Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Miroslav Janura, Z. Svoboda, Radim Uhlář
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Jana Vyskotová, František Vaverka
Rok: 2007, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Rehabilitace a fyzikální lékařství
článek v odborném periodiku
 
Miroslav Janura, E. Janurová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
D. Kozáková, Miroslav Janura, Z. Svoboda
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Miroslav Janura, L. Cabell, Z. Svoboda, Jana Kozáková, Anna Gregorková
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
D. Kozáková, Miroslav Janura, Z. Svoboda
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Miroslav Janura, M. Lehnert, Z. Jakešová
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
T. Dvořáková, Ch. Peham, Miroslav Janura
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Osteologický bulletin
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Osteologický bulletin
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
T. Dvořáková, Ch. Peham, M. Elfmark, Miroslav Janura
Rok: 2007, Rehabilitácia
článek v odborném periodiku
 
T. Dvořáková, Ch. Peham, M. Elfmark, Miroslav Janura
Rok: 2007, Rehabilitáia
článek v odborném periodiku
 
Radim Uhlář, Miroslav Janura
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Miroslav Janura, M. Elfmark, Peter Švec
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica
článek v odborném periodiku
 
M. Elfmark, Miroslav Janura, Peter Švec
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
M. Elfmark, Miroslav Janura, Peter Švec
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
T. Dvořáková, Ch. Peham, Miroslav Janura
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
T. Dvořáková, Ch. Peham, Miroslav Janura, Z. Svoboda
Rok: 2007, Journal of Biomechanics
článek v odborném periodiku
 
T. Dvořáková, Ch. Peham, Miroslav Janura, Z. Svoboda
Rok: 2007, Journal of Biomechanics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Z. Svoboda, Miroslav Janura, D. Kozáková
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
I. Vařeka, R. Vařeková, Miroslav Janura, M. Elfmark
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Miroslav Janura, V. Porada, R. Rak
Rok: 2007,
kapitola v odborné knize
 
Miroslav Janura, Z. Svoboda, Anna Gregorková, M. Elfmark, D. Petrová
Rok: 2007, Medicina Sportiva Bohemica and Slovaca
článek v odborném periodiku
 
Eva Zacharová, M. Hermanová, J. Šrámková
Rok: 2007, Grada Publishing
odborná kniha
 
Miroslav Janura, Z. Svoboda, Radim Uhlář
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Miroslav Janura, Z. Svoboda, Radim Uhlář
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Miroslav Janura, L. Cabell, M. Elfmark, František Vaverka
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Miroslav Janura, Z. Svoboda, D. Kozáková, G. Birgusová
Rok: 2006, Rehabilitace a fyzikální lékařství
článek v odborném periodiku
 
Jiří Demel, Leopold Pleva, Roman Madeja
Rok: 2006, Book of papers and abstracts
článek v odborném periodiku
 
Jiří Demel, Leopold Pleva, Roman Madeja
Rok: 2006, European Journal of Trauma
článek v odborném periodiku
 
Rajko Doleček, Leopold Pleva, A Kolektiv
Rok: 2006, Suplementum Úrazové chirurgie
článek v odborném periodiku
 
Miroslav Janura, Z. Svoboda, Eva Janurová
Rok: 2006, Česká antropologie
článek v odborném periodiku
 
Miroslav Janura, V. Wilder, František Vaverka, Z. Svoboda, D. Kozáková
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Miroslav Janura, V. Wilder, František Vaverka, Z. Svoboda, D. Kozáková
Rok: 2006
stať ve sborníku