory ovlivňující kvalitu hlasu u hlasových profesionálů
Kristýna Richterová, Bc.
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Folate metabolism genes, vegetable intake and renal cancer risk in central Europe
Le Moore, R.J. Hung, S. Karami, P. Boffetta, Sonya Brendt, Ch. Hsu, D. Zaridze, Vladimír Janout, H. Kollárová, V. Bencko, M. Navrátilová, N. Szeszenia-Dabrowska, D. Mates, A. Mukeria, I. Holcatova, Meredith Yeager, S. Chanock, M. Garcia-Closas, N. Rothman, Wh. Chow, P. Brennan
Rok: 2008, INT J CANCER
článek v odborném periodiku

Globální problémy veřejnéhho zdravotnictví 2008
Rastislav Maďar
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Historie, současnost a perspektivy nechirurgické léčby nádorů hlavy a krku
Jindřich Macháček
Rok: 2008, Česká stomatologie
článek v odborném periodiku

Hluk a zdraví
Milena Menzlová
Rok: 2008, Novobělský zpravodaj
článek v odborném periodiku

Hodnocení biologického rizika hluku v tiché a hlučné části města Ostravy
Lucie Suchánková, Mgr., Milena Menzlová, Eva Hufová, Bc., Lenka Machačová, Petr Ambroz
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hygiena rúk-významný faktor prevencie exogénnych nozokomiálnych nákaz
Simona Kelčíková, Štefan Straka, Rastislav Maďar
Rok: 2008, Nozokomiálne nákazy
článek v odborném periodiku

Improved identification of von Hippel-Lindau gene alterations in clear cell renal tumors
Michael L Nickerson, Erich Jaeger, Yangu Shi, JA Durocher, S Mahurkar, D. Zaridze, V Matveev, Vladimír Janout, H. Kollárová, V. Bencko, M. Navrátilová, N. Szeszenia-Dabrowska, D. Mates, A. Mukeria, I. Holcatova, LS Schmidt, J. Toro, S. Karami, R.J. Hung, GF Gerard, WM Linehan, M. Merino, B. Zbar, P. Boffetta, P. Brennan, N. Rothman, Wh. Chow, FM Waldman, Le Moore
Rok: 2008, CLIN CANCER RES
článek v odborném periodiku

Incidence of nontuberculous mycobacteria in four hot water systems using various types of disinfection
Helena Šebáková, F. Kožíšek, R. Mudra, J. Kaustová, a kol.
Rok: 2008, Canadian Journal of Microbiology
článek v odborném periodiku


123456789101112131415161718192021