Publikační činnost - IS PUBL
M. Šír, Leopold Pleva, Ivo Kopáček, Pavel Prusenovský
Rok: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku
 
Jana Vyskotová, František Vaverka
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Jiří Demel, Leopold Pleva, Roman Madeja
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Leopold Pleva, Pavel Prusenovský, Ivo Kopáček
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Jiří Demel, Leopold Pleva, Luděk Pliska
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Stanislav Jelen, Igor Satinský, I. Martínek, Leopold Pleva, Vladimír Richter
Rok: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku
 
Miroslav Janura, P. Bastlová
Rok: 2003, Česká kinantropologie
článek v odborném periodiku
 
J. Jahoda, .. A Kol.
Rok: 2003, Klinická mikrobiologie
článek v odborném periodiku
 
Miroslav Janura, M. Míková
Rok: 2003, Rehabilitace a fyzikální lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Miroslav Janura, T. Dvořáková
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003, OU
kapitola v odborné knize
 
Leopold Pleva, M. Šir, Roman Litner
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Luděk Pliska, Jana Chmelová, Jiří Demel, Leopold Pleva
Rok: 2003, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2003
uspořádání konference, workshopu
 
Ivo Mařík, O. Maříková, K. Kozlowski
Rok: 2002, Čs Pediat., 57
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, Maminka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, PdF OU Ostrava
článek v odborném periodiku
 
Miroslav Janura, P. Stromšík, M. Lehnert, P. Háp
Rok: 2002, Metodický spravodaj Asociácie trenérov volejbalu na Slovensku
článek v odborném periodiku
 
Miroslav Janura, M. Lehnert, P. Háp, P. Stromšík
Rok: 2002, Physical Education and Sport
článek v odborném periodiku
 
Miroslav Janura, M. Lehnert, P. Háp, P. Stromšík
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Ivo Mařík, O. Maříková, D. Zemková, K. Kozlowski
Rok: 2002, Case-report, Čs. Pediat., 57
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, Kožařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Miroslav Janura, František Vaverka, M. Havelková
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Ivo Mařík, K. Kozlowski
Rok: 2002, Nowa Pediatria, 6
článek v odborném periodiku
 
Jarmila Kristiníková, Miluška Novobilská
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Jan Krhut, K. Mainer
Rok: 2002, Urologie pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Jan Krhut, K. Mainer, D. Němec, Jan Kopecký
Rok: 2002, Praktická gynekologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, Osobní lékař
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, Detail.Baťa
článek v odborném periodiku
 
Ivo Mařík, P. Zubina, J. Čulík, P. Černý
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Petr Krawczyk, V. Kubíčková, S. Borovičková
Rok: 2002,
kapitola v odborné knize
 
Miroslav Janura, E. Janurová
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Jana Vyskotová, Josef Pech
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Ivo Mařík, J. Čulík, P. Černý, D. Zemková, P. Zubina, E. Hyánková
Rok: 2002, Orthopädie-Technik, 11
článek v odborném periodiku
 
Ivo Mařík, D. Zemková, J. Čulík
Rok: 2002, Pohybové ústrojí, 9
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, Osobní lékař
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Martina Černeková, Petr Hlaváček
Rok: 2002, ORTOPAEDIE Schuhtechnik
článek v odborném periodiku
 
Petr Hlaváček, Martina Černeková
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002, Právo . Test servis.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, Kožařství
článek v odborném periodiku