Publikační činnost - IS PUBL
Hodnocení závrati standardizovaným dotazníkem
Eva Mrázková, Šárka Baarová, Petra Sachová, Kristýna Richterová, Jana Vyskotová, Radka Bužgová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nové obzory onkologické léčby - cílená bioterapie zhoubných nádorů hlavy a krku
Jindřich Macháček, V. Šrámek
Rok: 2012, Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství
článek v odborném periodiku

Objektivní vyšetření závrati
Eva Mrázková, Jana Vyskotová, Petra Sachová, Kristýna Richterová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Odhad vlivu krátkodobých koncentrací PM10 na zdraví obyvatel Ostravy podle topných sezón v období 2001-2010
Hana Šlachtová, Ivan Tomášek, Hana Tomášková, D. Skýbová, Helena Šebáková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Oesophageal cancer and risk factors by histological type
S. Magnusková, Kateřina Azeem-Skřejpková, Vojtěch Kamarád, Hana Tomášková, Vladimír Janout, Helena Kollárová
Rok: 2012, Gastroenterologie a Hepatologie
článek v odborném periodiku

PM10, and children's respiratory symptoms and lung function in the PATY study
G. Hoek, S. Pattenden, S. Willers, T. Antova, E. Fabianova, C. Braun-Fahrländer, F. Forastiere, U. Gehring, H. Luttmann-Gibson, L. Grize, J. Heinrich, D. Houthuijs, N. Janssen, B. Katsnelson, A. Kosheleva, H. Moshammer, M. Neuberger, L. Privalova, P. Rudnai, F. Speizer, Hana Šlachtová, Hana Tomášková, R. Zlotkowska, T. Fletcher
Rok: 2012, EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL
článek v odborném periodiku

Pracovní prostředí a trendy ve výskytu nemocí z povolání v Moravskoslezském kraji
J. Urbanec, Helena Šebáková
Rok: 2012, Bezpečnost a hygiena práce
článek v odborném periodiku

The clinical importance of a genetic analysis of moderate-risk cancer susceptibility genes in breast and other cancer patients from the Czech Republic
P. Pohlerich, Z. Kleibl, P. Kleiblová, Lenka Foretová, a. Kol.
Rok: 2012, Klinická onkologie
článek v odborném periodiku

The impact of unemployment on heart rate variability: The evidence from the Czech Republic
Vera Kristýna Jandačková, Karel Paulík, Andrew Steptoe
Rok: 2012, Biological Psychology
článek v odborném periodiku

Vaskulární a psychosociální rizikové faktory Alzheimerovy choroby
Jana Povová, Hana Tomášková, Petr Ambroz, Michal Bar, Omar Šerý, V. Pavuková, Vladimír Janout
Rok: 2012
stať ve sborníku

Vnímání rizika pandemické chřipky studenty LF v roce 2009
Hana Tomášková, Sylva Boháčová, Hana Šlachtová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Vztah koncentrací PM10 a specifických úmrtností a hospitalizací v Ostravě za rok 2007 a 2009
Hana Tomášková, Hana Šlachtová, Ivan Tomášek, D. Skýbová, Helena Šebáková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Analýza úmrtnosti u osob s diagnostikovanou silikózou v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák
Rok: 2011
stať ve sborníku

Assessment of Population Exposure to Extremely Low Frequency Magnetic Fields and Its Possible Childhood Health Risk in the Czech Republic
Vítězslav Jiřík, Ludek Pekarek, Vladimír Janout
Rok: 2011, INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT
článek v odborném periodiku

Bezpečnost a zdravotní nezávadnost biotechnologií
Vítězslav Jiřík, Vladimír Janout
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Epidemiologie a genetika Alzheimerovy choroby
Jana Povová, Petr Ambroz, Hana Tomášková, Michal Bar, Omar Šerý, Vladimír Janout
Rok: 2011
stať ve sborníku

Globální problémy veřejného zdravotnictví 2011
Vladimír Janout, Jana Povová, Hana Tomášková, Petr Ambroz, Eva Mrázková, Lucie Suchánková
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Hearing loss in adults - epidemiological study in Karvina region in the Czech republic: the first information
Eva Mrázková, Hana Tomášková, Petra Sachová, Kristýna Richterová, Jana Povová, Vladimír Janout, Petr Ambroz
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hluk-rizikový faktor pro pedagogy školských zařízení
Petra Sachová, Vladimír Janout, Eva Mrázková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Kouření-rizikový faktor v neurootologické ambulanci?
Petra Sachová, Kristýna Richterová, Bc., Eva Mrázková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Maternal Smoking During Pregnancy and Childhood Obesity: Results from the CESAR Study
K. Gorog, Sam Pattenden, Temenuga Antova, Emilia Niciu, P. Rudnai, Salome Scholtens, Anna Šplíchalová, Katarina Slotova, Zoltan Voko, Renata Zlotkowska, Danny Houthuijs
Rok: 2011, Maternal and Child Health Journal
článek v odborném periodiku

Monocanalicular versus bicanalicular intubation in the treatment of congenital nasolacrimal duct obstruction
P. Komínek, S. Červenka, T. Pniak, K. Zeleník, Hana Tomášková, P. Matoušek
Rok: 2011, GRAEF ARCH CLIN EXP
článek v odborném periodiku

Možnosti diagnostiky závratí v neurootologické ambulanci
Eva Mrázková, Kristýna Richterová, Bc., Petra Sachová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Možnosti prevence Alzheimerovy choroby
Jana Povová, Petr Ambroz, Michal Bar, Omar Šerý, V. Pavuková, J. Štika, Hana Tomášková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Nádory hlavy a krku z pohledu NOR - Národního onkologického registru
Jindřich Macháček, V. Šrámek
Rok: 2011, Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství
článek v odborném periodiku

Nové možnosti prevence Alzheimerovy choroby
Jana Povová, Petr Ambroz, Michal Bar, Omar Šerý, V. Pavuková, J. Štika, Hana Tomášková, Vladimír Janout
Rok: 2011
stať ve sborníku

Ochrana a podpora zdraví
L. Komárek, Kamil Provazník
Rok: 2011, Nadace CINDI
odborná kniha

Odhad vlivu koncentrací PM10 na úmrtnost a nemocnost obyvatel Ostravy v průběhu smogových epizod
Hana Tomášková, I. Tomášek, Hana Šlachtová, Helena Šebáková
Rok: 2011, Hygiena
článek v odborném periodiku

Odhad vlivu koncentrací PM10 na úmrtnost a nemocnost obyvatel Ostravy v průběhu smogových epizod
Hana Tomášková, I. Tomášek, Hana Šlachtová, Helena Šebáková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Odhad vlivu smogových situací na úmrtnost a nemocnost obyvatel Ostravy
Hana Tomášková, I. Tomášek, Hana Šlachtová, Helena Šebáková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Praktický dopad systému kategorizace prací v ochraně zdraví při práci
Anna Šplíchalová, Karel Hrnčíř
Rok: 2011
stať ve sborníku

Příčiny úmrtnosti u černouhelných horníků v ČR v závislosti na onemocnění pneumokoniózou uhlokopů
Hana Tomášková, Anna Šplíchalová, Zdeněk Jirák
Rok: 2011
stať ve sborníku

Reálný přínos NOR k problematice zlepšení časné diagnostiky nádorů hlavy a krku
Jindřich Macháček, V. Šrámek, Z. Arelýová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Revison endonasal dacryocystorhinostomies: Analysis of 44 procedures
P. Komínek, S. Červenka, Tomáš Pniak, K. Zeleník, Hana Tomášková, Petr Matoušek
Rok: 2011, RHINOLOGY
článek v odborném periodiku

Současnost a perspektivy pracovního lékařství v ČR
Anna Šplíchalová, Karel Hrnčíř
Rok: 2011
stať ve sborníku

Systém kategorizace prací ve vztahu k ochraně zdraví při práci.
Anna Šplíchalová, K. Hrnčíř
Rok: 2011, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Úmrtnost na zhoubná a nezhoubná onemocnění dýchací soustavy u osob s uznanou silikózou v České republice
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák
Rok: 2011
stať ve sborníku

Úmrtnost u černouhelných horníků
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Závrať (vertigo)-multiobrový příznak
Kristýna Richterová, Bc., Petra Sachová, Eva Mrázková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Alergenní riziko v dolech OKD
Zdeňka Hajduková, Eva Mrázková, Petra Klimková
Rok: 2010, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Analýza úmrtnosti u černouhelných horníků v ČR v závislosti na diagnóze pneumokonióza uhlokopů
Hana Tomášková, Zdeněk Jirák, Anna Šplíchalová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza úmrtnosti u osob s diagnostikovanou silikózou v ČR
Anna Šplíchalová, Hana Tomášková, Zdeněk Jirák
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bayesovská analýza úmrtnosti na karcinom plic ve vztahu SES v malých územních jednotkách Moravskoslezského kraje
Hana Tomášková, I. Tomášek, P. Polaufová, Hana Šlachtová, Anna Šplíchalová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Can lactase persistence genotype be used to reassess the relationship between renal cell carcinoma and milk drinking? Potentials and problems in the application of Mendelian randomization.
P. Brennan, V. Gaborieau, Le Moore, D. Zaridze, V Matveev, N. Szeszenia-Dabrowska, J. Lissowska, D. Mates, V. Bencko, Lenka Foretová, Vladimír Janout
Rok: 2010, CANCER EPIDEM BIOMAR
článek v odborném periodiku

Časoprostorová analýza úmrtnosti u vybraných diagnóz v malých územních jednotkách Moravskoslezského kraje
Hana Tomášková, I. Tomášek, P. Polaufová, Hana Šlachtová, Anna Šplíchalová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Diagnostika profesionálního astmatu v pracovním lékařství (Doporučený postup společnosti nemoci z povolání)
Zdeňka Hajduková, P. Brhel
Rok: 2010
stať ve sborníku

Doporučeny postup při diagnostice profesionalniho astmatu v ČR
Zdeňka Hajduková, M. Nakládalová, D. Pelclová, V. Machartová, H. Bejčková, K. Boušová, P. Brhel, A. Hejlek, E. Hrnčíř
Rok: 2010, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Dotazník VHI-jeho aplikace v pracovním lékařství
Kristýna Richterová, Bc., Eva Mrázková, Petra Sachová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Epidemiologie a genetika Alzheimerovy choroby
Jana Povová, Petr Ambroz, Hana Tomášková, Michal Bar, Vladimír Janout
Rok: 2010
stať ve sborníku

Epidemiologie Alzheimerovy choroby
Jana Povová, Petr Ambroz, Hana Tomášková, Michal Bar, Vladimír Janout
Rok: 2010
stať ve sborníku


123456789101112131415161718192021